00161. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೂ ಬಾರದ…


00161. ಒಂದು ಸುತ್ತಿಗೂ ಬಾರದ…
____________________________

ಹಣದುಬ್ಬರದೊತ್ತಡಕೊ, ಪ್ರಗತಿಯ ಹೆಸರಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ತರ ಪರಿಣಾಮಕೊ – ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗುವ ಮೊದಲಂಶ – ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರಸರನೆ ಎಳೆದುಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕ. ನೆಂಟರ ಮನೆಗೊಯ್ಯುವ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲದಿಂದಿಡಿಡು, ದೇವರಿಗೊಯ್ಯುವ ಹೂವ್ವಿನ ಖರೀದಿಯ ತನಕ….

https://nageshamysore.wordpress.com/00161-%e0%b2%92%e0%b2%82%e0%b2%a6%e0%b3%81-%e0%b2%b8%e0%b3%81%e0%b2%a4%e0%b3%8d%e0%b2%a4%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%82-%e0%b2%ac%e0%b2%be%e0%b2%b0%e0%b2%a6/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com