01694. ಶಂಕರ..


01694. ಶಂಕರ..

___________________

ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ

ಅದ್ವೈತದ ಪರ್ಯಾಯ

ಅವನೀಸುತನಾಗಿ ಧ್ಯೇಯ

ಅವರಲ್ಲವೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ! ||

ನೀರಲಿಟ್ಟಾ ಪಾದ

ಮಕರವಿಡಿದಿತ್ತಾಮೋದ

ಅಮ್ಮನಿಗದುವೆ ತಾನೆ ಶೋಧ

ವಚನವಿತ್ತಳಾಗೆ ಅವ ಜಯಪ್ರದ ||

ಅದ್ಭುತವಿತ್ತಾ ವಾಗ್ಜರಿ

ಕಾವ್ಯವಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ

ಲಲಿತೆಯಾಗಿ ಸುಲಲಿತ ಗೀತ

ಶಂಕರನಾಗಿ ಕಿಂಕರ ಶ್ರೀಮಾತ ||

ವಾದ ವಿವಾದ ಕುಸುರಿ

ಬಾರಿಸುತೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಯಭೇರಿ

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿಯು ವಾಮನ

ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿ ಗುಣ ! ||

ಬದರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರಿ ದ್ವಾರಕ ಪೀಠ

ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯನವನಿಹ ದಿಟ

ತತ್ತ್ವ ಬೇರೂರಿಸಿದ ಪರಮಗುರು

ಹಿಡಿ ಆಯುಷ್ಯದಲೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)