00745. ಮುವ್ವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು !


00745. ಮುವ್ವತ್ತಮೂರುಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು !
_______________________________

ದೇವರ ಮಾತು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂವ್ವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರೆಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಯಾರ್ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದಾದರು ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲವಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳು ಮೂವ್ವತ್ತಮೂರು; ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಮರಿದೇವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ವತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಆಯಿತಲ್ಲ ? ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರಮುಖ ದೇವರುಗಳಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಹುಡುಕಿದರೆ – ಅಷ್ಟಾವಸುಗಳು ಎಂಟಂತೆ; ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು ಹನ್ನೊಂದು ; ಜತೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು ಸೇರಿದರೆ ಮೂವ್ವತ್ತೊಂದಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ಯು ಮತ್ತು ಪೃಥಿವಿ ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೂವ್ವತ್ಮೂರಾಯ್ತು ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕ..

ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರುಗಳ ಹಿನ್ನಲೆ, ವಿವರಗಳ ಆಳ ಜ್ಞಾನವಿರದಿದ್ದರು ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಿಡಬೇಕೆನಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳು ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರಿಸಲು ‘ರೆಫರೆನ್ಸ್’ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲೆಂದು..😊 ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಮಾಹಿತಿಯಾದ ಕಾರಣ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ( ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬರೆದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ)

ಮುವ್ವತ್ತಮೂರುಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು – 01
__________________________________


(Picture source: https://www.facebook.com/Hindu-Yuva-Sena-Maddur-421129821374036/?fref=nf)

ಕಂದ ಗೊತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಸವಾಲು
ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿದರೊಟ್ಟು ತಾಳು
ಮುವ್ವತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿಗಳು! ||

ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ಮೂವತ್ಮೂರರ
ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ಪರಿವಾರ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಮರಿ ದೇವರ
ಮುವ್ವತ್ಮೂರರ ಸಂಖ್ಯಾಗಣ ತರ ||

ಆ ಮುವ್ವತ್ಮೂರಕೆ ಸಿಗಲು ಲೆಕ್ಕ
ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರೆ ಹನ್ನೊಂದಕ್ಕ
ಅಷ್ಟಾವಸು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು
ದ್ಯು, ಪೃಥಿವೀಗೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ||

ಮೂವತ್ಮೂರು ಮೂರಾಗಿ ಭಾಗ
ಹನ್ನೊಂದನ್ನೊಂದರ ಸಹಯೋಗ
ವಿಶ್ವವನೆ ಮೂರಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ
ಪ್ರತಿ ಗುಂಪಿಗೊಂದೊಂದು ಜಾಗ ||

ವಿಶ್ವ ಭಾಗಾಕಾರ ಮೂರಾಕಾರ
ಭೂಲೋಕ ನಾಯಕ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಥಿರ
ಅಂತರ್ಲೋಕ ಇಂದ್ರನ ಭಾರ
ದ್ಯುಲೋಕಕೆ ಸೂರ್ಯನೆ ಸಾರ ||

———————————————————-
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
———————————————————-

ಮುವ್ವತ್ತಮೂರುಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು – 02
__________________________________


(Picture source – http://image.indiaopines.com/wp-content/uploads/2014/12/330-million-god-hindu.jpg)

ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿ ಮೂರರ ಭಾಗಕ್ಕೂ
ಮುಖ್ಯದೇವತೆಗಳನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ
ಗಂಟ್ಹಾಕಿದ ಗಮಕ ನಿಯಾಮಕ
ಸೇರೆ ಮುವತ್ಮೂರರ ಸುಖದುಃಖ ||

ಅಷ್ಟಾವಸು ಗಣ ದೇವತೆಗಳು
ಧರ್ಮವಸು ಮಾತಾಪಿತಗಳು
ಪ್ರಭಾಸ,ಧರ,ಪ್ರತ್ಯೂಷ,ಅನಲ
ಅಹಸ,ಸೋಮ,ಧ್ರುವ,ಅನಿಲ ||

ಭಾವೋದ್ಭವ ಆದಿತ್ಯಾತ್ಮಕ ಶ್ರೀರುದ್ರ,
ಶಿವಾ,ನೀಲೋಹಿತಾ,ಈಶಾನ,ರುದ್ರ
ಶಂಕರ,ಮಹದೇವಾ,ವಿಜಯರುದ್ರ
ಮಹಾರುದ್ರ, ದೇವದೇವ, ಭೀಮರುದ್ರ ||

ಧತ, ಆರ್ಯಮ, ಮಿತ್ರರೀ ಆದಿತ್ಯರು
ವರುಣ,ಇಂದ್ರ, ವಿವಸ್ವನ, ತ್ವಶ್ಥರಿಹರು
ವಿಷ್ಣು, ಅಂಶುಮನ, ಭಾಗ, ಪುಷ, ಸ್ವರ
ದ್ವಾದಶಾದಿ ಆದಿತ್ಯರ ಗುಂಪಿನ ಸಾರ ||

ಆಗ್ನೇಯ ಆಗ್ನಿ, ಉತ್ತರಕೆ ಕುಬೇರ
ದಕ್ಷಿಣಕೆ ಯಮಾ, ಪಶ್ಚಿಮಕೆ ವರುಣ
ಪೂರ್ವಕ್ಕೆಇಂದ್ರ, ಈಶಾನ್ಯ ಮಹೇಶ
ನೈಋತ್ಯ ನಿಖರತಿ, ಪ್ರವಾಹ ವಾಯು ||

———————————————————-
ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
———————————————————-

(ಈ ಮೂವ್ವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಈ ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ.. : http://indiaopines.com/33-crore-gods-hindus-hinduism/)

Advertisements

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

6 thoughts on “00745. ಮುವ್ವತ್ತಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು !”

  1. ಮಕ್ಕಳು ಓದೋಕೆ ಅನ್ನೊದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರಿಸೋಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂತ.. 😊 ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿದೆ – ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಸ್ಥೂಲ ವಿವರ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕ್ಕವರು ಕೇಳೊ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಳೊದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ?😊

   Liked by 1 person

   1. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮಗಿಂತ ಅವರಿಗೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು, ಈ online ಮಾಯಾನಗರಿಯಿಂದ, ಏ^^^^^ನೀವ ಬರೆದಿದ್ದು ನೀನೆ ಓದಿಕೊ ನಾನು net ಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊತೀನಿ ಹೋಗ್ ಅನ್ನೊ ಮಟ್ಟ ಆಗಲೆ ತಲುಪಿದಾರೆ.

    Liked by 1 person

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s