01600. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ..


01600. ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ..

________________________

ಇಳೆಗೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ

ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಜತೆಯಾಗಿವೆ

ಅರಿವಿಲ್ಲ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಒಳಗೆ

ಅರಿವೆಯಲವಿತೂ ಬಚ್ಚಿಡದಲ್ಲ || ೦೧ ||

ಆಗಿದೆ ಹೊತ್ತಿದು ಸ್ತಬ್ಧ

ವರ್ಷಾರಾಗ ಸಶಬ್ಧ ಸುರಿತ

ಅಯೋಮಯ ನಿಶಬ್ದ ಮಾತಾಟ

ನಿಲ್ಲದಾವಿರತ ಮನದಾ ಮೆಲುಕು || ೦೨ ||

ಹನಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಿಂಪಡಿಕೆ

ಬೆರೆಸಿ ಬೆವರಿನ ಜೋಪಡಿಗೆ

ಏದುಸಿರು ಬಿಸಿಯುಸಿರು ಅಧರಾಲಿಂಗನ

ಕಟಿ ಬಂಧ ತೋಳಿಂದ ಪ್ರಣಯೋನ್ಮಾದ || ೦೩ ||

ಅವನೊಳಗವಳಾಗಿ ಚಿತ್ತ

ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ

ಮಧುರ ಝೇಂಕಾರ ವೀಣಾವೃತ ಅಂಗಾಂಗ

ಪಾನಮೃತ ಅನಂಗ ಸಂಗ ಅದ್ಭುತ ಸಮರ || ೦೪ ||

ಯಾರದು ಗೆಲುವು ಸೋಲು?

ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗೆಲ್ಲ ನೈಜ ವಾಸ್ತವದರಿವು

ಮರೆತೆಲ್ಲ ಜಗ ಮಿಕ್ಕುಳಿದವನ ನನ್ನಾ ಸನಿಹ

ಬರಿ ಗಣನೆ ನಿಯಾಮಕನ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ-ಪುರುಷ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೨.೨೦೧೮

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via Ravindra Kumar Elvee – thank you sir 🙏😊👍)

01599. ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತ ನಾಟ್ಯಂ…


01599. ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತ ನಾಟ್ಯಂ…

___________________________________________

ಶಿವಂ ಪ್ರಣವಾತೀತಂ, ಶಿವೆ ಪ್ರಣಯಾಮೃತಂ

ಸ್ವತಃ ಜಗನ್ಮಾತಾಪಿತಃ, ಪಾರ್ವತೀಪರಮೇಶಂ

ತದೇಕ ಚಿತ್ತಂ ದೃಶ್ಯಂ, ಭಾವೋತ್ಕರ್ಷ ಲಾಸ್ಯಂ

ತಾಳಲಯ ಸುಸಂಬದ್ಧಂ, ದ್ವೈತದದ್ವೈತ ಶುದ್ಧಂ ||

ಸುಮ ಸೌಮ್ಯ ಶಿವತಾಂಡವಂ, ಶಾಂತಸ್ಥ ವದನಂ

ರಮ್ಯ ಮೋಹಕ ಗಾನಂ, ಉಮಾಂತರ್ಯ ಪ್ರಕಟಂ

ಸಮ್ಮಿಳಿತಂ ನೇತ್ರಂ, ಸ್ಪುರಿತ ಮನದಿಂಗಿತಾರ್ಥಂ

ಸಮ್ಮೋಹನಾ ಸೆಳೆತಂ, ಪರವಶಂ ಏಕೋ ಚಿತ್ತಂ ||

ಮಯೂರ ಯುಗ್ಮಂ, ಪ್ರತಿ ಚಲನಂ ಮನೋಹರಂ

ಪಂದ್ಯಂ ಮಂದಹಾಸಂ, ಪ್ರತಿವಂದ್ಯ ಕಲಾಲಾಪಂ

ಪ್ರೇರೇಪಣಾಂ ಮೂರ್ತಂ, ಪರಸ್ಪರಂ ಸಹಯೋಗಂ

ಸುರಸಾಂಗತ್ಯ ಸರಸಂ, ಅನಂತಾನೃತ್ಯಂ ಅವಿರತಂ ||

ಅಮೂರ್ತಂ ತ್ರಿಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ, ತಿರೋದಾನನುಗ್ರಹಂ

ಪುನರ್ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ, ಪ್ರಳಯಾಂತರಾಳ ಶಮನಂ

ಸನ್ನಿಹಿತ ಪ್ರಸನ್ನತಾ ಭಾವಂ, ಅನಾವರಣಂ ಹಿರಣ್ಯಾಗರ್ಭಂ

ಪುನರುತ್ಥಾನಂ ಆರಂಭಂ, ಪ್ರಳಯೋತ್ತರಂ ಸೌಖ್ಯ ಕಾಲಂ ||

ಸ್ವಯಂ ಸರಿಸಾಟಿ ಸರಿಸಮಂ, ಸಕಲಂ ಸಂಜ್ಞಾ ಸರಿಗಮಂ

ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರ ಗಂಧರ್ವ ದೇವಂ, ಬೆಕ್ಕಸಬೆರಗಿಂ ದಿಟ್ಟಿಪ ಹರ್ಷಂ

ತಕಿಟ ತೋಂ ತಕಧಿಮಿತಕಜಣು, ನಗಾರಿ ಢಮರುಗ ಕಂಪನಂ

ಅದೃಶ್ಯಂ ಭೂಕಂಪನಂ, ಸುಮಾವರ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಸಂತೃಪ್ತಂ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೨.೨೦೧೮

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via Madhu Smitha – thank you 😊🙏👍)