01660. ಘಜಲ್ (ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )


01660. ಘಜಲ್

____________________________

(ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು )

ಎದೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು

ನನ್ನ ಕನಸಿನಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೧ ||

ಬೆದರದಿರೆ ಹೇಳೆನು ಯಾರಿಗು

ನನ್ನ ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ಗುಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೨ ||

ಬಚ್ಚಿಡಲೆಂತೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಚೀಲ

ಕಟ್ಟಿದರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿ ಮನ ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೩ ||

ಬಿಡು ಚಿಂತೆ ಹಾರಿದರು ಗಾಳಿಪಟವ

ಬಾನ ಖಾಲಿ ಬಯಲು ಇಲ್ಲ ತಂಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೪ ||

ಬಿಡು ಭೀತಿ ಹುಚ್ಚು ಮನ ರಟ್ಟು ಮಾಡೆ

ಹಾಡಾಗಿ ಗುನುಗಿ ಗುಟ್ಟ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೫ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದು ಮುತ್ತೆ ಕಾವಲೆ ಹೃದಯ

ಜತನ ಕಾಪಿಟ್ಟು ತೋರುವ ಮುಚ್ಚಟೆ

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟು || ೦೬ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

Advertisements

01659. ಎಚ್ಚರ..


01659. ಎಚ್ಚರ..

_____________________

ಚುಮುಚುಮು ನಸುಕಲಿ

ಕತ್ತಲ ಹೊದಿಕೆ ಸರಿಸಿ ಸೂರ್ಯ

ಮೈ ಮುರಿದೇಳುವ ಹೊತ್ತು

ಹಗಲ ಜಗವಾಗಲಿದೆ ಆರ್ಯ ..||

ಮಲಗಿ ತಂಪಿದ್ದ ದಿನಕರ

ಬೆಚ್ಚಗಾಗಲು ಬೇಕು ಕುಲುಮೆ

ತನ್ನೊಳಗೆ ತನ್ನನದ್ದಿಕೊಳುತ

ಕೆಂಪಾಗುತಿಹ ಕಾವಿನೊಲುಮೆ ||

ಮಂಕಾಗಲಿವೆ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ

ಕೊಬ್ಬಿ ಮೆರೆದ ಇರುಳ ಗಟಾರ

ವಟಾರದ ಮೂಲೆಗು ಹಿಂಡಿ

ಸುರಿವ ರವಿ ಬೆಳಕಿನ ಆಚಾರ್ಯ ||

ಮಾಡು ಮಹಡಿ ಗುಡಿಸಲು

ಹಾದಿಬೀದಿಗು ದ್ಯುತಿ ಪೊರಕೆ

ತಮಲೋಕದ ಪಾಪವನೆಲ್ಲ

ಜಾಡಿಸೊಂದೆ ಸಲ ತೊಡೆವ ಬಯಕೆ ||

ತನುಮನವಿನ್ನು ಅಸ್ತಂಗತ

ಉದಯವಾಗಲೇನೊ ಆಲಸಿಕೆ

ಬಿಡದು ಜಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಗುದ್ದಿ

ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ಕೊಟ್ಟೋಡಿಸೊ ಲಸಿಕೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೧.೦೩.೨೦೧೮

(Picture courtesy: Anvesha Anu – thanks madam! 🙏😊👍👌)

01658. ಘಜಲ್ (ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )


01658. ಘಜಲ್

__________________________________

(ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? )

ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ತಾಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ?

ಚಂದದೆ ಕದ್ದವಳು, ಮಾತಲೆ ಗೆದ್ದವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಸುರಲೋಕದಾ ಸೊಬಗು ಭಟ್ಟಿಯವಳು

ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧತೆ ಮಾತಲಿ ಸೆಳೆದಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೆಳೆಯಲಿ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟವಳು

ಬಾಲ್ಯದ ಸಲಿಗೆ ಕಿವಿ ಹಿಂಡುವಳಿವಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ತರುವಳು ಸಂಪತ್ತು ಕುಬೇರನ ಮಗಳು

ಬರುವಳು ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣೆ ಮುಗುಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ಎಡತಾಕಿ ಮನ ಅಗುಳು

ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಭೀತಿ ಬಾಳ ತೆಗಳು

ಅವಳೆಡೆಗೊ? ಇವಳೆಡೆಗೊ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01657. ಘಜಲ್ (ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)


01657. ಘಜಲ್

__________________________

(ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ)

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕುವರೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಥೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ

ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗು ಸೇರದ ಸರಕ ಸಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೧ ||

ಸುಖ ದುಃಖ ಬರಿ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಲೆಲ್ಲ ಅಳುಕ

ಕೇಳದಿದ್ದರು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೨ ||

ಸಾಕಿ ಸುರಿದ ಸುರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬೇಗೆ ಕುದುರೆ

ಅದ ಮೆಚ್ಚಿ ವಾ ವಾ ಎನ್ನೊ ಹುಚ್ಚು ಜಗವಂತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೩ ||

ತೂರಾಟ ಹಾರಾಟ ಎಲ್ಲಾ ತರಕು

ಮೌನದೆ ವೇದಿಕೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಮೆತ್ತೆ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೪ ||

ಗುಬ್ಬಿ ರಣಹದ್ದು ಹಾವು ಹಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಬಳಗ

ಅವರವರ ಚಿಂತೆಯಲಿ ಅವರವರು ವ್ಯಸ್ತ

ಬಡಪಾಯಿ ಪಡಖಾನೆ || ೦೫ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source 1. https://goo.gl/images/6yW3gq

Picture source 2: https://goo.gl/images/HzAzEz)

01656. ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ


01656. ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ

_______________________________

(ಘಜಲ್ ಮಾದರಿ)

ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೋ ಬಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ

ಇದ್ದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೧ ||

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ್ಕಾರಿ

ಬೊಕೆ ಕಿತ್ತು ಹೂವ ಜತೆ ಮಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೨ ||

ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಸಿಗದಿದ್ದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು

ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಡಕಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೩ ||

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೆಲ್ಲಿ ಬೇವ ಹೂ

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗದ ಜಾಗವಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೪ ||

ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ

ಊದುಬತ್ತಿ ಜೊತೆಗುರಿದಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೫ ||

ಸದ್ಯ ಇತ್ತು ರಜೆ ಭಾನುವಾರ

ಮಾಡದೆ ಅವಸರ ದಾಂಗುಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೬ ||

ಇ-ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದಲೆ

ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆ ನೀಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೭ ||

ದೂರದಿಂದಲೆ ಬಿದ್ದಡ್ಡ ಜನಕೆ

ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ ||೦೮ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದೆ ನಿರಾಳ ಮನದಲಿ

ಹಾಗ್ಹೀಗೊ ಹೇಗೊ ಹೆಣಗಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೦.೦೩.೨೦೧೮

(ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ಹೊರನಾಡುಗಳಲಿದ್ದವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪ)

(Picture source : Internet / social media)

01655. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು..!


01655. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು..!

__________________________

ಮರೆಯಾಗಿ ಹಳತು

ಮೆರೆಯಲಿದೆ ಹೊಸತು

ಸೇತು ಬಂಧ ಸಂಬಂಧ

ಯುಗಾದಿಯ ಮೋದ ||

ಸುಮ್ಮನಲ್ಲ ಹೊಸವರ್ಷ

ಋತುಗಾನ ಸಹರ್ಷ

ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ

ಬದಲಾಗೊ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ||

ತಳಿರಲ್ಲಿ ತೋರಣ

ಮಾವು ಬೇವು ಬಣ್ಣ

ಬೆಲ್ಲದೆ ಬೇವ ಹೂ

ಮೆಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವು ||

ವಸಂತವಿಹ ಹೃದಯ

ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ

ಚಿಗುರೆ ನಲುಮೆ ಬಲ

ಒಂದೆನ್ನೆ ಮನುಜ ಕುಲ ||

ತರಲಿಂತು ತನ್ನೊಡನೆ

ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಗೊನೆ

ಸಿಹಿಕಹಿಯ ಬಾಳಲಿ

ಸಮಚಿತ್ತ ಮನದಲಿ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source – Wikipedia : https://goo.gl/images/9S8j6h)

01654. ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು !


01654. ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು !

________________________________

(ರಚನೆ ಘಜಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ)

ಇದು ಹೊಸತು ಇದು ಹೊಸತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು

ಹೊಸತಲ್ಲ ಹೊಸತ ಕುರಿತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೧ ||

ಚೈತ್ರಕಿದು ಮೊದಲ ತೇದಿ

ಪ್ರಕೃತಿ ಬಾಗಿನ ತಂದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೨ ||

ನಿಸರ್ಗದ ದರಬಾರಲಿ

ಧರೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೩ ||

ಭೃಂಗ ಸಂಗದೆ ಸಂತ ಕುಸುಮ

ವಿಹಂಗಮದೆ ವಿಹರಿಸಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೪ ||

ಚಂದಿರ ವಿರಾಜಮಾನ

ಚಂದ್ರಮಾನ ಬಿರುದ ಗತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೫ ||

ಜಂಬದ ಹೂ ಬಿಗುಮಾನ

ಬಿಂಕ ಬಿಡದೆಲೆ ನಲಿದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೬ ||

ಮಾವು ಬೇವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ

ಬೆಲ್ಲದಡಿಗೆ ಮನ ಬೆರೆತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೭ ||

ಇಳೆ ಶೃಂಗಾರ ಸಂಭ್ರಮಕೆ

ನಾಚಿ ಮೋಡ ಮಳೆಯಾಯ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೮ ||

ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಹೃದಯ ಸಂಗಮ

ಮೆದ್ದ ನೆನಪು ನಗೆ ತಂದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೯ ||

ಜೇಡದ ಮನ ಆಸೆಯ ಬಲೆ

ನೇಯ್ದ ಜಗ ಮದಿರೆ ಮತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೦ ||

ಯುಗದಾದಿ ಮರುಕಳಿಕೆ

ಗಾದಿಗೇರಿಳಿವ ತುರ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೧ ||

ಹದ್ದು ಮೀರದಿರೆ ಗೆಲುವು

ಗುಬ್ಬಿ ಮನ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೨ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(ಎಲ್ಲರಿಗು ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!)

(Picture source: https://goo.gl/images/CJdCtR)