02063. ಅತ್ತರು ಜಗದತ್ತರು


02063. ಅತ್ತರು ಜಗದತ್ತರು
__________________________


ಹೆತ್ತವರು ಕೊನೆಗೆ ಅತ್ತರು
ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತವರು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ತರು
ಹೆತ್ತ ಹೊರೆ ಹಗುರವಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ
ಅತ್ತರು ಘಮಘಮಿಸುತ್ತ ಕರುಳ ನೆತ್ತರು..

ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಲಬಳ್ಳಿ ಅನಂತ
ಕಾಣದ ಸೇತುವೆ ಅದೃಶ್ಯ ಸಂತ
ದಿಗಂತದೆತ್ತರ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಲು ಬಿಟ್ಟರು
ಬಿಟ್ಟ ತಪ್ಪಿಗೆ ತೆತ್ತ ದಂಡ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಅತ್ತರು..

ಜೋಪಾನ ಜೋಗುಳದ ಗಾನ
ಗಾಯನದೊಳಿತ್ತೇನು ಮಾತಿನುದ್ಯಾನ
ಮಾಯದ ನೋವಿತ್ತು ವ್ರಣಗಳಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು
ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅತ್ತರು ಕಾಣಬಿಡದ ಸೊಕ್ಕಿದ ಯೌವನ..

ನಿಚ್ಚಳ ಬೆಳಕಲ್ಲಿಂದು ಕಾಣುತಿದೆ
ಅಳುವ ದನಿ ಬಳಿದ ಅತ್ತರಿನ ನಂಟು
ಅತ್ತತ್ತು ಬತ್ತಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೀಗ ಒಣಗಿದ ದೀವಟಿಗೆ
ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಲು ಬಿಡದು ಹಾಸಿ ಹೊದ್ದ ಹಾಸಿಗೆ ಚಾದರ..

ಅತ್ತರು ಅತ್ತೇ ಅತ್ತರು ಸದಾ
ಅಳುತೊಳಗೊಳಗೆ ತೋಳ ಬಂಧನ ನೆನೆದು
ಅಳಿಸಿದವರೇ ಅತ್ತರು, ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಹೊದರು..
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯತ್ತ ನಡಿಗೆ ನಿರಂತರ; ನಡಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಗಡಿಯಾರ.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೧.೦೬.೨೦೧೭

(Picture : This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License)

Advertisements