1752. ಗಜಲ್ (ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ?)


1752. ಗಜಲ್

_______________________

(ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ?)

ಬರಿ ಕುಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟ ಸಾಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡುವೆ ಅದೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ನೀಡುತ ಕರೆಯೋಲೆ ಕೆಣಕಿ ಸೆಳೆದವಸರದೆ

ಮಾತಾಡದೆ ಸರಿಯಲೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಆಸೆಗಳಿದ್ದರು ನೂರಾರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿಸದೆ ಹಕ್ಕಿಯ

ಸೆರಗಡಿಯಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಲೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಹೇಳ ಬಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೈಗೆಟುಕದಾಟ ಆಡಿ

ಕದದ ಹಿಂದೆ ಇಣುಕುವುದೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಗುಬ್ಬಿ ಶರಣಾಗಿ ಹೋಗಾಯ್ತು ಕೂತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೆ

ಮತ್ತೇಕೆ ಹೇಳದೆ ಕಾಡುವೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೭.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)