01688. ಪಿಸುಮಾತು..


01688. ಪಿಸುಮಾತು..

________________________

ಪಿಸುಮಾತಿದು ಗುಟ್ಟಲ್ಲ

ರಟ್ಟಾಗಿಸೊ ಮನಸಿಲ್ಲ

ಮೆಲುದನಿಸುತ್ತ ಹಾಡಾಗುತಿದೆ

ಹಾಡಿನ ಭಾವ ಮನದೆ ಕುದುರೆ ||

ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ ಮಾತು

ಒಳಗೇನೇನೊ ಅನುರಣಿಸಿತ್ತು

ಅರಿವಾಗುತಿದೆಯೆ ಏನೊ ತಿಲ್ಲಾನ ?

ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಿದಂತೆ ಏನೇನೊ ತಲ್ಲಣ ||

ಏನಿದು ಪದ, ಶಬ್ಧದಾ ಶಕ್ತಿ ?!

ಕೃತಿಗು ಮುನ್ನವೆ ಫಲಿತ ರೀತಿ

ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲದ ಭೀಮಕಾಯ

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಲು ಮಾರ್ಜಾಲ ನ್ಯಾಯ ||

ಮಾತಿದು, ಮಾತಲ್ಲ ಸಂವಹನ

ಹೇಳಲಾಗದ್ದು, ತಾನಾಗುತ ಕವನ

ಬಿಟ್ಟಪದಗಳ ತುಂಬಿಕೊಳುವೆ ತಾನೆ ?

ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ, ನಾ ಬಲ್ಲೆ ನೀ ಜಾಣೆ ||

ನೀನಾಡದ ಮಾತು, ಮೌನ ಸೊಗಡು

ಪಿಸುಮಾತಿನ ಬದಲಿ ಕಿರುನಗೆ ಕಾಡು

ಬಿಡಿಸಿಒಗಟ, ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ ಮೊತ್ತ

ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಹಠ, ನಿನ್ನಾಗಿಸುವೆ ನನ್ನ ಚಟ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: Internet / social media)