02126. ಬಂದೆಯೋ ಸರಿ…!


02126. ಬಂದೆಯೋ ಸರಿ…!
_____________________


ಶ್ರಾವಣ..
ದಣಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಾ..
ಆಷಾಢಕೆ ಹೋದವಳು ನೀ
ಹೊರಡು, ಹಿಂತಿರುಗೀಗ ;
ವರ್ಷ ವರ್ಷ ತವರಿನ ನೆಪ
ತುಂತುರೇ ಸಾಕು, ಬಂದುಬಿಡು.

ಬೇಡ ಶ್ರಾವಣದ ಭೋರ್ಗರೆತ
ಸುರಿದಾಗುವುದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ;
ಏಕಾಂತದ ಮಬ್ಬಿನಲಿ ಸ್ಖಲಿಸಿ
ಅವಿರತ ಮಳೆಯಾದಾಗ –
ಜತೆಗಿರಬೇಕು ನೀ ಜೀಕುತ
ಪ್ರೇಮದುಯ್ಯಾಲೆ ಸಂಗೀತ.

ಅಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಾಲೆ ತಿಪ್ಪಾಲೆ ?
ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರ ರಾಡಿ ಎರಚಲು..
ನೆನೆನೆನೆದು ಹಬೆಯಾಡುವ ಒಡಲು
ಕುದಿಸುತಿದೆ ಕಾಫಿಗೆ ಎಸರಿಟ್ಟು..!
ಬರುವೆಯೋ ಬಾರೆಯೋ ಮತ್ತದೇ
ಅನುಮಾನಗಳ ದೀಪಾವಳಿ ಪಟಾಕಿ..

ಬಂದುಬಿಡು ಮುಗಿಲುದರ ಒಡೆಯುತಿದೆ
ಮನದ ಮೋಡ ಸ್ಪೋಟವಾಗುವ ಖಚಿತ
ವಲ್ಲಿಯ ಮುಗಿಲ ತುಂಬಾ ಕಾಣದ ಬಿಳಿ ಚಿಕ್ಕೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ನೆನಪಾಗಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ ನಗೆ
ನಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಶ್ರಾವಣ
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಕಾಮನ ಮನ್ಮಥಬಾಣ !

ಯಾವ ಶ್ರಾವಣ ಬಿಡು ನೀನಿಲ್ಲದೆ
ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಲವಳು ಹೊರಜಗದೇ,
ನೀ ಕುಣಿದಾಡು ಬಾ ನನ್ನೆದೆ ರಂಗಮಂಚದೆ..
ತಣಿಸಲವಳು ಮಳೆಯಾಗಿ ಇಳೆ
ತಣಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರಾವಣ ನಾನಾಗಿ
ನೀರುಣಿಸುವೆ ದಾಹ ತೀರಿಸಿ ಫಸಲಾಗಿಸಿ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೨೪.೦೭.೨೦೧೭

(Picture source: internet / social media)

02125. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೬೯ ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ… 


02125. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ ೬೯ ರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ರೀಡೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ… 

ನಿಸರ್ಗ ಪಸರಿಸಿದ ರಸಗಂಧ, ಉಸಿರಾಡಲಿದೆಯೆ ನಿರ್ಬಂಧ ?
http://kannada.readoo.in/2017/07/ನಿಸರ್ಗ-ಪಸರಿಸಿದ-ರಸಗಂಧ-ಉಸಿ