00097. ತೊಡಕುಗಳನು ಬಿಡಿಸಲು “ತೊಡಕಿನ ಸಿದ್ದಾಂತ – 04″(ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತ) – ಭಾಗ – 04

ತೊಡಕುಗಳನು ಬಿಡಿಸಲು “ತೊಡಕಿನ ಸಿದ್ದಾಂತ…!” (ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತ) : ಭಾಗ – 04

…………ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಅನಿರ್ಬಂಧದತ್ತ ನಡೆಸುವ ಸುವರ್ಣ ಪಥ – ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕಂಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್!

ತಿಕ್ಕಾಟಗಳ ಪರಿಹರಿಸಲು ‘ತಿಕ್ಕಾಟದ ಸಿದ್ದಾಂತ’?
______________________________________________________________________________
ಭಾಗ – 04: ನಿರ್ಬಂಧ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಕೆಲವು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ವಿವರಣೆಗಳು:
______________________________________________________________________________

(ಮುಂದುವರೆದದ್ದು – ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ 96ರಲ್ಲಿ : https://nageshamysore.wordpress.com/96-%e0%b2%a4%e0%b3%8a%e0%b2%a1%e0%b2%95%e0%b3%81%e0%b2%97%e0%b2%b3%e0%b2%a8%e0%b3%81-%e0%b2%ac%e0%b2%bf%e0%b2%a1%e0%b2%bf%e0%b2%b8%e0%b2%b2%e0%b3%81-%e0%b2%a4%e0%b3%8a%e0%b2%a1%e0%b2%95%e0%b2%bf/)

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಕೆಲವು ‘ಜಾರ್ಗನ್ನು’ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತತ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳ ಸರಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಅಂತರ್ಜಾಲವೂ ಸೇರಿದಂತೆ)

ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಘಟನಾವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
———————————————————————————————–
(ತೊಡಕ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಅನುಸಾರ)

1. ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ತತ್ವಾಧಾರಿತ ಏರಿಳಿತಗಳ ಗಣನೆ (ಯಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಾಧಾರಿತ ಕಂಪನಗಳ ಗಣನೆ – ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಶನ್)

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (ಸಿಸ್ಟಂ) ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊರ ಹರಿವು ಸರಾಸರಿಯಲಿ ಒಂದೆ ಮಟ್ಟದಲಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿದರೂ, ನೈಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನಾಮಟ್ಟದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಾಸರಿ ಅದಿರಬೇಕಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರದು, ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐದು ಯಂತ್ರಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಐದು ನೂರು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕನಿಷ್ಟ ಐನೂರಿರಬೇಕೆಂದಾಯ್ತಲ್ಲವೆ? ಆದರೆ ನೈಜ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಚ್ಛಾವಸ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರದೆ, ತಡವಾಗಿ ಕೇವಲ ನಾನೂರು ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತೆಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಇಡಿ ವ್ಯವಸ್ತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾನೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆ ಯಂತ್ರವು ಯಾವುದೊ ಕಾರಣಕ್ಕೆ (ಉದಾಹರಣೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಾರ) , ಮುನ್ನೂರನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತವಾಯ್ತೆಂದುಕೊಳ್ಳಿ – ಆಗ ಇಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರು (ಉದಾ: ಓವರು ಟೈಮ್), ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಅದೇಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಈ ಅಂಶದ ಸಾರ.

2. ಪರಾವಲಂಬಿತ ಘಟನಾತ್ಮಕತೆಯ ಗಣನೆ (ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತವುಗಳ ಗಣನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮ / ಪರಿಮಾಣ)

ಇದನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂಶದಲ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಐದು ಯಂತ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಐದನೆಯದರ ಕಾರ್ಯ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಯಂತ್ರ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ನಾಲ್ಕರ ಹಣೆಬರಹ, ಮೂರನೆಯದರ ಕೈಲಿ, ಮೂರನೆಯದರ ಜುಟ್ಟು ಎರಡನೆಯದರ ಕೈಲಿ, ಎರಡರ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆ, ಮೊದಲಿನದರಕೈಲಿ – ಹೀಗೆ, ಸರಪಳಿಯ ಬಂಧನ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೊರ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆಯೆಂಬ ಮೊತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಾರಾಂಶ. ಇವು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಷ್ಟು, ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ, ಅಪಾಯ, ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದತೆ.

ಇವೆರಡು ಅಂಶಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯೋಜನೆ ತಯಾರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತೊಡಕು ಸಿದ್ದಾಂತದಲಿ, ಇದರ ಗಣನೀಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಬಂಧ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಅಳತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು:
————————————————————————————————

1. ಕಾಂಚಾಣೋತ್ಪಾದನಾ ವೇಗ (ಥ್ರೂ – ಪುಟ್)

ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಹಣ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವ ವೇಗ (ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಮನಿ ಥ್ರೂ ಸೇಲ್ಸ್).

2. ಮಾರಾಟವಾಗಬಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ (ಇನ್ವೆಂಟರಿ)

ಮಾರುವಾಶಯದಿಂದ ಕೊಂಡು ತಂದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಹೂಡಿದ ಹಣದ ಬಂಡವಾಳ ( ಆಲ್ ದಿ ಮನಿ ದಟ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಂಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಲ್)

3. ಪರಿವರ್ತನಾ ಕಾಂಚಣ ( ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೆನ್ಸಸ್ )

‘ಮಾರಾಟವಾಗಬಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು’ (ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ) ‘ಕಾಂಚಾಣೋತ್ಪಾದನಾ ವೇಗ’ ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ತೆ ಚೆಲ್ಲುವ / ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾತರದ ಹಣ (ಆಲ್ ದ ಮನಿ ದ ಸಿಸ್ಟಂ ಸ್ಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ ಟು ಟರ್ನ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇಂಟೂ ಥ್ರೂಪುಟ್)

ಸುವರ್ಣ ಸೂತ್ರದ ಬಂಗಾರದ ತ್ರಿಭುಜ:
—————————————————————–

ಅಡೆತಡೆ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸುವರ್ಣ ಸೂತ್ರವೆಂದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ (ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿ) ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೂ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಿಸದಂತಿರಬೇಕು:

1. ಸತತ ಹಣಗಳಿಕೆ – ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ , ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ
2. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯುವಿಕೆ – ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ , ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ
3. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ – ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ , ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ

ಈ ಮೂರಂಶಗಳ ಪರಸ್ಪರಾವಲಂಬಿತ ಗಣನೆಯೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕೆಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತವು ಮೂರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಸರಪಳಿಯ ಕೊಂಡಿಯಂತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕವಲೊಡೆಯದಂತೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಜತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ.

ನೈಜ್ಯತೆಯ ವೃಕ್ಷಗಳು (ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಸ್):
——————————————————————-

ಈ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಅನುಸಾರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಈ ಮೂರು ಸಲಕರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

1. ಪ್ರಸ್ತುತ ವೃಕ್ಷ (ಕರೆಂಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಸ್ – ಸಿ.ಆರ.ಟಿ) – ಇದು ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಿದ್ದಾಂತ ಸಲಕರಣೆ
2. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸೇತುವೆ ವೃಕ್ಷ(ಟ್ರಾನ್ಸಿಶನ್ ಟ್ರೀಸ್ – ಟಿ.ಆರ.ಟಿ,) – ಸದ್ಯದ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ / ಅಂತರಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಲಕರಣೆ
3. ಭವಿತದ ವೃಕ್ಷ ( ಫ್ಯೂಚರು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಸ್ – ಎಫ್.ಆರ.ಟಿ) – ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಸಲಕರಣೆ

————————————————————————————————————————————
ಉಪಸಂಹಾರ
————————————————————————————————————————————

ಟಿ.ಓ.ಸಿ ಎಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ. ಸ್ಥಳೀಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಮಷ್ಟಿಯ, ಸಮಗ್ರತೆಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅದೆ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಶಯ. ಹಾಗೆಯೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಂಗಿಕ ಅಂಶ / ವಿಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಪಳಿಯಾಗಿ ಸಮೀಕರಿಸಿ, ಸರಪಳಿಯ ದುರ್ಬಲ ಕೊಂಡಿಯೆ ಅದರ ಗರಿಷ್ಟಸಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ತತ್ವಾನುಸಾರ ಅನುವರ್ತಿಸಿ,ಮತ್ತೆ ಸಮಗ್ರತೆಯ ಮಸೂರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಗತಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ. ಹಾಗೆಯೆ ದುರ್ಬಲ ‘ತೊಡಕಪ್ಪಗಳನ್ನು’ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು, ತನ್ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಶಯಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ. ಹಾಗೆಂದು ಈ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಹೀಗಳೆಯುವವರು ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ದಾಂತಕ್ಕೂ ಇರುವಂತೆ. ಹೊಸತಿನ ಸದಾಶಯಭರಿತ ಸಿದ್ದಾಂತವನ್ನು ಬಳಸಲುಚ್ಚಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಯಂತು ಖಂಡಿತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಪಂಥವೆಂದರೆ – ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವ ಇಂಥ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದೆಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು, ಸಿಂಗಾಪುರ, ೨೯.ಮಾರ್ಚ್. ೨೦೧೩
==========================================================================
ಜ್ಞಾನ ಋಣ : ದಶಕಕ್ಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಜ್ಞಾನ ಭಿಕ್ಷೆ / ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿದ ಟಿ.ಓ.ಸಿ. ಯ ಗುರು ಎಂದೆ ಹೆಸರಾದ ಲೇಖಕ ಗೋಲ್ಡ್ರಾಟನ ಹಲವಾರು ಟಿ.ಓ.ಸಿ.ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ‘ದಿ ಗೋಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲಕ್’; ಮತ್ತು ಅದರಿಂದುದಿಸಿದ ಕೆಲ ಸ್ವಾನುಭವದ ಅನುಭವ, ಅನುಭಾವಗಳು.
===========================================================================

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬರಹ ಬರೆಯಲು ಕಷ್ಟವೆನ್ನುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡೋಣವೆಂದು, “ಟಿ.ಓ.ಸಿ. – ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್” ಸಿದ್ದಾಂತದ ಕುರಿತಾದ ಈ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಪದ / ಪದ ಪುಂಜ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ರೀತಿ ಇರಲೆಂದು ಕೊಂಚ ಲಘು ಹಾಸ್ಯದ ಧಾಟಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಕುರಿತು ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿಯದವರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದೆಂದು ಆಶಯ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವಿರದವರೂ ಸಿದ್ದಾಂತದ ತತ್ವ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೆಂದು ಕೆಲ ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಉದ್ದದ ಲೇಖನ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲಿ ಜೀರ್ಣ ವಾಗುವುದೊ, ಇಲ್ಲವೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿಯುಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಓದಿ ನೋಡಿ!

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s