01667. ರಾಮಾನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….?


01667. ರಾಮಾನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ….?

——————————————–

ರಾಮನಿಗೇನಿತ್ತನಿವಾರ್ಯ ?

ಭೂಲೋಕ ವ್ಯಾಪಾರ..

ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ ತರಹ

ಏನೀ ಹಣೆಬರಹ? || 01 ||

ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಕಲ್ಪ

ಆದಿಶೇಷನ ಮೃದು ತಲ್ಪ

ನಾರುಮಡಿ ಉಟ್ಟು ವೇಷ

ಕಾಡಿನಲಿ ವನವಾಸ! || 02 ||

ಕಾಲೆತ್ತ ಬಿಡದ ನಲುಮೆ

ಕಾಲೊತ್ತಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಸ್ಥೆ ಲಕುಮಿ

ಬಿಟ್ಟವಳಾಶೋಕವೃಕ್ಷದಡಿ

ಪಟ್ಟ ಪಾಡೇನು ಗಡಿಬಿಡಿ? || 03 ||

ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಗರುಡ

ಕೈಂಕರ್ಯಕೆ ದೇವಗಣ ನಿಭಿಢ

ಯಾಕಪ್ಪ ಕಾಡಮೇಡಲೆದಾಟ

ನರವಾನರರೊಡನೇಕೊ ಕೂಟ? || 04 ||

ಯೋಗ ಮಾಯಾ ನಿದ್ರೆ

ಹರ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂವಾದ ಮುದ್ರೆ

ಬಿಟ್ಟೇಕೀ ಅವತಾರ ಶ್ರದ್ದೆ..

ಈ ಹುಲು ಮಾನವರ ಮಧ್ಯೆ !? || 05 ||

ಆ ಲೋಕ ಗಾಢಾವಲೋಕನ

ಮೋಕ್ಷಾನಂದ ಸಂಕೀರ್ತನ

ವಿಯೋಗದೊಬ್ಬಂಟಿಯ ಜೀವನ

ನಿನಗೇಕೀ ಇಹದಾ ಬಂಧನ? || 06 ||

ಹುಡುಕಿ ಕಾರಣ ರಾಮ

ಮರ್ಯಾದಾಪುರುಷೋತ್ತಮನಾ

ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕಗಳ ಪರಿಭ್ರಮಣ,

ರಾಮಾ, ಹೇಳೆಯಾ ಕಾರಣ? || 07 ||

————————————————————-

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

————————————————————-

(ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರೆದದ್ದು , ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ)

(ಚಿತ್ರ : https://kn.m.wikipedia.org/wiki/ರಾಮ)

Advertisements

Published by

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ಜೀವನದ ಸುತ್ತಾಟ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೊ ದಾಟಿಸಿ, ಅರಿವಿನೆಲ್ಲೆ ಮೀರಿಸಿ ಅಲೆದಾಡಿಸತೊಡಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೂಲದ ಬೇರಿನ ತುಡಿತಗಳೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲಾ ತರದ ಸ್ವಗತಗಳಾಗಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿಸತೊಡಗಿದಾಗ, ಅದರ ಹೊರ ಹರಿವಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಠಾತ್ ದ್ವಾರವೆ - ಈ 'ಮನದಿಂಗಿತಗಳ ಸ್ವಗತ' ಬ್ಲಾಗ್. ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊತ್ತಿನಿಂದ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಕಕ್ಕುಲತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಈ ಮನ ವೈಖರಿಯ ಪ್ರಕಟ ರೂಪ, 'ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು' ಎಂದು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವರಿವರನ್ನು ತಟ್ಟಿ, ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಲಾಮು ಹೊಡೆದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಬಾಲಿಶವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ತುಡಿತ, ಸ್ವಗತಗಳು ತುಸು ಶಿಸ್ತಿನ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಠಾಕುಠೀಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಡಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕು ಕಲಿಕೆಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿವೆ. ಇದು 'ನನ್ನ ಮೈದಾನ, ನನ್ನ ಕುದುರೆ' ಎನ್ನುವ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೊ ಏನೊ - ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟು ನಿರಾಳವಾಗುವ ಪರಿ, ಇನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಲೆ ಇದೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳೊಡನೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಪದ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರಲು ಬಹುಶ ಈ ಬ್ಲಾಗಿತ್ತ ಧೈರ್ಯವೆ ಕಾರಣವೇನೊ.. ಕೊನೆಯವರೆಗು ಜತೆಗುಳಿಯುವುದೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಏನೊ.. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಣಿಕಿದರೆ - ಒಪ್ಪುಗಳ ಬಗೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸರಿಯೆ, ತಪ್ಪೇನಾದರು ಕಂಡರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುಳಿವಿತ್ತು ಹೋಗಿ, ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದೀತು, ಈ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಜೀವನ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ 😊 ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, - ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s