01711. ಮುನಿಸಿನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ..


01711. ಮುನಿಸಿನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ..

___________________________________

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಕೂತಾಗ ಮುದ್ದು

ದಾಟಬೇಕೆನಿಸುತ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಹದ್ದು

ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕೀಟಲೆ ಚತುರತೆ ಸಿಪಾಯಿ

ಮಾಡಿಸುವುದೇನೆಲ್ಲ, ಅತ್ತಳಾ ಮಹತಾಯಿ ||

ಕಂಬನಿ ಧಾರೆಧಾರೆ ಬಿಕ್ಕುವ ಸಂಗೀತ ಬೇರೆ

ಹತ್ತಿರ ಸರಿಯೆ ದೂರ ದೂಕುವ ಕರಗಳ ಜೋರೆ

ರಮಿಸುವ ಮಾತಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಕಾರ ನಿಕೃಷ್ಟ

ಆಡುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ||

ಶರಣಾಗತ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದಿನೊಲುಮೆ

ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವ ಭಾವ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಒಮ್ಮೆ

ಬಡಿಯುತ ಗಲ್ಲ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಶಿರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ

ತುಸು ಇಳಿದರು ಕೋಪ ಬಿಡದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬೀಗ ||

ನಡೆಸೇನೆಲ್ಲ ರಮಿಸಾಟ ಆಸೆ ಅಮಿಷ ನೂರೆಂಟು

ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖವಿನ್ನೂ ಗಂಟು

ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವ ಚಟಾಕಿಗು ನಗಲು ಚೌಕಾಸಿ ದನಿ

ಬಿಡದೆ ನಗಿಸೆ ರಂಜನೆ ಅಳುವಿನ ನಡುವೆ ನಗೆ ಹನಿ ||

ಕೊನೆಗೆಲ್ಲಾ ಶಾಂತ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ

ನಡುನಡುವೆ ಮುಸುಮುಸುವಿದ್ದರು ನಗೆಯ ಕಿರುಹಸ್ತ

ಅಳು ನಗು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಒಡಲು ನಾಚಿದ ವದನ ಕಡಲು

ಮರೆತೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಟ ಅಪ್ಪಿರೆ ಅರಸುತ್ತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಡಿಲು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೪.೦೫.೨೦೧೮

(Picture : https://goo.gl/images/aNKYee)

01710. ಎಲ್ಲೆ


01710. ಎಲ್ಲೆ

___________________________

ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನಾ ಎಲ್ಲೆ

ವಿಸ್ತಾರವಿದೆ ನಿನ್ನೊಳಗಲ್ಲೆ

ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ತರ ಬೆಳೆಸೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ವಿಧ ವಿವಿಧ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದ ಮುಟ್ಟಲು ||

ಮುಟ್ಟುವನೆ ಕವನದಂತ ?

ಮುಟ್ಟಾಗುವನೆ ಕವಿ ಸಂತ ?

ದಾಟಲಿಲ್ಲವಿನ್ನೂ ವಸಂತ

ದಾಟುವ ದೂರ ಅನಂತಾನಂತ ||

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ

ತೊಡುವುಡುಗೆ ಮರೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ

ಪದ ಸಾಂತ ಮನ ವಿಭ್ರಾಂತ

ಸಾಂತದೆರಡು ತುದಿಯನಂತ ||

ಸುತ್ತುವರಿದವೆ ಮುಳ್ಳುಬೇಲಿ

ತರುನಿಕರ ಗಣ ಹೂಮಳೆ ಚೆಲ್ಲಿ

ಹಾದಿಗ್ಹಾಸಿ ಮರೆಸಿ ನಿಜಪಥ

ಪಥಿಕ ಹಿಡಿವನೇನು ಹೊಸತ ? ||

ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರದೆ ಸೀಮಿತ

ಮಾಡಿ ನಡೆಯೆ ಹೊಸತು ಪಥ

ನಿನಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು

ನೀನೇ ಇತಿಮಿತಿ ನಿನದೆ ಶಿಸ್ತು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : social media/ internet )