00254. ಗಣಪೋತ್ತಮ


00254. ಗಣಪೋತ್ತಮ..

ಚೌತಿಯು ಕಾಲಿಟ್ಟಾಯ್ತು ಗಣಪನು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು – ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಪೀಠದ ಪೂಜಿತನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ. ಶಕ್ತಾನುಸಾರ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಐದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಡೆ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿ ಭಕ್ತರ ಮನ ತಣಿಸಲು ಸಿದ್ದನಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಧರ್ಭ….

https://nageshamysore.wordpress.com/00254-%e0%b2%97%e0%b2%a3%e0%b2%aa%e0%b3%8b%e0%b2%a4%e0%b3%8d%e0%b2%a4%e0%b2%ae/

ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ / ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
Thanks & Best Regards / Nagesha Mysore
WeBlog site: nageshamysore.wordpress.com