01686. ಬಿಡುವಿಲ್ಲ


01686. ಬಿಡುವಿಲ್ಲ

____________________

ಕೂರಲಿದೆ ಆರಾಮ ಸೋಫಾ

ಕೂರಲಿಲ್ಲ ಸಮಯ

ನೂರೆಂಟಿವೆ ಟೀವಿ ಚಾನೆಲ್ಲು

ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡುವು ||

ಮನೆಯೊಳಗಿದೆ ಕೈತೋಟ

ಹೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಮನಿಸಲು

ವಾಕಿಂಗಲು ಅವಸರ ಸುತ್ತ

ನೋಡದೆ ನಡೆದಿರಲು ||

ಜನರಿಂದಾವೃತ್ತ ಸುತ್ತಲು

ನಗೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಹೊನಲು

ಮಾತು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅರೆಕ್ಷಣವು

ಮಾತಾಡಿಸುತಿದೆ ಮೊಬೈಲು ||

ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಐಷಾರಾಮ

ಟೈಮಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿಸಲು

ತಂದಿಟ್ಟಾಯ್ತು ದೇವಮೂಲೆ

ಉಳಿಯದೆ ನೆನಪಲ್ಲು ||

ಅವಸರವೆ ಏರಿದ ಕುದುರೆ

ಅವರವರದೆ ಮೈದಾನ

ಕೊಳುವ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸೆ ಧಾವಂತ

ಅನುಭವಿಸೊ ಶಕ್ತಿ ನಿದಿರೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: http://www.shutterstock.comhttps://goo.gl/images/dsyx9j)