01709. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಹ್ವಲ ಮನ


01709. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಹ್ವಲ ಮನ

__________________________

ಕೂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸೆದಿದೆ ಮನ

ಏನೋ ಕವಿತೆ, ಯಾವುದೋ ಗಾನ

ಯಾವ ರಾಗಕೆ ಮಿಡಿದ ಶೃತಿ ಲಯ

ಯಾರು ಬರೆದರೊ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ? ||

ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಸಂತೆ

ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಿಕ್ಕುತ ಮೌನದೊರತೆ

ಮಾತು ಬೇಸರ ಸಾಂಗತ್ಯ ನೀರಸ

ಕೂತೆಡೆ ಕೂರದ ನಿಲದ ನಿರುತ್ಸಾಹ ||

ಚಡಪಡಿಕೆಯೇನೊ ವರ್ಣನಾತೀತ

ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ಬಾನ ಸಂಕೇತ

ಕಸಿವಿಸಿಯದೇಕೊ ಅದೇನೊ ಅಕಟ

ಮಾತು ಬರಹಕೆ ಸಿಗದ ಆತ್ಮಸಂಕಟ ||

ವ್ಯಕ್ತವಾಗದದೇಕೊ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭವ ಚಿತ್ತ

ಸ್ಪರ್ಶಕೆಟುಗದಮೂರ್ತ ಕಾಡಿ ಸತತ

ಸಂಗತಾಸಂಗತ ಆಂತರ್ಯದಲಿತ್ತ

ಅಂತರಂಗಸೂತ್ರ ಪಟದಂತೆ ಗೋತ ||

ಮೇಯ ಅಮೇಯ ಪ್ರಮೇಯ ಸತ್ವ

ಕಲಬೆರಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ತತ್ತ್ವ

ಏನೊ ಹುಡುಕುವ ಬವಣೆ ಅನನ್ಯತೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಗಿದು ಕಾಡಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01708. ಯಾವಳಿವಳು ?


01708. ಯಾವಳಿವಳು ?

________________________

ಯಾವಳಿವಳು ಕಾಡುವಳು

ಎಡಬಿಡದೆ ಹಗಲಿರುಳು

ಚಿತ್ತಕೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಧಾಳಿ

ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಕಾಳಿ ||

ಕೂತೆಡೆ ನಿಂತೆಡೆ ಇರಬಿಡಳು

ತಟ್ಟನುದಿಸಿ ತಲೆ ಕುಕ್ಕುವಳು

ಲಕ್ಷಿಸದವಳ ಕಡೆಗಣಿಸೆ ಜತೆ

ಜಾರಿಬಿಡುವಳು ಮುನಿದವಳಂತೆ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಹಿಸಳಲ್ಲ

ತೆತ್ತರೆ ಗಮನ ಕೈ ಬಿಡಳಲ್ಲ

ಸರಸ ವಿರಸ ಕುಣಿದಾಡಿ ಪದ

ಮೂಡಿಬಂದ ಸಾಲಿನ ಮೋದ ||

ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಸಕೆ ಕರೆ

ಅವಳಾ ಅಣತಿಯಂತೆ ಸೇರೆ

ನಿಂತ ನಿಲುಕಲ್ಲೆ ಪ್ರಸವ ಬೇನೆ

ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ ಕಾವ್ಯ ತಾನೆ ||

ಅಹುದವಳೆ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ

ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ತರುಣಿ

ಅವಿರತ ಜತೆಗಿದ್ದು ಕಾಡುವ ಚಟ

ಕಾಡಿ ಜಗಳಾಡಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕವಿತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)

01707. ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ


01707. ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ

___________________________

ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ

ನಿನ್ನೊಡಲಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರ್ತ

ವಿಸ್ತರಿಸುತಲೆ ನಿನ್ನಾ ಅಂಚ

ಬೆಳೆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ಕುಂಚ ? ||

ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆ ಹರವು

ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕೆಡೆ ಪಸರಿಸಿ ನಿನ ಗೆಲುವು

ಜಗ್ಗುತಲಿರೆ ಅಂಬರ ವಸ್ತ್ರ

ವ್ಯೋಮಕಾಯ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿದಂತರ ! ||

ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿರಿದಾಗೆ ಜಗ್ಗಿ

ನಿನ್ನಂತರಾಳ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಗ್ಗಿ

ನೇಯ್ದೆಯೆಂತಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಜತೆ

ಊಹಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಮ ಸೋತೆ ! ||

ನೀ ದ್ಯೋತಕ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ

ಬೆಳೆವ ಮನಕೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

ಬೆಳೆದವರಾಗುವ ದೂರದೂರ

ಸಾಂಕೇತಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಾದರ ವಿಸ್ತಾರ ||

ಬೆಳೆಯಲು ನಡೆ ದಿಗಂತದತ್ತ

ಬೆಳೆಸುವ ಕೊಡೆ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ತ

ಏನೊ ಪಡೆಯೆ ಏನೊ ಬಿಡುವೆ

ನಿನ್ನ ದಿಗಂತ ಜತೆ ದಿಗಂತದೊಳಿರುವೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)