00483. ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆಹಿಡುಕ….


00483. ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆಹಿಡುಕ….
__________________________

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲು ಹೆಣ್ಣು, ಗಂಡಿನ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಹೂವು, ದುಂಬಿಯನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದರಲ್ಲು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಂತು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಸಿದ್ದ. ಇನ್ನು ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವ ಗಂಡಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರಂತು ಗಂಡೆಂಬ ದುಂಬಿ ಏಕ್ ದಂ ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ..! ‘ಹೂವಿಂದ ಹೂವಿಗೆ ಹಾರುವ ದುಂಬಿ’ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವಹೇಳನದ ಹಾಡೂ ಶುರುವಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ..! ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ದುಂಬಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಣುವ ಸತ್ಯವೆ ಬೇರೆ.. ಇಲ್ಲಿ ದುಂಬಿ ಗಂಡೆ ಅಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೂವಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹೂವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಂವಾಹಕ ಮಾತ್ರ – ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೂವಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಹಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುತ್ತ..ಹಾಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ‘ಘನಂದಾರಿ’ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಯಾ ತಲೆಹಿಡುಕನ ಹಾಗೆ ಅಂತಲು ಹೇಳಬಹುದು..!

ಆ ತಲೆಹಿಡುಕ ಸ್ವರೂಪದ ಊಹೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಒಂದು ಜೋಡೀ ಕವನ – ‘ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆಹಿಡುಕ’..:-)

   
(picture source / credit : https://suparnabs.wordpress.com/2015/07/09/%e0%b2%ad%e0%b3%8d%e0%b2%b0%e0%b2%ae%e0%b2%b0/)

ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆಹಿಡುಕ – 01
_____________________________

ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆ ಹಿಡುಕ
ಹುಟ್ಟಿಸುತ ಗಿಡಕೆದೆ ನಡುಕ
ಹಾರಾರುತ ಹೂಹೂ ತನಕ
ಹಂಚಿಬಿಡುವ ಸುದ್ಧಿ ಚಳಕ ||

ಹೂವನ್ಹೆತ್ತ ಗಿಡದಾ ಮಂದಿ
ಮನುಜರಂತೆ ನಾಕಾಬಂಧಿ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಚಿಗುರಲೆ ನಂಬಿ
ಕಟ್ಟಿಡುವರೆ ಟೊಂಗೆಗೆ ತುಂಬಿ ||

ಯೌವ್ವನ ಹೂ ಬಳುಕಿ ಲಯ
ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಎಳೆ ಪ್ರಾಯ
ದುಂಬಿ ಹಾರಿ ಬಂದ ಗಳಿಗೆ
ಕುತೂಹಲವೆ ಅಪ್ಪಿ ಬಳಿಗೆ ||

ಹೂ ಹುಡುಗನ ಸವರಿದ್ದಾ
ದುಂಬಿ ಲಂಚವ ಪಡೆದಿದ್ದ
ಸಿಹಿ ಮಕರಂದ ಹಾಕೆ ಲಗ್ಗೆ
ದೇಹಕಂಟಿತೆ ಪರಾಗ ಬುಗ್ಗೆ ||

ಹಿಂದಿರುಗಿಸೆ ಜೇನಿನ ಸಾಲ
ಹೊತ್ತು ನಡೆವ ಪರಾಗ ಕಾಲ
ಕೂತು ಹೆಣ್ಹೂವಿನ ಪಕ್ಕವೆ
ತಲೆಗೆಡಿಸಿರೆ ಮಳ್ಳಿ ಲೆಕ್ಕವೆ ||

ಮಾತು ಮಾತಾಡಿಸುತೆಲ್ಲ
ಮರುಳಾಗೆ ಹೆಣ್ಹೂಗಳೆಲ್ಲಾ
ಜೇನ್ಹಿರುವ ನೆಪ ಶಲಾಕಾಗ್ರ
ಪರಾಗ ರೇಣು ಕೊಡವಿ ಅಗ್ರ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆಹಿಡುಕ – 02
__________________________

ಮಾತು ಮಾತಾಡಿಸುತೆಲ್ಲ
ಮರುಳಾಗೆ ಹೆಣ್ಹೂಗಳೆಲ್ಲಾ
ಜೇನ್ಹಿರುವ ನೆಪ ಶಲಾಕಾಗ್ರ
ಪರಾಗ ರೇಣು ಕೊಡವಿ ಅಗ್ರ ||

ಪಾಪವರಿಯದಾ ಹೂವೆಣ್ಣು
ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಬಿಡುತೆ ಕಣ್ಣು
ಅರಿಯುವ ಮೊದಲೆ ರೇಣು
ಅಂಡಾಶಯಕಿಳಿದ ಗೋಣು ||

ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ಬರಿ ಚರಿತ್ರೆ
ಗರ್ಭಧರಿಸಿ ಹೂವೆ ಪವಿತ್ರೆ
ತಾಯಾಗ್ಕಾಯಾಗಿಸಿ ಬೀಜ
ಹಣ್ಣಿಂದುದುರುವಳೆ ಸಹಜ ||

ಯಾರ ಬಸಿರೋ ಅರಿಯದೆ
ದುಂಬಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಹೂವಾದೆ
ನಳಿಗೆ ಶಿಶುವ ಹೆರುವಂದದಿ
ದುಂಬಿಯೊದರಿದ ಹಣ್ಣಾದೆ ||

ಇದಲ್ಲವೆ ತಲೆ ಹಿಡುಕತನ
ಯಾರಿಗ್ಯಾರಾರನೊ ಮಿಲನ
ಮಾಡಿ ಸುಲಗ್ನ ಸಂಯೋಗ
ಮತ್ತಾರಿಗೊ ನಿ ಸಹಯೋಗ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

Advertisements

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

2 thoughts on “00483. ದುಂಬಿಯೆಂಬ ತಲೆಹಿಡುಕ….”

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s