02070. ಸರಳವೇ ವಿರಳ


02070. ಸರಳವೇ ವಿರಳ
____________________


ಬರೆಯುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಕರಾಳ
ಅರ್ಥವಾಗದ ಹೇರಳ
ಬರೆದುಬಿಡು ನೋಡುವ ಸರಳ ?
ಮಾತಂತಲ್ಲ, ಬಿಚ್ಚಬೇಡ ಬಾಲ..

ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸು ನೋಡೋಣ
ಪಿಎಚ್ಡಿ ಡಾಕ್ಟರುಗಳ ಜ್ಞಾನ ?
ಪಾಠ ಹೇಳಲಿ ನರ್ಸರಿ ಕೂಸಿಗೆ
ನಿಭಾಯಿಸಲಿ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಜತೆಗೆ..

ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ನೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ
ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು ನೋಡೋಣ ಸಂತ
ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕು ಸರಳ
ನೀ ಹೊಕ್ಕಿದೆಡೆಯೆಲ್ಲ ಸರಳವೇ ವಿರಳ..

ನೋಡಲ್ಲಿ ಆ ಬೊಮ್ಮ ಕಿಲಾಡಿ
ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೈಪಿಡಿ
ಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಸಕಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯ
ಹೇಳಿಕೊಡದೆಯೂ ಯುಗದಾರಭ್ಯ..

ನಾನೊಲ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ
ಕಟ್ಟಬಲ್ಲೆ ಕವನದಲದೆ ಮಾತೆ
ಗೂಢನಿಗೂಢ ಆಗೀಗೊಮ್ಮೆ ಸಾಕು
ಸರಳ ಸುಲಲಿತ ಕವಿತೆ ನನ್ನ ಪರಾಕು !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೫.೦೬.೨೦೧೭
(Picture from internet / social media)

Advertisements

02069. ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು


02069. ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
__________________________


ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
ತುಟಿಯಂಚಲಿ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು
ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಿತ್ತು..!

ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
ಹೇಳಿಕೊಳಲೆಂತು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ
ತಾನಾಗೇ ಅರಿಯಲಿ ಶಾಣ್ಯಾ..!

ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
ಸಂಕೋಚದ ಗೋಡೆಗೆ ಬಂಧಿ
ಸಂಬಂಧಗಳಲೆ ಎಷ್ಟು ಕುದಿ..!

ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
ಮೊದಲವಳು ಹೇಳಲೆಂದಿತ್ತು
ಅವನೂ ಹೇಳಬಹುದಿತ್ತು..😔

ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
ಹೇಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಬೇಡದ ಗತ್ತು
ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಿರಿಸಂಪತ್ತು..

ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತು
ಹೇಳಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಿನ ಅಹಂ
ಹೇಳಲಾಗದಾಗದೆ ಒಳದಾಸೋಹಂ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೫.೦೬.೨೦೧೭
(Picture source : internet / social media)

02068. ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ


02068. ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ
_________________________________


ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ
ಇದು ನಾವಾಡೊ ಭಾರಿ ಡ್ರಾಮಾ
ನೀ ಕಳ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಚಂದಮಾಮ || ಅಮರ ||

ಅನಾದಿ ಕಾಲದ ಪ್ರೇಮವೇ ನಮದು
ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಗುಟ್ಟು ಬಿಡೆ
ವಯಸು ವಿದ್ಯೆ ಸಂಬಳ ಮೊದಲು
ನೋಡಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ನಡೆ || ನೀ ಕಳ್ ||

ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ
ಐದಂಕಿ ಸಂಬಳ ಇರುವ ಜಡೆ
ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ನಡೆದೀತು ಜಳಕ
ನೂರೆಂಟು ಸಿಕ್ಕುವುದೇ ಕಾಸು ಕೊಡೆ || ನೀ ಕಳ್||

ಮೆಚ್ಚಲಿ ಬಿಡಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು
ಜತೆಗತ್ತೆ ಮಾವಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಬಿಡೆ
ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಾಳಿ ಗುಳೆ ಎತ್ತಿ ಸಿಟಿಗೆ
ಒಟ್ಟಾಗುವುದೇ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಕೆ || ನೀ ಕಳ್ ||

ಬಿಡು ಅವರ ಮಾತು ನಮದೇನು ಕಡಿಮೆ
ಸೂರ್ಯನ್ಹುಟ್ಟು ಮುಳುಗುವಿಕೆ ಕಾಣೆ ದಿನಾ
ಹಗಲಿರುಳು ಕೆಲಸ ಬರಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷ
ಸುಸ್ತು ಮಲಗೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೂರಾ ನಿತ್ರಾಣ || ನೀ ಕಳ್ ||

ನೋಡಲ್ಲಿ ನೆರೆತು ಮುವ್ವತ್ತಕೆ ಜುಟ್ಟು
ನಿನ್ನದೇನೆ ವಾಸಿ ನನದು ಸಮತಟ್ಟು
ರಸ ಹೀರಿದ ಕಬ್ಬಿನ ಸಿಹಿ ಹೋಯಿತೆಲ್ಲೋ
ಅಮರ ಮಧುರ ಪ್ರೇಮ ಬರಿ ಹಾಡ ಸೊಲ್ಲೊ || ನೀ ಕಳ್ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೪.೦೭.೨೦೧೭

(Just for fun 😊)
(Picture source : internet / social media)