02074. ತುಂತುರು..


02074. ತುಂತುರು..
_________________

ಬರುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ಗರಿ ಬಿಚ್ಚುವ ಮನಸು..
ಮೆಲ್ಲ ಬರುತಿರುವಾಗ
ಆಹ್ಲಾದವದೇನೋ ಭಾವ..!
ಧಾವಂತ ನಿಂತಾಗ
ಪಿಚ್ಚೆನಿಸುತೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ
………
ತಟ್ಟನೆ ನಿಲಬೇಡವೇ
ಹನಿಸುತಿರು ತುಂತುರು ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೮.೦೭.೨೦೧೭

Advertisements