01689. ಪ್ರೇಮದಾ ಜಗದಲಿ…


01689. ಪ್ರೇಮದಾ ಜಗದಲಿ…

_________________________________

(ಭಾನುವಾರಕ್ಕೊಂದು ಚಿತ್ರ-ಕವನ)

ಎಂಥ ಆಘಾತ, ಚಂದ ನವಿರಾದ ಹೊಡೆತ

ಹಾರಾಡುವ ಕೇಶ, ಕೊಟ್ಟ ಕಚಗುಳಿ ಗೊತ್ತ?

ಪರವಶ ನಾನಾದೆ ಮೈಮರೆತು ಹೋದೆ ಗಳಿಗೆ

ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಲು ಯಾಕೊ, ಅವಳದೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ||

ಲೀನ ತಲ್ಲೀನ, ಅವಲೋಕನದಲಿದೆ ಮನಸು

ಕಾಡಿದರು ಹಗಲಿರುಳು ಬಾರದಲ್ಲಾ ಮುನಿಸು

ಅವಳೊಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ, ಚೆಲ್ಲಿದಾ ನೋಟದ ಸೊಗಸು

ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನ್ನಾ, ಅಪರಾಧಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಬರಿ ಹೊಂಗನಸು ||

ಮೊಗದಲೇನೊ ಸಂತೃಪ್ತಿ, ನಿರಾಳತೆ ಮುಕುರ

ತೆಗೆದೇನೇನೊ ವರಸೆ, ಮನಕದ್ದ ಜೀವಾಳ ಸ್ವರ

ನೀನಪ್ಪಿದ ಪುಸ್ತಕ ತುಂಬ, ನಾ ಬರೆದ ಕವನಗಳೆ

ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಿವೆ ಕನಸಲು, ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ತರ ರಗಳೆ ||

ಸುಳಿದುಹೋದೆ ನೀನು, ನಿನ್ನೆ ಬೀಸುತ ಬೀಸಣಿಗೆ

ಯಾವ ರಾಗ ಕಟ್ಟಲೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತಾಗುವ ಲಾವಣಿಗೆ

ನಿನ್ನಾ ಬಣ್ಣಿಸಲೂ ಭೀತಿ, ಸಾಲದಲ್ಲ ಫಲ ಕುಸುಮ

ಸಿಕ್ಕರು ಪದಗಳೆ ಸೋತು, ಶರಣಾಗುವ ಸಂಗ್ರಾಮ ||

ನೋಡಿದೆಯ ಬಂಧವಿದು, ಬಂಧನವಾಗೆ ಹಿತಕರ

ಬರುವಾ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ, ಇರಲಿ ನಡುವೆ ಸರಿ ದೂರ

ಮುಗ್ದತೆಗಿರೆ ಮಾದಕತೆ, ಸಹಜವಿರೆ ಬಾಳುವೆ ಗೀತೆ

ಹಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಜಗ ಮರೆತು, ನಾವೇ ನಾವಾಗುತೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)