01712. ಅಸಹಾಯಕತೆ..


01712. ಅಸಹಾಯಕತೆ..

______________________

ಎದೆಯ ಮೇಲೇನೊ ಕೂತು

ಕಾಡುತಲಿದೆ ಭಾರದ ದಿಮ್ಮಿ

ಬದಿಗಿರಿಸಲೆಂತು ಹೆಣ ಭಾರ

ಹೆಗಲೇರಿದ ನೊಗ ಬಿಡದಲ್ಲ ||

ಕನಸಲ್ಲು ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವಾಟ

ದಿಟವೊ ಸುಳ್ಳೊ ಧರ್ಮಸಂಕಟ

ಕೂತೊತ್ತುತಿದೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಸಿ

ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುವ ಭೂತದ ಪ್ರೇತ ||

ಕಂಗಾಲು ಕನವರಿಕೆ ಶೂನ್ಯ ಚಿತ್ತ

ಬಸವಳಿದ ಏದುಸಿರಲಿ ಕುಹಕ

ಅಲುಗಬಿಡದು ಪಾಶ ಬಂಧನದೆ

ಪಾರಾಗಲೆಲ್ಲಿ ತನು ಸ್ತಂಭೀಭೂತ ||

ಇಂಚಿಂಚೆ ಕೊಲುತಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಹ

ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೊ ಪೆಡಂಭೂತ

ನೋವಲ್ಲಿ ಅರಚಿ ಕಿರುಚಾಟವಿತ್ತ

ಯಾಕೊ ದನಿಯೆ ಬಾರದೆಲೆ ಸ್ತಗಿತ ||

ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಕೂಗಲ್ಲಿ ಬೆವರು

ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರರು ನೆರವಿಗೆ ?

ಮುಗಿಯಿತಿನ್ನು ಕಥೆ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆದ್ದೆ ಕಿರುಚಿ, ಹಾಳು ದುಸ್ವಪ್ನ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೫.೦೫.೨೦೧೮

(Picture: The Nightmare (Henry Fuseli, 1781) https://goo.gl/images/pXqebq )

01712. ಕದ್ದು ಓದುವ ಸುಖ


01712. ಕದ್ದು ಓದುವ ಸುಖ

_____________________________

ಪರರ ಪತ್ರವ ಕದ್ದು

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವ ಖುದ್ಧು

ಬಣ್ಣಿಸಲಸದಳ ಸುಖ

ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ ಪುಳಕ ||

ಯಾರದೊ ಒಲವಿನ ಓಲೆ

ಯಾರದೊ ಪದ ಲೀಲೆ

ಯಾರದೊ ಭಾವದ ತೆವಲು

ಯಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಓದಲು ? ||

ವಿನಿಮಯ ದಂಪತಿ ಚರಿತೆ

ಹೊಸ ಬಿರುಸ ಪತ್ರದ ಮಾತೆ

ಗುಟ್ಟಲೋದಿ ನಗುವ ಚಾಕರಿ

ತಿಂದಂತೆ ಹನಿ ಕೇಕಿನ ಬೇಕರಿ ! ||

ಫಲಿಸದ ಪ್ರೇಮದ ಕಥನದೆ

ವಿಷಾದ ವ್ಯಥೆಗಳ ತರದೂದೆ

ಮುದುರೆಸೆಯಲು ಮನಸಾಗದೆ

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಗುಟ್ಟಲೆ ಓದದೆ ||

ಮರೆತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಿನ ಪೆಠಾರಿ

ಸಿಗಬಾರದಾರದೊ ಕೈಗೆ ಜಾರಿ

ಕ್ರೂರವಿರೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಆಪತ್ತಲಿ

ನಿರಪಾಯ ಸಹೃದಯಿಯ ಕೈಲಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೪.೦೫.೨೦೧೮

(ಪತ್ರದ ಚಿತ್ರ : ಅಂತರ್ಜಾಲದ್ದು ; Picture source : https://goo.gl/images/cedrMp)