01672. ಕಂತು ಪೀಳಿಗೆ..!


01672. ಕಂತು ಪೀಳಿಗೆ..!

_______________________

ನೋಡಯ್ಯ ಈ ಬಾಳು

ಕಂತುಗಳದೇ ಲೆಕ್ಕ

ಕಂತು ಕಂತಲೆ ಎಲ್ಲ

ಕಟ್ಟಬೇಕು ತರ ಶುಲ್ಕ ! ||

ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಲ್ಲ ಬಯಕೆ

ಬೇಕಲ್ಲ ತುಟ್ಟಿ ಧನ

ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲದ ಜನರ

ಮಾಡಿಸುತ ಕಂತುಸುತ ||

ಕಂತುಪಿತರದೆ ಕಾಟ

ಹುಡುಕುತ ಕುರಿಯ

ಕಂತುಜನಕರವತಾರ

ಬಲಿಹಾಕಿ ಮುಕ್ತಾಯ.. ||

ಬಿಡು ಸಂಸಾರವೆ ಕಂತು

ಸಾಲ ಕಟ್ಟುವ ಯಾದಿ

ಬೆಳೆ ಹುಲ್ಲ ಸವರಿದರು

ತಂತಾನೆ ಬೆಳೆವ ತರದಿ ! ||

ಯಾವ ಕರ್ಮದ ಕಂತೊ ?

ಜನ್ಮಾಂತರ ಕಂತಿನ ಕಡ

ತೀರಿಸಿಹ ಜನಪದ ನೈಜ

ಕಂತುಪಿತ ಸಂತಾನ ಬಿಡ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೩.೨೦೧೮

(ಕಂತು ಎಂದರೆ ಕಾಮ, ಮನ್ಮಥ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ದಾಸರ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಂತುಜನಕ = ಮನ್ಮಥನತಂದೆ ವಿಷ್ಣು. ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಕಂತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ – ಯಾವುದಾದರೊಂದು ತರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಕಂತು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡೆ ಬದುಕುವ ಕಾಲವಿದು!)

(picture source: https://goo.gl/images/UGp8Aj)

01671. ನೀ ನನಗಂಟಿದ ವ್ಯಾಧಿ..! (ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)


01671. ನೀ ನನಗಂಟಿದ ವ್ಯಾಧಿ..! (ಲಘು ಹಾಸ್ಯ)

______________________________________________

ಹೇಗಿದಿಯಾ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ತಲೆ ನೋವೆ?

ಅಂದರೇಕೆ ಹೀಗೆ ಸಿಡುಕು ಮೋರೆ, ತರವೆ ?||

ನನಗೆ ನೀ ನಿಜಕು ತಲೆನೋವೆ ನಿರಂತರ

ನೆನಪಿಸಲದೆ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಬಿಡದ ಸಹಚರ ! ||

ನೀ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗಂಟಿದ ನೆಗಡಿ ನಿನ್ನಾಣೆಗು

ಸೀನಿದರು ಸಿಡಿಸಿ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ನಿನದೆ ಗುನುಗು ||

ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ವಿಷಮಶೀತ ಜ್ವರ ನೀನೆ

ಸೊರಗಿ ಬೆವರಿ ತನು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ನಿನದೇನೆ ||

ಬಿಡು ಬೇರೆ ಮಾತೇಕೆ, ಸತ್ಯ ನೀ ಜೀವಕಂಟಿದ ಅರ್ಬುಧ

ಬಿಡದೆ ಕಾಡುತಿದ್ದರೆ ತಾನೆ ನಿತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ, ಗಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01670. ಸುಡುವ ಚಂದಿರವವಳು..


01670. ಸುಡುವ ಚಂದಿರವವಳು..

_________________________

ನೋಡದೆಷ್ಟು ಚಂದಿರ ಸುಡು

ನನ್ನೊಳಗಡಗಿ ಕೂತ ಸೊಗಡು

ಎಣಿಕೆಗಿಳಿಯೆ ಗಣನೆ ದ್ಯೂತ

ತಪ್ಪಿ ಹೋದೀತು ಎದೆ ಬಡಿತ ! ||

ಹಿನ್ನಲೆ ಚಂದಿರನೇ ಮಂಕು

ಸರಿಗಟ್ಟನೆ ನನ್ನಂಕುಡೊಂಕು

ನೋಡೆನ್ನ ಮುಖ ಚಂದ್ರ ಕಣ

ಬಿಳಿಚಿ ಆದನವ ಅರಕ್ತವರ್ಣ ! ||

ನೋಡೆನ್ನ ನಯನದಾ ಬೊಗಸೆ

ಜೋಡಿ ನೈದಿಲೆಗಳೊಳ ಭಾಷೆ

ಕಪ್ಪುಚಂದಿರದದ್ವಯ ಸಂಚಾರ

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದಲವನ ಕಾಣುವ ತರ !||

ಯೌವ್ವನ ಕಲಶ ಶಿಖರ ಪ್ರಾಯ

ಚಂದ್ರಮಂಡಲಗಳಾಗಿ ಸೂರ್ಯ

ಕೊಡ ಜತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರಲು

ನಿಂತ ತರುಣಿ ನನ್ನ ಗತ್ತೆ ಅಮಲು ! ||

ಬಿಡು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಚಂದಿರ ನೂರು

ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಯಾರಿಹರು ?

ಸೋತ ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಚಂದ್ರಿಕೆ ನನಗಿತ್ತ

ಚಕೋರಿ ಬೆನ್ನಲಿ ನಾಚಿ ಮಂಕಾಗವಿತ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೩.೨೦೧೮

(picture source : internet / social media)

01669. ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’


01669. ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’

___________________________

ಕವಿ ಕೇಳಿದ ಅವನ

ಯಾಕೊ ಸೃಜಿಸಿದೆ ಭುವನ?

ಅವ ನೋಡಿದನೊಮ್ಮೆ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ

ನುಡಿದ ಮೆತ್ತಗೆ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ! ||

ಕವಿಗಿನ್ನೂ ಅದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ

ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಉತ್ತರದಾಸೆ

ಹೋಗಲಿ ತಂದೆಯೇಕೆ ನರನ ?

ಹೇಳು ಯಾಕಿಲ್ಲಿ ಇಹ ಜೀವನ ? ||

ಅವ ಕೆರೆದುಕೊಂಡ ತಲೆ

ಉತ್ತರಿಸಲೊಲ್ಲ ಭವ ಲೀಲೆ

ನೂರೆಂಟಿವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲ

ಉತ್ತರಕಿನ್ನೂ ಹುಡುಕಾಟ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ||

ಗೊಂದಲ ಚಿತ್ತ ಮೊತ್ತ ಕವಿಗೆ

ಗೊಂದಲಿಸಿದ ಖುಷಿಯವನಿಗೆ

ಬಂಧಿಸಲಿಂತು ಜಗದ ಮಾಯಾಜಾಲ

ಅವನಾಟ ತೊಳಲಾಟ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‘ ||

ಗೊತ್ತಾಯಿತೊಂದಷ್ಟೆ ಕವಿಗೆ

ಬರೆದನಷ್ಟು ತರ ಬರವಣಿಗೆ

ಮನೆ ಮನ ಸುತ್ತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ

ಹಂಚೆಲ್ಲರಿಗು ಅನುಮಾನ ‘ಯಾಕೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!’ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture credit :Suma Kalasapura – thank you madam 🙏👍😊)

01668. ಯಾಕೊ ಈ ಋತು..


01668. ಯಾಕೊ ಈ ಋತು..

__________________________________

ಯಾಕೊ ಈ ಋತು, ಮಾತಿಗು ಸಿಗುತಿಲ್ಲ

ಅದೇಕೊ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಡನಾಟಕು ಒಲವಿಲ್ಲ

ಸಿಕ್ಕದೆಡೆ ಬದುಕಲಿ, ಮೂಡಲೆಂತು ಪ್ರೀತಿ ?

ನಿಸರ್ಗದ ಹೆಸರಲಿ, ಸರಿಯೇನೇ ಈ ರೀತಿ ? ||

ಅರಳಿದವೆ ಹೂಗಳು, ಗುಟ್ಟಲಿ ನಟ್ಟಿರುಳಲಿ

ಕಾಣಲೆಂತೆ ಕಂಗಳು, ನಿಶೆಯ ಕರಿ ನೆರಳಲಿ

ನಿನ್ನ ಸೆರಗಲೆಷ್ಟು ಬೆರಗು, ಯಾರಿಟ್ಟರೆ ಯಂತ್ರ ?

ಸಾಗಿಸಿರುವೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ, ನಿಭಾಯಿಸೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ! || ಯಾಕೊ ||

ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಾಡುವ, ಜಗದಲಿ ಬಿಸಿಲೆ ಮಳೆ

ಕುಡಿದದನೆ ಪಾಕವ, ಮಾಡುವ ನೀನೆಂಥ ಜಾಣೆ

ಬೆವರುತ ನಿಡುಸುಯ್ಯುತ, ಶಪಿಸುತಲೆ ಕಾಲ

ಕಳೆದುಹೋಯಿತೆ ಬೆಸುಗೆ, ದಣಿಸಲು ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ || ಯಾಕೊ ||

ಬಂತಲ್ಲೆ ಬಸವಳಿದ, ಭುವಿಗಿಕ್ಕುತ ಸುರಿಮಳೆ

ಒಣಗಿ ನಿಂತ ತರುನಿಕರ, ಮೊಗೆದು ಕುಡಿವ ವೇಳೆ

ನೋಡುತ ಮಾಡಿನ ಕಿಂಡಿ, ಕಳೆದುಹೋಯ್ತೆ ಗಳಿಗೆ

ನೆನೆಯದೆ ಹನಿ ನೆನೆದು ದನಿ, ಒದ್ದೆಮುದ್ದೆ ಕಚಗುಳಿಗೆ || ಯಾಕೊ ||

ಬೇಡವೆನ್ನಲೆಂತೆ ನಡುಕ, ಚಳಿ ತಾನೆ ಅಮಾಯಕ

ಅಪ್ಪಿದರೇನೊ ಹೊದಿಕೆ, ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸೊ ನೆನಪ ಪುಳಕ

ಅಚ್ಚರಿಯದನೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸೆ ಬಿಡಬಾರದೆ ?

ಕಟ್ಟಿ ಕೂರಿಸೆ ಜಡ್ಡಿನ, ನೆಪದಲಿ ಕಾಲವೆಲ್ಲಾ ಬರಿದೆ ! || ಯಾಕೊ ||

ನೀನೊಬ್ಬಳೆ ನಿಜದಲಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೆ ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ

ಹೂವು ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಋತು, ಕಾಲಮಾನದ ತಾಜ

ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟ ವಿಭುವವನೆ, ಮರೆತುಬಿಟ್ಟ ಗಡಿಯಾರ

ನೀನಿದ್ದೂ ಚಂಚಲಿನಿ, ಬೇಕಾದ ಋತುವ ತರುವ ವರ || ಯಾಕೊ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : internet social media)

01667. ರಾಮಾನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….?


01667. ರಾಮಾನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….?

——————————————–

ರಾಮನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ ?

ಭೂಲೋಕ ವ್ಯಾಪಾರ..

ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ತರಹ

ಏನೀ ಹಣೆಬರಹ? || 01 ||

ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಕಲ್ಪ

ಆದಿಶೇಷನ ಮೃದು ತಲ್ಪ

ನಾರುಮಡಿ ಉಟ್ಟು ವೇಷ

ಕಾಡಿನಲಿ ವನವಾಸ! || 02 ||

ಕಾಲೆತ್ತ ಬಿಡದ ನಲುಮೆ

ಕಾಲೊತ್ತಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಸ್ಥೆ ಲಕುಮಿ

ಬಿಟ್ಟವಳಾಶೋಕವೃಕ್ಷದಡಿ

ಪಟ್ಟ ಪಾಡೇನು ಗಡಿಬಿಡಿ? || 03 ||

ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಗರುಡ

ಕೈಂಕರ್ಯಕೆ ದೇವಗಣ ನಿಭಿಢ

ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಡಮೇಡಲೆದಾಟ

ನರವಾನರರೊಡನೇಕೊ ಕೂಟ? || 04 ||

ಯೋಗ ಮಾಯಾ ನಿದ್ರೆ

ಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾದ ಮುದ್ರೆ

ಬಿಟ್ಟೇಕೀ ಅವತಾರ ಶ್ರದ್ದೆ..

ಈ ಹುಲು ಮಾನವರ ಮಧ್ಯೆ !? || 05 ||

ಆ ಲೋಕ ಗಾಢಾವಲೋಕನ

ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸಂಕೀರ್ತನ

ವಿಯೋಗದೊಬ್ಬಂಟಿಯ ಜೀವನ

ನಿನಗೇಕೀ ಇಹದಾ ಬಂಧನ? || 06 ||

ಹುಡುಕಿ ಕಾರಣ ರಾಮ

ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮನಾ

ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ,

ರಾಮಾ, ಹೇಳೆಯಾ ಕಾರಣ? || 07 ||

————————————————————-

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

————————————————————-

(ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದದ್ದು , ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ)

(ಚಿತ್ರ : https://kn.m.wikipedia.org/wiki/ರಾಮ)

01666. ಇವನಲ್ಲ ಬರಿ ಕಂದ..


01666. ಇವನಲ್ಲ ಬರಿ ಕಂದ..

________________________________

ಬಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ

ಇಳಿಸೋಕೆ ಭೂ ಭಾರ

ಬಂದಾ ನನ ಕಂದಾ

ಕಸ್ತೂರಿ ಮಕರಂದ ||

ಕಂಕುಳಾಗಿನ ಕೂಸು

ಮಾಡೇ ಜಗಕೆ ಲೇಸು

ಅವನಂತೆ ಜಗದ ಅಂಡ

ನಾ ಭರಿಸಲೆಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ? ||

ಹೆತ್ತವಳೆಂತೊ ಭರಿಸೆ

ಹೊತ್ತವಳು ನಾ ಆದರಿಸೆ

ಬತ್ತದ ನಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಗೋಪಾಲ

ನಂಬಲೆಂತೆ ಇವ ಬರಿ ಬಾಲ ? ||

ಜಾರುವ ಏರುವ ಅವಿತಾಡಿ

ದುಗುಡ ದುಃಖವೆ ತಡಕಾಡಿ

ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಿಗಿಯುವ ಬಯಕೆ

ಮರೆತೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುವುದಲ್ಲ ಏಕೆ ? ||

ನಾನಲ್ಲವೊ ನಿನ್ನ ಮಾತೆ

ನೀನೆಲ್ಲರ ಮಾತು ಕಥೆ

ನಿನದಷ್ಟೆ ನಡೆವಾ ಜಗ ಸುತ್ತ

ನೀನೊ ಅನಂತ ನಾ ನಿಮಿತ್ತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01665. ಪಸರಿಸೆ ಪದ ಕನ್ನಡದ..


01665. ಪಸರಿಸೆ ಪದ ಕನ್ನಡದ..

_____________________________

ಬಂದುದ ಬರೆದುದೇನೊ ಚಿತ್ತ

ಬರೆಯುತ ಮನದ ಮಾತನು..

ಕವನವೊ ಕಾವ್ಯವೊ ಪದಗಣವೊ

ತುಡಿತಕೊಂದಾಯ್ತು ಹೊರ ಹರಿವು.. || ೦೧ ||

ಯಾರಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ ?

ಪಾಂಡಿತ್ಯದಂಗಡಿಗ್ಯಾರೊಡೆಯ ?

ಎಲ್ಲರು ಸೇವಕರೆ, ನುಡಿ ನಮನ

ತಟ್ಟಿರೆ ಹೃದಯ ಮುದದೆ ಹೂವು ! || ೦೨ ||

ಬೆನ್ನಟ್ಟಲಲ್ಲ ಕೀರ್ತಿ-ಕಿರೀಟ-ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಸವ ಶಿಶು ಭರಿಸಲಷ್ಟೆ ಉದ್ಗಾರ

ಜನಿಸಿದಾಗ ಕೂಸಿಗಿಷ್ಟು ಸಿಂಗರಿಸೆ

ಮುದ್ದಿಸೊ ಮಂದಿ ಶುದ್ಧ ಅಕ್ಕರಾಸ್ತೆ || ೦೩ ||

ಸಹೃದಯರೆ ಹಸಿರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ

ಮೆಚ್ಚದೆ ಚುಚ್ಚೊ ಜ್ಞಾನಿ ವಂದನಾರ್ಹ

‘ನಾನೇನಲ್ಲ’ ಅರಿಸೊ ಗುರುವಿನ ರೀತಿ

ಸಾಮಾನ್ಯನ ಮುಟ್ಟಲಷ್ಟೆ ಕವಿಯ ಕುಸ್ತಿ ! || ೦೪ ||

ಪದವಲ್ಲ ಕಥೆ ಕಾವ್ಯ ಕವನವಲ್ಲ..

ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಏನೊ ಒಂದು ವಿಧ.

ಪಸರಿಸಿರೆ ಸಾಕು ಕನ್ನಡ ಸೊಗಡ

ಸಾಕು ಬಿಡು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಬಂಧ ! || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : Internet / social media)

01664. ಯಾಕೊ…


01664. ಯಾಕೊ…

_________________________

ಯಾಕೊ ಕೂತು ಮಾತಿಗು ಸಿಗುತಿಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಸಮಯ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಜತೆಗೆ ಇದ್ದರು ಜೊತೆಯಿಲ್ಲ ||

ಯಾಕೊ ಬೆಳಗು ಬೈಗು ಏನೊ ನಿರತ

ಯಾಕೊ ನಿಲದೆ ತಲೆಗದೇನೊ ಮೊರೆತ

ಯಾಕೊ ಕಾಣೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸ್ಖಲನ

ಯಾಕೊ ಅಲೆಯಂತಪ್ಪಳಿಸಿ ಸಂಕಲನ ||

ಯಾಕೊ ಇರದಾಗ ಬೇಕೆನಿಸೊ ಭಾವ

ಯಾಕೊ ಇದ್ದಾಗ ಉದಾಸೀನ ಸ್ವಭಾವ

ಯಾಕೊ ಕಾಣೆ ಕಾಣದ ಕಡಲಿನ ಗದ್ದಲ

ಯಾಕೊ ಮಸುಕು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಂಬಲ ||

ಯಾಕೊ ಮುಸುಕೊಳಗ ಪೆಟ್ಟು ಅನುದಿನ

ಯಾಕೊ ಮುಜುಗರ ಎಡವಟ್ಟು ಸಂಧಾನ

ಯಾಕೊ ಸಿಗದಲ್ಲ ಮರೀಚಿಕೆ ಸಮಾಧಾನ

ಯಾಕೊ ಚಂಚಲತೆಗು ಗೊತ್ತಾಗದ ಕಾರಣ ||

ಯಾಕೊ ಯಾಕೆಂದು ಕೇಳುವರಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ

ಯಾಕೊ ಯಾಕೆಂದು ಹೇಳುವರಿಲ್ಲ ಹೊರಗೆ

ಯಾಕೊ ಹೀಗೇಕೆಂದು ಯಾರೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ

ಯಾಕೊ ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆ ನಡೆದಿದೆ ಜಗದೆ ಸಕಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : Internet / social media)

01663. ಕಲ್ಲಿಗೊರಗಿ ಕಾಲದ ಮೆಲುಕು


01663. ಕಲ್ಲಿಗೊರಗಿ ಕಾಲದ ಮೆಲುಕು

______________________________

ಕವಿ ಪುಟದ ‘ಪಂಚ್ – ಕಾವ್ಯ’ ಕ್ಕಾಗಿ

ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಮೈಸೂರ ರು ಬರೆದ ಕವನ

‘ಕಲ್ಲಿಗೊರಗಿ ಕಾಲದ ಮೆಲುಕು’ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಓದಿಗೆ..

*ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು ಲೇಖಕರವು*

– ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶೇಷ

(https://www.facebook.com/KarnatakaVisheshaPuta/posts/181166815940831)

01662. ತಲೆ ಹರಟೆ : ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊ..!


01662. ತಲೆ ಹರಟೆ : ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊ..!

____________________________________________

ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದೆ ಇತ್ತು.

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಗಾಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕದ ಹಾಳೆಗಳು ಪಟಪಟನೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಾಗ ಬೋರ್ಡಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗದೆ, ಬಾಗಿಲ ಹತ್ತಿರ ಕೂತಿದ್ದ ಗುಬ್ಬಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು..

‘ಲೋ..ಗುಗ್ಗಣ್ಣ , ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊ..’

‘ಅಯ್ಯಯ್ಯೊ..! ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಾರ್‘ ಬಾಣದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಖಶಿಖಾಂತ ಉರಿದುಹೋಯ್ತು.. ಬೋರ್ಡಿಂದ ತಿರುಗಿದವರೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಬೆತ್ತದತ್ತ ಕೈ ಚಾಚುತ್ತ..

‘ ಯಾಕೊ… ಯಾಕೊ ಆಗಲ್ಲಾ..ಹಾಂ..’ ಎಂದರು

‘ ಸಾರ್.. ಕಟ್ಟುವಾಗಲೆಗೋಡೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರಷ್ಟೆ ಆಗುತ್ತೆ..’

ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ‘ಗೊಳ್ಳ್‘ ಅಂದ್ರು ; ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಗಪ್ಚಿಪ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಪಾಠ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು.

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೩.೨೦೧೮

#ತಲೆಹರಟೆ

01661. ಮತಿ


1661. ಮತಿ

________________

ಮತಿಗಿಲ್ಲ ಇತಿಮಿತಿ

ಲೆಕ್ಕಿಸದಲ್ಲ ಪರಿಮಿತಿ

ಅದಕೆಲ್ಲಿ ಭಯ ಭೀತಿ ?

ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇತಿ ||

ಸುಮತಿ ಇರಬೇಕೆಲ್ಲ

ಕುಮತಿ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ?

ಸಹಮತಿ ಬರದಲ್ಲ

ಶ್ರೀಮತಿ ಇರೆ ಬೆಂಬಲ ||

ನಡಿಗೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟೆ ಸದ್ಗತಿ

ಕಂಗಾಲು ವಿಹ್ವಲ ಮತಿ

ಅಂತಃಕರಣ ಪ್ರಣತಿ

ಹಚ್ಚಿದರೆ ಸರಿ ಜ್ಯೋತಿ ||

ಮತಿಗಿತ್ತರೆ ಅನುಮತಿ

ಗತಿ ಪ್ರಗತಿ ಅಧೋಗತಿ

ಮತಿ ತೋರೆ ಸರಿ ದಾರಿ

ಮತಿಗಿರಬೇಕು ಸಹಚರಿ ||

ಮತಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗತಿ

ಅರಿತವರಿಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ

ಕೊಡಲೆಂದು ಸನ್ಮತಿ

ಮಾಡಲಷ್ಟೆ ವಿನಂತಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೩.೨೦೧೮

(Picture : mobile click)

01660. ಘಜಲ್ (ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )


01660. ಘಜಲ್

____________________________

(ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )

ಎದೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು

ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೧ ||

ಬೆದರದಿರೆ ಹೇಳೆನು ಯಾರಿಗು

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಗುಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೨ ||

ಬಚ್ಚಿಡಲೆಂತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಚೀಲ

ಕಟ್ಟಿದರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿ ಮನ ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೩ ||

ಬಿಡು ಚಿಂತೆ ಹಾರಿದರು ಗಾಳಿಪಟವ

ಬಾನ ಖಾಲಿ ಬಯಲು ಇಲ್ಲ ತಂಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೪ ||

ಬಿಡು ಭೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಮನ ರಟ್ಟು ಮಾಡೆ

ಹಾಡಾಗಿ ಗುನುಗಿ ಗುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೫ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದು ಮುತ್ತೆ ಕಾವಲೆ ಹೃದಯ

ಜತನ ಕಾಪಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಮುಚ್ಚಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೬ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01659. ಎಚ್ಚರ..


01659. ಎಚ್ಚರ..

_____________________

ಚುಮುಚುಮು ನಸುಕಲಿ

ಕತ್ತಲ ಹೊದಿಕೆ ಸರಿಸಿ ಸೂರ್ಯ

ಮೈ ಮುರಿದೇಳುವ ಹೊತ್ತು

ಹಗಲ ಜಗವಾಗಲಿದೆ ಆರ್ಯ ..||

ಮಲಗಿ ತಂಪಿದ್ದ ದಿನಕರ

ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಬೇಕು ಕುಲುಮೆ

ತನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನನದ್ದಿಕೊಳುತ

ಕೆಂಪಾಗುತಿಹ ಕಾವಿನೊಲುಮೆ ||

ಮಂಕಾಗಲಿವೆ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ

ಕೊಬ್ಬಿ ಮೆರೆದ ಇರುಳ ಗಟಾರ

ವಟಾರದ ಮೂಲೆಗು ಹಿಂಡಿ

ಸುರಿವ ರವಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಚಾರ್ಯ ||

ಮಾಡು ಮಹಡಿ ಗುಡಿಸಲು

ಹಾದಿಬೀದಿಗು ದ್ಯುತಿ ಪೊರಕೆ

ತಮಲೋಕದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ

ಜಾಡಿಸೊಂದೆ ಸಲ ತೊಡೆವ ಬಯಕೆ ||

ತನುಮನವಿನ್ನು ಅಸ್ತಂಗತ

ಉದಯವಾಗಲೇನೊ ಆಲಸಿಕೆ

ಬಿಡದು ಜಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುದ್ದಿ

ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೋಡಿಸೊ ಲಸಿಕೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೧.೦೩.೨೦೧೮

(Picture courtesy: Anvesha Anu – thanks madam! 🙏😊👍👌)

01658. ಘಜಲ್ (ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )


01658. ಘಜಲ್

__________________________________

(ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )

ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ತಾಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ?

ಚಂದದೆ ಕದ್ದವಳು, ಮಾತಲೆ ಗೆದ್ದವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಸುರಲೋಕದಾ ಸೊಬಗು ಭಟ್ಟಿಯವಳು

ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆ ಮಾತಲಿ ಸೆಳೆದಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಳೆಯಲಿ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟವಳು

ಬಾಲ್ಯದ ಸಲಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ತರುವಳು ಸಂಪತ್ತು ಕುಬೇರನ ಮಗಳು

ಬರುವಳು ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣೆ ಮುಗುಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಎಡತಾಕಿ ಮನ ಅಗುಳು

ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಭೀತಿ ಬಾಳ ತೆಗಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01657. ಘಜಲ್ (ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)


01657. ಘಜಲ್

__________________________

(ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕುವರೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಥೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ

ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗು ಸೇರದ ಸರಕ ಸಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೧ ||

ಸುಖ ದುಃಖ ಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಲೆಲ್ಲ ಅಳುಕ

ಕೇಳದಿದ್ದರು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೨ ||

ಸಾಕಿ ಸುರಿದ ಸುರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಗೆ ಕುದುರೆ

ಅದ ಮೆಚ್ಚಿ ವಾ ವಾ ಎನ್ನೊ ಹುಚ್ಚು ಜಗವಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೩ ||

ತೂರಾಟ ಹಾರಾಟ ಎಲ್ಲಾ ತರಕು

ಮೌನದೆ ವೇದಿಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೪ ||

ಗುಬ್ಬಿ ರಣಹದ್ದು ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಬಳಗ

ಅವರವರ ಚಿಂತೆಯಲಿ ಅವರವರು ವ್ಯಸ್ತ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source 1. https://goo.gl/images/6yW3gq

Picture source 2: https://goo.gl/images/HzAzEz)

01656. ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ


01656. ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ

_______________________________

(ಘಜಲ್ ಮಾದರಿ)

ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೋ ಬಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ

ಇದ್ದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೧ ||

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ್ಕಾರಿ

ಬೊಕೆ ಕಿತ್ತು ಹೂವ ಜತೆ ಮಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೨ ||

ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಸಿಗದಿದ್ದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು

ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಡಕಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೩ ||

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೆಲ್ಲಿ ಬೇವ ಹೂ

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗದ ಜಾಗವಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೪ ||

ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ

ಊದುಬತ್ತಿ ಜೊತೆಗುರಿದಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೫ ||

ಸದ್ಯ ಇತ್ತು ರಜೆ ಭಾನುವಾರ

ಮಾಡದೆ ಅವಸರ ದಾಂಗುಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೬ ||

ಇ-ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದಲೆ

ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆ ನೀಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೭ ||

ದೂರದಿಂದಲೆ ಬಿದ್ದಡ್ಡ ಜನಕೆ

ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ ||೦೮ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದೆ ನಿರಾಳ ಮನದಲಿ

ಹಾಗ್ಹೀಗೊ ಹೇಗೊ ಹೆಣಗಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೦.೦೩.೨೦೧೮

(ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ಹೊರನಾಡುಗಳಲಿದ್ದವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪ)

(Picture source : Internet / social media)

01655. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು..!


01655. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು..!

__________________________

ಮರೆಯಾಗಿ ಹಳತು

ಮೆರೆಯಲಿದೆ ಹೊಸತು

ಸೇತು ಬಂಧ ಸಂಬಂಧ

ಯುಗಾದಿಯ ಮೋದ ||

ಸುಮ್ಮನಲ್ಲ ಹೊಸವರ್ಷ

ಋತುಗಾನ ಸಹರ್ಷ

ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ

ಬದಲಾಗೊ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ||

ತಳಿರಲ್ಲಿ ತೋರಣ

ಮಾವು ಬೇವು ಬಣ್ಣ

ಬೆಲ್ಲದೆ ಬೇವ ಹೂ

ಮೆಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವು ||

ವಸಂತವಿಹ ಹೃದಯ

ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ

ಚಿಗುರೆ ನಲುಮೆ ಬಲ

ಒಂದೆನ್ನೆ ಮನುಜ ಕುಲ ||

ತರಲಿಂತು ತನ್ನೊಡನೆ

ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಗೊನೆ

ಸಿಹಿಕಹಿಯ ಬಾಳಲಿ

ಸಮಚಿತ್ತ ಮನದಲಿ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source – Wikipedia : https://goo.gl/images/9S8j6h)

01654. ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು !


01654. ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು !

________________________________

(ರಚನೆ ಘಜಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ)

ಇದು ಹೊಸತು ಇದು ಹೊಸತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು

ಹೊಸತಲ್ಲ ಹೊಸತ ಕುರಿತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೧ ||

ಚೈತ್ರಕಿದು ಮೊದಲ ತೇದಿ

ಪ್ರಕೃತಿ ಬಾಗಿನ ತಂದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೨ ||

ನಿಸರ್ಗದ ದರಬಾರಲಿ

ಧರೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೩ ||

ಭೃಂಗ ಸಂಗದೆ ಸಂತ ಕುಸುಮ

ವಿಹಂಗಮದೆ ವಿಹರಿಸಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೪ ||

ಚಂದಿರ ವಿರಾಜಮಾನ

ಚಂದ್ರಮಾನ ಬಿರುದ ಗತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೫ ||

ಜಂಬದ ಹೂ ಬಿಗುಮಾನ

ಬಿಂಕ ಬಿಡದೆಲೆ ನಲಿದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೬ ||

ಮಾವು ಬೇವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ

ಬೆಲ್ಲದಡಿಗೆ ಮನ ಬೆರೆತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೭ ||

ಇಳೆ ಶೃಂಗಾರ ಸಂಭ್ರಮಕೆ

ನಾಚಿ ಮೋಡ ಮಳೆಯಾಯ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೮ ||

ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಹೃದಯ ಸಂಗಮ

ಮೆದ್ದ ನೆನಪು ನಗೆ ತಂದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೯ ||

ಜೇಡದ ಮನ ಆಸೆಯ ಬಲೆ

ನೇಯ್ದ ಜಗ ಮದಿರೆ ಮತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೦ ||

ಯುಗದಾದಿ ಮರುಕಳಿಕೆ

ಗಾದಿಗೇರಿಳಿವ ತುರ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೧ ||

ಹದ್ದು ಮೀರದಿರೆ ಗೆಲುವು

ಗುಬ್ಬಿ ಮನ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೨ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(ಎಲ್ಲರಿಗು ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!)

(Picture source: https://goo.gl/images/CJdCtR)

01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)


01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)

__________________________________________

ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವ ಪಥ ಬೇಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಸಾಲು ಕುರಿ ಸಂತೆ ಹೋಲಿದರೇನಂತೆ

ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿದು ನಡೆವ ಕತ್ತಿ ಅಲುಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡದೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ

ಆವರಣದಲ್ಲೆ ತೊಳಲಾಟ ಸೋಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಅನಾವರಣಕೆಂಥ ಅದ್ಭುತದ ಭೀತಿ

ಸೃಜನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಮಾನದ ಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ನೀರಾಚೆ ಮೀನು

ಸ್ವಂತಿಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕೊರಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via Yamunab Bsy – Thanks! 🙏👍😊)

01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)


01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)

_______________________________

ಹನಿ ಹನಿ ಮುತ್ತು ಉದುರಿಸಿತ್ತಂತೆ ಬಾನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ

ಉದುರಿದೊಂದೊಂದರಲು ಘಜಲಿನ ಜೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಋತುಮತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾದ ಹೆಂಚಾಗಲು

ನೆನೆದ ವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ನೆನೆಸೆ ಬಂತೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಫಸಲು ಟಿಸಿಲಾಗೆ ಸಸಿ ಗಿಡ ಮರ

ಗೊಬ್ಬರದುಣಿಸಿಡೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಮರೆ ರವಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ಮೇಘ ಬಿತ್ತರ

ಹರವಿ ಭುವಿ ಪೂರ ಮೆತ್ತೆ ಮಿಂಚಿಸಿ ಬೆನ್ನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಗುಬ್ಬಿಗೂಡಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿಸೆ

ಇನಿಯನನ್ನರಸಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಏನು ?

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source via internet :

Picture 1 – https://goo.gl/images/VK4DBh

Picture 2 – https://goo.gl/images/ZbgUxj )

01651. ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ..


01651. ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ..

____________________________

ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ಸತ್ಯ

ನೀನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ

ಬೆರಳ್ಹಾಕಿದೆ ಎದೆಗೂ ಗೀಟು

ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ||

ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ಸತ್ಯ

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರಾರಿಲ್ಲವಲ್ಲಿ

ನಿನಗಷ್ಟೆ ನುಡಿದ ಬಿದಿರ ಕೊಳಲು

ನೀನಷ್ಟೆ ಕೇಳೊ ಮೋಹನ ರಾಗ ||

ಯಾಕೊ ಮಾತಷ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ

ಬರಿದಾಗಿ ಸದ್ದಿನೊಡಲು

ಎದೆಯೊಳಗೊತ್ತರಿಸಿ ಕೂತೇನು

ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಮಡಿಲು ಪ್ರೀತಿ ಕಡಲು ||

ತತ್ತರಿಸಿಯು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ

ಒತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಿಗು ಮೌನ

ನಿನಗಿತ್ತರು ಅಪಾರ ಸಾಗರ

ಕ್ಷಮಿಸೆ ಸುತ್ತಾ ಲವಣದ ಕಡಲು ! ||

ಸಾಗರ ಸರೋವರವೆ

ಎದುರು ಬದುರಿನ ಪಥವೆ

ಸೀಳಿ ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಗೌಣ

ಕಡಿದರು ಭಾಗ ಸೇರದ ಕರ್ಮ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Pic: from a FB post of Shylaja Ramesh – thanks madam 🙏👍😊)

01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)


01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)

_____________________________________

ಹುತ್ತದಾ ಬಯಕೆ ಬತ್ತದಾ ಕೊರೆತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ

ಕಾಮನೇ ಬೆಂಕಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಧೂರ್ತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಕುಣಿವ ಕಾಲ ಯಂತ್ರಕಿಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ

ಕೊತಕೊತನೆ ಕುದಿತ ಮನದೊಳಸ್ವಸ್ಥ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸುರಿದ ಮದಿರೆ ಪ್ರತಿಬಟ್ಟಲ ಮುಖದೆ

ಹುಡುಕಿದೆ ಕಣ್ಣು ಅವನೇನೊ ಎನುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗಂಟು ಬದುಕು

ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನೆಂದ ಮುಕ್ಕನ ಹುಡುಕುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹೃದಯದೆ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ

ಹಳಸಿತಲ್ಲೊ ತನು ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಕಾಯುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)


01649. ಘಜಲ್ (ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?)

______________________________________

ಪಡಖಾನೆ ಬೀದಿ ತುಂಬಾ ಕುಡುಕರದೇ ಕಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ?

ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿ ನಡಿಗೆಯೆ ತೂರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದೆಲೆ ಹೊತ್ತು ಮೀರದ ಹಾಗೆ

ಸೇರಲೆಂತೆ ನಿನ್ನ ತಡವರಿಸೊ ಕಾಲ ಚೆಲ್ಲಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಲೆ ಮಬ್ಬು ಕತ್ತಲಲಿ ನಿನ್ನಯ ಮಹಲು

ಮದಿರೆ ಮತ್ತಲಿ ಮಂಕು ದೀಪಕು ಅಮಲು ಪರದಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ದಾರಿ ಕೊಡದು ಹಾಳು ಮಳೆ ಕೆಸರ ರಾಡಿ ಕೊಚ್ಚೆ

ರಚ್ಚೆ ಮನದುಪಶಮನಕೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿ ಮದ್ದೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

ಸೇರಿ ನಿನ್ನ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮಡಿಲು ಮಳೆಯಾಗುವಾಸೆ

ಗುಬ್ಬಿ ಗೂಡಿಗೆ ಕಾತರಿಸಿ ಬೆರೆಸೆ ಉಸಿರಾಟ..

ಹೇಗೆ ಸೇರಲೆ ನಿನ್ನ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01648. ಘಜಲ್


01648. ಘಜಲ್

_______________________

ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಮದಿರೆ ಕುಡಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ?

ನಶೆ ಕಾಡಿ ನಿದಿರೆ ಕದ್ದಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ನೆನಪಿರದ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣ ನಶೆ

ಕೊಲ್ಲುವ ಮತ್ತಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಕುಡಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ನಿದಿರೆ ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಲೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು

ಕನಸಲಿ ನಿನ್ನನ್ನೆ ಹೀರಿದ್ದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವೆಯೆಂದು ಬಿಡದೆಲೆ

ನಿನ್ನ ಜಾಡಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಎಂತೊ ಸೇರಿ ಪಡಖಾನೆ

ನಿನ್ನ ನೆನೆದು ಮದಿರೆ ಕುಡಿದೆ..

ಬರಲೆಂತು ಹೇಳೆ ನಿದಿರೆ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media – received via FB friends – thank you 🙏😊👍)

01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)


01647. ಘಜಲ್(ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ..)

________________________________________________

ಪ್ರೇಮದ ಬಟ್ಟಲು ಬರಿದಾಗಿದೆ ಸಖಿ ನೀ ತುಂಬಿಕೊ ಬಾ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ

ಬರಿದಾಗಿಸದಿರು ಮನಸೆಂತು ಬರಿದಾದೀತು ಸುಲಭ..? ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮದಿರೆಯಲ್ಲ ಮದಿರೆ ಮತ್ತೇರಿಸದಲ್ಲ ಅಪಶಕುನವೆ

ನೀ ಬಂದೊರಗಿದ ಗಳಿಗೆ ಮದಿರೆಗು ಮತ್ತು ಕೊಡು ಸೌರಭ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಬಟ್ಟಲ ತುಂಬಿದ ದ್ರವ ದ್ರವಿಸಿದೆ ಎದೆಯ ಗುಡಿಯಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕನ್ನಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ ನಿನ್ನದೆ ಮೊಗವ ಹುಸಿ ಬಿಂಬಕು ಹಬ್ಬ .. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ನೆನಪುಗಳ ರಾಶಿ ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆ ಮನ ಖಾಲಿ ಚಿಟ್ಟೆ

ಬರಿ ಸದ್ದಾಗುತ ತಿರುಳಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಗಾಳಿಗಿಟ್ಟ ಡಬ್ಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

ಮರೆಯಲೆಂದೆ ಕುಡಿದ ಮದಿರೆ ನನಗೆ ಹಿಡಿಸಿತೆ ಮರುಳು

ಕಂಗೆಟ್ಟ ಗುಬ್ಬಿ ಖಾಲಿ ಬಟ್ಟಲಲು ಹುಡುಕಿ ನಿನ್ನದೆ ಹೊಲಬ.. ಹಾಳು ಶರಾಬಾದರು ಸುರಿ ಬಾ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Last Picture source : Internet / social media)

01646. ಇದು ಘಜಲ್ಲು, ಇದು ಘಜಲ್ಲು..!


01646. ಇದು ಘಜಲ್ಲು, ಇದು ಘಜಲ್ಲು..!

________________________________________

ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ ಯಾವುದು? ಘಜಲೆಂದರೇನೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿರದವನು ಘಜಲಿನ ಮೇಲೊಂದು ಘಜಲ್ ಬರೆಯಲು ಹೊರಡುವುದು! ಅಂತದ್ದೊಂದು ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮನಸಾರೆ ಮನ್ನಿಸಿ ನಂತರ ಓದಿ – ಅರ್ಥವಾದರೆ ಪುಣ್ಯ , ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟವೇನಿಲ್ಲ! 😁

ಇದು ಘಜಲ್ಲು, ಇದು ಘಜಲ್ಲು..!

________________________________

ಎರಡು ಸಾಲ ಪಂಕ್ತಿ ಸರಿಸಮದ ಮಾತ್ರೆ ಸಾಲು..ಇದು ಘಜಲ್ಲು ಇದು ಘಜಲ್ಲು

ಪಂಕ್ತಿ ಕೊನೆ ರಿಂಗಣ ಅದದೇ ಅನುರಣ ಅಮಲು.. ಇದು ಘಜಲ್ಲು ಇದು ಘಜಲ್ಲು ||

ಅನುರಣದ್ಹಿಂದೆ ಇರಬೇಕೊಂದೆ ಪ್ರಾಸ ಜಿಗುಟಲು

ಪದ ಮರುಕಳಿಸಬಿಡದ ತ್ರಾಸ ಹೆಣಗಿಸಲು.. ಇದು ಘಜಲ್ಲು ಇದು ಘಜಲ್ಲು ||

ಮೊದಲ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿಸಾಲಿಗು ರಿಂಗಣ ಫಸಲು

ಮಿಕ್ಕ ಪಂಕ್ತಿಗೆ ಅನುರಣಿಸೊಮ್ಮೆ ಸಾಕಷ್ಟೆ ಘಜಲ್ಲು.. ಇದು ಘಜಲ್ಲು ಇದು ಘಜಲ್ಲು ||

ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಕ್ತಿಗಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಕೊಂಡಿ ಹೊಸೆಯಲು

ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮದಿರೆ ವಿರಹ ಮೃದುಬರಹ ಸಿಕ್ಕಲು.. ಇದು ಘಜಲ್ಲು ಇದು ಘಜಲ್ಲು ||

ಕೊನೆ ಪಂಕ್ತಿಗಿರಲಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಸೊಲ್ಲು

ಪಡಖಾನೆ ಸಾಕಿ ಮತ್ತಿನ ಗಾನದ ಘಮಲು.. ಇದು ಘಜಲ್ಲು ಇದು ಘಜಲ್ಲು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source: https://goo.gl/images/356iNq)

01645. ಘಜಲ್ (ಬಸಿರೂರು, ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೂದಿಗುಂಡಿ)


01645. ಘಜಲ್ (ಬಸಿರೂರು, ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ, ಬೂದಿಗುಂಡಿ)

__________________________________________

(ನನಗೆ ಘಜಲ್ ಬರೆಯಲು ಬರದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನ)

ಹುಡುಕಾಟದ ಕಣ್ಣೇಕೊ ಕಾಣದೆ ಕಂಗಾಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಮಧುಶಾಲೆಯಿಲ್ಲ ಸಖಿಯಿಲ್ಲ ಮಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಯಾರಿಟ್ಟ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಬಸರೂರ ಬಗಲು

ಬಾಣಂತಿ ಆರೈಕೆ ಕಂದನಾಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಒಗೆದರಲ್ಲ ಬಾಳೇಕಟ್ಟೆ ದಾರಿಗೆ ಬರಿ ಕಲ್ಲು

ಹೂವಿನ ಎಸಳಿಲ್ಲದ ರೆಂಬೆ ಮೊನೆ ತರಚಿ ಗುಲ್ಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಬೂದಿಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು

ಮದಿರೆ ಕುಡಿದು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮಡಿಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

ಬಸಿರೂರಿತ್ತು ಬಾಳಕಟ್ಟೆ ಜೀಕಿತ್ತೆ ಮತ್ತಲು

ಬೂದಿಗುಂಡಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗುಬ್ಬಿ ನೆನಪು ತಬ್ಬಲು.. ಇದೆಂತದಿದು ಬದುಕು?

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)

01644. ನೀರ್ನೆಲದೀ ಅಳಲು..


01644. ನೀರ್ನೆಲದೀ ಅಳಲು..

________________________________

ನೋಡತ್ತ, ನೋಡಿತ್ತ, ನೋಡೆತ್ತ ?

ನೋಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ..

ಸಾಗರವೊ ಸಾಗರ ! ನಿಲಿಸಿದೆ

ಗರ ಬಡಿಸಿ ತೋರದೆ ನೆಲೆ ತೀರ || ೦೧ ||

ಏಕಾಂಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಏಕಾಂತ

ಸುತ್ತುವರೆದ ಜಲರಾಶಿ ಆದ್ಯಂತ

ಮುತ್ತುವ ಪರಿ ಧಾಳಿ ಮೋಡದ ಖುದ್ಧು

ಮಳೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೇರಿಸಿ ನೀರಲೆ ಪಾತಾಳ || ೦೨ ||

ಯಾರುಂಟು? ಯಾರಿಲ್ಲ? ಸುತ್ತೆಲ್ಲ

ಇದ್ದರು ಇರದ ಜೀವರಾಶಿ ಗದ್ದಲ ಸದ್ದು

ಬಂದೆರಗುತ ಕಚ್ಚುತ ಮುಳುಗೇಳಿಸುತ

ನೆಂಟರಿಷ್ಟಸಖ ಬಂಧುಗಳಿದ್ದು ಅವ್ಯಕ್ತ || ೦೩ ||

ಹುಡುಕಲೆಂತವನೊ ಅವಳೊ ಅದು

ಮುಳುಗಲುಸಿರು ಕಟ್ಟಿಸೊ ತಕರಾರು

ಮುಟ್ಟಬಿಡದು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಮೊರೆಯಿತ್ತರು

ಗಗನದ ಬಯಲೆ ಅಡಚಣೆ ಅಡೆತಡೆ ಶೋಧ || ೦೪ ||

ಅಸಹಾಯಕತೆಯೊ ಅರಾಜಕತೆಯೊ

ನಿಂತೊಂದೆ ಜೀವ ಮಿಸುಕಾಡುವ ಪರಿ

ಪರಿಕಿಸಲೊ, ಇರುಕಿಸಲೊ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲಿ

ನಿರಂತರ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಶೋಧ ನೀರ್ನೆಲದೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೩.೨೦೧೮

(Photo source: taken from a FB post of Anvesha Anu – thank you 🙏😊👍)

01643. ಮಿಥ್ಯಾವತಾರ..


01643. ಮಿಥ್ಯಾವತಾರ..

___________________________

ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಸ್ತಮಾನ

ದೈನಂದಿನ ಮಿಥ್ಯೋಪಾಖ್ಯಾನ

ಆದರೇಕೊ ಜಗವದರಲೆ ನಿಶ್ಚಿಂತ

ಇದುವೆ ಮಾಯೆಯ ವೃತ್ತಾಂತ ! ||

ದಿನಕರನೆಲ್ಲಿ ಪಯಣಿಸುವ ನಿತ್ಯ ?

ನೆಲೆ ನಿಂತಲ್ಲೆ ನಿಂತವನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಮೂಡಿಸಲೆಂತವನ ಮೂಡಣದುದಯ?

ಮುಳುಗಿಸಲೆಂತವನ ಪಡುವಣದಸ್ತಮಯ ? ||

ಸುತ್ತುವುದವನ ಸುತ್ತ ಧರಣಿಯ ಗಿರಕಿ

ಜೂಟಾಟದ ಜೂಜಾಟದೆ ಋತು ಗಿರಾಕಿ

ತನ್ನೆ ಸುತ್ತುತ ಭೂಗೋಳ ಆವರ್ತನ ಬುಗುರಿ

ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಪಶ್ಚಿಮಾರ್ಧ ಸರದಿ ಮೊಗದೋರಿ ||

ರವಿಗಿಲ್ಲದುದಯ ಅಸ್ತಂಗತ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಗಳೆ

ಮೂಡಣ ಪಡುವಣಗಳ ಮುಳುಗೇಳಿಸೊ ಇಳೆ

ಪೂರ್ವೋದಯ ಪೂರ್ವಾಸ್ತಮಾನ ಮೊದಲರ್ಧ

ಪಶ್ಚಿಮೋದಯ ಪಶ್ಚಿಮಾಸ್ತಮಾನ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ||

ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾವತಾರ? ಮಿಥ್ಯಾವತಾರ?

ಹುಡುಕದಿರು ಮೂಢಮನ ತರ್ಕದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಭುವಿಗನಿಸಿಕೆ ಹಗಲಿರುಳು ಮುಳುಗೆದ್ದವ ಸೂರ್ಯ

ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಸರದಿ ದಿನರಾತ್ರಿ ನಿತ್ಯದ ರವಿ ಕಾರ್ಯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೩.೨೦೧೮

(Picture Source: https://goo.gl/images/TFSoUQ)

01642. ಕೊಡತಿ..


01642. ಕೊಡತಿ..

_______________________

ಕೊಡತಿ ಕೊಡತಿ ಕೊಡತಿ

ಕೊಡಲೊಲ್ಲೆ ಅಂತ್ಯಾಕಂತಿ ?

ಕೊಡವಳ ದಿರುಸಲಿ ಚಂದ ಕಾಣ್ತಿ

ಕೊಡಲಿಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ಕೊಡತಿ ಹೇಗಾಗ್ತಿ ? ||

ಹೊಲದೊಳಗೆ ಕಟ್ಟೈತೆ ನೀರು

ನೆಲದಾಗೆ ನೆಟ್ಟೈತೆ ಕಿರು ಪೈರು

ನೆಡದಾ ಪೈರು ನಡೆದಾಡೊ ತೇರು

ನೆಟ್ಟೈತೆ ನೋಟ, ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಲ್ಕೆಸರು ! ||

ಕಟ್ಟೆತ್ತಿದುಡುಗೆ ತಳ ನೆನೆಯೋಲ್ಲ

ಎಡಗೈಲ್ಹಿಡಿದಂಚ ನಡೆ ಬರಿ ಡೌಲಾ ?

ಬಲಗೈ ಪೈರು ಬಿತ್ತೊ ಬಯಕೆ ಅಸಲು

ಬಾನ್ಮೋಡ ಛತ್ರಿ ಮಳೆಯಾಸೆ ಫಸಲು ! ||

ಚಂದಾ ಮೈಕಟ್ಟು, ಬಾಗೈತೆ ತಲೆಕಟ್ಟು

ಹೆಜ್ಜೆಯಿಕ್ಕಿ ಲಜ್ಜೆ ಮರೆ, ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಕಣ್ಕಟ್ಟು

ನಡಿಗೆ ನವಿಲಾಟ, ಅವಳುಟ್ಟು ಬಳುಕು

ನೆಲಗನ್ನಡಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಒಡತಿ ಚಾಲೂಕು ! ||

ಯಾರಾದ್ರು ಆಗು ನೀ, ನಿಸರ್ಗದ ಫಸಲೆ

ನಿನದೀ ಸ್ವರೂಪ, ತೆರೆದಪರೂಪ ಶಾಲೆ

ಸಾಲಾಗಿ ದಂಡಲಿ,ಬರುವರು ತಣಿಯೆ

ಜೊತೆಯಾಗಲಿರೆ ಸಹಜ, ಕೃಷಿಗೆ ಮಣಿಯೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via Muddu Dear – thank you madam! 🙏👍😊)

01641. ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕ


01641. ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕ

________________________

ಸುರರಿದ್ದೆಡೆ ಸ್ವರ್ಗ

ನರರಿದ್ದೆಡೆ ನರಕ

ಭೂರ್ಭುವಃಸ್ವಃ ಸೂತ್ರ

ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತವರರ ಪಾತ್ರ ||

ಲೋಕವಂತೆ ಏಳು

ಮೆಟ್ಟಿಲಂತೆ ಏಳು ಬೀಳು

ಜನ್ಮಾಂತರ ಜಾರು ಬಂಡೆ

ಹತ್ತಿಳಿಯುತ ಜನ ದಂಡು ದಂಡೆ ||

ಎಲ್ಲಾ ಗುಣಾವಗುಣ

ಆವರಣ ಕಟ್ಟಿದ ಬೇಲಿ

ಪಾರಾದರೊಂದು ಲೋಕದೆ

ಅನುಮತಿ ಮುಂದಣ ಸ್ತರದೆ ||

ಮೇಲ್ಹತ್ತುವವರು ಕೆಲವು

ಸುಳಿ ಸುತ್ತುವರಲ್ಲೆ ಹಲವು

ತ್ರಿಶಂಕುಗಳದೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ

ಕೆಳ ಬಿದ್ದವರದೆಷ್ಟೊ ಅನಂತ ||

ನರಸುರರದಿದೆ ಯಾತ್ರೆ

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆ

ಜನ್ಮಾಂತರ ಶೇಷ ಸೊಗ ನಾಮ

ಅವರವರ ಕರ್ಮದ ಪರಿಣಾಮ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೯.೦೩.೨೦೧೮

Pictures: ಸ್ವಯಂಕೃತಾಪರಾಧ (ಮೊಬೈಲಲಿ) 😛

01640. ಹೇಗವಳ ಸಂತೈಸಲಿ..?


01640. ಹೇಗವಳ ಸಂತೈಸಲಿ..?

_______________________________________

ಕೂಗಳತೆಯಲಿ ಕೂತಿಹಳವಳು

ಕೂಗಲವಳ, ಮುನಿಸದೇಕೊ ಕಾಣೆ

ಬೇಡದ ಮಾತು, ಬಂದು ಹೋಗುವ ನೆಂಟ

ಮಾತು ಸುಟ್ಟಾಗ ಮೌನ, ಏನೊ ಸೀದ ವಾಸನೆ || ೦೧ ||

ದುಮ್ಮಾನ ಹಮ್ಮು ಬಿಗುಮಾನ

ಬಿಗಿದ ಮೊಗ, ಸಡಿಲಾಗದದೇಕೊ

ಊದಿದ ವದನ , ಬರೆದು ಕಥೆ ವಿಸ್ತಾರ

ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗೆ ಕಾದು ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಂಬನಿ || ೦೨ ||

ನೇಸರನುದಯದ ಕದಪಲಿ

ಬೇಸರದುದಯ ಕೆನ್ನೆ ಕೆಂಪು ತಾರೆ

ಅಸ್ತಮಯ ಮುಗುಳ್ನಗು, ಅಸ್ತ್ಯವ್ಯಸ್ತ ಸೆರಗು

ತುಟಿಯದುರಿ ಕಂಪನ, ದಂತ ಭಕ್ಷಿಸುತ ನಖ ವ್ಯಗ್ರ || ೦೩ ||

ಬಿಚ್ಚಿ ಚೆಲ್ಲಾಡಿದ ಕೇಶದ ಕ್ಲೇಷ

ಹಾರಾಡಿಸೆ ಬೆದರಿ, ತಂಗಾಳಿಯೂ ಸ್ತಬ್ಧ

ಅವಳುಸಿರಿಗೆದುರಾಡಲುಂಟೇನು ಪ್ರಕೃತಿ ?

ಸಂಭಾಳಿಸಲೆಂತವಳ, ಕೋಪಕೆಂತು ಉಪಶಮನ ? || ೦೪ ||

ಮುಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಸೆ ಭಯ ಭೀತಿ

ಮೆಟ್ಟುವ ಕೂರಲುಗ ನೋಟದಲಿರಿತ

ಕಾಯುವುದೇ ಸರಿ, ಮೊದಲಾಗಲಿಸುರಿಮಳೆ

ಮೋಡ ಕರಗಲಿ ಚದುರಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಾನಾಗೇ ಸಂತೈಕೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೭.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source: Internet / social media received via FB friends – thank you 🙏👍😊)

01639. ಸಮನ್ವಯ


01639. ಸಮನ್ವಯ

______________________

ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವ ಬಾಯಿ

ಮನಸೆಲ್ಲೊ ಬಡಪಾಯಿ

ನೀನೆಲ್ಲೊ ಅವನೆಲ್ಲೊ ?

ಗಮನ ಐಹಿಕಕೆ ತುರಾಯಿ ||

ಮಣಮಣಿಸುತ ಶ್ಲೋಕ

ತಲ್ಲೀನ ನಾಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ

ಮನದ ಕೊಂಡಿ ನಿದಿರೆ

ತಾಳಮೇಳ ಅನ್ಯಮನಸ್ಕ ||

ಉಚ್ಚಾರದ ನಡುವೆ ಕೋವಿ

ಸಿಡಿಸುವ ಮನ ಮನವಿ

ಲೌಕಿಕದೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಚಿಂತನೆ

ತಳ ಕಾಣದ ಹಾಳು ಬಾವಿ ||

ನಡುವೆ ತಟ್ಟನಾಗಿ ಎಚ್ಚರ

ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗಿ ಗೋಚರ

ಅಗೋಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ

ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದುಚ್ಚಾರ ||

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಕೆ

ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಾಕಳಿಕೆ

ಸಾಧಿಸಲೆಂತೊ ಸಮನ್ವಯ

– ಸಂಯೋಜಿತ ನಡುವಳಿಕೆ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೩.೨೦೧೮

(Picture sourc: https://goo.gl/images/bte3NY)

01638. ಪರ್ಣ-ಸಂಕಟ


01638. ಪರ್ಣ-ಸಂಕಟ

______________________

ಭೃಂಗ ಸಖ ಅನಂಗ ಮುಖ

ಎಲೆಯತ್ತದೇನು ಅಭಿಮುಖ ?

ಬೆನ್ನಟ್ಟುವವ ನೀ ಹೂವಿನ ಸಂಗ

ಮುನಿಸೇನೊ ದೊರೆ ಅವಳತ್ತ ? ||

ನೀ ಕಾಲೂರಿದೆಡೆ ಕಾವೇರಿತ್ತಾ

ಪರಾಗ ರೇಣು ಕಣ ಕಣ ಕಣಜ

ಕಾಲೂರಿದರೆನ್ನ ಮೇಲೇನು ಸುಖ?

ಊರಬಾರದೆ ಕಾದಿಹಳು ಕುಸಮಕ್ಕ ? ||

ಬಿಡುಬಿಡು ಭ್ರಮೆ ನಾನಲ್ಲ ಉಣಿಸು

ನೀ ಬಿತ್ತೆ ಬೀಜ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಗುನುಗು

ಹೀರಲ್ಲಿ ಮಧು ಪಾನೀಯ ಸವಿ ಸವಿ

ಕಹಿಯುಂಡಿಲ್ಲಿ ಕಿವುಚಲೇಕೊ ಮುಸುಡಿ ? ||

ನಾ ಪರ್ಣ-ಕುಟಿ ಒಲೆಯನ್ಹೊತ್ತಿಸುವೆ

ಪಂಚಭೂತ ಸತ್ವ ಉಡುಗೆ ತೊಡಿಗೆ

ಮಾಡಿದಡಿಗೆಯುಣಿಸುತಲಿ ಜಗಕಾಧಾರ

ಬಿಟ್ಟೆನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಡೆ ದುಂಬಿ ದೊರೆ ದೂರ ! ||

ದೊಂಬಿಯೆಬ್ಬಿಸದಿರೊ ಭೃಂಗರಾಜ..

ಜಗದರಿವಲಿದೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಪಾತ್ರ.

ಬಾ ನೆರಳಿಗೆ ಬಾ ವಿಶ್ರಮಿಸೆ ತುಸುವೆ

ಕಬಳಿಸುವಾಲೋಚನೆ ಸಲ್ಲದು ಮಡಿವೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೩.೨೦೧೮

(ಬೇಂದ್ರೆ ಬದುಕು-ಬರಹ ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ Vishalakshi NM ರವರು ಕವಿತೆ ಬರೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದಾಗ ಹೊಸೆದ ಕವನ! ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಂ)

01637. ಕಿರುಗಥೆ: ಪತ್ರ


01637. ಕಿರುಗಥೆ: ಪತ್ರ

____________________

ಸದಾ ಕವಿತೆ ಓದುವುದರ ನಡುವೆ ಹೀಗೊಂದು ಕಿರುಗಥೆ!

https://kannada.pratilipi.com/story/%E0%B2%AA%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0-xFWMphrEQ4i3

01636. ಕೃಷ್ಣಭೂಪ, ರಾಧಾಲಾಪ..


01636. ಕೃಷ್ಣಭೂಪ, ರಾಧಾಲಾಪ..

____________________________________

ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೃಷ್ಣಾ..

ಕಂಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಲಿಂದ

ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿದ ತುಟಿ ಮೊಸರು

ಬೆಣ್ಣೆಯೊಳಗಿತ್ತು ನನ್ನುಸಿರು… || ೦೧ ||

ಹಿರಿಯಾಕೆ ಬರಿ ಐದೇ ವರ್ಷ

ನೀನ್ಯಾಕೆ ನೆಪವಾಗಿಸಿದೆ ?

ಹೌದೆಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರಡು

ಹಣ್ಣಾಗದೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಬರುಡು…! || ೦೨ ||

ದಮನಿಸಿದೆ ದಾನವ ಸೈನ್ಯ

ನೀರಾಟದೆ ಗೋಪಿಕೆ ತಲ್ಲಣ

ನೀರಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಬತ್ತಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ

ಹೊತ್ತಿಸಿ ಆರಾಧನೆಯ ಪ್ರಣತಿ.. || ೦೩ ||

ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಟೆ ತೊರೆದು..

ಜರಿಯಲಾರ? ಬರಿದು ನಾನು

ಗೆಳತಿಯ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ವಿದಾಯ

ಕಂಬನಿ ತೊಟ್ಟ ಹೀರಿ ಸೆರಗಂಚು || ೦೪ ||

ಬಿಡಳವಳಬ್ಬೆ ಬೆನ್ನಲಿ ಕಾಡುತ್ತ

ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪಿಗೊಂದು ಗಂಟು

ಗಂಡನೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಲವು

ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಂಸಾರದ ಹುತ್ತ || ೦೫ ||

ಮುಗಿಯಿತೆಲ್ಲ ಮುದಿಯಾಯ್ತಲ್ಲಿ

ಹದಿಹರೆಯದ ಬಿಸುಪಿನ್ನು ಮನದೆ

ದಡ ಸೇರಿಸಿದೆನೆಲ್ಲರ ತರುವಾಯ

ಹುಡುಕಿದೆ ಸುಕ್ಕಾದ ಮೊಗ ನಿನ್ನ || ೦೬ ||

ವೇಷದೆ ನಿನ್ನರಮನೆ ಸೇರಿದರೇನು

ಕಾಣಲೆಂತೊ ಮಹಿಷಿಯರ ನಡುವೆ ?

ನನ್ನವನಲ್ಲದ ನನ್ನವನವ-ನಲ್ಲ ಕಠಿಣ

ಬೇಸರಿಸದಿರೊ ನನ್ನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದೆನೆ.. || ೦೭ ||

ಬಂದೆಯಲ್ಲ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನೀನು

ಕಾಡಿದ್ದೇನು ಪ್ರೀತಿಯೊ ಕಾರುಣ್ಯವೊ?

ನನ್ನಾರಾಧನೆ ನಿಲ್ಲದೊ ಬಿಡು ಚಿಂತೆ

ಕೊಟ್ಟುಬಿಡೊಂದು ಕೊನೆರಾಗ ನನದೆ.. || ೦೮ ||

ಏನೀ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಮುರಳಿನಾದ

ಯುಗಯುಗದ ನೋವೆಲ್ಲ ಕೊಳಲಿಂದ

ಹೊರಟಾಯ್ತೊ ಯಾಕೊ ಮುರುಟೋಯ್ತು?

ಮುಗಿವ ಮೊದಲೆ ಕೊಳಲೆ ಮುರಿದೊಯ್ತೊ ! || ೦೯ ||

ಕಟ್ಟಿದರೊ ಕಟ್ಟಿಹರೊ ರಂಜನೀಯ ಕಥೆ

ನಮ್ಮ ಹೊರತೆಲ್ಲಗು ನಮ್ಮ ಸ್ವಗತದ ಮಾತು

ನೀನಾದೆಯೊ ನಾನಾದೆನೊ ನಮ್ಮೊಳಗೈಕ್ಯ

ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಾಡಿಹ ಚರಿತೆ ನಮ್ಮನಧಿಗಮಿಸುತ್ತ || ೧೦ ||

ಇದು ಯುಗ ಇದು ಕೊರಗು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ?

ಹೋಗಲಿ ಬಿಡು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗಾಗಲಿ ತೃಪ್ತಿ

ನಿನದೊಂದಿರಲಿ ಮೌನ ನನದೊಂದು ಮೋಹ

ತುಟಿಯಂಚಲಿ ನಕ್ಕು ಜಗವ, ಹೀಗೆ ವಂಚಿಸೋಣ ! || ೧೧ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೩.೦೩.೨೦೧೮

01635. ಒತ್ತಾಯಿಸದಿರೊ…


01635. ಒತ್ತಾಯಿಸದಿರೊ…

______________________________

ಏಕೆ ಬಿಡು ಗೊಂದಲದ ಮಾತು

ಅದು ತಾನೆ ಹೃದಯದ ಪೋಷಾಕು?

ಗಳಿಗೆಗೊಂದು ಗಂಟೆಗೊಂದು ಮನಸು

ಮುನಿಸೇಕೊ ಅದು ಚಂಚಲತೆಯ ಕೂಸು || ೦೧ ||

ನೀನೇನೊ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ ಸುಲಭ

ಕೊಡಲೆಂತೊ ಜಾಣತನದ ಕಾಟ

ಮಾತಲ್ಲ ಬರಿ ಮಾತಿನ ಹುಸಿ ತೋಪು

ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿ ಹಚ್ಚಲೆಂತೊ ಮತಾಪು ? || ೦೨ ||

ನೀನಿನ್ನೂ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಗೆಳೆಯ

ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿಹರು ಗೊತ್ತಿದೆಯ?

ಡವ ಡವ ಎದೆ ಬಡಿತ ಮಿಡಿತ ಸೆಳೆದಾಟ

ಅತ್ತಲು ಇತ್ತಲು ತೊನೆಯುವ ಹೊಯ್ದಾಟ || ೦೩ ||

ಯಾಕೆ ನೀ ಹಾಕುತಿರುವೆ ಶರತ್ತು ?

ಜತೆ ಬಿಡಿಸಲಲ್ಲ ಬಂಧಿಸಲು ಬರಬೇಕು

ನಿ ಬೆಸೆವ ಬಂಧ ನನ್ನಾಚೆಗು ದಾಟಿರೆ ಚಂದ

ನೀರಲ್ಲಿ ನೀರಾಗಿ ಬೆರೆತ ಬದುಕೆ ಮಾಧುರ್ಯ || ೦೪ ||

ದೂರದಿರೊ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮನ ಸದ್ದ

ದೂರಾಗುವ ಮಾತ ಯತ್ನವು ವಿಫಲ

ಕಂಬನಿ ಜಿನುಗಿಸದ ಆವರಣ ನೀನಾಗೆ

ಏಗುವೆನು ಹುಡುಕೆ ದಾರಿ ಸರಿಯುತ್ತರವ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೩.೦೩.೨೦೧೮

(ಚಿತ್ರ: ಫೆಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟೊಂದರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು , ಯಾರ ಪೋಸ್ಟೆಂದು ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನೆನಪಿಸಿದರೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುತ್ತೇನೆ)

01634. ಬೆಳಗಾಯ್ತೇಳು..


01634. ಬೆಳಗಾಯ್ತೇಳು..

__________________________________

ಮುಂಜಾನೆ ಮಂಜಲಿ ಕೋಳಿ

ಕೂಗಾಯ್ತು ಬೆಳಗಾಯ್ತೇದ್ದೇಳಿ..

ಮಬ್ಬಿನ ಚಳಿ ಮುಸುಕ ಹೊದ್ದು

ಎದ್ದೇಳವ್ವ ಸಕ್ಕರೆ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿದು.. || ೦೧ ||

ಚುಮುಚುಮು ಬೆಳಕಾಯ್ತ ಹರಿದು

ನುಂಗೈತೆ ಕತ್ತಲ ಸೊಕ್ಕ ಮುರಿದು

ಎದ್ದೇಳವ್ವ ತೊಳಕೊಂಡು ಮೋರೆ

ಅಂಬಲಿ ಗಂಜಿ ಒಲೆ ಹಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಾರೆ || ೦೨ ||

ಒಟ್ಟೂ ಭೂಸ ತೊಟ್ಟಿಯಲಿ ಕಲಸೆ

ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಪಿಂಡಿ ರಾಸಿಗೆ ಹಾಸೆ

ಗಂಗೇ ಗೌರಿ ಕಾವೇರಿ ಕರೆ ಕರೆದಲ್ಲೆ

ಕರುವಿನ ಹಾಲಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಚ್ಚಲಲೆ || ೦೩ ||

ಹೊಲದಾ ನೀರ ಹರಿಸಾನು ಅಪ್ಪಯ್ಯ

ದಣಿದು ಬೆವರುತ್ತ ಬರುವಾ ಸಮಯ

ಬಿರಬಿರನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸವ್ವಾ ದಿನಗೆಲಸ

ಮರಿಬ್ಯಾಡ ನಾಯಿಗು ಇಕ್ಕಷ್ಟು ತಿನಿಸ || ೦೪ ||

ಮೀಯೊ ಹೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಕಾಣೆ

ತಾಳೊ ಬಂದೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪರಶಿವನೆ

ಕಾಯಕವೆ ಕೈಲಾಸ ನಿನ ಕೈಂಕರ್ಯ

ಇರಲಪ್ಪಾ ಕರುಣೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕಾಯ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೩.೦೩.೨೦೧೮

(ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡತಿ ಕನ್ನಡ ರವರ ಪೋಸ್ಟಿನಲ್ಲಿತ್ತು – ಅದನ್ನೆ ಬಳಸಿ ಹೆಣೆದ ಕವನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಂ🙏👍😊)

01633. ನಿಯಮಬದ್ಧ ನಿಯಮ


01633. ನಿಯಮಬದ್ಧ ನಿಯಮ

________________________________

ಹಾಕಲೆಂತೊ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ

ನಿಯಮಬದ್ಧ ನಿಯಮ ?

ಮುರಿಯುವುದೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು

ಹೆಸರದಕೆ ಸಂಯಮ ! || ೦೧ ||

ಶಿಸ್ತಿನಾ ಸಿಪಾಯಿ ಬದುಕಿನಲಿ

ಬೇಕಲ್ಲ ಬದುಕನಿವಾರ್ಯ

ಸಿಕ್ಕೆಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದುಡುಪು ತೊಡುತ

ಮುಖವಾಡ ಸುಲಭೋಪಾಯ || ೦೨ ||

ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸುಲಭದಲಿ ಸರಕು

ಬದಿಗೊತ್ತುವುದೆ ಹೆಚ್ಚು

ಸಿಕ್ಕದ್ದ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ತೊಳಲಾಟ

ಬಿಡಿಸಲಾಗದಾ ಹುಚ್ಚು || ೦೩ ||

ಬಯಸಿದುದರಾ ಹಿಂದೆ ನಡೆ

ಬೇಕಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಡಿಲತೆ

ಇರಬೇಕು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇನಿತು

ಆಗದಂತೆ ದುರ್ಬಲತೆ || ೦೪ ||

ನಿಯಮಗಳೆ ಬದುಕಾಗೆ ಕಠಿಣ

ಇರದಿರೆ ಬಾಳೆ ನಿತ್ರಾಣ

ಎಷ್ಟಿರಲು ಸರಿ ತಪ್ಪು ಸಂವಾದ

ಕೊನೆಯಾಗದಲ್ಲ ವಿವಾದ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source:

Pic1: https://goo.gl/images/EE4ryh

Pic2: https://goo.gl/images/1wdqMD)

01632. ಹೋಲಿ, ಬಂದು ಹೋಗಲಿ..


01632. ಹೋಲಿ, ಬಂದು ಹೋಗಲಿ..

__________________________________

ಹೋಲಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲೆ ?

ಹಚ್ಚದಂತೆ ಮೊಗವನು ಮುಚ್ಚಲೆ ?

ರಂಗಿಲ್ಲದೆ ಕೆನ್ನೆ ಹೋಲಿಯಾಗಿಸಲೆ ?

ರಂಗಿ ರಂಗಿನಾ ಹಂಗು ನಿನಗೇಕೆ ಬೇಕಲೆ ? || ೦೧ ||

ಬರಿ ಹಾಳು ಮಾತಿನ ಧೀರ

ನೀ ಆಗಲೆಂದು ಬಂದೆ ಸರದಾರ

ನಿಜ ಹಚ್ಚೆಂದೆ ಬಣ್ಣ ಬದುಕಿಗೆ ಲೇಪನ

ಹಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಡುಗೆ ಮೈಯಾಗಿಸಿದೆ ಮಲಿನ || ೦೨ ||

ಮಲಿನವಲ್ಲ ಅಮಲಿನಾ ಆಟ

ಕುಲೀನರಲ್ಲು ಸಹಜದ ಕುಣಿದಾಟ

ಮಕ್ಕಳಂತಾಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನಸಾ

ಒಪ್ಪುತ್ತೆಲ್ಲ ಎಗರಾಡದೆ ತೋರೆ ಅವಕಾಶ || ೦೩ ||

ಇದು ಹುಡುಗಾಟದ ವಯಸಲ್ಲ

ಎರಚಿ ಅರಚೊ ಮಂಗನಾಟ ಸಲ್ಲ

ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಬಾರೊ ಬರಿಸೊ ಮನದಲ್ಲಿ

ಸಂತಸದ ಹೋಲಿ ನೋವೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಲಿ || ೦೪ ||

ಹೆಸರೇನಾಗಲಿ ಬೇಕು ಒಡನಾಟ

ಹೋಲಿ ನೆಪ ಜತೆಗಿರಲೆ ರಸದೂಟ

ಮರೆತೆಲ್ಲ ಮೈ ಮರೆಯಲೊಂದು ಕ್ಷಣ

ನೆನೆದರೆ ಸಾಕೆ ನೆನಪಲ್ಲೆ ನಗುವ ಮನ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೨.೦೩.೨೦೧೮