00050. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಗೇಕೊ ಮುನಿಸು…

ಯಾಕೊ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗರ ಮೇಲೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಪಿಬಿಎಸ್ ಹಿಂದೆಯೆ ಈಗ ಶಕುಂತಲಾದೇವಿ ಸರದಿ. ಆ ವಿದಾಯದ ಸಂತಾಪದ ಜತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಗೊಂದು ವಿನಂತಿ, ಈ ಪುಟ್ಟ ಕವನದಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಗೇಕೊ ಮುನಿಸು…
————————————

ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ಲಿಗೇಕೊ ಮುನಿಸು
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೆ ತಿನಿಸು
ಬರಿ ದುಃಖವೆ ನಮಗುಣಿಸು
ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಮಿಸು!

ಇನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲ ಪಿಬಿ ಶ್ರಿನಿವಾಸ
ಈಗ ಶಕುಂತಲಾದೇವಿ ಮೋಸ
ವಿದಾಯಗಳಿಗಿರುವಂತಿದೆ ಹರ್ಷ
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೆಕಿಷ್ಟು ಆಕರ್ಷ!

ಒಂದೆಡೆ ನಿರ್ಗಮನ ಗಾನ ಮಾಧುರ್ಯ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಳುವೆ ಬುದ್ಧಿ ಚಾತುರ್ಯ
ಬಡವಾಗುವ ಸರದಿ ಎಲ್ಲಾ ತರತರದಿ
ಕನ್ನಡನಾಡಿಗೇಕೊ ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಧಿ!

ಸಾಕುಮಾಡಯ್ಯ ವಿಧಿ ಸಹಚರ
ಬರಿ ನಮಗೇಕಷ್ಟೆ ಈ ಗ್ರಹಚಾರ
ಮಸ್ತು ಬಿದ್ದಿವೆ ಕೆಲಸಕೆ ಬಾರದ ಸ್ವತ್ತು
ಗುಡಿಸಬಾರದೆ ನಮ್ಮ ನಾಡೋಜರ ಬಿಟ್ಟು?

ಆದದ್ದಾಯಿತು ವಿದಾಯ ನಿಧನ
ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರು ತೋರಿ ನಿಧಾನ
ಕರ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಿಸುವುದಷ್ಟೆ ಕೆಲಸ
ನಾವೀಗ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕನಿಷ್ಟ!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬರಹ)
April 22, 2013 – 9:41am

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s