01629. ಗೊಮ್ಮಟನಿಗೊಂದು..


01629. ಗೊಮ್ಮಟನಿಗೊಂದು..

______________________________

ಅಕಟಕಟ ಗೊಮ್ಮಟ

ನೀನೆಂಥಾ ಕರ್ಮಠ !

ಏನಿದು ನಿನ್ನಾ ಕಮ್ಮಟ ?

ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದದ್ಭುತ! ||

ನೀ ವಿವಸ್ತ್ರನಿದ್ದೂ ಸಜ್ಜನ

ನಿನಗೇನೇನೆಲ್ಲಾ ಮಜ್ಜನ !

ಹಾಲೂ ನೀರು ಅರಿಶಿನ

ಕುಂಕುಮದಾ ಕೆನ್ನೀರಣ್ಣ ||

ರಾಜ್ಯ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಡೆದರೆಷ್ಟೊ

ಗೆದ್ದು ನಡೆದೆಯೇಕೆ ಒಗಟು !

ಗೆದ್ದಾಗರಿತೆಯ, ಎಲ್ಲಾ ನಶ್ವರ ?

ಎಚ್ಚರಾಯ್ತೆ, ಗುದ್ದಾಡೆ ಸೋದರ ? ||

ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸೋತ ಭರತಗೆ

ವಿರಕ್ತಿ ಹಾದಿಗಿಟ್ಟೇ ಲಗ್ಗೆ ..

ಬಾಹುಬಲಿ ನೀನೆಂಥ ನಮ್ರ

ತಪ ಧಿಮಂತಿಕೆ, ದಿಗಂಬರ ! ||

ನೋಡುವೀ ಜಗವೇಕೊ ಕ್ರೂರ

ನಿನ್ನಾಗಿಸಿವೆ ದೈವ ದೈತ್ಯಾಕಾರ

ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಂತವಗದೆ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ !

ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದೇ ಭೋಗ ಶಿರದಿಂ ಪದತಲ !!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media received via Prasanna Prasanna sir – thank you ! 🙏👍😊)