00053. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ !

ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ !
__________________

ಸಂಪದಕ್ಕ ಸಂಪದಕ್ಕ
ಉಸಿರ್ಯಾಕಿಂಗೆ ಬಿಗಿದಿತ್ತಕ್ಕ
ಎಲ್ಲಾರ ಹಂಗೆ ನಿಂಗೂ ಜೋಶಾ
ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಫಲಿತಾಂಶ?

ಅಯ್ತಲ್ಲಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಆಗಲ್ಲ ಟೋಪಿ ವ್ಯವಹಾರ
ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರ
ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಮೆಲವ್ರೆ ಸರದಾರ!

ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳೊ ಲೆಕ್ಕಾ ಇಲ್ಲ
ಮುಲಾಜಿಗ್ ಬೀಳೋ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ
ಬ್ರೀಫ್ಕೇಸ್ ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ
ರೆಸಾರ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ!

ನಮ್ಬುಟ್ಟವ್ರೆ ಎಕ್ಕಾಮುಕ್ಕಾ
ಕೊಟ್ಬುಟ್ಟವ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಚೊಕ್ಕ
ಮಣ್ಣಾಗ್ದಂಗೆ ಅವರಾಸೆ ದೋಸೆ
ಉಳ್ಸ್ಕೊಳ್ರಣ್ಣ ಈ ಸಲವಾದ್ರೂ ಭಾಷೆ!

ಕಚ್ಚಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಸಿಗ್ಗಿಲ್ದಂಗೆ
ನಾಯಿ ನರಿಗಳ್ಗೆಗ್ಗಿಲ್ದಂಗೆ
ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ದೊರ್ಗೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲಾದ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡುಸ್ರಣ್ಣ!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಸರಣಿ: ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ
ಲೇಖನ ವರ್ಗ (Category): ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕವನ
(ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬರಹ)
May 8, 2013 – 6:27pm

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s