00152. ಕಚ’ಗುಳಿಗೆ’ – ೦೫


00152. ಕಚ’ಗುಳಿಗೆ’ – ೦೫
_____________________

ಕಚಗುಳಿಗೆಗೆ ಕೆಲವು ಪುರುಷ ಛೇಡನೆಯ ಚುಟುಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲೆಂದು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಹೊರಬಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿವು. ಯಥಾ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟಿಗೆಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಚುಟುಕ ಸೇರಿದೆ. ಮೆಲುವಾಗಿ ಕಚಗುಳಿ ಇಡಬಹುದೆಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಟ್ಟ ‘ಟೈಮ್ಪಾಸ್’ 🙂

https://nageshamysore.wordpress.com/00152-%e0%b2%95%e0%b2%9a%e0%b2%97%e0%b3%81%e0%b2%b3%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%86-%e0%b3%a6%e0%b3%ab/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com

00151. ಮನೆ ಮನೆ ಜಗಳ, ಗುಟ್ಟಾಗಿರದಲ್ಲ !


00151. ಮನೆ ಮನೆ ಜಗಳ, ಗುಟ್ಟಾಗಿರದಲ್ಲ !

ಜಗಳವಿರದ ಮನೆ ಮನಗಳಾದರೂ ಯಾವುದಿದೆ? ಎಲ್ಲಾ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಿಟ್ಟಿನೆ ಕೈಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಅವಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರೆ. ಕಾರಣಗಳೇನೆ ಇದ್ದರೂ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮಾಮೂಲಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆ ಮರೆತುಹೋಗಿ ಒಳಗಿನ ಅವಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅನಾವರಣವಾಗುವುದು, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

https://nageshamysore.wordpress.com/00151-%e0%b2%ae%e0%b2%a8%e0%b3%86-%e0%b2%ae%e0%b2%a8%e0%b3%86-%e0%b2%9c%e0%b2%97%e0%b2%b3-%e0%b2%97%e0%b3%81%e0%b2%9f%e0%b3%8d%e0%b2%9f%e0%b2%be%e0%b2%97%e0%b2%bf%e0%b2%b0%e0%b2%a6%e0%b2%b2%e0%b3%8d/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com