00340.ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ..(2)


00340. ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ..(2)
_______________________

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ
ಮಾಡುವ ಬಾ ನಮಿಸುತ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಗುಡಿ ಕಲಶವಿಟ್ಟು
ಕಾಸಿನಹಾರ ಧರಿಸಿ ಮಾವಿನೆಲೆ ತೊಟ್ಟು ||

(click the page link here to read the rest:  https://nageshamysore.wordpress.com/00340-%e0%b2%b5%e0%b2%b0%e0%b2%ae%e0%b2%b9%e0%b2%be%e0%b2%b2%e0%b2%95%e0%b3%8d%e0%b2%b7%e0%b3%8d%e0%b2%ae%e0%b2%bf-%e0%b2%b5%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%a4/)
———————————————————————
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
——————————————————————–