01687. ಉದಾಸೀನ ತನುಮನ…


01687. ಉದಾಸೀನ ತನುಮನ…

_________________________

ಏಕೋ ಉದಾಸಿ ಮನ

ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಿ ದ್ವಿಗುಣ

ಯಾಕೊ ಖಾಲಿತನ ಅನುರಣ

ಏನೂ ಬೇಡದ ವಿರಾಗಿ ತಲ್ಲಣ ||

ಕೂತಲ್ಲೆ ಕೂರಲೂ ಬಿಡ

ಆಲಸಿಕೆ ಆವರಿಸಿ ಜಡ

ಮುದುರಿ ಕಟ್ಟೆಸೆದ ಪೊಟ್ಟಣ

ಮೂಲೆಗುಂಪಾದಂತೆ ನಿತ್ರಾಣ ||

ಜಡ್ಡಾದಂತೆ ನೋವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೊ

ಮೀನಖಂಡ ಹಿಂಡಿದ ಗುಲ್ಲೊ

ಜ್ವರವೇರಿ ತಲೆಭಾರ ತನು ಅಸ್ಥಿರ

ಹೀರಿ ಹಿಪ್ಪೆಯಾದಂತೇನೊ ನಿಸ್ಸಾರ ||

ಒಳಗ್ಹೊರಗೇನೊ ನಡುಕ, ನಿಸ್ತೇಜ

ಹೇಳಲಾಗದದೇನೊ ಭಾವದಸಹಜ

ಮಾತಾಗೆ ಮುನಿಸು ಮೌನ ಕ್ರೋಧ

ಯಾಕೀ ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂರ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಶೋಧ ||

ಏಕೀ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಮನ ಚಾರಣ ?

ದಿಕ್ಕುದೆಸೆಯಿರದ ಚರ್ಯೆಯನಾವರಣ

ಚಂಚಲ ಪ್ರಕೃತಿಯೆನದಿರು ಅನುಭೂತಿ

ಅನುಭಾವ ಅನುಭವ ಗೊಂದಲ ಅಪಶೃತಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)