00155. ಮುಗಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ


00155. ಮುಗಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರನಾಮ
_____________________________

ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ವಿವರಣೆಯ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡ ಶ್ರೀಧರರು ಇದೀಗ ತಾನೆ ಕೊನೆಯ ಕಂತನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ ಅದೆಷ್ಟೊ ಆಸಕ್ತ ಭಕ್ತ ಸಂಪದಿಗರು ಮಿಂದು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ವಿವರಣೆಯ ಜತೆಗೂಡಿದ …..https://nageshamysore.wordpress.com/00155-%e0%b2%ae%e0%b3%81%e0%b2%97%e0%b2%bf%e0%b2%a6%e0%b2%82%e0%b2%a4%e0%b3%86-%e0%b2%b8%e0%b2%b9%e0%b2%b8%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%a8%e0%b2%be%e0%b2%ae/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com