00295. ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು

00295. ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು
___________________

ನೂರಾರು ಕದ ತೆರೆದು
ಬಿಟ್ಟುಕೊಳುತಿರು ಬೆಳಕು
ನುಗ್ಗಿ ಬರುತಿರಲಿ ಸಗಾಳಿ
ಒಳಗಾವರಿಸೆಲ್ಲ ಕಣಕಣದೆ ||

ಮುಚ್ಚುವುದೇಕೊ ಮನಸಾ
ಬಿಚ್ಚೆ ಕೋಶದಗಣಿತ ಪಟಲ
ಜೀವದುಸಿರುಸಿರ ಆಯಾತ
ಕೊಳೆ ಕಶ್ಮಲ ತೊಳೆ ನಿರ್ಯಾತ ||

ಕಾಣದ ಕೋಶದಡಿ ತಾಣ
ತಾವಿಗಿದೆ ಅಪಾರ ವಿಸ್ತಾರ
ತುಂಬಿದಂತೆಲ್ಲ ತಣಿದು ಹಿಗ್ಗಿ
ಹೊಸತ ಬರಮಾಡೊ ಚತುರ ||

ಎಚ್ಚರ ತೆರೆದ ಕಿಟಕಿ, ಕದ
ಕದ್ದು ಬಹ ಬೇಡದ ಭೂತ
ಪಂಚಭೂತಗಳ ವಿಕೃತಿಸಿ
ತಾಮಸ ಲೇಪಿಸೊ ಕುಟಿಲ ||

ತುಂಬಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿ
ರಾಜಸವಾಗಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ
ದ್ಯುತಿ ಸುತ್ತೆರಡು ತಮವ
ಬಂಧಿಸಲಿ ಸರಿ ಸತ್ವ ತತ್ವ ||

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ನೂರಾರು, ಕದ, ತೆರೆದು, ನಾಗೇಶ, ಮೈಸೂರು, ನಾಗೇಶಮೈಸೂರು, nagesha, mysore, nageshamysore

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s