02190. ಆಟ ಅಲ್ರಪ್ಪೊ ಮದ್ವೆ !


02190. ಆಟ ಅಲ್ರಪ್ಪೊ ಮದ್ವೆ !
____________________________
(ಸುಮ್ನೆ ಹಳೆ ಆಟಾ ಗ್ಯಾಪುಸ್ಕೊಳ್ತಾ..)


ಯಾವಳಪ್ಪೊ ಚಕೋರಿ
ಇವಳಾಡ್ತಳಲ್ಲೊ ಲಗೋರಿ
ಕೈಬೀಸಿ ಚೆಂಡು ಎಸುದ್ಲು ಅಂದ್ರೆ
ಎದೆ ನೇರಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ! ||

ನೀನೇನಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಚಿನ್ನಿ ದಾಂಡು
ಆಡೊದಿಲ್ವಾ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಹುಡ್ಗರ ದಂಡು ?
ನಾವೇನು ಗಿಲ್ಲಿನಾ, ದಾಂಡಲ್ಸಿಕ್ಹಾರೋಕೆ
ಹಿಡ್ದಂಗಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನಿ, ನಾವ್ಬೀಳೊದು ಸರಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ! ||

ಸಾಕಮ್ಮಿ ಸುಮ್ಕಿರು ಬ್ಯಾಡ
ನಾ ಟಕ್ಕಾಟಿಕ್ಕಿ ಎಷ್ಟಾಡಿರ್ಬೇಡ?
ಬಚ್ಚಾ ಕೈಲ್ಹಿಡಿದು ಎಸೆದಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ
ಒಂದೇ ಏಟಲಿ ಪೂರಾ ಬಾಚ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ್ತಾ ! ||

ಸಾಕ್ಸುಮ್ಕಿರೊ ಕೂಸೆ ಕುಂಟಾಬಿಲ್ಲೆ
ನಾನೆಸ್ಟಾಡಿಲ್ಲ ಅದೂ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲೆ
ಬಾಚೊಕೇನ್ಟಿಕ್ಕಿನಾ ಗೂಬೆ ಕೂತಂಗೊಂದ್ಕಡೆ ?
ಅಮಟೆ ಅನ್ಕೊಂಡಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ನುಲ್ಯೊ ನವಿಲಿನ್ಪಾಡೇ ! ||

ಏಯ್ ಅವಲಕ್ಕಿ ಪವಲಕ್ಕಿ ಹುಡ್ಗಿ
ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಟ ಏನ್ಮಹಾ ಬಿಡೆ ಸಣ್ಹುಡುಗಿ
ಸಾಕ್ಮಾಡು ಬಿಂಕ ಜಂಬ ಹುಡ್ಗಾಟ ಬೇಡ
ಮೆರ್ದಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹಳ್ಳಕ್ಬಿದ್ರು ನಿಂದೇನ್ತಡಾ ? ||

ಕೇಳೋ ಮಂಕ್ದಿಣ್ಣೆ ಹೆಣ್ಣು ಬುಗುರಿ
ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ ಮನ್ಸು ಒಂದ್ಕಡೆ ತೂರಿ
ನೀನಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನಿಯತ್ತಿನ್ಚಾಟಿ ಆಡ್ಸೋಕೆ
ತಲೆತಗ್ಸಿದ್ಕುರಿ ಆಗ್ಬೇಕೊ ಕ್ವಾಪ ಬಂದೊತ್ಗೆ ! ||

ಹೊಡಿ ಗೋಲಿ ಯಾಕ್ಬೇಕಿಂತ ಹುಡ್ಗಿ
ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಸಿಕ್ತಾರೆ ನೂರಾರ್ಜನ ಸುಗ್ಗಿ
ಯಾರಿಗ್ಬೇಕ್ಹೇಳು ಬಜಾರಿ ಗಂಡ್ಬೀರಿ ಜೋಡಿ
ಹೇಳ್ದಂಗ್ಕೇಳೊ ಹೆಣೈಕಳ್ಗೇನು ಸಿಕ್ತವೆ ದಾಢಿ ||

ಹೂ ಸಿಗ್ತವೆ ಹೋಗು ಹಳ್ಳಿಮುಕ್ಕ
ಅಳ್ಳೀಗುಳ್ಳಿ ಮಣೆ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ಕೂತಾಡಕ
ಸಿಕ್ತಾವೆ ಆಯ್ಕೊ ತಲ್ಯಾಗಿರ್ತದೆ ಬರಿ ಲದ್ಧಿ
ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ ಚಂದ ಬುದ್ಧಿ ! ||

ಆಗಿರ್ಲೇಳು ಪೆದ್ದಿ ಆಡ್ತೀನ್ಕಟ್ಟೇಮನೆ
ಹುಣ್ಸೆ ಬೀಜ ಬಳಪ ಸಾಕು ಆಟ ಶ್ಯಾನೆ
ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬೇಯ್ಸಿ ಗುಡ್ಸಿ ತೋಳೆಯೊಕೆ
ನಾ ತಂದಾಕ್ತೀನಿ ಗಂಡ್ಸು ಮನೆವಾರ್ತೆ ಸಾಕೆ ! ||

ಪೆದ್ಮುಂಡೇದೆ ಬಾಳ್ವೆ ಪಗಡೆ ಆಟ
ಜೋಡಿ ನೆಟ್ಗಿರ್ದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಾ ನಳ್ಳಾಟ
ನೆಟ್ಗಿದ್ದೋಳ್ಜತೆಗಿದ್ರೆ ರಾಜಂಗವಳೆ ಮಂತ್ರಿ
ಕೂಳಾಕೋದೇನ್ಬಂತು ಕುಳ ಮಾಡ್ತಾಳ್ಖಾತ್ರಿ ! ||

ನೀನೇನೇನೊ ಹೇಳಿ ಕೆಡಿಸ್ಬುಟ್ಟೆ ತಲೆ
ಅಯ್ನೋರತ್ರ ಕವಡೆ ಹಾಕ್ಸಿ ಕೇಳ್ತಿನ್ತಾಳೆ
ಗಂಟಾಕೊ ಸಮಾಚಾರ ಹುಸಾರಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ
ನೋಡ್ದೆ ಮಾಡ್ದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ನಾ ಬೇಕೂಫ ||

ಹೌದೌದು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಯ್ನೋರಿಂದೇನೆ
ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೂರ್ನಾಮ ಸಿಂಗ್ಲೀಕ ಆಗೋನೆ
ಕಣ್ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಬಾಳಾಟ ನಿಂಗ್ಹೇಳೋದ್ಬರಿ ದಂಡ
ಹೋಗೋಗ್ಕಟ್ಕೊ ಯಾವಳ್ನೊ ಆಗ್ತಿ ಅಮ್ಮವ್ರ ಗಂಡ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
(just for fun 😁)
(Picture source : internet / online news portals )

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s