00350. ನಮ್ಮ ಗಣಪನಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ?

00350. ನಮ್ಮ ಗಣಪನಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ?
___________________________

  

ನಮ್ಮ ಗಣಪನಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ? ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚೇ ಅನ್ನಬೇಕು.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಹಸಿವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುವ ಕಾರಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಗಾತ್ರವೂ ಜಾಸ್ತಿಯೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿಯೊ ಏನೊ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಕಡುಬಿನ ಗಾತ್ರವೂ ಹಿರಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೂಗಿನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಂತೆಯೆ ಇಲ್ಲ – ಸೊಂಡಿಲಿನುದ್ದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುವವರಾದರೂ ಯಾರು ? ಇನ್ನು ಕಿವಿಯೋ ಮೊರದಗಲದ ಗಜಕರ್ಣ. ಒಂದು ರೀತಿ ತಲೆಯ ಎರಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕು ತಗುಲಿಸಿದ ಬೀಸಣಿಗೆಯ ಹಾಗೆ. ಮುಖವೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ – ಬಾಲನ ಮುಂಡದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ ಆನೆಯ ರುಂಡದವನಲ್ಲವೆ ? ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಬುದ್ದಿವಂತನಾಗಿದ್ದು ಸಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿಯರನ್ನೆ ಕರವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೇಧಾವಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಇರಬೇಕು ಗಣೇಶನನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ತಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಆಸೆ.

ಆದರೆ ಆ ದೊಡ್ಡತನದಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಗಣಪನದಂತೆ – ದೊಡ್ಡ ಕಿವಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೋತೃವಾಗಿ ಆಲಿಸುವ ಗುಣದ ಸಂಕೇತವಾದಂತೆ, ಉದರವು ತಪ್ಪುಒಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಆಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಸಲಹುವ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದೊಡ್ಡದರ ನಡುವೆ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿಯ ವಕ್ತಾರನಂತೆ ಕಿರಿದು – ತಾನೆಷ್ಟೆ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದರೂ ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಎನಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಲ್ಲವೆನ್ನುವುದರ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ.

ಅಂತಹ ಗಣೇಶ, ತಾಯಿ ಗೌರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿಕ್ಕುತ್ತಿರುವ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದ ಚೌತಿಯ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗು ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಈ ಕವನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಭುವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ 🙂

ನಮ್ಮ ಗಣಪನಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ?
ಹಿರಿಯುದರದಂತೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ
ಉದಾರ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಮತೆ
ದಯಪಾಲಿಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾತೆ ? ||

ಅಲೆ ಕರ್ಣಗಳೇ ಮೊರದಗಲ
ಜಗಕೆಲ್ಲ ತೆರೆದಿಟ್ಟಾ ಬಾಗಿಲ
ಚದುರಿ ಬಂದರೇನು ಮೊರೆ
ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿ ಸೆರೆ ||

ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸೂಕ್ತ
ಶೋಧಿಸಬೇಕಲ್ಲಾ ಅನಿಯಮಿತ
ವಿಶಾಲ ನೊಸಲದರೊಳಗಿನ ಚಿತ್ತ
ಸರ್ವದಾ ಸಿದ್ದ ವಿಧಿ ಪೂರೈಸುತ್ತ ||

ಸೊಂಡಿಲಿನುದ್ದ ತಲುಪೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ
ಎಟುಕದಿದ್ದ ಎಟುಕಿಸೊ ಸಮೃದ್ಧ
ಬಾಚಿಕೊಳುವ ಕರಬಾಹು ಸಲ್ಲ
ಚಾಚಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಗುದ್ದ ಬಲ ||

ಇನ್ನು ಉದರ ತುಂಬ ಸಂವೇದನೆ
ತುಂಬಿಸೆಲ್ಲ ಜನರ ಮನೋವೇದನೆ
ಸಲಹಿ ತೂಗಿ ಅರಗಿಸಿ ನಗುವಾತ
ಪರಿಹರಿಸುತೆಲ್ಲ ಜನರ ಮನಾಘಾತ ||

———————————
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು,
———————————-
ಗಣಪ, ಗಣೇಶ, ವಿನಾಯಕ, ಚೌತಿ, ಚತುರ್ಥಿ, ಹಬ್ಬ, ನಾಗೇಶ, ಮೈಸೂರು, ನಾಗೇಶಮೈಸೂರು, nagesha, mysore, nageshamysore