1765. ಗಜಲ್ (ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ)


1765. ಗಜಲ್


(ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ)

ಹಾತೊರೆದಿಹೆ ಮಲಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಮಗುವಂತಾಗೆ ಸೊಬಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಮಡಿಲಲೆಣಿಸುತ ತಾರೆ, ಬಾನ ಸೇರೆ
ಮನದಣಿಯದ ಬೆರಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ತುದಿಬೆರಳಲಿ ಸೆರಗ, ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತ
ಮೈಮರೆಯಲಿದೆ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಜನ್ಮಾಂತರದ ನೋವು, ಮಾಗಿ ಗಾಯ
ತೊಲಗಲೆಲ್ಲಿದೆ ಬೇಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ವ್ರಣವಾಗಿ ರಣಹದ್ದು, ಕುಕ್ಕುವ ಹೊತ್ತಲು
ಸಂತೈಸುತಿರೆ ಕಿರುನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿರಾಳತೆ, ಎಲ್ಲ ಕನಸಂತೆ
ಕೊರಗ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಕರಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಜಗವ, ನೋಡೆ ಮೊಗವ
ತುಂಬಿತೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಹಸ್ತದೆ ಬೆರಳು ಬೆಸೆದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತ್ರದಲೆ
ಕಟ್ಟುತಿರುವೆ ಮಾಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದೇನೊ ಹುಚ್ಚಿದೆ, ನಿನ್ನಲಿ ಮದ್ದಿದೆ
ಕಂಡ ಬದುಕ ಜೋಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

  • ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
    ೧೧.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1764. ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ


1764. ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ


ನಸುಕಲೆದ್ದ ಅರುಣ ಶುದ್ಧ
ಮುಸುಕ ತೆರೆದ ಬಾನಿನುದ್ಧ
ಹಾಡುತಿತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಬೀಗಿ
ನೇಗಿಲೆತ್ತಿ ನಡೆದ ಯೋಗಿ ||

ಭುಜದಲಿಟ್ಟ ಹೆಣದ ಭಾರ
ಮನದಲಿತ್ತೆ ಋಣದ ಖಾರ
ಸಾಲ ತೀರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ
ಗಿರಿವಿಯಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕತ್ತಲಿ ||

ಬೆಳಗ ಸೊಬಗ ಬಂಧ ಮೋಹ
ತಣಿಯಲೆಂತು ಮನದ ದಾಹ ?
ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೆ ಫಸಲು
ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಸಲು ! ||

ಸಾಲ ಚಕ್ರ ನಿಲದ ಧೂರ್ತ
ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಅಣಕ ಮೂರ್ತ
ಭೂತ ಇರಿತ ಭವಿತ ಮರೆತ
ವರ್ತಮಾನದೆ ಮತ್ತೆ ದುಡಿತ ||

ಮುಗಿಯದಲ್ಲ ನಿಲದ ಯಾನ
ಮುಗಿವುದೆಲ್ಲ ಒಳಗ ತ್ರಾಣ
ಚಿತೆಗು ಚಿಂತೆ ಸುಡಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಇರಲು ಸಾಕು ನಡೆವ ನೆಟ್ಟಗೆ ||

  • ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
    ೧೭.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: Internet / social media)

ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ

1763. ಗಜಲ್ (ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು)


1763. ಗಜಲ್

______________________

(ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು)

ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು

ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕೆಡವಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಗಂಜಲ

ಮಾತಂತು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ, ನಂಟ ಗಂಟು ಬೇಕೆಲ್ಲಾ

ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ನಕಲಿ ನಗ ಹೇರೆಲ್ಲ

ಬಿನ್ನಾಣ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಗುಬ್ಬಿಯಿನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ದಿನದ ಬೇನೆ

ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೆಲ್ಲೊಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1762. ಗಜಲ್ (ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ)


1762. ಗಜಲ್

___________________________________

(ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ)

ನಶೆಯದೆಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ನಗುವ ತುಟಿಯದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ

ಅಧರ ತುಂಬ ಹುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಜೇನ ಸಿಹಿಯಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ಕಮಲ ದಳದ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ನಾಚಿದ ಶಿರ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ತನ್ನೆ ಹುಡುಕಿದೆ

ಕೆಂಪಲದ್ದಿ ಮತ್ತದೇನೊ ನವಿರ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ನಾಸಿಕ ಸೊಗ ಕಣ್ಣ ಮಧ್ಯ ತನ್ನನ್ನೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮವಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ತನ್ನ ಕಾಲನಿಟ್ಟಿದೆ

ಜಗಮಗಿಸಿದ ನತ್ತ ಸುತ್ತ ಏನೊ ಗುಟ್ಟಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ತುಂಬು ಕದಪ ರಂಗ ಬಳಪ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬುಗೆನ್ನೆ ಜೇನದೊನ್ನೆ ಕರೆಯನಿತ್ತಿದೆ

ಚಂದ ಮೊಗ ಅಂದ ಜಗದ ದಾರಿ ಕಾದಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಕುಂಚ ಕೈ ಮತ್ತೆ ನಡುಗಿದೆ, ಚಿತ್ತ ತುಂಬ ಚಿತ್ರವವಳು ಕೈಯೆ ಓಡದೆ

ಬರೆದ ಗೆರೆಯ ಕುಂದ ಕಂಡು ನಕ್ಕ ನೆನಪಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1761. ಗಜಲ್ (ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು)


1761. ಗಜಲ್

_______________________

(ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು)

ಮುನಿಯದಿರು ತರಳೆ ಮುನಿಸಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು

ದೂಷಿಸದಿರು ಮರುಳೆ ಮನಸಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ನಿದಿರೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ ಹೊತ್ತದು, ಚಂದಿರ ಮೊಗವೇರೆ ಖುದ್ಧು

ತುಂಟ ಕಿರುನಗೆ ಕದ್ದೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ನಗೆಯ ಕದ್ದ ಅರಿವಿಲ್ಲ ನಿದಿರೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಮುಂದಲೆ ಚದುರೆ

ಗುಟ್ಟೆ ಮೆಲ್ಲ ಸವರಿದೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆವ ಬೊಟ್ಟಿನಲಿ, ಚಂದ್ರನೊಳ್ಚಂದ್ರನ ತರದಲ್ಲಿ

ಕಾಣೊ ಹಣೆ ಮುದ್ದಿಸಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಕಮಲದೊಳ ಕಮಲ ಕಣ್ಣೆರಡು, ಅಮಲದ ಹುಬ್ಬಿನ ಕಾಡು

ಚುಂಬಕತೆ ಬಿಲ್ಲ ಹೆದೆ ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಸಂಪಿಗೆಯ ನಾಸಿಕ ಕೈಚಳಕ, ತಿದ್ದಿದ ದೇವನು ರಸಿಕ

ಪರವಶದೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕರದಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಗಲ್ಲದೊಳ ಬೆಲ್ಲದ ಕಥೆ ಕವನ, ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿ ಹಾವಳಿ ತಣ್ಣ

ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಕದಿಯದೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಮೃದುವಧರ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಿನುಗೆ, ಸ್ವಪ್ನಕೇನೊ ಮೆಲ್ಲ ಗುನುಗೆ

ತುಟಿ ಕದ್ದು ಚುಂಬಿಸಿದೆ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಗುಬ್ಬಿಯಾದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಮೈಮರೆತು, ಕದ್ದು ಚುಂಬಿಸಬಾರದಿತ್ತು

ಅದ್ಭುತ ರೂಪು ಕದ್ದೆ ಅಮಲಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1760. ಅಯೋಮಯ ಭಾವ


1760. ಅಯೋಮಯ ಭಾವ

________________________

ಗಲಿಗಲಿರೆಂದೆದ್ದವಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿತ್ತೆ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ?

ಹಾರಿದವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಚಿಂವ್ಗುಟ್ಟುತಲಿ

ಪುಳಕ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೃದಯದ ಕದ ತೆರೆದು ಮುಕ್ತಾ

ಹಾರಿದವೆಲ್ಲಿಗೊ ಕಾಣೇ ಹಾರಿಸಿ ಜತೆ ಮನಸಾ ! ||

ಅವನೊ ಇವನೊ ಯಾವನೊ ಕಣ್ಣಲಿ ಆತಂಕ

ತಂದು ಸುರಿದರೊ ಶಿರಕೆ ಎಲೆ ಹೂಬನ ವಸಂತ

ನಾಚಿಕೆ ಲೇಪನ ಕೆನ್ನೆ ತುಟಿ ಗಲ್ಲ ಕೆಂಪಿನ ಕೆಸರು

ಕರಗಿತೆ ಹಣೆಯಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನದ ಬೆವರು ||

ಏನೀ ಜಟಾಪಟಿ ಸೂತ್ರ ? ಬೆವರಾಗುತ ಪ್ರಾಯ

ತರುಣಿಯಲರುಣೋದಯ ಯೌವನ ಕೌಮಾರ್ಯ

ಜಲಜಲಿಸುತ ಜಲಧಾರೆ ತುಟ್ಟತುದಿಗೇರಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ

ಯಾವ ಲೋಕದ ಯಾನಕೊ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮಾಯ ||

ಫ್ರೌಡಿಮೆ ಗಾಢ ಜಂಜಡ ಕನ್ಯಾಸೆರೆ ಬಯಕೆ ನಿಗೂಢ

ಬೇಕು ಬೇಡದ ಯಾತನೆ ದೂಡಿದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಜಾಡ

ಜಾರುವ ಭೀತಿ ಜಾರದೆ ಜಾರುವ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಸತ್ಯ

ನೆರಳಿನ ತಂಪಲಿ ನೀರಡಿಕೆ ದಣಿವಾರದ ದಾಹದ ನಿತ್ಯ ||

ಗೊಂದಲ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಪುಕಪುಕನರಳಿದ ಕಾಲ

ಪ್ರಪುಲ್ಲತೆ ಮುದ ಸಂತಸ ಕಾತರ ಭೀತಿಯ ಸಮಯ

ಮಾಡಲೇನರಿಯದೆಯು ಮಾಡುತೇನನೊ ದಿಗ್ವಿಜಯ

ಭ್ರಮಿಸುತ ಸಾಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆಯಲಿ ಕಟ್ಟುತ ಹವಾ ಮಹಲ ! ||

ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಸುಕೃತಿ ಪುರುಷದರ್ಧ ನಾರೀಕುಲ

ಹಾವಭಾವ ನವರಸ ಬಲ ಚಂಚಲ ಮನ ಕೋಲಾಹಲ

ಹೂ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣ ಮನ ದ್ಯೂತ

ಜಯಿಸಲದುವೆ ಹೋರಾಟ ಸರಿದಾರಿ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೨.೨೦೨೦

Picture Source: Internet / social media taken from a post of ನಾ ಮೌನಿ – thank you madam 🙏😊👍)

1759. ಗಜಲ್ (ಇರಿದಂತಿದೆ)


1759. ಗಜಲ್

________________

(ಇರಿದಂತಿದೆ)

ನೀನೊರಗಿರಲು ಅವನೆದೆಗೆ, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ

ನೀನಪ್ಪಿರೆ ಯಾರನೊ ಹೀಗೆ, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲಿರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ ಸಂತಸ

ನನ್ನ ನಗೆ ಮುಖವಾಡ ಸೋಗೆ, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ನಿನ್ನ ಸೇರಲಾಗದ ನೋವು, ತಗ್ಗದ ಮನದ ಕಾವು

ಕಾಡುತಲಿದೆ ಮತ್ತದೆ ಕೊರಗು, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಚು ಹೊಂಚಾಟ ಸೋತು, ಆದೆ ಯಾರದೊ ಸ್ವತ್ತು

ಯಾರಿಗ್ಹೇಳಲಿ ಎದೆ ಬೇಗೆ ? ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ಗುಬ್ಬಿಯ ಎದೆಯಿನ್ನು ಖಾಲಿಯಿದೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಭಾಧೆ

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ? ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೨.೨೦೨೦

1758. ಮುಟ್ಟ ಹೊತ್ತಲಿ..


1758. ಮುಟ್ಟ ಹೊತ್ತಲಿ..

________________________

ಮುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಸಹನೆ

ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತಾನೆ

ಆಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಲಿ ಸಿಟ್ಟು

ಬಂದಾಗ ಮುನಿಯದಿರೊ ! ||

ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನುವೆ

ಸೊಂಕಿನ ಭೀತಿ ನಿಜವೆ

ಉದರದೆ ಅದನೆ ಭರಿಸೊ

ಪಾಡೆನ್ನದು ಮರೆಯದಿರೊ ! ||

ಸ್ರಾವವೆಂದರೆ ಜೀವ

ಹಿಂಡುತಲಿಹ ನೋವ

ಭರಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ವಿಹ್ವಲ

ಕೂಗಾಡೆ ತಾಳ್ಮೆ ತೋರೊ ! ||

ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಹುಟ್ಟು

ಜೀವತಳೆವ ಗುಟ್ಟು

ಮುಟ್ಟು ನಿಲದೆ ಫಲಿಸದು

ಮುಟ್ಟ ಸೂತಕ ಎನದಿರೊ ! ||

ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದಾಗ ಮುಟ್ಟು

ಮನದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು

ಅರಿಯೆ ತಳಮಳ ಕಳವಳ

ಮುಟ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲಬಹುದೊ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1757. ಗಜಲ್ (ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ?)


1757. ಗಜಲ್

___________________________

(ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ?)

ತಮದೊಡಲ ಹರಿದಿದೆ ಬೆಳಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ?

ಚುಮುಚುಮು ನಸುಕಿನದೆ ಸೊಬಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಸುಪ್ರಭಾತಕೆದ್ದ ದ್ಯುತಿ ಕಿರಣ, ಬುವಿಯ ಒಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಆಗಮನ

ನಡುಕ ನಿಲ್ಲೆ ಕರಗಲಿದೆ ಹಿಗ್ಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಸೌರ ಮಂಡಲದಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಉದಯ, ಆದರೇನು ಇಲ್ಲದ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ಭೂ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರಕಿದೆ ಬೆರಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಕೊಡವಲಿದೆ ಆಲಸಿ ಭಾವ, ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೆ ಚೇತನ ಜೀವ

ಉಲ್ಲಾಸದ ದಿನಕಿದೆ ಪುನುಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಳು ಚಟದಾಸಾಮಿ, ಕುಡಿಯದಿರೆ ಬಂದಂತೆ ತ್ಸುನಾಮಿ

ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಹಾಡಲದೆ ಗುನುಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: Internet / social media)

1756. ಗಜಲ್ (ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ !)


(ಇದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಜಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಕವಿತೆ)

1756. ಗಜಲ್

_________________________

(ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ !)

ಕೂಗದಿರೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ !

ಬಿಚ್ಚಲೆಂತೊ ಕೂಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಗೊತ್ತೊ ಕಾದಿಹೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತಣ್ಣಗಾಗುತಿದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ

ಬರಲೆಂತೊ ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಿಚ್ಚಿಡದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಹೌದೊ ಕಾಯುವುದು ಕಠಿಣ ಕಲೆ, ಕುಣಿಸುತಿದೆ ಕಾಮನ ಬಲೆ

ಸುತ್ತಿದ ಒಡವೆಯಿದೆ ವಸ್ತ್ರವಿದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಕೊರಳ ಸರ -ಕೈ ಬಳೆ -ನಾಗರ, ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆಯ ಭಾರ

ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ ಕಾಯೊ ಸಂಯಮದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಗುಬ್ಬಿಯಂತೆ ಹಗುರಾಗಿ ಬರುವೆ, ಕೆಂಪಿನ ತುಟಿ ನಗೆಯ ತರುವೆ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾದಿದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೮.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1755. ಕಾಯಬಾರದೆ ?


1755. ಕಾಯಬಾರದೆ ?

___________________________

ಕಳಚಿಟ್ಟು ಬರುವತನಕ ಕಾಯೊ

ನಿನ್ನವಸರವ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗದೆ

ಧರಿಸಿದ ಭಾರದೊಡವೆ ವಸ್ತ್ರವೊ

ಬಿಚ್ಚಿಡಲೆಂತು ಆತುರ ಒರಟಾಟದೆ ? ||

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನವ ಕಾಯಲಿ ಬಿಡು

ಅವಿತರು ಮೋಡದ ಸೆರಗಡಿ ಇರುವ

ಕಿವಿಯೋಲೆ ಜುಮುಕಿ ಸರ ಜತನ

ತೆಗೆದು ಬಹತನಕ ಕಾಯಲಿ ಕಾಯ ! ||

ಚಂದದ ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆ ನವಿರು

ಸುತ್ತಿಡಬೇಕೊ ಸುಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಮಡಚಿ

ಕಾದು ಹದವಾಗೆ ತನು ಮನದೆ

ಮುದ ಶೃಂಗಾರಕಾವ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ! ||

ಜಡೆಯಿದು ಜಲಪಾತದ ಸೊಬಗು

ಬಿಚ್ಚಿದ ತುರುಬದ ಬಾಚಲಿದೆ ನಯದೆ

ಸದ್ದಾಗುತ ಚಂಚಲಿಸುವ ಬಳೆಯ

ಮೌನ ಕಪಾಟಿನಲಿರಿಸದಿರೆ ಗದ್ದಲವೆ ! ||

ನಿರಾಡಂಭರ ಸುಂದರಿ ನಾನೆಂದೆ

ಸಹನೆ ತೋರದೆ ಹೋಗೆ ಸೊಗವೆಲ್ಲಿದೆ ?

ದಣಿವ ತೋರದೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಹೊದ್ದು

ನಿನ್ನ ಮುನಿಸ ತಣಿಪೆ, ಕಾಯಬಾರದೆ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೮.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: Internet / social media)

1754. ಗಜಲ್ (ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ)


1754. ಗಜಲ್

___________________________

(ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ)

ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವ ಮುಗಿಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ

ಧಾರಾಕಾರ ತುಂಬಿದ ದಿಗಿಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಹ, ಕೊಚ್ಚುತ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹ

ಮನಸೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬಯಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುವ ದುಃಖದ ರಾಶಿ, ನೆನಪಿಗಿಲ್ಲ ಚೌಕಾಶಿ

ಅಲೆಯಲೆ ತೀರ ಹುಡುಕೊ ಕಡಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಯಾರಿಗೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಯಾತನೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ವೇದನೆ

ಎದುರಲಿದೆ ಕಹಿ ಮದಿರೆ ಬಟ್ಟಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಎರವಾಗಿ ಹೋದೆ ಸಖಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಚಂದ್ರಮುಖಿ

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಕತ್ತಲೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೯.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1753. ನಿದಿರಾದೇವಿ


1753. ನಿದಿರಾದೇವಿ

____________________

ಯಾಕಿನ್ನು ಬಾರದೊ ನಿದ್ದೆ

ನೀರವತೆ ಕಾಡುವ ಸದ್ದೆ

ಬರಳೇಕೊ ರಾಜಕುಮಾರಿ

ನಿದಿರೆಯ ಮದಿರೆ ಸವರೆ ! ||

ಬರಲೇನೊ ಅವಸರವಿದೆ

ಹವಣಿಸಿ ರೆಪ್ಪೆ ಮುದುಡಿದೆ

ಬಿಡನಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಕುಮಾರ

ಕೂತು ಕತೆ ಹೇಳುತಲಿಹ ! ||

ಅವನಿಗಿನ್ನು ಬಾರದ ನಿದ್ದೆ

ಅವನಿ ಮೌನಕವನದೆ ಸದ್ದೆ

ನಿರ್ಜನ ನಿರ್ವಾತ ನಿಶ್ಚಿತಕು

ಬಿಡದೆ ಪಠಿಸಿ ಮಂತ್ರದಂತೆ ||

ಅವನದೇನೊ ಅವಿರತ ಕಥನ

ಮುಗಿಯದ ಯುಗದಾಚೆ ಗಾನ

ಏರುತವನ ಕಲ್ಪಾಶ್ವದ ಬೆನ್ನಲಿ

ಹುಡುಕಬೇಕು ಅವನ ನಿಧಿಯ ! ||

ಪಯಣವವನದೇಕೊ ಸತತ

ನಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಉಸುರುತ

ಕೊನೆಗವನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಎಟುಕಿರೆ

ನಿದಿರಾದೇವಿಗಾಗಲೆ ಆಹ್ವಾನ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೧.೦೧.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1752. ಗಜಲ್ (ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ?)


1752. ಗಜಲ್

_______________________

(ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ?)

ಬರಿ ಕುಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟ ಸಾಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡುವೆ ಅದೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ನೀಡುತ ಕರೆಯೋಲೆ ಕೆಣಕಿ ಸೆಳೆದವಸರದೆ

ಮಾತಾಡದೆ ಸರಿಯಲೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಆಸೆಗಳಿದ್ದರು ನೂರಾರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿಸದೆ ಹಕ್ಕಿಯ

ಸೆರಗಡಿಯಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಲೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಹೇಳ ಬಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೈಗೆಟುಕದಾಟ ಆಡಿ

ಕದದ ಹಿಂದೆ ಇಣುಕುವುದೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಗುಬ್ಬಿ ಶರಣಾಗಿ ಹೋಗಾಯ್ತು ಕೂತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೆ

ಮತ್ತೇಕೆ ಹೇಳದೆ ಕಾಡುವೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೭.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)