00332.ಹೊಸ ನೀರು ಹಳೆ ಬೇರಿನ ಕಥೆ….

00332.ಹೊಸ ನೀರು ಹಳೆ ಬೇರಿನ ಕಥೆ…. 

__________________________________

(Published in Suragi 30.07.2015 – http://surahonne.com/?p=8754)

ಹೊಸ ನೀರು ಹರಿದಾಗ ಸಹಜ
ಹಳೆಬೇರ ಗುಳೆ ಹೋಗೊ ಭಯ
ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಹಿಂಟೆ
ಕರಗಿ ನೀರಾಗುವ ದಾಯ
ಆಳಕಿಳಿದಿಳಿದೂ ಕವಲು
ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸುಭದ್ರ
ಅಳುಕಿಗಳುಕು ಸಹಜ
ಹಳತೆ ಒಳಿತಾಗಿದ್ದರು ನಿಜ… ||

ಬಿರುಸು ಹೊಸತಿನ ಧರ್ಮ
ಬೀಸಿದಂತೆ ಬಿರುಗಾಳಿ
ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲವಾದರೂ
ಅಕಾಲಕಷ್ಟೆ ಅದರ ಪಾಳಿ
ತಗ್ಗುವ ತನಕ ನೀರಾವೇಶ
ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಹುಲ್ಲೆ ಬೆಳಕ
ಹರಿದಾಗ ಸಮ ಶಾಂತ ರಸ
ಬೇರು ಮಣ್ಣ ಹಿಡಿವ ಚಳಕ… ||

ಸೃಷ್ಟಿ ವೃಕ್ಷ ನಿರಂತರದೆಲೆ
ಚಿಗುರಾಗಲೆ ಬೇಕು ನೀರು
ಮೊಗೆಮೊಗೆದು ಕೊಡಲೆ
ಹಳೆ ಬೇರಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ?
ಕಾತುರ ತಳ್ಳಲೆ ಸಂಭ್ರಮ
ಎಳೆಯಾತುರವೂ ವಿಹಂಗಮ
ಕಟ್ಟಿಕೊಡದಿರದೆ ಹೊಸ ವೇಗ
ಹಳೆ ಬೇರಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಗುರು? ||

ಸಲ್ಲದ ಶಂಕೆಗೆ ತರ್ಪಣವಿತ್ತು
ಕಟ್ಟೊ ಹೂವಿನ್ಹಾರದ ಸೊಗಡು
ಬೇರು ನಾರಾಗಿ ಅಂತರ್ಯ ಗಟ್ಟಿ
ದಿಂಡಾಗಿ ಸೇರುವ ಎಲೆ ಹೂ ಜಟ್ಟಿ
ಹೊರ ಜಗಕೆ ಕಾಣುವುದು ಬಣ್ಣವೆ
ಮುಡಿ ಕೊರಳು ಮಡಿಲಿಗೆ ತಾವು
ನೆಲೆ ನಿಲಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿ ಬೇರಾಗುತ
ನೆಲೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಚಿಗುರ ವೃತ್ತಾಂತ! ||

– ಮೈನಂನಾಗೇಶ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s