01693. ತೂಗಿದನಿವ..


01693. ತೂಗಿದನಿವ..

______________________

ಜೋಕಾಲಿ ವನಮಾಲಿ

ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಚಾಳಿ

ನಭಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಉಯ್ಯಾಲೆ

ತೂಗೊ ಹಗ್ಗದ ಹೂಮಾಲೆ ||

ಅವನೊ ಮಾನವ ಸಂತ

ಅವನಿಗು ಅವನೆ ಸ್ವಂತ

ಅವನಾರೆಂದರಿವವಸರದೆ

ಅವಳವನಾಗಿ ತೂಗೆ ಭರದೆ ||

ಕೂತವನವನೆ ಸಚಿತ್ರ

ತೂಗುವನವನೆ ವಿಚಿತ್ರ !

ಶಾಮಲ ತನು ನೆಪಮಾತ್ರ

ಅವನೆ ಭೂಮಿ, ಗಗನ ಪಾತ್ರ ||

ಜೋಕಾಲಿಯೆ ಲೀಲಾಜಾಲ

ಎಲ್ಲವವನದೆ ಮಾಯಾಜಾಲ

ರಾಧೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ನೆಪ

ತೋರಲೆಂದು ತನದು ವಿಶ್ವರೂಪ! ||

ಭೂಗೋಳವನವ ಜೀಕಿದವನು

ಜೋಕಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ತೂಗಿದ ತನ್ನನು

ಹರಿಯದಂತೆ ಬಿಗಿದಾಡಿಸು ಬಂಧ

ಅರಿಸೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಸಂಬಂಧ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೮.೦೪.೨೦೨೮

(Picture source internet / social media received viaChandrashekar Hs – thank you 🙏👍😊💐)

01692. ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ನಾಳೆ


01692. ನಿನ್ನೆ ಇಂದು ನಾಳೆ

______________________________

ಬದಲಿಸಲಾರೆ ನೆನ್ನೆಗಳ

ಊಹಿಸಲಾರೆ ನಾಳೆಗಳ

ಇವತ್ತಿನದಷ್ಟೆ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆ

ಬರೆದುಕೊ ಬೇಕಾದ್ದು ಮರುಳೆ ||

ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಜಾತ್ರೆ

ನಾಳೆಯ ಭವಿತ ಕನಸು

ಇಂದಿದೆ ಕಣ್ಣಾ ಮುಂದೆ

ಇಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದೊಂದೆ ||

ನಿನ್ನೆಯೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರಿ ಜಡ

ನಾಳೆಗಿಲ್ಲ ಖಾತರಿ ಬಿಡ

ಇಂದಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಸರಿ

ಸಾವಿರವಿದೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ ದಾರಿ ||

ನಿನ್ನೆಯಿತ್ತು ಪುಳಕ ದುಃಖ

ನಾಳೆಗೇನೊ ಅವನ ಚಳಕ

ಇಂದಾಗುತ ನಿನಗೆ ನೀನೆ

ಮುನ್ನಡೆ ಜತೆ ಬರುವ ಸೇನೆ ||

ಇಂದಲ್ಲಾ ನಾಳೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಜಯ

ಸೋಲು ಗೆಲುವೆಲ್ಲ ನಿರ್ಭಯ

ನಡೆ ನಡೆ ನಡೆ ಜಗ್ಗದೆ ಮುಂದೆ

ನೀ ನಡೆಯೆ ನೋಡು ಜಗ ಹಿಂದೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೭.೦೪.೨೦೧೮