01685. ಅವಳಾಗಿ ಸಂಗೀತ


01685. ಅವಳಾಗಿ ಸಂಗೀತ

______________________________

ಕಂಡೆ ಅವಳ ಮೊಗದ ತುಂಬ

ಸರಿಗಮಪದನಿ ಸಂಗೀತ ನಾದ

ನಿಂತ ನಿಲುವೆ ರಾಗ ತಾಳ ಪಲ್ಲವಿ

ಮಧುರ ವಾದ್ಯ ವದನವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ||

ಸಂಗೀತವೆ ದನಿಯಾದವಳವಳು

ಹಾಡಲು ಸುತ್ತ ನೆರೆದವೆ ಕೋಗಿಲೆ

ಆಲಿಸುವಳು ತನ್ಮಯಳಾಗಿ ತಾನೆ

ಬರಿ ಸುರರಾಗಗಳದೆ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ||

ದನಿ ತಾಳಬದ್ಧ ಲಯಬದ್ಧ ಏರಿಳಿತ

ಸಂಗೀತದ ಜತೆಗೂಡಿರಲೂ ನಾಟ್ಯ

ಸುಶ್ರಾವ್ಯದಲವಳ ಮನ ಹಾಡಿರಲೆ

ಧರೆಗಿಳಿದ ಸೊಬಗಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರ ಲೋಕ ||

ಹಚ್ಚಿದ ರಂಗು ಉಟ್ಟ ದಿರಿಸಲ್ಲ ಛವಿ

ಉಲ್ಲಾಸದ ಮನ ಪ್ರಪುಲ್ಲತೆ ಅರಳಿ

ಹೂವಂತೆ ತನುಮನವರಳೆ ಹಿಗ್ಗಲಿ

ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೇವೆ ಕಲೆಯಾರಾಧಿಸಿ ಬಾಲೆ ||

ಗುಣುಗುಣಿಸುತ್ತ ರಿಂಗಣ ದೇಗುಲ

ಘಂಟಾನಾದ ಮೊಳಗೆಬ್ಬಿಸಿ ದೈವ

ಮುಂಜಾವು ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ವೈಭವ

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊಗದೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೮.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : social media/internet)