00323.ಮೂಗಿಗೆ ಸವರಿದ ತುಪ್ಪ


00323.ಮೂಗಿಗೆ ಸವರಿದ ತುಪ್ಪ
__________________________

(02.07.2015ರ ಸುರಗಿ – ಸುರಹೊನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತ)

ಮೂಗಿಗೆ ಸವರಿದ ತುಪ್ಪ
ನಂಬಿ ನಡೆದವ ಬೆಪ್ಪ
ನಾಲಿಗೆಯೆತ್ತಿದರು ತುದಿಗೆ
ತಲುಪುವುದೆಲ್ಲೊ ಬದಿಗೆ ||

(Read the full poem at : https://nageshamysore.wordpress.com/00323-%e0%b2%ae%e0%b3%82%e0%b2%97%e0%b2%bf%e0%b2%97%e0%b3%86-%e0%b2%b8%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b2%bf%e0%b2%a6-%e0%b2%a4%e0%b3%81%e0%b2%aa%e0%b3%8d%e0%b2%aa/)

   ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ,

   ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು