00075. ಪುಟ್ಟನ ಅಳಲು ..

ಮತ್ತೊಂದು ‘ಬಾಲ ಮಂಗಳ’ದಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿದ್ದ ಶಿಶುಗೀತೆ – ‘ಪುಟ್ಟನ ಅಳಲು’. ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಸ್ಪರ್ಶದ ದೆಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈಗಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರಲಾರದೆಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಯೊಡನೆ ಇದನ್ನೂ ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ – ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಪುಟ್ಟನ ಅಳಲು ..
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍————————

ಅಮ್ಮಾ…ಅಮ್ಮಾ…
ನನ್ನಮ್ಮಾ
ನನ್ನಯ ಅಳಲು ಕೇಳಮ್ಮ || ಅಮ್ಮಾ ||

ಹತ್ತೇ ತಿಂಗಳ
ಹಸುಗೂಸಮ್ಮ
‘ ಏ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ‘ ಏಕಮ್ಮ?
ತೊದಲುವ ಬಾಯಲೇ
ಡ್ಯಾಡಿ,ಮಮ್ಮೀ
ಎಂದೆನಿಸುವ ಹಠ ಬೇಡಮ್ಮ || ಅಮ್ಮಾ ||

ಹಲ್ಲುಗಳೆರೆಡೇ
ಮೊಳೆತಿದೆಯಷ್ಟೇ,
ಬೇವಿನ ಕಹಿಯುಣಿಸೆಕಮ್ಮ?
ಹಾಲನು ಕುಡಿದು
ಡುಮ್ಮನಾಗುವೆ
ಬಾಟಲ್ ಹಾಲು ಬೇಡಮ್ಮ || ಅಮ್ಮಾ ||

ಬೆಳಗಿನ ನಿದ್ದೇಲಿ
ಮೈಮರೆತಾಗ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೇ? ಹೇಳಮ್ಮ
ಬೆಚ್ಚಿದ ಒಡಲಿಗೆ
ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಡಿಲಿಗೆ
ದಾದಿಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕೆನಮ್ಮ? || ಅಮ್ಮಾ ||

ಬೆಳಗಿನಿಂದಲಿ
ಬೈಗಿನವರೆಗೂ
ನಿನ್ನಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ
ಸ್ಕೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ತಬ್ಬಿ
ಹೊರಟಿದ್ದಾದರೂ ಎಲ್ಲಮ್ಮ || ಅಮ್ಮಾ ||

ಹಸಿವೆಂದಾಗ
ಅಳುವೆಂದಾಗ
ಕೇಳಲು ಯಾರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ
ಕನಸಿನಲೆಲ್ಲ
ಗುಮ್ಮನ ಕಾಟ
ಹೆದರಿ ಅಳುತಿರುವೆ ಬಾರಮ್ಮಾ || ಅಮ್ಮಾ ||

ಆಫೀಸಂತೆ
ಗೀಫೀಸಂತೆ
ಅಂತೆ ಕಂತೆಗಳು ಬೇಡಮ್ಮ
ಚೇಷ್ಟೆಯ ಮಾಡಲು
ದೂರು ಬಂದರೆ
ಹೊಡೆದು, ರಮಿಸುವುದು ಯಾರಮ್ಮ? || ಅಮ್ಮಾ ||

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ
ಆಡುವ ಹೊತ್ತಲಿ
‘ಅಪ್ಪ,ಅಮ್ಮ’ ಕಲಿಸಮ್ಮ
ಮುದ್ದಿಸಿ ನನ್ನನು
‘ಕಂದಾ’ ಎಂದು
ತಟ್ಟಿ ನಿದಿರೆಯ ಬರಿಸಮ್ಮ || ಅಮ್ಮಾ ||

ನನಗೂ ಬೇಕು
ಅಪ್ಪಾ, ಅಮ್ಮಾ..
‘ಬೇಬಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್’ ಅಲ್ಲಮ್ಮ
ಸೆರಗನು ಹಿಡಿದು
ತೊಡರುತ ನಡೆಯಲು
ಮನೆಯಲಿ ನೀನಿರಬೇಕಮ್ಮ ! || ಅಮ್ಮಾ ||

‘ಮಾಮಿಯ ಆಣೆ’
ನನ್ನಮ್ಮ..
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದು
ಬೇಡಮ್ಮ..
ಪ್ರೀತಿಯಾಟದಲಿ ನಲಿಸಮ್ಮ
ನೀತಿ ಪಾಠಗಳ ಕಲಿಸಮ್ಮ! || ಅಮ್ಮಾ ||

===================================
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು (ದಿನಾಂಕ : ೩೦.ಡಿಸೆಂಬರ.೧೯೯೧)
(೧೫.ಆಗಸ್ಟ್.೧೯೯೨ ರ ‘ಬಾಲ ಮಂಗಳ’ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ
===================================
24.07.2013, sampada

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s