01598. ಶಿವಸ್ತುತಿ


01598. ಶಿವಸ್ತುತಿ

_______________________________

(ಶ್ಲೋಕ, ಮಂತ್ರದ ಪರಿಣಿತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರು ಆ ಧಾಟಿಯಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಸ್ತುತಿಯ ಯತ್ನ – ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಲುವಾಗಿ. ಎಲ್ಲರಿಗು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು🙏💐👍😊)

ಶಿವಸ್ತುತಿ

_______________________________

ಸರ್ವಂ ಶಿವೋಹಂ, ಸಕಲಂ ಶಿವಾಲಯಂ

ಸಾರಂ ಶಿವಾ ರೂಪಂ, ಸಾನಿಧ್ಯ ಮಧುರಂ

ಸಗುಣಂ ಲಿಂಗಾಕಾರಂ, ನಿರ್ಗುಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಂ

ಸಾಕಾರಂ ಅದ್ಬುತಂ, ಗುರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಂ ||

ಧ್ಯಾನಂ ಹಿಮೋತ್ಕರ್ಷ, ಪರ್ವತಂ ಕೈಲಾಸಂ

ತಪಂ ನಿತ್ಯ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ

ನೇತ್ರಂ ಅರೆನಿಮೀಲಿತಂ, ಯೋಗಿಶ್ವರ ತಲ್ಲೀನಂ

ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪ್ರಶಾಂತಂ, ಕ್ರೋಧಾವೇಶ ಪ್ರಳಯಂ ||

ಭಜಿತಂ ಸರ್ವಲೋಕಂ, ನಿಜಭಕ್ತ ಪರಾಧೀನಂ

ನಿವಸಿತಂ ಭಕ್ತ ಹೃದಯಂ, ಆತ್ಮೈಕ್ಯಂ ಸರಾಗಂ

ವರದಾತಂ ಪ್ರಸನ್ನಚಿತ್ತಂ, ವಿಧಾತಂ ಸ್ವಯಂಭು

ತ್ರಿಶೂಲಂ ದುಷ್ಟ ದಮನಂ, ಶಿಷ್ಠ ರಕ್ಷಣಂ ಶಂಭು ||

ಧಾರಣಂ ತಾಂಡವರೂಪಂ, ಲಯೋನ್ಮಾದ ನಾಟ್ಯಂ

ಅಲ್ಲೋಲಂ ಕಲ್ಲೋಲಂ, ವಿನಾಶೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಂಪನಂ

ಪ್ರಶಾಂತಂ ಶಿವೆ ನೃತ್ಯಂ, ಪರವಶಂ ಶಿವ ಶಾಂತಾಕಾರಂ

ಪ್ರಕಟಂ ಮನೋಲ್ಲಾಸಂ, ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತಂ ಸಮಯಂ ||

ಹರಹರ ಮಹಾದೇವಂ, ಶಿವಶಿವ ತ್ರಿಲೋಕಂ ಘೋಷಂ

ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಂ ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಂ, ಅನುರಣಿತಂ ಓಂಕಾರಂ

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಂ, ಶಬ್ಧಬ್ರಹ್ಮಂ ಉದ್ಘೋಷಂ

ಕರುಣಂ ನೈಜ ಶಿವರೂಪಂ, ಶಂಕರಂ ಪದ ಸಾಯುಜ್ಯಂ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೨.೨೦೧೮

(Nagesha Mn)

(Picture source internet / social media)

Advertisements

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s