01678. ಕೂಸೇ ಬೀಸಣಿಗೆ..!


01678. ಕೂಸೇ ಬೀಸಣಿಗೆ..!

______________________________

ಬಾರವ್ವ ತಾರವ್ವ

ತಾರೆ ಯಾವೂರವ್ವ?

ಕಣ್ಣೆ ತುಟಿಯಾಗ್ಯಾವ

ತುಟಿಗೆ ಹವಳ ನಾಚ್ಯಾವ ! ||

ಬೊಚ್ಚು ಬಾಯಿ ಅಚ್ಚಚ್ಚು

ನಕ್ಕಾಗ ನೀ ಬೆಲದಚ್ಚು

ತಲೆಯೆತ್ತೊ ಹೆಡೆಯೆತ್ತೊ

ನಾಗರ ಮಣಿ ಹೊಳೆದಿತ್ತೊ ||

ತೆವಳೊ ಬಂಗಾರ ಮುದ್ದು

ಹೊಸಿಲಲ್ಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದು

ಹೊರಳಾಡಿಯು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆ

ಉದರ ಜೋಪನಾ ಒರಟಲ್ಲೆ ||

ನೋಡಿದೆಯ ನಿನ್ನಾ ಗತ್ತು !

ನಿನಗಾಗದೇನು ಸುಸ್ತು?

ಬಡಿದಾ ತನು ರೆಕ್ಕೆಯ ಗತಿ

ನೆಲದಲೆ ಹಾರೊ ಹಕ್ಕಿ ರೀತಿ ||

ನೋಡೆಂಥ ಛಲವೆ ನಿನದು

ಬಿಡದೆ ದಾಟಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರಹದ್ದು !

ನಿನ್ನಂತಾಗೆ ತುಸು ನನ್ನಿ ಮನಸು

ಸಪ್ತಸಾಗರವೂ ಕಿರುಬೆರಳ ಕೂಸು! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೩.೦೪.೨೦೧೮

(Video source : internet / social media received via Chandrashekar Hs – thank you 👍🙏💐😊)

01677. ಅವಳೂರಿನ ಚೆಲುವು


01677. ಅವಳೂರಿನ ಚೆಲುವು

_____________________________

ಅವಳೇ ಅವಳೂರಿನ ಚೆಲುವು

ಬಿಸಿಲು ತಂಪು ಮಳೆ ಕೊಳ ತಂಪು

ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯಾಗುತಲವಳೆ

ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಕಾಡುವ ಇಂಪು ||

ಕೈಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಕೋಳ ಹಿಡಿದವಳು

ನಗುವಲ್ಲೆ ಮೋಡಿ ಹಾಕಿ ಕದ್ದವಳು

ಕಣ್ಣೆರಡು ಗಾಳ ತಿಳಿಯದಾಳ ಹೊಕ್ಕು

ಮಿಡಿಸಿತೇನೊ ನೂರೆಂಟು ಕುಮ್ಮುಕ್ಕು ||

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಷ್ಟು ನಿಸರ್ಗ ಸೊಗಡು

ಹಿಡಿದಂತಿದೆ ಅವಳ ಸೊಗದ ಜಾಡು

ಸ್ಪರ್ಧೆಯವರಲಿ ಯಾರಿಗೊ ಗೆಲುವು

ಯಾರೇ ಗೆಲಲಿ ಬೆರಗಾಗುವ ಜಗವು ||

ಪ್ರಕೃತಿಗಿಲ್ಲ ಹಂಗು ಶಿಸ್ತುಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ

ಒಪ್ಪ ಓರಣವವಳ ಚಂದಕಿಟ್ಟ ಮೆರುಗೆ

ಚಂದನದಂತೆ ಪಸರಿಸಿಹಳೆ ಸುಗಂಧ

ಕುಂದಿಲ್ಲದವಳ ಸೊಬಗದೆ ಮಕರಂದ ||

ಅವಳೂರಿಗವಳೆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಅರಸಿಊರಿನೆಲ್ಲ ಸೊಗಡೆ ತಾನಾಗಿಹೆ ಪಸರಿಸಿ

ಯಾರನೆಲ್ಲ ಯಾರಾಗಿಸಿ ಯಾರಾದಳೊ

ಏಮಾರಿಸಿ ಜಗ ಮರೆಸೆಲ್ಲ ಆವರಿಸಿಹಳೊ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : WhatsApp / social media )