01714. ನಾಗರ ಹೆಡೆ, ತಿರುಗದೆ ನಡೆ!


01714. ನಾಗರ ಹೆಡೆ, ತಿರುಗದೆ ನಡೆ!

____________________________

ಅಡಿಯನಷ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಜಡೆ

ದಾಟಿ ಪಾದದತ್ತ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ !

ಶಿರದಲೊಂದು ತಳದಲೊಂದು

ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿಹ ಸರ್ಪರಾಜ ಖುದ್ಧು ||

ಲೀಲಾಜಾಲ ಸುಲಲಿತ ಮೇನೆ

ಬೆನ್ನಾಟ ನೋಟ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣೆ

ಕೇಶ ಧಾರೆ ತಂತಿಯಾಗಿ ನೀರೆ

ಪುಳಕವೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವಳುಟ್ಟ ಸೀರೆ ||

ಲಾಲಿತ್ಯವದು ಚಂದದ ನಡಿಗೆ

ಕಳ್ಳಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ ಮುಡಿಗೆ

ಹೂವಿರದೆಡೆ ರವಿ ನಗುವ ತೊಟ್ಟ

ಮೈ ಕಾಂತಿ ಹೊಳಪಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ||

ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತನು ನೀಳಕಾಯ

ದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕವಿ ಸಮಯ

ಯಾರ ಮುಡಿಗೆ ಹೂವೊ ಮೊತ್ತ

ಕವಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಭಾವ ಸಂಚಲಿಸುತ್ತ ||

ಸೀರೆಯೊ ನೀರೆಯೊ ಶೈಲಿ ಗತ್ತು

ಕಾಣದ ಮೊಗವೆ ನಿಗೂಢ ಸುತ್ತು

ಮರೆಮಾಚಿತೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ನೋಡೆ

ಚಡಪಡಿಸಲಿ ಮನತಿರುಗದೆ ನೀ ನಡೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media received via Prasanna Prasanna thank you sir🙏😊👍💐🌹)

01713. ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ..


01713. ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ..

______________________________

ಏನೀ ಬ್ರಹ್ಮನಾ ಕಲಾ ಕುಸುರಿ ?!

ಕಂಡವಳ ಸೊಬಗ, ಕಾವ್ಯವೆ ಪರಾರಿ !

ಪದಗಳೆ ಸಿಗದೆ ಮಾತು ಮರೆತು ಸ್ತಬ್ಧ

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುಬಿಡಿ ಅವಳ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ನಿಶಬ್ಧ ! ||

ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಜೋಡಿ ಕಂಗಳ ಕೊಳ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿಸುತ ಬಂಧಿಸುವ ಜಾಲ

ಕಣ್ಣ ದೋಣಿಯಾಟ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ

ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೆಟ್ಟ ನೋಟವದೆ ಕೋಳ ||

ಸಂಪಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಕಥೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ

ಉಸಿರಾಟದ ನೆಪದೆ ತಪ್ಪಿಸುತಲಿದೆ ತಾಳ

ಉಸಿರಲುಸಿರಾಗಿ ಸೆರೆ ಬೆರೆತವಳ ಒಳಗೆ

ಉಸಿರಾಗುವ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲರವರಾಗೆ ||

ಹವಳ ತೊಂಡೆ ಚೆಂದುಟಿ ಬಿರಿದು ಗಿಲಕಿ

ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸೊಗಡು ದಂತದಿಂದಿಣುಕಿಣುಕಿ

ಮಂದಹಾಸ ಗುಂಗಲಿ ಮೊಗವಾಗಿ ಪ್ರಪುಲ್ಲ

ರವಿ ನಯನ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಸಫಲ ||

ಗುಳಿ ಗಲ್ಲದ ಕೆನ್ನೆ ರಂಗಲೇನೊ ಮೆಲುಕು

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಮಾಯಾವಾಗುವ ಪಲುಕು

ಬಿದ್ದ ಗಳಿಗೆಯೆ ದಬ್ಬಿ ದೂಡುತಾಚೆಗೆ ಕಾಡಿ

ಹಗಲ ಬಾವಿಗೆ ಇರುಳಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿ ಮೋಡಿ ||

ತೂಗಾಡಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಲೋಲಾಕು ಸದ್ಧು

ಆಡುವಾ ಮಾತ ಸಂಗೀತವಾಗಿಸುವ ಸರಹದ್ದು

ಉಲಿದುಲಿವ ಇಂಚರ ಕರ್ಣಾನಂದ ಸಾರ

ಗಾನವಾಗವಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮನಸಾರ ||

ನಾಗವೇಣಿ ನಡಿಗೆ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟೊ ಜಡೆಗೆ

ಉದ್ಯಾನದೆಲ್ಲಾ ಕುಸುಮ ಸಾಲದಲ್ಲ ಮುಡಿಗೆ

ಜೋತಾಡುತ ಜೊಂಪೆ ಮುಂಗುರಳ ಲೀಲೆ

ಅಣಕದೆ ಕೆಣಕುತಿದೆ ಯಾರಿಗೊಲಿವಳೊ ಬಾಲೆ ||

ನೀಳಕೊರಳ ಶಂಖ ಬೆಡಗಿನಲಿ ಬಿನ್ನಾಣ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬೈತಲೆ ಇಕ್ಕೆಲ ಸಿಂಗಾರ ಘನ

ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಲವಾಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನ

ನಿಂತವರವಳೆದುರಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ||

ಇಂಥ ಮಾಟದ ಬೆಡಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನುದ್ದೇಶ ಕಾಣೆ

ಅಪರೂಪದತಿಶಯ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕುವಳೊಬ್ಬಗೆ ಎನ್ನೆ

ಮೋಸವಲ್ಲವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಂತನಾವೃಷ್ಟಿ ?

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೋಸ ಬೀಳದಲ್ಲ ಯಾರದು ದೃಷ್ಟಿ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: Internet / social media: last pictures received via Tejaswini Kesari – thanks madam !!🙏😊👍💐🌹)