01167. ಅವಳಿಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಮನ…


01167. ಅವಳಿಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ನಮನ…
_______________________________

ವನಿತೆ
ನೀ ಸುನೀತೆ
ನೀನೆ ನಿನ್ನ ಕವಿತೆ
ನಿನ್ನ ಬದುಕೆ ಪರವಂತೆ…

ಓ ಹೆಣ್ಣೆ
ನೀನಾಗಿ ಕಣ್ಣೆ
ಸಂಸಾರ ಹಳ್ಳದಿಣ್ಣೆ
ಹಿಡಿಯದಂತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ…

ಸ್ತ್ರೀ ನೀನು
ಬಾಳಿನ ಕಾನೂನು
ಅಸಂಬದ್ಧ ಇದ್ದರೇನು
ಸುಸಂಬದ್ಧ ದಣಿಯದ ತನು…

ಮಾನಿನಿ ಛಲ
ಮನಸಿದ್ದೂ ಚಂಚಲ
ನೀನಾಗುವೆಯೆಂತೊ ಅಚಲ
ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳೆದುರಿಸೊ ಬಲ…

ನಿಜದಿ ನಾರಿ
ಸಹನೆಯ ರೂವಾರಿ
ಕೋಟಲೆಗಳಾಗಿ ಪರಾರಿ
ಪತಿ ಪಾಲಿಗವಳೆ ಐಸಿರಿ…

ತಾನೆ ಧಾರಿಣಿ
ದಾರಿದೀಪ ಜಾಣಿ
ನಯನ ಮಾತಿನ ಖನಿ
ಮನದೆಲ್ಲ ಮಾತಿಗವಳೆ ದನಿ..

ಇರಬಹುದಲ್ಲಿಲ್ಲಿ
ಜೊಳ್ಳು ಕಾಳು ಎಳ್ಳಲಿ
ಅವಳ ಸಂಕುಲ ಇರದಿದ್ದಲ್ಲಿ
ನಂದನವಾಗುತಿತ್ತೆ ಜೀವನವಿಲ್ಲಿ…

ಅವಳದು ದಿನಾ
ಬಿಡು ಅವಳದೆಂತ ದಿನ
ಅವಳೆ ದಿನವಾಗುವ ಸದನ
ಅವಳಿಲ್ಲದ ಜಗ ಮಸಣ ಮೌನ…


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೦೭.೦೩.೨೦೧೭
(೦೮. ಮಾರ್ಚ್ : ವಿಶ್ವ ವನಿತೆಯರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳೊಡನೆ)
(Picture source: internet / social media)

Advertisements