01354. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ೦೦೧೪: ಜಡೆಯ ಕಟ್ಟಲುಬಹುದು


01354. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ೦೦೧೪: ಜಡೆಯ ಕಟ್ಟಲುಬಹುದು
______________________________________


ಜಡೆಯ ಕಟ್ಟಲುಬಹುದು | ಕಡವಸವನುಡಬಹುದು |
ಬಿಡದೆ ದೇಗುಲದೊಳಿರಬಹುದು ಕರಣವನು |
ತಡೆಯುವದೆ ಕಷ್ಟ || ಸರ್ವಜ್ಞ ||

ಕಡವಸ : ತೊಗಲು, ಚರ್ಮ, ಅದರಿಂದಾದ ವಸ್ತ್ರ (ಕೃಷ್ಣಾಜಿನ)
ಕರಣ: ಇಂದ್ರೀಯಗಳು (ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅಂತಃಕರಣ)

ಸರಳ ಸಾರಾಂಶ:
ಸನ್ಯಾಸಿ/ಯೋಗಿಯಾಗ ಹೊರಟವನು ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯದವತಾರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುವುದು ಈ ವಚನದ ಸಾರ.

ವಿಸ್ತೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ:
ಇದೊಂದು ಸುಂದರ ಸರಳ ವಚನ. ಬಾಹ್ಯದಾಚರಣೆಗು ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗದ ನೈಜ ಸ್ಥಿತಿಗು ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದೊಂದು ಅಂಶವಾದರೆ, ಅವುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕಾಠಿಣ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ತೋರಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸೋಣ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಬಂಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ , ಸನ್ಯಾಸಿ-ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳಾಗಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಯಸಲು ಕಾರಣ, ಹಿನ್ನಲೆ ಏನೇ ಇರಲಿ – ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ದೃಢ ಮನಸಿನಿಂದ ಹೊರಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟಿದ್ದೀತು. ಹಾಗೆ ಹೊರಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿ-ಋಷಿ-ಮುನಿಗಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೆ? ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ.

ಬಾಹ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೇನೊ ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಸಾರ ಅವರು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಡಬಹುದು. ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು, ರೀತಿನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಲು ಬೇಕಾದ ಉದ್ದ ಜಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಜಡೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು; ಅಥವಾ ಋಷಿಮುನಿಗಳಂತೆ ಜಟೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನದಂತಹ ಕಡವಸದ (ತೊಗಲಿನ) ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸುತ್ತ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಅದೇ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರೆ ಕಾವಿಯುಡುಗೆ ತೊಡಬಹುದು). ಇನ್ನು ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ? ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಇಷ್ಟದೈವದ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆ ಕೂತು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದೇನೂ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಯೆಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಬೇಕೊ, ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಬೇಕೊ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರಿಯ ಬಾಹ್ಯದ ತೋರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೆ ಯೋಗಿಗಳಾಗಿಬಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?

ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ! ಯೋಗಿಯಾಗಲು ಬಾಹ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ದು ಅಂತರಂಗಿಕ ಸಿದ್ದತೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕರಣಗಳ (ಇಂದ್ರೀಯಗಳ) ನಿಯಂತ್ರಣ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ತೋರಿಕೆಯ ಪೋಷಾಕುಗಳೆಲ್ಲ ಬರಿ ವ್ಯರ್ಥ, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಮಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕರಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರ, ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪಾರಾಗುವುದೇ ಕಠಿಣ ಎನ್ನುವ ಮಾರ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ ವಚನದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲು.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯೋಗಿಯಾಗ ಹೊರಟವನು ಮೊದಲು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರೀಯ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ. ಅದಿದ್ದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ಸಂದೇಶ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
#ಸರ್ವಜ್ಞ_ವಚನ
(ನನ್ನರಿವಿಗೆಟುಕಿದಂತೆ ಬರೆದ ಟಿಪ್ಪಣಿ – ತಪ್ಪಿದ್ದರೆ ತಿದ್ದಿ)
(Picture source : Wikipedia)

Advertisements

01353. ಮೌನ ಧರ್ಮ..


01353. ಮೌನ ಧರ್ಮ..
___________________

(ನಂದಾ ದೀಪಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟಿನಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿತ್ತು ‘ಮೌನವು ವಂಚನೆಯಾದೀತೆ ?’ ಅದನ್ನೋದಿದಾಗ ಅನಿಸಿದ ಬಗೆ ಪದವಾದದ್ದು ಹೀಗೆ)

ಮೌನ ಧರ್ಮ..
_______________________


ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಾದಿ ಸಜ್ಜನ ಗಣ
ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದೆ ಘನ
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ಕುಳಿತಾ ಮೌನ
ವಂಚನೆಯಾದೀತೆ?

ಕುಂತಿಯೆಂಬಾ ವನಿತೆ
ಕರ್ಣನ ಹೆತ್ತಾ ಒಗಟೆ
ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದಾ ಮೌನ
ವಂಚನೆಯಾದೀತೆ?

ಕುಂತಿಯೆಂಬಾ ಮಾತೆ
ಯುದ್ಧಕೆ ಮೊದಲು ಗುಟ್ಟೆ
ಮುರಿದ ಮೌನ, ಪಡೆದ ವಚನ
ವಂಚನೆಯಾದೀತೆ ?

ಯಾಚಿಸಿ ಪೀಡಿಸೊ ಪ್ರೇಮದಾಟ
ಸರಿ-ತಪ್ಪು ಎನ್ನಲಾಗದ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ
ಹೌದು ಇಲ್ಲಗಳ ನಡುವೆ ಮೌನವಾಗಿರೆ ಮೌನ
ವಂಚನೆಯಾದೀತೆ ?

ಸಮಯ ಸಂಧರ್ಭ ಅನಿವಾರ್ಯ
ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಡುವ ಬಗೆ ಅನಾರ್ಯ
ವಂಚನೆಯೊ ಉಪಕಾರವೊ ಮೊತ್ತ
ಭವಿತದ ಬುತ್ತಿಯಲಷ್ಟೆ ವಿದಿತ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)

(Picture / Question Courtesy / thanks to : ನಂದಾ ದೀಪಾ)

01352. ರಾಮಾ-ಕೃಷ್ಣಾ…


01352. ರಾಮಾ-ಕೃಷ್ಣಾ…
___________________________


ಯಾಕೊ ಕವಿಪದ ನೆನೆದಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ
ನೆನೆಯದೇಕೊ ರಾಮಚಂದ್ರನ ?
ಅವನೇ ಇವನು ಇವನೇ ಅವನು
ಆದರು ಕವಿಗಳು ಮಾಡುವರೇಕೊ ಬೇಧ ! ||

ರಾಧೆಯ ಜತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಸುಗೆ
ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕವಿ-ಕವಿತೆ ಕೊರಗೆ
ಬಾಲಲೀಲೆಗಳೊ ಅಗಣಿತ ಬಳಗ
ಯಾಕೊ ರಾಮನಿಗಿಲ್ಲದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ! ||

ಭಜಿಸಿದರಷ್ಟು ದಾಸವರೇಣ್ಯರು
ಆಚರಿಸಿದರಷ್ಟು ರಾಮನವಮಿ ಭಕ್ತರು
ಬರೆದರೂ ಯಾರೊ, ಬವಣೆ ಗೋಳಿನ ಕಥೆ
ವನವಾಸ-ಕದನ-ಕಾಡಿಗಟ್ಟಿದ ಸೀತಾ ಮಾತೆ ! ||

ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬವಣೆ ಕಠಿಣ ಕಾಲದೆ
ಅಯ್ಯೊ ರಾಮ! ರಾಮಾ!! ಎನ್ನುವ ಜನಪದ
ಸುಖ ಸಂತಸದಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃಷ್ಣಕೃಷ್ಣಾ
ಎಂದ ತಾರತಮ್ಯ ಕವಿಗಳಿಗೂ ಸರಿಯೆ ? ||

ಹುಡುಗಾಟಕಿರಲಿ ಮಾಧವನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ
ಪಕ್ವ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗಿರಲಿ ರಾಮನ ಸರತಿ
ಭಕ್ತಿಗೊ ಭಾವಕೊ ಕರುಣ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯಕೊ
ಸಮ ಹಾಕಿರಯ್ಯ ಮಣೆ ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರೆ ತಾನೆ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
(Picture source : internet / social media)

01351. ಇಣುಕಬೇಡ ಮಂಗಣ್ಣಾ..


01351. ಇಣುಕಬೇಡ ಮಂಗಣ್ಣಾ..
_________________________

Suma Sreepada Rao ರವರ ಮನೆಯತ್ತ ಇಣುಕಿದ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಯ ಚಿತ್ರಗಳಿವು. ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಲೆಂದು ನಾನು ಹೊಸೆದ ಕವನ ಜತೆಗಿದೆ. ಸುಮಾರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 🙏😊


ಇಣುಕಬೇಡ ಮಂಗಣ್ಣಾ
ನೋಡಬೇಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು
ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬವಣೆ ಒಳಗೆ
ಹೊರಗೆ ಪರದೆ ಹಾಕುವ ನಿಸ್ಸೀಮರು ||

ಕಿಟಕಿಯ ಹೊರಗೆ ನೀನು
ನಿನದೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ
ಹಾಕುವೆ ನೀ ಲಾಗ ಬಹಿರಂಗ
ನಮದೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟಿನ ಪಲ್ಟಿ ಪೈಪೋಟಿ ||

ನಾವೊ ಮರ್ಕಟ ಮನದೊಳಗೆ
ನಿನಗೊ ಕರಗತ ಮರದುಯ್ಯಾಲೆ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ನಾವಾಡುವ ಆಟ
ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ನೀನಾಗಿ ನಿರಾಳ ದೂತ||

ನಿನಗಿದ್ದರು ಕುತೂಹಲ ಸಹಜ
ಇಣುಕುವೆ ರಾಜಾರೋಷ ಜಿಗಿವೆ
ತಿನ್ನಲಷ್ಟು ಆಡಲಷ್ಟೂ ತುಂಟತನ
ಗುರುಗುಟ್ಟಿದರೂ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಖದರು ||

ನಿನ್ನಿಂದ ನಾವಾದೆವು ನಿಜವೆ
ನಿನ್ನಂತೆ ನಾವಾಗಲಾರದ ಜಗವೆ
ನಿನ್ನಾ ಅಂತರಂಗಾ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಶುದ್ಧಿ
ತುಣುಕಾದರು ನಮಗೂ ನೀಡೊ ಮಾರುತಿ ||


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)

01350. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೫: ನೊರೆಯ ಸರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸದೊಳಗಿನ ಹಾಲು


01350. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೫: ನೊರೆಯ ಸರಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸದೊಳಗಿನ ಹಾಲು

ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೭೫ರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ :

http://kannada.readoo.in/2017/09/%E0%B2%A8%E0%B3%8A%E0%B2%B0%E0%B3%86%E0%B2%AF-%E0%B2%B8%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%BF%E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%A6%E0%B3%86-%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%A3%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%A6

01349. ಕೃಷ್ಣ ಲಾಲಿ


01349. ಕೃಷ್ಣ ಲಾಲಿ
____________________


ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗುವರಂತೆ
ಬಟ್ಟಲು ಕಣ್ಣಿನ ಕೂಸಿಗೆ
ಮುತ್ತಿನ ಮುಗುಳುನಗೆ
ಚೆಲ್ಲುವ ಜಗ ಬಾಲನಿಗೆ || ಲಾಲಿ ||

ತುಂಬಿದ ಕೆನ್ನೆಯ ದೊನ್ನೆ
ನೀಡುವನೆ ಬರಿ ನಗೆಯನ್ನೆ
ತೂಗುವನೊ ತೂಗಿಸಿಕೊಳ್ವನೊ
ಕೆಡವಿ ಸಂದೇಹದಲಿ ಅಳುವನೊ || ಲಾಲಿ ||

ತೂಗುವ ತೊಟ್ಟಿಲದೇನು ಮಾಯೆ
ಹೊತ್ತಿದೆ ಜಗ ಭಾರದ ಘನಛಾಯೆ
ಹಗುರನೊ ಹಗುರಾಗಿಸೆ ಬಂದನೊ
ವೇಷಧಾರಿ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕನೊ || ಲಾಲಿ ||

ಹೆಜ್ಜೆಯಿಕ್ಕೀರಾ ಪುಟ್ಟ ಪಾದದ ಮೇಲೆ
ಜೋಪಾನ ನಡೆದು ಬನ್ನೀರೆ ರಂಗೋಲೆ
ಕೈಕಾಲಾಡಿಸಿ ಕುಣಿವ ಬಾಲನ ಲೀಲೆ
ತಲುಪಿಸಬಹುದಿಲ್ಲೆ ಮನಸಿನ ಓಲೆ || ಲಾಲಿ ||

ಯಾರಿಗು ದೊರಕದ ಭಾಗ್ಯ ಇದುವೆ
ನಿರಂತರ ಮನದೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ತೂಗುವೆ
ಮಡಿಲಲ್ಲುಡಿ ತುಂಬಿದ ತುಂಟನ ಪರಿ
ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ ಮಲಗದೆ ಕೂತೇ ಸವಾರಿ || ಲಾಲಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha Mn)
ಚಿತ್ರ: ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ
(ಇಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು)

01348. ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಿ ?


01348. ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಿ ?
________________________________


ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಿ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಲಿ ?
ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಹೊತ್ತ ಹೆಗಲು
ಕಿವುಡು, ಮಮತೆಯುಡಿಯಲಿ
ಕುರುಡು, ಪ್ರೀತಿ ಬಯಲಲಿ ! || ಇಲ್ಲ ||

ಹೊತ್ತೊತ್ತಿನ ತುತ್ತಿಗು ಬವಣೆ
ಹೊಟ್ಟೆಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಸವೆದವರ
ಪರದಾಟದೆ ಬೆಳೆದ ಪರಿ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಲಿ?
ನನ್ನ ಕರುಳ ಕುಡಿಗು ಅದನೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಿ ? || ಇಲ್ಲ ||

ಮಲಗುತಿದ್ದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಭುವಿ ಚಾಪೆಗೆ ಗಗನದ ಹೊದಿಕೆ
ಚಳಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ, ಮಿಂದ ಬದುಕಲಿ
ನನ್ನ ಸಂತತಿಯ ಪಾಲಿಗದನೆ, ಹೇಗೆ ಹಂಚಲಿ ? || ಇಲ್ಲ ||

ನಡೆಯುತಿದ್ದೆ ಬರಿಗಾಲಲಿ
ಶಾಲೆ ಕೂಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಜಾಗರಣೆ
ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಒತ್ತಿ ಕಾಲು, ಒರಟು ಸೀಳಲಿ
ಹೂವಂತ, ನನದೇ ಕೂಸಿಗದೆಂತು ಹಂಚಲಿ ? || ಇಲ್ಲ ||

ಹಂಚಿದೆವೊ ಬಿಟ್ಟೆವೊ ಮೊತ್ತ
ಅವರವರ ದಾರಿ ನಾವಷ್ಟೆ ನಿಮಿತ್ತ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕ ಗೆಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮದೇ ಸರಿ
ಏಗುತ್ತಲದೇ ಸೋತರಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ! ||


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(Nagesha MN)

(Picture source 01: http://www.dailymail.co.uk/home/you/article-465185/Pushover-parents-pampered-children.html

Picture source 02: https://m.sohu.com/a/131608024_684950/?pvid=000115_3w_a)