01529. ರಾಧೆಗೊಂದೆ, ಮಾಧವಗೆ ನೂರೊಂದೆ..!


01529. ರಾಧೆಗೊಂದೆ, ಮಾಧವಗೆ ನೂರೊಂದೆ..!

____________________________________________

ಕಟ್ಟಲೇನೆ ಕಾಲಗೆಜ್ಜೆ ?

ಇಡುವೆ ತಾನೆ ಜತೆಗ್ಹೆಜ್ಜೆ ?

ತಂದಿರುವೆನಲ್ಲೆ ಒಡವೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ನಿನ್ನ ಸಿಂಗರಿಸೆ ಕುಣಿಯಲೊಟ್ಟಿಗೆ ||

ಕಟ್ಟೊ ನಿನ್ನಿಚ್ಚೆ ಮಾಧವ

ಕಣ್ಣಲಿದೆ ಆರಾಧನ ಭಾವ

ಬಚ್ಚಿಡಲಿದೆ ಕದ್ದು ಅರವಿಂದಾ

ಅವಸರಿಸದಿರು ನೀ ಕಟ್ಟಿರೆ ಚೆಂದ ||

ನೀನದೆ ಬದಲಾಗದ ರಾಧೆ

ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೇನು ನಾನದೆ

ನೀನೆ ನೋಡಿ ನೀನೆ ನಿವಾಳಿಸುವೆ

ಹೊತ್ತಾಗೆ ಮುನಿವ ಯಮುನೆ ದಡವೆ ||

ಮೊದಲಟ್ಟಿಬಿಡು ಗೋವಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಯ ಕಾದಿರಿಸಲಿ

ನೀನಾವರಿಸೆನ್ನ ತೊಡಿಸೊಂದೊಂದೆ

ಕ್ಷಣ ಯುಗವಾಗಲಿ ಮುಗಿಯದ ಧಂಧೆ ! ||

ನಿನ ಪರವಶತೆಗೇನೆನ್ನಲಿ ?

ನಾನೊಬ್ಬನೆ ನೆಲೆ ನಿನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ

ನಿನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ನಿನಗೊಂದೆ ಹೆಸರು ರಾಧೆ

ನಿನ್ನಂತಾಗದ ನನಗೆ ನೋಡು ನೂರಾರಿದೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media – received via Madhu Smitha – thank you 🙏👍😊)

01528. ಮೊದಲ ಪತ್ರ


01528. ಮೊದಲ ಪತ್ರ

___________________________

ಅಮ್ಮಾ ಹೇಳೆ ಬರೆಯಲೇನ ?

ಪತಿಗಿದುವೆ ಮೊದಲ ಪತ್ರ..

ಬರೆಯಲೇನು ತೋಚುತಿಲ್ಲವೆ

ಹೇಳಿಕೊಡರೆ ಯಾರು ಸೂತ್ರ ||

ಯಾಕೆ ಪೆದ್ದು ಮೇಲ್ಪುಟದ ಮಧ್ಯ

ಆರಂಭಿಸು ‘ಶ್ರೀ’ ಬರಹ ಸುಸೂತ್ರ

ಎಡತುದಿಗೆ ಹಾಕೆ ‘ಕ್ಷೇಮ’ ಸಾಕಾರ

ಬಲತುದಿಯಲಿಟ್ಟು ತೇದಿ ಜತೆಗೂರ ||

ಅಯ್ಯೊ ಅಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರೇಮಪತ್ರ

ಬರೆಯಲೆಂತೆ ಲಗ್ನ ಪತ್ರಿಕೆ ತರಹ?

ಚಡಪಡಿಕೆ ದೂರ ಬಿಟ್ಟಿರದ ವಿರಹ

ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವಲ್ಲವೆ ಸರಸ ||

ಗೊತ್ತೆ ಹುಡುಗಿ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಒಮ್ಮೆ

ಅನುಕರಿಸೆ ಚೆನ್ನವೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ನಡುವಲೆಲ್ಲ ನಿನ ವಿರಹ ಬರಹ

ತುಂಬೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಕಾವ್ಯ ||

ಗೊಡ್ಡೆಂದಿದ್ದೆ ನೀ ಚಾಲಾಕಿ ಅಮ್ಮ

ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೆದರು ಅವ ನಲ್ಲ

ಬಿಡಿನ್ನು ಸಾಕು ಎನ್ನರಸ ಚೆನ್ನರಸ

ಎಂದಾರಂಭಿಸುವೆ ಮೊದಲ ಸಾಲು ||

ತುಂಬಿಸು ಮಗಳೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ

ನಡುನಡುವೆಯಿರಲಿ ವಾಸ್ತವದರಿವು

ಪತ್ರವಲ್ಲ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರದ ಭಾರ ಮಗು

ಜೀವನದ ಹೊಣೆ ಭರಿಸಲದೆ ಅಸ್ತಿಭಾರ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source: Internet / social media received via FB friends – thank you ! can’t remember who sent it – just raise your hand in comments 😊🙏👍)

01527. ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮಯೂರ..!


01527. ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮಯೂರ..!

________________________________

ಕವಿ ಕತ್ತಲೆ ಮುಗಿಲ್ಮೋಡ

ಗಾಢ ಸೆಳೆತ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಬಿಡ

ಬಿಸಿ ತಾಪವೊ ತಪನೆಯೊ ಕುದುರಿ

ಹೊದ್ದಿರಲಾಗದೆ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿದನೆ ಮಯೂರ ||

ಒಳಗೆಂತದೊ ಪುಳುಪುಳಕ

ನವಿರೇಳಿಸಿತ್ತೆ ಮಾಡೇನೊ ಜಳಕ

ನಿಮಿರಿಸುತ್ತ ನೆತ್ತರು ಗರಿಗರಿ ಸಲಿಗೆ

ಕಣ್ಣ ತೆರೆಯುತಿತ್ತ ಕದ ಒಂದೊಂದಾಗೆ ||

ಕಣ್ಣೋ! ಕಣ್ಣೊಳಗಿಟ್ಟ ಕಣ್ಣೊ

ಗರಿಗರಿ ನೇಯುತ ಬೆಸೆದ ಹೆಣ್ಣೊ

ಕನಸಿನ ಲೋಕವೊ ಗಲಿರು ಗಲಿರ್ಹೆಜ್ಜೆ

ನಡಿಗೆಯ ನಾಟ್ಯಕೆ ತುಂತುರ ಹನಿಯೆ ಗೆಜ್ಜೆ ||

ಅಮರಾವತಿ ಭೂಮಿಯ ಸರದಿ ಮಯೂರ ತಾನೆ ದೇವರಾಜ ಸನ್ನಿಧಿ ಹುಬ್ಬು ರೆಪ್ಪೆ ಪಾಪೆ ನೇತ್ರ ನೇಯ್ಗೆಯ ದಾರ ದಳದಳ ಬಿಚ್ಚುವ ಹೂವಂತೆ ನವಿಲೆ ಸರದಾರ ||
ಕುಣಿದಾಡುವ ಪರಿ ಚಾಮರವೆ

ಬಿಚ್ಚಿದಂತಿದೆ ಬೆನ್ನಲಿ ಐರಾವತವೆ

ವೈಭೋಗವದು ಉದಿಸುತ ನೀ ನಿಂತಲ್ಲೆ

ಎಣಿಸುತಲಿದೆ ನಡಿಗೆ ನಾಟ್ಯಕೆ ಹೊಂದಿಸಲೆ! ||

ಬಣ್ಣನೆ ವ್ಯರ್ಥ ಬಣ್ಣಿಸದೆಲ್ಲಾ ಸೊಗ

ಗರಿ ಕಣ್ಣ ಸುತ್ತ ಚದುರಿದೆಳೆಗೂ ಬೆರಗ

ಹೇಳಲೇನು ಬಿಡು ಅವನಿತ್ತಾಗಿದೆ ಮುಕುಟ

ಕತ್ತನೆ
ರ್ಯಕಿಟ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media – received via Muddu Dear,Yamunab Bsy thank you both 😊🙏👍)

01526. ಗಂಡು ನವಿಲೆ ದೇವರಾಜ..!


01526. ಗಂಡು ನವಿಲೆ ದೇವರಾಜ..!

_________________________________

ಗೌತಮನಿತ್ತ ಶಾಪ ಇಂದ್ರಗೆ

ಸಹಸ್ರ ಯೋನಿ ಮೈಯೊಳಗೆ

ಕರುಣಿಸೆಂದಾ ಕರುಣಾಜನಕ

ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಾದ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ||

ಬಲು ಚಿಂತಿತನಾ ದೇವರಾಜ

ಕೊರಗುತಿದ್ದ ಆಗಲೆಂತು ಪ್ರಕಟ?

ಅಡ್ಡಾಡುತಿತ್ತಲ್ಲೊಂದು ಗರಿ ಹಕ್ಕಿ

ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದ ಬರಿ ಹೊದಿಕೆ ತೂಗಿ ||

ತಟ್ಟನೊಂದು ಚಿಂತನೆ ತಾ ಸಿದ್ಧ

ಕರೆದನದನು ಮುದ್ದಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧ

ಕಣ್ಣಾಗೊ ಬಯಕೆ ನಿನ್ನ ಗರಿ ತುಂಬ

ಚೆಂದ ನೆಲೆಸಲೇನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಿನ್ನಂದ? ||

ಹೆಣ್ಣು ನಾನೊಲ್ಲೆ ನೀ ಗಂಡೆಂದಿತು

ಚಂದವೊ ಕುಂದೊ ಸಂಶಯವಿತ್ತು !

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಿತ್ತಲ್ಲೆ ಗಂಡು

ಬೇಡಿದ ನೀಡಲೆ ನಿನಗಿಲ್ಲದ ಸೊಗಡು? ||

ಹಿರಿ ಹಿರಿ ಹಿಗ್ಗಲಿ ಕುಣಿಯಿತಾ ಪಕ್ಷಿ

ಕಿತ್ತೊಂದೊಂದನೆ ಅಂಟಿಸಲಲ್ಲೆ ಅಕ್ಷಿ

ಬಗೆಬಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೋರೈಸುವ ಗರಿ ಕಣ್ಣು

ಗರಿ ಬಿಚ್ಚೆ ಸೋತು ಶರಣಾದಳು ಹೆಣ್ಣು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via Muddu Dear,Yamunab Bsy – thank you very much ! 🙏😊👍)

01525. ಪ್ರೀತಿಗೂ ಜಾಹೀರಾತು!


01525. ಪ್ರೀತಿಗೂ ಜಾಹೀರಾತು!

______________________________

ನಿನ್ನ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಗಳಿಗೆ

ಸೋತೆ ಚಂದ ಮಾತಿಗೆ

ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೆ ಜಾಹೀರಾತು

ಬೇಡೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ? || ನಿನ್ನ ||

ಆಧುನಿಕ ಜಗ ನವ ನವೀನ

ಒಪ್ಪಲೆಲ್ಲೆ ಹಳೆಯ ರೀತಿ

ಕೈ ಬರಹ ಪತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ

ತಲುಪೊ ಮುನ್ನ ಪರರಾಸ್ತಿ || ನಿನ್ನ ||

ಕಾಳಿದಾಸ ಮೇಘ ಸಂದೇಶ

ಭಾವನೆ ಬಂಧ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

ನಿಸ್ತಂತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ

ಬೆರಳ ತುದಿಗೇ ಮಾಹಿತಿ || ನಿನ್ನ ||

ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಸುತ್ತುವ

ಹಳೆ ಅಮರ ಪ್ರೇಮಿ ಪೆದ್ದ

ಚಾಲಾಕಿ ಪೋನ ಸಂದೇಶ ಸಾಕು

ದೃಶ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಶ್ರಾವ್ಯ ಸಮೃದ್ಧ || ನಿನ್ನ ||

ಮುಖತಃ ಭೇಟಿ ಘಟಿಸೊ ಮುನ್ನ

ನಿನ್ನ ಮಾರಬೇಕು ನೀನೆ ಸರಕು

ಸರಕಾಗಲಿಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತು

ನೀ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕಬೇಕು || ನಿನ್ನ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source: https://goo.gl/images/RUFB6V)