01672. ಕಂತು ಪೀಳಿಗೆ..!


01672. ಕಂತು ಪೀಳಿಗೆ..!

_______________________

ನೋಡಯ್ಯ ಈ ಬಾಳು

ಕಂತುಗಳದೇ ಲೆಕ್ಕ

ಕಂತು ಕಂತಲೆ ಎಲ್ಲ

ಕಟ್ಟಬೇಕು ತರ ಶುಲ್ಕ ! ||

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಲ್ಲ ಬಯಕೆ

ಬೇಕಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ ಧನ

ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲದ ಜನರ

ಮಾಡಿಸುತ ಕಂತುಸುತ ||

ಕಂತುಪಿತರದೆ ಕಾಟ

ಹುಡುಕುತ ಕುರಿಯ

ಕಂತುಜನಕರವತಾರ

ಬಲಿಹಾಕಿ ಮುಕ್ತಾಯ.. ||

ಬಿಡು ಸಂಸಾರವೆ ಕಂತು

ಸಾಲ ಕಟ್ಟುವ ಯಾದಿ

ಬೆಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸವರಿದರು

ತಂತಾನೆ ಬೆಳೆವ ತರದಿ ! ||

ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಕಂತೊ ?

ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಂತಿನ ಕಡ

ತೀರಿಸಿಹ ಜನಪದ ನೈಜ

ಕಂತುಪಿತ ಸಂತಾನ ಬಿಡ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೩.೨೦೧೮

(ಕಂತು ಎಂದರೆ ಕಾಮ, ಮನ್ಮಥ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ದಾಸರ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಂತುಜನಕ = ಮನ್ಮಥನತಂದೆ ವಿಷ್ಣು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕಂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ – ಯಾವುದಾದರೊಂದು ತರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ಬದುಕುವ ಕಾಲವಿದು!)

(picture source: https://goo.gl/images/UGp8Aj)

01671. ನೀ ನನಗಂಟಿದ ವ್ಯಾಧಿ..! (ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)


01671. ನೀ ನನಗಂಟಿದ ವ್ಯಾಧಿ..! (ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

______________________________________________

ಹೇಗಿದಿಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಲೆ ನೋವೆ?

ಅಂದರೇಕೆ ಹೀಗೆ ಸಿಡುಕು ಮೋರೆ, ತರವೆ ?||

ನನಗೆ ನೀ ನಿಜಕು ತಲೆನೋವೆ ನಿರಂತರ

ನೆನಪಿಸಲದೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಬಿಡದ ಸಹಚರ ! ||

ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗಂಟಿದ ನೆಗಡಿ ನಿನ್ನಾಣೆಗು

ಸೀನಿದರು ಸಿಡಿಸಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನದೆ ಗುನುಗು ||

ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರ ನೀನೆ

ಸೊರಗಿ ಬೆವರಿ ತನು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ನಿನದೇನೆ ||

ಬಿಡು ಬೇರೆ ಮಾತೇಕೆ, ಸತ್ಯ ನೀ ಜೀವಕಂಟಿದ ಅರ್ಬುಧ

ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತಿದ್ದರೆ ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01670. ಸುಡುವ ಚಂದಿರವವಳು..


01670. ಸುಡುವ ಚಂದಿರವವಳು..

_________________________

ನೋಡದೆಷ್ಟು ಚಂದಿರ ಸುಡು

ನನ್ನೊಳಗಡಗಿ ಕೂತ ಸೊಗಡು

ಎಣಿಕೆಗಿಳಿಯೆ ಗಣನೆ ದ್ಯೂತ

ತಪ್ಪಿ ಹೋದೀತು ಎದೆ ಬಡಿತ ! ||

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಂದಿರನೇ ಮಂಕು

ಸರಿಗಟ್ಟನೆ ನನ್ನಂಕುಡೊಂಕು

ನೋಡೆನ್ನ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಕಣ

ಬಿಳಿಚಿ ಆದನವ ಅರಕ್ತವರ್ಣ ! ||

ನೋಡೆನ್ನ ನಯನದಾ ಬೊಗಸೆ

ಜೋಡಿ ನೈದಿಲೆಗಳೊಳ ಭಾಷೆ

ಕಪ್ಪುಚಂದಿರದದ್ವಯ ಸಂಚಾರ

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲವನ ಕಾಣುವ ತರ !||

ಯೌವ್ವನ ಕಲಶ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಯ

ಚಂದ್ರಮಂಡಲಗಳಾಗಿ ಸೂರ್ಯ

ಕೊಡ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರಲು

ನಿಂತ ತರುಣಿ ನನ್ನ ಗತ್ತೆ ಅಮಲು ! ||

ಬಿಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚಂದಿರ ನೂರು

ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಯಾರಿಹರು ?

ಸೋತ ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಿಕೆ ನನಗಿತ್ತ

ಚಕೋರಿ ಬೆನ್ನಲಿ ನಾಚಿ ಮಂಕಾಗವಿತ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೩.೨೦೧೮

(picture source : internet / social media)

01669. ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’


01669. ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’

___________________________

ಕವಿ ಕೇಳಿದ ಅವನ

ಯಾಕೊ ಸೃಜಿಸಿದೆ ಭುವನ?

ಅವ ನೋಡಿದನೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ

ನುಡಿದ ಮೆತ್ತಗೆ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ! ||

ಕವಿಗಿನ್ನೂ ಅದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಉತ್ತರದಾಸೆ

ಹೋಗಲಿ ತಂದೆಯೇಕೆ ನರನ ?

ಹೇಳು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಇಹ ಜೀವನ ? ||

ಅವ ಕೆರೆದುಕೊಂಡ ತಲೆ

ಉತ್ತರಿಸಲೊಲ್ಲ ಭವ ಲೀಲೆ

ನೂರೆಂಟಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ

ಉತ್ತರಕಿನ್ನೂ ಹುಡುಕಾಟ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ||

ಗೊಂದಲ ಚಿತ್ತ ಮೊತ್ತ ಕವಿಗೆ

ಗೊಂದಲಿಸಿದ ಖುಷಿಯವನಿಗೆ

ಬಂಧಿಸಲಿಂತು ಜಗದ ಮಾಯಾಜಾಲ

ಅವನಾಟ ತೊಳಲಾಟ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ||

ಗೊತ್ತಾಯಿತೊಂದಷ್ಟೆ ಕವಿಗೆ

ಬರೆದನಷ್ಟು ತರ ಬರವಣಿಗೆ

ಮನೆ ಮನ ಸುತ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ

ಹಂಚೆಲ್ಲರಿಗು ಅನುಮಾನ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture credit :Suma Kalasapura – thank you madam 🙏👍😊)

01668. ಯಾಕೊ ಈ ಋತು..


01668. ಯಾಕೊ ಈ ಋತು..

__________________________________

ಯಾಕೊ ಈ ಋತು, ಮಾತಿಗು ಸಿಗುತಿಲ್ಲ

ಅದೇಕೊ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಡನಾಟಕು ಒಲವಿಲ್ಲ

ಸಿಕ್ಕದೆಡೆ ಬದುಕಲಿ, ಮೂಡಲೆಂತು ಪ್ರೀತಿ ?

ನಿಸರ್ಗದ ಹೆಸರಲಿ, ಸರಿಯೇನೇ ಈ ರೀತಿ ? ||

ಅರಳಿದವೆ ಹೂಗಳು, ಗುಟ್ಟಲಿ ನಟ್ಟಿರುಳಲಿ

ಕಾಣಲೆಂತೆ ಕಂಗಳು, ನಿಶೆಯ ಕರಿ ನೆರಳಲಿ

ನಿನ್ನ ಸೆರಗಲೆಷ್ಟು ಬೆರಗು, ಯಾರಿಟ್ಟರೆ ಯಂತ್ರ ?

ಸಾಗಿಸಿರುವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ನಿಭಾಯಿಸೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ! || ಯಾಕೊ ||

ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಡುವ, ಜಗದಲಿ ಬಿಸಿಲೆ ಮಳೆ

ಕುಡಿದದನೆ ಪಾಕವ, ಮಾಡುವ ನೀನೆಂಥ ಜಾಣೆ

ಬೆವರುತ ನಿಡುಸುಯ್ಯುತ, ಶಪಿಸುತಲೆ ಕಾಲ

ಕಳೆದುಹೋಯಿತೆ ಬೆಸುಗೆ, ದಣಿಸಲು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ || ಯಾಕೊ ||

ಬಂತಲ್ಲೆ ಬಸವಳಿದ, ಭುವಿಗಿಕ್ಕುತ ಸುರಿಮಳೆ

ಒಣಗಿ ನಿಂತ ತರುನಿಕರ, ಮೊಗೆದು ಕುಡಿವ ವೇಳೆ

ನೋಡುತ ಮಾಡಿನ ಕಿಂಡಿ, ಕಳೆದುಹೋಯ್ತೆ ಗಳಿಗೆ

ನೆನೆಯದೆ ಹನಿ ನೆನೆದು ದನಿ, ಒದ್ದೆಮುದ್ದೆ ಕಚಗುಳಿಗೆ || ಯಾಕೊ ||

ಬೇಡವೆನ್ನಲೆಂತೆ ನಡುಕ, ಚಳಿ ತಾನೆ ಅಮಾಯಕ

ಅಪ್ಪಿದರೇನೊ ಹೊದಿಕೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸೊ ನೆನಪ ಪುಳಕ

ಅಚ್ಚರಿಯದನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸೆ ಬಿಡಬಾರದೆ ?

ಕಟ್ಟಿ ಕೂರಿಸೆ ಜಡ್ಡಿನ, ನೆಪದಲಿ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಬರಿದೆ ! || ಯಾಕೊ ||

ನೀನೊಬ್ಬಳೆ ನಿಜದಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ

ಹೂವು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಋತು, ಕಾಲಮಾನದ ತಾಜ

ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ವಿಭುವವನೆ, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರ

ನೀನಿದ್ದೂ ಚಂಚಲಿನಿ, ಬೇಕಾದ ಋತುವ ತರುವ ವರ || ಯಾಕೊ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : internet social media)

01667. ರಾಮಾನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….?


01667. ರಾಮಾನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….?

——————————————–

ರಾಮನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ ?

ಭೂಲೋಕ ವ್ಯಾಪಾರ..

ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ತರಹ

ಏನೀ ಹಣೆಬರಹ? || 01 ||

ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಕಲ್ಪ

ಆದಿಶೇಷನ ಮೃದು ತಲ್ಪ

ನಾರುಮಡಿ ಉಟ್ಟು ವೇಷ

ಕಾಡಿನಲಿ ವನವಾಸ! || 02 ||

ಕಾಲೆತ್ತ ಬಿಡದ ನಲುಮೆ

ಕಾಲೊತ್ತಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಸ್ಥೆ ಲಕುಮಿ

ಬಿಟ್ಟವಳಾಶೋಕವೃಕ್ಷದಡಿ

ಪಟ್ಟ ಪಾಡೇನು ಗಡಿಬಿಡಿ? || 03 ||

ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಗರುಡ

ಕೈಂಕರ್ಯಕೆ ದೇವಗಣ ನಿಭಿಢ

ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಡಮೇಡಲೆದಾಟ

ನರವಾನರರೊಡನೇಕೊ ಕೂಟ? || 04 ||

ಯೋಗ ಮಾಯಾ ನಿದ್ರೆ

ಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾದ ಮುದ್ರೆ

ಬಿಟ್ಟೇಕೀ ಅವತಾರ ಶ್ರದ್ದೆ..

ಈ ಹುಲು ಮಾನವರ ಮಧ್ಯೆ !? || 05 ||

ಆ ಲೋಕ ಗಾಢಾವಲೋಕನ

ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸಂಕೀರ್ತನ

ವಿಯೋಗದೊಬ್ಬಂಟಿಯ ಜೀವನ

ನಿನಗೇಕೀ ಇಹದಾ ಬಂಧನ? || 06 ||

ಹುಡುಕಿ ಕಾರಣ ರಾಮ

ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮನಾ

ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ,

ರಾಮಾ, ಹೇಳೆಯಾ ಕಾರಣ? || 07 ||

————————————————————-

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

————————————————————-

(ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದದ್ದು , ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ)

(ಚಿತ್ರ : https://kn.m.wikipedia.org/wiki/ರಾಮ)

01666. ಇವನಲ್ಲ ಬರಿ ಕಂದ..


01666. ಇವನಲ್ಲ ಬರಿ ಕಂದ..

________________________________

ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ

ಇಳಿಸೋಕೆ ಭೂ ಭಾರ

ಬಂದಾ ನನ ಕಂದಾ

ಕಸ್ತೂರಿ ಮಕರಂದ ||

ಕಂಕುಳಾಗಿನ ಕೂಸು

ಮಾಡೇ ಜಗಕೆ ಲೇಸು

ಅವನಂತೆ ಜಗದ ಅಂಡ

ನಾ ಭರಿಸಲೆಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ? ||

ಹೆತ್ತವಳೆಂತೊ ಭರಿಸೆ

ಹೊತ್ತವಳು ನಾ ಆದರಿಸೆ

ಬತ್ತದ ನಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲ

ನಂಬಲೆಂತೆ ಇವ ಬರಿ ಬಾಲ ? ||

ಜಾರುವ ಏರುವ ಅವಿತಾಡಿ

ದುಗುಡ ದುಃಖವೆ ತಡಕಾಡಿ

ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಿಗಿಯುವ ಬಯಕೆ

ಮರೆತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುವುದಲ್ಲ ಏಕೆ ? ||

ನಾನಲ್ಲವೊ ನಿನ್ನ ಮಾತೆ

ನೀನೆಲ್ಲರ ಮಾತು ಕಥೆ

ನಿನದಷ್ಟೆ ನಡೆವಾ ಜಗ ಸುತ್ತ

ನೀನೊ ಅನಂತ ನಾ ನಿಮಿತ್ತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)