01688. ನಕ್ಕುಬಿಡೆ


01688. ನಕ್ಕುಬಿಡೆ

_____________________

ನಕ್ಕುಬಿಡೆ ಮನಸಾರೆ

ದುಃಖವಿರದವರಾರೆ ?

ನಗೆಯರಳಿಸೆ ಮನ ಮಲ್ಲೆ

ಸಮತೋಲಿಸಲದೆ ಮೊದಲೆ ||

ಯಾಕ್ಹೀಗೆ ಬಿಕ್ಕುವೆ ಬಿಡುಬಿಡು

ಸಂತೈಸೆ ಬಹರಾರು ನೋಡು

ಗಡುವಿಲ್ಲ ಸುಖದುಃಖ ಬಿಡದು

ಒಂದರ ತರುವಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ||

ಬಂದವರ ಮಾತಿನ ನಿಂದೆ

ಹುನ್ನಾರವೇನಿದೆಯೊ ಹಿಂದೆ

ಛಲ ಬಿಡದೆ ಕುಗ್ಗದೆ ನೀ ನಿಲ್ಲೆ

ತೊಡು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ವಿಷಾದವ ಗೆಲ್ಲೆ ||

ಕಾಣಲೆಂದು ನೋವಿನ ಗಿರಣಿ

ಬಂದಾಗುವರು ಚಕಿತ ಸರಣಿ

ನಗುವನುತ್ಪಾದಿಸೆ ಮನ ಕಾರ್ಖಾನೆ

ನೋವ ಮರೆಸಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತಂತಾನೆ! ||

ನಕ್ಕುಬಿಡೆ ಮೆಲ್ಲ, ಆಗಲಿ ಕಿಲಕಿಲ

ಮಾರ್ಜಾಲ ಜಗವನೇಮಾರಿಸೆಜಾಲ

ನೀನಾಗು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸೆ

ಬರುವ ಜನಕೆ ನಾಯಕಿ, ನೀನಾಗಿ ಲೇಸೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01687. ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು


01687. ಗಿಳಿ ಕಚ್ಚಿದ ಹಣ್ಣು

__________________________

ಮಾವ ಬೆಳೆ ಮಾವ

ನವ ವಸಂತದ ಭಾವ

ಮಾವ ನವವಾಗೆ ಮಾನವ

ಮಾವನವ ಹೆತ್ತ ಹೆಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟವ ||

ಅನುಭಾವ ಪ್ರಣತಿ

ಉದ್ದೀಪನ ಅನುಭೂತಿ

ಅನುಭವ ರೂಪಿಸಿ ಜಗದೆಲ್ಲ

ಮಾವು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಾಗೊ ಕಾಲ ||

ಜೀವಜಾಲ ಸರಪಳಿ

ಮಾವಿಂದ ಜೀವಕೆ ಪಾಳಿ

ಗಿಳಿ ಹಸಿರಲಿ ಶುಭಾರಂಭ

ಮಾವಿಗೆ ಕೊಕ್ಕಲಿ ಸಮಾರಂಭ ||

ಯಾರು ಸುಖಿಯಿಲ್ಲಿ ?

ಕುಕ್ಕಿ ತೃಪ್ತ ಸಂತೃಪ್ತ ಗಿಳಿ

ಕೊಟ್ಟು ಸಿಹಿಯಾಗುವ ಮಾವು

ಬೀಗಿ ನಾಚಿ ಕೆಂಪಾಗುತ ಒಲವು ||

ಮಾವ ಹಣ್ಣಿತ್ತ ಮರ ಗಣ್ಯ

ಹೆಣ್ಣಿತ್ತ ಮಾವನಂತೆ ಕಾರುಣ್ಯ

ಕುಕ್ಕಿ ರುಚಿ ನೋಡೊ ಗಿಳಿಹಿಂಡು

ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸರಿ ಪೋಕರಿ ಪುಂಡು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Karnataka vishesha – kaviputa :