00197. ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(16)


00197. ಕಥೆ: ಪರಿಭ್ರಮಣ..(16)

ಮಳೆಯಿಂದ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿದ್ದ ಕಾಫಿ ಬಾರೊಂದರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಟೇಬಲ್ಲೊಂದನು ಹಿಡಿದು ಒಂದು ‘ಕೆಫೆ ಲತೇ’ ಕಾಫಿಗೆ ಆರ್ಡರು ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀನಾಥ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಹಿ ಕಾಫಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಸೊಗಸಾದ, ಹಿತವಾದ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಮುದವೆನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಫಿಯಾದ ಕಾರಣ ಶ್ರೀನಾಥ ಸಾಧಾರಣ ಇದನ್ನೆ ಆರ್ಡರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಸಿಗದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ‘ಕಪುಚಿನೋ’ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದು….

https://nageshamysore.wordpress.com/0018x-%e0%b2%95%e0%b2%a5%e0%b3%86-%e0%b2%aa%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%ad%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%ae%e0%b2%a3-16/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com

Advertisements