1769. ಯಾರೀ ನಾರಿ..!


ಯಾರೀ ನಾರಿ..!

ದಾಟಬಲ್ಲೆಯ ಹೆಣ್ಣ ಮನವನು ?
ತಂತಿ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತೆ
ಮೀಟಬಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನ ತನುವನು ?
ತಂತಿ ಮಾಲೆ ಮಿಡಿದಂತೆ ||

ದೇವ ಲೋಕದ ಯಕ್ಷ ಕಿನ್ನರಿ
ಬಂದೆ ವಿಹರಿಸೆ ಭುವನದೆ
ಗಾನ ನಾಟ್ಯದ ಮುಕ್ತ ವಲ್ಲರಿ
ಚಂದ ಸುಮಧುರ ದನಿಯಿದೆ
ಹಿಂದೆ ಬರುವೆಯ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದ
ನಾವೆಯೇರುತ ನಾವಾಗುವ
ಒಂದೆ ತನುವಿನ ಜೀವ ಜಾಡ್ಯದ
ನುಲಿತದಪ್ಪುಗೆ ಹಾವಾಗುವ || ದಾಟ ||

ಗಗನ ಬಯಲಲಿ ತೇಲಿ ನಡೆಸುವೆ
ಹಾರೆ ಜತೆಯಲಿ ಸಡಗರ
ಮೋಡ ಕಡಲದು ಕಾಲ ತಣಿಸುವೆ
ಧಾರೆ ಸವಿಯಲು ಸಹಚರ
ವನದ ಕುಸುಮದ ನಡುವ ಮಾರ್ಮಿಕ
ಮಾಲಿಯಾಗಲು ಸಮಾಗಮಾ
ಇಹದ ಲೌಕಿಕ ಪರದ ದೈವೀಕ
ಜೋಡಿಯಾಗಲು ಘಮಾಘಮಾ || ದಾಟ ||

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೯.೦೭.೨೦೨೦

1768. ಅವಸರ


ಅವಸರ

ತಾಳೆ ನೋಡುವ ಕೊಂಚ ತಾಳೆ ನೋಡುವ
ಸರಿಯೊ ಬೆಸವೊ, ಗಣಿತ ಗುಣಿತ, ಬಾರೆ ನೋಡುವ
ಬಾಳ ಹಾಳೆ ನೋಡುವ ||

ತಾಳೊ ನೋಡುವ ಕೊಂಚ ತಾಳೊ ನೋಡುವ
ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು, ನಾಳೆ ನೋಡುವ
ಮೊದಲು ಕಡತ ಬರೆಯುವ ||

ತಾಳೆ ನೋಡಲು ದಿನವು ಬಾಳೆ ಸುಗಮವು
ತಾಳ ತಪ್ಪಿಲು, ಗೋಳು ಅಪ್ಪಲು, ಕಾಣೆ ಮೊದಲವು
ಮದ್ದ ಹಚ್ಚೆ ಸಿಗಲವು ||

ತಾಳೆ ನೋಡಲು ನಿಜದೆ ಇಹುದೊ ಸಮಯವು
ಏರು ಪೇರು, ದಿನದ ತೇರು, ಬಂದೆ ಬರಲವು
ಇಡುವ ಮಾಸದ ಗಡುವು ||

ತಾಳೆ ಆಗದೆ ತಾಳೆ ಬದುಕ ಕ್ಷಣಿಕತೆ
ತಾಳ ಮೇಳ, ಜಗದ ಜಾಲ, ಬಿಡಲು ಅದೆ ಕಥೆ
ನಾವೆ ತಪ್ಪುವ ಮಾತೆ ||

ತಾಳ ತಪ್ಪಿದೆ ತಾಳೆ ದಿಕ್ಕ ಮರೆಸಿದೆ
ತಾಳೆಯೆಂದು, ಆಗದೆಂಬ, ಸತ್ಯ ಮರೆತಿದೆ
ತಾಳೆಯಾಚೆ ಬದುಕಿದೆ ||

ತಾಳೆ ಹಿಡಿದೆವು ನಾವು ತಾಳ ಜಡಿದೆವು
ತಾಳೆ ಮಾಡೆ, ತಾಳೆ ನೋಡೆ, ಓಟಕಿಳಿದೆವು
ಕುರಿಯ ಮಂದೆ ಆದೆವು ! ||

ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೯.೦೭.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1767. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮುಂಗುರುಳು !


1767. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಮುಂಗುರುಳು !


ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ನೆರೆದಾವೆ, ನೋಡಲವಳಂದಾವ
ಮುಕ್ಕರಿದು ಬಂದಾವೆ, ಕಾಣಲವಳ ಚಂದವ!
ಏನ ಹೇಳಲೆ ಕಥೆಯ, ಮುಂಗುರುಳ ವ್ಯಥೆಯನು
ಚಡಪಡಿಸಿ ನರಳಾವೆ, ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಕದಪನು ||

ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೆ ಹವಣಿಕೆ, ಹಾಕಿರೆ ಸತತ ಮುತ್ತಿಗೆ
ಎಡದಿಂದ ಬಲದಿಂದ, ಹಣೆ ತುಟಿ ಗಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ
ಬಿಡದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನಯನ, ಬಿಲ್ಲಿನ ಹುಬ್ಬನು ಸವರೆ
ಕಚಗುಳಿಯಲಿ ಅಳಿಸುತೆ, ನಾಸಿಕವೇರಿದ ಬೆವರೆ ||

ತಂಗಾಳಿ ತೂಗಿದವೆ, ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕಿದವೆ
ತಳ್ಳುಗಾಳಿ ನೆಪದಲಿ, ಮೊಗವೆಲ್ಲ ಸವರಿದವೆ
ಮೆಲ್ಲುಸಿರ ಮೆಲ್ಲಿದವೆ, ಬಿಡದೆ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲೆಗು
ಸ್ಪರ್ಶದೋಕುಳಿಯಲಿ, ಮೀಯಿಸಲು ನಾಚಿ ನಗು ! ||

ಸಾಕಾಯಿತವಳ ಮುಂಗೈ, ಹಿಂತಳ್ಳಿ ಒಂದೆ ಸಮನೆ
ಬಿಡದ ತುಂಟಾಟ ಮುನಿದು, ಶಪಿಸಿರೆ ಮುಂಗುರುಳನೆ
ನುಡಿ ಕೇಳದ ಫಟಿಂಗರ, ಕುಟಿಲತೆಗೆ ಬೇಸತ್ತಳು
ಜಂಬದ ಚೀಲದೊಳಿಂದ, ಪಿನ್ನೊಂದರಲಿ ಬಿಗಿದಳು ! ||

ಎಲ್ಲಿದ್ದನೊ ಸಂಗಾತಿ? ತಟ್ಟನೋಡಿ ಬಂದನೆ
ಮಾತಿಗು ಮೊದಲೆ ತಟ್ಟನೆ, ಹೇರುಪಿನ್ನ ಕಿತ್ತನೆ
ಮತ್ತೆ ಕೆದರಿತು ಜೋಳಿಗೆ, ಹಾರುತೆಲ್ಲೆಡೆ ಚಳಕ
’ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕದಿರೆ ನಲ್ಲೆ, ಹಾರಾಟವೆನಗೆ ಪುಳಕ !’ ||

 • ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
  ೨೭.೦೩.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1766. ವೀಣೆ ಹಿಡಿದ ವೀಣೆ ನೀನು


1766. ವೀಣೆ ಹಿಡಿದ ವೀಣೆ ನೀನು

ಚೆಲುವೆ ನೀನು ವೀಣೆ ನುಡಿಸೆ, ಮನದಲೇಕೊ ವೇದನೆ
ಮಿಡಿದ ಬೆರಳು ನಾದ ಉಣಿಸೆ, ತುಂಬಿತೇನೊ ಯಾತನೆ
ಗುನುಗುತಿರಲು ಅಧರ ಹೊನಲು, ಚಡಪಡಿಸಿತೆ ಭಾವನೆ
ಮಾತೆ ಬರದೆ ಬರಿಯ ತೊದಲು, ಉಣಬಡಿಸಿತೆ ನೋವನೆ ||

ಜೇಂಕಾರವೊ ಹೂಂಕಾರವೊ, ಗೊಂದಲದಲಿ ಮನವಿರೆ
ಸಿಂಗಾರವೊ ಬಂಗಾರವೊ, ಎವೆಯಿಕ್ಕದೆ ನೋಡಿರೆ
ಏನೊ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ, ಒಳಗೇತಕೊ ಕಾಡಿದೆ
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲೆಂತು ಬೆರಗೆ, ನಡುಗುತಲಿದೆ ನನ್ನೆದೆ ||

ಅಂದವೆನಲೆ ? ಚಂದವೆನಲೆ ? ದೇವಲೋಕ ಬುವಿಯಲಿ
ಗಾನ ಸುಧೆಯ ಮಧುರ ಶಾಲೆ, ಮಧುವಿನ ಸಿಹಿ ಅಮಲಲಿ
ಬೇಡುತಿಹುದು ಮನವದೇನೊ, ಹೇಳಲಾಗದ ಪದದಲಿ
ಕಾಡುತಿಹುದು ಸೊಗವದೇನೊ, ಮರಳಿ ಹೇಗೆ ಅರುಹಲಿ ? ||

ವೀಣೆ ಹಿಡಿದ ವೀಣೆ ನೀನು, ವೈಣಿಕ ಯಾರೊ ಕಾಣೆನೆ
ನುಡಿಸ ಬರದು ನುಡಿಪೆ ನಾನು, ಕಲಿಸೆ ನೀನೆ ಕಲಿವೆನೆ
ಸರಿಗಮವಿಹ ಸುಪ್ತ ಮನವೆ, ತನುವೆ ತಂತಿ ನಿನ್ನೊಳು
ಮುಟ್ಟಿ ಮಿಡಿವೆ ನಿತ್ಯ ಬರುವೆ, ಮಿಂದು ದಣಿವೆ ನನ್ನೊಳು ||

ಯಾವ ಕವಿಯ ಕವಿತೆ ನೀನು ? ಯಾರು ಕಡೆದ ಶಿಲ್ಪವೆ ?
ಯಾವ ದೇವ ಕುಲದ ಬಾನು ? ಯಾರು ಬೆಸೆದ ಜೀವವೆ ?
ಬೆರೆತು ಸಕಲ ಒಂದೆ ಎಡೆಗೆ, ಬಂದಿತೆಂತೊ ಕಾಣೆನೆ
ಹೇಗಾದರು ಬರಲಿ ಸೊಬಗೆ, ಮೆಲುಕು ಮಧುರ ಶೋಧನೆ ||

 • ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
  ೨೮.೦೩.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1765. ಗಜಲ್ (ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ)


1765. ಗಜಲ್


(ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ)

ಹಾತೊರೆದಿಹೆ ಮಲಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ
ಮಗುವಂತಾಗೆ ಸೊಬಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಮಡಿಲಲೆಣಿಸುತ ತಾರೆ, ಬಾನ ಸೇರೆ
ಮನದಣಿಯದ ಬೆರಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ತುದಿಬೆರಳಲಿ ಸೆರಗ, ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತುತ್ತ
ಮೈಮರೆಯಲಿದೆ ನನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಜನ್ಮಾಂತರದ ನೋವು, ಮಾಗಿ ಗಾಯ
ತೊಲಗಲೆಲ್ಲಿದೆ ಬೇಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ವ್ರಣವಾಗಿ ರಣಹದ್ದು, ಕುಕ್ಕುವ ಹೊತ್ತಲು
ಸಂತೈಸುತಿರೆ ಕಿರುನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿರಾಳತೆ, ಎಲ್ಲ ಕನಸಂತೆ
ಕೊರಗ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಕರಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಜಗವ, ನೋಡೆ ಮೊಗವ
ತುಂಬಿತೆ ಕಣ್ಣ ಕಾಡಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಹಸ್ತದೆ ಬೆರಳು ಬೆಸೆದು, ಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತ್ರದಲೆ
ಕಟ್ಟುತಿರುವೆ ಮಾಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದೇನೊ ಹುಚ್ಚಿದೆ, ನಿನ್ನಲಿ ಮದ್ದಿದೆ
ಕಂಡ ಬದುಕ ಜೋಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||

 • ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
  ೧೧.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1764. ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ


1764. ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ


ನಸುಕಲೆದ್ದ ಅರುಣ ಶುದ್ಧ
ಮುಸುಕ ತೆರೆದ ಬಾನಿನುದ್ಧ
ಹಾಡುತಿತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಬೀಗಿ
ನೇಗಿಲೆತ್ತಿ ನಡೆದ ಯೋಗಿ ||

ಭುಜದಲಿಟ್ಟ ಹೆಣದ ಭಾರ
ಮನದಲಿತ್ತೆ ಋಣದ ಖಾರ
ಸಾಲ ತೀರೆ ಸಾಲದಲ್ಲಿ
ಗಿರಿವಿಯಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಕತ್ತಲಿ ||

ಬೆಳಗ ಸೊಬಗ ಬಂಧ ಮೋಹ
ತಣಿಯಲೆಂತು ಮನದ ದಾಹ ?
ಉತ್ತಿ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯೆ ಫಸಲು
ತೀರಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಸಲು ! ||

ಸಾಲ ಚಕ್ರ ನಿಲದ ಧೂರ್ತ
ಕಾಲ ಚಕ್ರ ಅಣಕ ಮೂರ್ತ
ಭೂತ ಇರಿತ ಭವಿತ ಮರೆತ
ವರ್ತಮಾನದೆ ಮತ್ತೆ ದುಡಿತ ||

ಮುಗಿಯದಲ್ಲ ನಿಲದ ಯಾನ
ಮುಗಿವುದೆಲ್ಲ ಒಳಗ ತ್ರಾಣ
ಚಿತೆಗು ಚಿಂತೆ ಸುಡಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಇರಲು ಸಾಕು ನಡೆವ ನೆಟ್ಟಗೆ ||

 • ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
  ೧೭.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: Internet / social media)

ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿ

1763. ಗಜಲ್ (ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು)


1763. ಗಜಲ್

______________________

(ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು)

ಹೊಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು

ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಕೆಡವಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ತಟ್ಟಲಿಲ್ಲ, ಸಗಣಿ ಬೆರಣಿ ಗಂಜಲ

ಮಾತಂತು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಮಾತಿಲ್ಲ ಕಥೆಯಿಲ್ಲ, ನಂಟ ಗಂಟು ಬೇಕೆಲ್ಲಾ

ಕಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ನಕಲಿ ನಗ ಹೇರೆಲ್ಲ

ಬಿನ್ನಾಣ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

ಗುಬ್ಬಿಯಿನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ದಿನದ ಬೇನೆ

ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೆಲ್ಲೊಲ್ಲ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1762. ಗಜಲ್ (ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ)


1762. ಗಜಲ್

___________________________________

(ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ)

ನಶೆಯದೆಂತು ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ನಗುವ ತುಟಿಯದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ

ಅಧರ ತುಂಬ ಹುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ಜೇನ ಸಿಹಿಯಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ಕಮಲ ದಳದ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಕದವ ಮುಚ್ಚಿದೆ, ನಾಚಿದ ಶಿರ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ತನ್ನೆ ಹುಡುಕಿದೆ

ಕೆಂಪಲದ್ದಿ ಮತ್ತದೇನೊ ನವಿರ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ನಾಸಿಕ ಸೊಗ ಕಣ್ಣ ಮಧ್ಯ ತನ್ನನ್ನೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ, ಸುಮವಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ತನ್ನ ಕಾಲನಿಟ್ಟಿದೆ

ಜಗಮಗಿಸಿದ ನತ್ತ ಸುತ್ತ ಏನೊ ಗುಟ್ಟಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ತುಂಬು ಕದಪ ರಂಗ ಬಳಪ ಮಾತಿನಲ್ಲಿದೆ, ತುಂಬುಗೆನ್ನೆ ಜೇನದೊನ್ನೆ ಕರೆಯನಿತ್ತಿದೆ

ಚಂದ ಮೊಗ ಅಂದ ಜಗದ ದಾರಿ ಕಾದಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ನಿಂತ ಕುಂಚ ಕೈ ಮತ್ತೆ ನಡುಗಿದೆ, ಚಿತ್ತ ತುಂಬ ಚಿತ್ರವವಳು ಕೈಯೆ ಓಡದೆ

ಬರೆದ ಗೆರೆಯ ಕುಂದ ಕಂಡು ನಕ್ಕ ನೆನಪಿದೆ, ಮುಕ್ತ ನಗುವಿನಂಚಲಿ ಏನೊ ಅಮಲಿದೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1761. ಗಜಲ್ (ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು)


1761. ಗಜಲ್

_______________________

(ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು)

ಮುನಿಯದಿರು ತರಳೆ ಮುನಿಸಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು

ದೂಷಿಸದಿರು ಮರುಳೆ ಮನಸಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ನಿದಿರೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದ ಹೊತ್ತದು, ಚಂದಿರ ಮೊಗವೇರೆ ಖುದ್ಧು

ತುಂಟ ಕಿರುನಗೆ ಕದ್ದೆ ಮೊಗದಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ನಗೆಯ ಕದ್ದ ಅರಿವಿಲ್ಲ ನಿದಿರೆ, ಗಾಳಿಗೆ ಮುಂದಲೆ ಚದುರೆ

ಗುಟ್ಟೆ ಮೆಲ್ಲ ಸವರಿದೆ ಬೆರಳಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಫಳಫಳನೆ ಹೊಳೆವ ಬೊಟ್ಟಿನಲಿ, ಚಂದ್ರನೊಳ್ಚಂದ್ರನ ತರದಲ್ಲಿ

ಕಾಣೊ ಹಣೆ ಮುದ್ದಿಸಿದೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಕಮಲದೊಳ ಕಮಲ ಕಣ್ಣೆರಡು, ಅಮಲದ ಹುಬ್ಬಿನ ಕಾಡು

ಚುಂಬಕತೆ ಬಿಲ್ಲ ಹೆದೆ ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಸಂಪಿಗೆಯ ನಾಸಿಕ ಕೈಚಳಕ, ತಿದ್ದಿದ ದೇವನು ರಸಿಕ

ಪರವಶದೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕರದಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಗಲ್ಲದೊಳ ಬೆಲ್ಲದ ಕಥೆ ಕವನ, ಕೆನ್ನೆ ಗುಳಿ ಹಾವಳಿ ತಣ್ಣ

ವಿಧಿಯಿಲ್ಲ ಕದಿಯದೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಮೃದುವಧರ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಮಿನುಗೆ, ಸ್ವಪ್ನಕೇನೊ ಮೆಲ್ಲ ಗುನುಗೆ

ತುಟಿ ಕದ್ದು ಚುಂಬಿಸಿದೆ ಕನಸಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

ಗುಬ್ಬಿಯಾದೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಮೈಮರೆತು, ಕದ್ದು ಚುಂಬಿಸಬಾರದಿತ್ತು

ಅದ್ಭುತ ರೂಪು ಕದ್ದೆ ಅಮಲಲ್ಲಿ, ಚಂದದ ಅಪರಾಧವಿದು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1760. ಅಯೋಮಯ ಭಾವ


1760. ಅಯೋಮಯ ಭಾವ

________________________

ಗಲಿಗಲಿರೆಂದೆದ್ದವಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿತ್ತೆ ಎದೆಗೂಡಲ್ಲಿ ?

ಹಾರಿದವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಚಿಂವ್ಗುಟ್ಟುತಲಿ

ಪುಳಕ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೃದಯದ ಕದ ತೆರೆದು ಮುಕ್ತಾ

ಹಾರಿದವೆಲ್ಲಿಗೊ ಕಾಣೇ ಹಾರಿಸಿ ಜತೆ ಮನಸಾ ! ||

ಅವನೊ ಇವನೊ ಯಾವನೊ ಕಣ್ಣಲಿ ಆತಂಕ

ತಂದು ಸುರಿದರೊ ಶಿರಕೆ ಎಲೆ ಹೂಬನ ವಸಂತ

ನಾಚಿಕೆ ಲೇಪನ ಕೆನ್ನೆ ತುಟಿ ಗಲ್ಲ ಕೆಂಪಿನ ಕೆಸರು

ಕರಗಿತೆ ಹಣೆಯಲಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಶಿನದ ಬೆವರು ||

ಏನೀ ಜಟಾಪಟಿ ಸೂತ್ರ ? ಬೆವರಾಗುತ ಪ್ರಾಯ

ತರುಣಿಯಲರುಣೋದಯ ಯೌವನ ಕೌಮಾರ್ಯ

ಜಲಜಲಿಸುತ ಜಲಧಾರೆ ತುಟ್ಟತುದಿಗೇರಿಸಿ ಸೌಖ್ಯ

ಯಾವ ಲೋಕದ ಯಾನಕೊ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಮಾಯ ||

ಫ್ರೌಡಿಮೆ ಗಾಢ ಜಂಜಡ ಕನ್ಯಾಸೆರೆ ಬಯಕೆ ನಿಗೂಢ

ಬೇಕು ಬೇಡದ ಯಾತನೆ ದೂಡಿದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಜಾಡ

ಜಾರುವ ಭೀತಿ ಜಾರದೆ ಜಾರುವ ಪ್ರಲೋಭನೆ ಸತ್ಯ

ನೆರಳಿನ ತಂಪಲಿ ನೀರಡಿಕೆ ದಣಿವಾರದ ದಾಹದ ನಿತ್ಯ ||

ಗೊಂದಲ ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಪುಕಪುಕನರಳಿದ ಕಾಲ

ಪ್ರಪುಲ್ಲತೆ ಮುದ ಸಂತಸ ಕಾತರ ಭೀತಿಯ ಸಮಯ

ಮಾಡಲೇನರಿಯದೆಯು ಮಾಡುತೇನನೊ ದಿಗ್ವಿಜಯ

ಭ್ರಮಿಸುತ ಸಾಗಿದೆ ಕಲ್ಪನೆಯಲಿ ಕಟ್ಟುತ ಹವಾ ಮಹಲ ! ||

ನಾ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೃತಿ ಸುಕೃತಿ ಪುರುಷದರ್ಧ ನಾರೀಕುಲ

ಹಾವಭಾವ ನವರಸ ಬಲ ಚಂಚಲ ಮನ ಕೋಲಾಹಲ

ಹೂ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣ ಮನ ದ್ಯೂತ

ಜಯಿಸಲದುವೆ ಹೋರಾಟ ಸರಿದಾರಿ ಮೂರ್ತಾಮೂರ್ತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೨.೨೦೨೦

Picture Source: Internet / social media taken from a post of ನಾ ಮೌನಿ – thank you madam 🙏😊👍)

1759. ಗಜಲ್ (ಇರಿದಂತಿದೆ)


1759. ಗಜಲ್

________________

(ಇರಿದಂತಿದೆ)

ನೀನೊರಗಿರಲು ಅವನೆದೆಗೆ, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ

ನೀನಪ್ಪಿರೆ ಯಾರನೊ ಹೀಗೆ, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ನಿನ್ನ ಮೊಗದಲಿರೆ ಮಂದಹಾಸ, ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ ಸಂತಸ

ನನ್ನ ನಗೆ ಮುಖವಾಡ ಸೋಗೆ, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ನಿನ್ನ ಸೇರಲಾಗದ ನೋವು, ತಗ್ಗದ ಮನದ ಕಾವು

ಕಾಡುತಲಿದೆ ಮತ್ತದೆ ಕೊರಗು, ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ಹಂಚಿಕೆ ಸಂಚು ಹೊಂಚಾಟ ಸೋತು, ಆದೆ ಯಾರದೊ ಸ್ವತ್ತು

ಯಾರಿಗ್ಹೇಳಲಿ ಎದೆ ಬೇಗೆ ? ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

ಗುಬ್ಬಿಯ ಎದೆಯಿನ್ನು ಖಾಲಿಯಿದೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಭಾಧೆ

ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರಲಿ ಹೀಗೆ ? ಇರಿದಂತಿದೆ ನನ್ನೆದೆಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೨.೨೦೨೦

1758. ಮುಟ್ಟ ಹೊತ್ತಲಿ..


1758. ಮುಟ್ಟ ಹೊತ್ತಲಿ..

________________________

ಮುಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲಿದೆ ಸಹನೆ

ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ತಾನೆ

ಆಡಿಸುವ ಹೊತ್ತಲಿ ಸಿಟ್ಟು

ಬಂದಾಗ ಮುನಿಯದಿರೊ ! ||

ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅನ್ನುವೆ

ಸೊಂಕಿನ ಭೀತಿ ನಿಜವೆ

ಉದರದೆ ಅದನೆ ಭರಿಸೊ

ಪಾಡೆನ್ನದು ಮರೆಯದಿರೊ ! ||

ಸ್ರಾವವೆಂದರೆ ಜೀವ

ಹಿಂಡುತಲಿಹ ನೋವ

ಭರಿಸುವ ಗಳಿಗೆ ವಿಹ್ವಲ

ಕೂಗಾಡೆ ತಾಳ್ಮೆ ತೋರೊ ! ||

ಮುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಹುಟ್ಟು

ಜೀವತಳೆವ ಗುಟ್ಟು

ಮುಟ್ಟು ನಿಲದೆ ಫಲಿಸದು

ಮುಟ್ಟ ಸೂತಕ ಎನದಿರೊ ! ||

ಮುಟ್ಟಲಿದ್ದಾಗ ಮುಟ್ಟು

ಮನದೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು

ಅರಿಯೆ ತಳಮಳ ಕಳವಳ

ಮುಟ್ಟ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲಬಹುದೊ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1757. ಗಜಲ್ (ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ?)


1757. ಗಜಲ್

___________________________

(ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ?)

ತಮದೊಡಲ ಹರಿದಿದೆ ಬೆಳಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ?

ಚುಮುಚುಮು ನಸುಕಿನದೆ ಸೊಬಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಸುಪ್ರಭಾತಕೆದ್ದ ದ್ಯುತಿ ಕಿರಣ, ಬುವಿಯ ಒಲೆ ಹಚ್ಚೆ ಆಗಮನ

ನಡುಕ ನಿಲ್ಲೆ ಕರಗಲಿದೆ ಹಿಗ್ಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಸೌರ ಮಂಡಲದಲೆಲ್ಲೆಡೆ ಉದಯ, ಆದರೇನು ಇಲ್ಲದ ಸೌಭಾಗ್ಯ

ಭೂ ಜನ್ಮ ಮಾತ್ರಕಿದೆ ಬೆರಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಕೊಡವಲಿದೆ ಆಲಸಿ ಭಾವ, ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೆ ಚೇತನ ಜೀವ

ಉಲ್ಲಾಸದ ದಿನಕಿದೆ ಪುನುಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಳು ಚಟದಾಸಾಮಿ, ಕುಡಿಯದಿರೆ ಬಂದಂತೆ ತ್ಸುನಾಮಿ

ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯ ಹಾಡಲದೆ ಗುನುಗು, ಆಯ್ತೇನು ಬೆಳಗಿನ ಕಾಫಿ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: Internet / social media)

1756. ಗಜಲ್ (ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ !)


(ಇದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗಜಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಕವಿತೆ)

1756. ಗಜಲ್

_________________________

(ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ !)

ಕೂಗದಿರೊ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಡದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ !

ಬಿಚ್ಚಲೆಂತೊ ಕೂಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಗೊತ್ತೊ ಕಾದಿಹೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ತಣ್ಣಗಾಗುತಿದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ

ಬರಲೆಂತೊ ಕಟ್ಟುಗಳ ಬಿಚ್ಚಿಡದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಹೌದೊ ಕಾಯುವುದು ಕಠಿಣ ಕಲೆ, ಕುಣಿಸುತಿದೆ ಕಾಮನ ಬಲೆ

ಸುತ್ತಿದ ಒಡವೆಯಿದೆ ವಸ್ತ್ರವಿದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಕೊರಳ ಸರ -ಕೈ ಬಳೆ -ನಾಗರ, ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆಯ ಭಾರ

ಬಿಚ್ಚಿಡಲಿದೆ ಕಾಯೊ ಸಂಯಮದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

ಗುಬ್ಬಿಯಂತೆ ಹಗುರಾಗಿ ಬರುವೆ, ಕೆಂಪಿನ ತುಟಿ ನಗೆಯ ತರುವೆ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಕಾದಿದೆ, ತಾಳೊ ಕಳಚಿರುವೆ ಓಲೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೮.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1755. ಕಾಯಬಾರದೆ ?


1755. ಕಾಯಬಾರದೆ ?

___________________________

ಕಳಚಿಟ್ಟು ಬರುವತನಕ ಕಾಯೊ

ನಿನ್ನವಸರವ ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಸಿಟ್ಟಾಗದೆ

ಧರಿಸಿದ ಭಾರದೊಡವೆ ವಸ್ತ್ರವೊ

ಬಿಚ್ಚಿಡಲೆಂತು ಆತುರ ಒರಟಾಟದೆ ? ||

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರನವ ಕಾಯಲಿ ಬಿಡು

ಅವಿತರು ಮೋಡದ ಸೆರಗಡಿ ಇರುವ

ಕಿವಿಯೋಲೆ ಜುಮುಕಿ ಸರ ಜತನ

ತೆಗೆದು ಬಹತನಕ ಕಾಯಲಿ ಕಾಯ ! ||

ಚಂದದ ರೇಶಿಮೆ ಸೀರೆ ನವಿರು

ಸುತ್ತಿಡಬೇಕೊ ಸುಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಮಡಚಿ

ಕಾದು ಹದವಾಗೆ ತನು ಮನದೆ

ಮುದ ಶೃಂಗಾರಕಾವ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆ ! ||

ಜಡೆಯಿದು ಜಲಪಾತದ ಸೊಬಗು

ಬಿಚ್ಚಿದ ತುರುಬದ ಬಾಚಲಿದೆ ನಯದೆ

ಸದ್ದಾಗುತ ಚಂಚಲಿಸುವ ಬಳೆಯ

ಮೌನ ಕಪಾಟಿನಲಿರಿಸದಿರೆ ಗದ್ದಲವೆ ! ||

ನಿರಾಡಂಭರ ಸುಂದರಿ ನಾನೆಂದೆ

ಸಹನೆ ತೋರದೆ ಹೋಗೆ ಸೊಗವೆಲ್ಲಿದೆ ?

ದಣಿವ ತೋರದೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಹೊದ್ದು

ನಿನ್ನ ಮುನಿಸ ತಣಿಪೆ, ಕಾಯಬಾರದೆ ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೮.೦೨.೨೦೨೦

(picture source: Internet / social media)

1754. ಗಜಲ್ (ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ)


1754. ಗಜಲ್

___________________________

(ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ)

ಮಳೆಯಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಸುವ ಮುಗಿಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ

ಧಾರಾಕಾರ ತುಂಬಿದ ದಿಗಿಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಎದೆಯೊಳಗೆ ಹರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಹ, ಕೊಚ್ಚುತ ಎಲ್ಲ ಸಂದೇಹ

ಮನಸೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬಯಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರುವ ದುಃಖದ ರಾಶಿ, ನೆನಪಿಗಿಲ್ಲ ಚೌಕಾಶಿ

ಅಲೆಯಲೆ ತೀರ ಹುಡುಕೊ ಕಡಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಯಾರಿಗೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಯಾತನೆ, ನೀನಿಲ್ಲದ ವೇದನೆ

ಎದುರಲಿದೆ ಕಹಿ ಮದಿರೆ ಬಟ್ಟಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

ಗುಬ್ಬಿಗೆ ಎರವಾಗಿ ಹೋದೆ ಸಖಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬಿಡು ಚಂದ್ರಮುಖಿ

ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷದ ಕತ್ತಲೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಲು, ಇದು ಅಂತದ್ದೊಂದು ರಾತ್ರಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೯.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1753. ನಿದಿರಾದೇವಿ


1753. ನಿದಿರಾದೇವಿ

____________________

ಯಾಕಿನ್ನು ಬಾರದೊ ನಿದ್ದೆ

ನೀರವತೆ ಕಾಡುವ ಸದ್ದೆ

ಬರಳೇಕೊ ರಾಜಕುಮಾರಿ

ನಿದಿರೆಯ ಮದಿರೆ ಸವರೆ ! ||

ಬರಲೇನೊ ಅವಸರವಿದೆ

ಹವಣಿಸಿ ರೆಪ್ಪೆ ಮುದುಡಿದೆ

ಬಿಡನಲ್ಲ ಬದಿಗೆ ಕುಮಾರ

ಕೂತು ಕತೆ ಹೇಳುತಲಿಹ ! ||

ಅವನಿಗಿನ್ನು ಬಾರದ ನಿದ್ದೆ

ಅವನಿ ಮೌನಕವನದೆ ಸದ್ದೆ

ನಿರ್ಜನ ನಿರ್ವಾತ ನಿಶ್ಚಿತಕು

ಬಿಡದೆ ಪಠಿಸಿ ಮಂತ್ರದಂತೆ ||

ಅವನದೇನೊ ಅವಿರತ ಕಥನ

ಮುಗಿಯದ ಯುಗದಾಚೆ ಗಾನ

ಏರುತವನ ಕಲ್ಪಾಶ್ವದ ಬೆನ್ನಲಿ

ಹುಡುಕಬೇಕು ಅವನ ನಿಧಿಯ ! ||

ಪಯಣವವನದೇಕೊ ಸತತ

ನಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರ ಉಸುರುತ

ಕೊನೆಗವನ ನಿಕ್ಷೇಪ ಎಟುಕಿರೆ

ನಿದಿರಾದೇವಿಗಾಗಲೆ ಆಹ್ವಾನ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೧.೦೧.೨೦೨೦

(picture source: internet / social media)

1752. ಗಜಲ್ (ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ?)


1752. ಗಜಲ್

_______________________

(ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ?)

ಬರಿ ಕುಡಿಗಣ್ಣ ನೋಟ ಸಾಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು

ಕದ್ದು ಕದ್ದು ನೋಡುವೆ ಅದೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಕಣ್ಣಲ್ಲೆ ನೀಡುತ ಕರೆಯೋಲೆ ಕೆಣಕಿ ಸೆಳೆದವಸರದೆ

ಮಾತಾಡದೆ ಸರಿಯಲೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಆಸೆಗಳಿದ್ದರು ನೂರಾರು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಿಸದೆ ಹಕ್ಕಿಯ

ಸೆರಗಡಿಯಲಿ ಬಚ್ಚಿಡಲೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಹೇಳ ಬಂದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೈಗೆಟುಕದಾಟ ಆಡಿ

ಕದದ ಹಿಂದೆ ಇಣುಕುವುದೇಕೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

ಗುಬ್ಬಿ ಶರಣಾಗಿ ಹೋಗಾಯ್ತು ಕೂತಿದೆ ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲೆ

ಮತ್ತೇಕೆ ಹೇಳದೆ ಕಾಡುವೆ ? ಮನದಲೇನಿದೆ ಹೇಳು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೭.೦೨.೨೦೨೦

(Picture source: internet / social media)

1751. ಸುಳಿದಾಡೆ ನೀ ಗಾಳಿಯಂತೆ..


1751. ಸುಳಿದಾಡೆ ನೀ ಗಾಳಿಯಂತೆ..

___________________________________

ಗಾಳಿಯಾಡದೆ ಬೆವರಿದೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ

ಸುಳಿದಾಡಬಾರದೇನೆ ಅತ್ತಿತ್ತ ?

ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳ ಬೀಸಣಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ

ಬೀಸಬಾರದೇನೆ ಹಿತಕರ ಸಂಗೀತ ? ||

ಬಿರುಸದೇಕೊ ನಡುಹಗಲ ಸೂರ್ಯ

ನೀನಿದ್ದರಿಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ ತಾನಾಗುವ

ನಿನ್ನಾರವಿಂದದ ವದನಕೆ ಮಾತ್ಸರ್ಯ

ಬೆವರಹನಿಯಾಗಿ ತಾನೆ ತಂಪಾಗುವ || ಗಾಳಿಯಾಡದೆ ||

ಬಂದು ಸುಳಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿನ ಗಾಳಿ

ನೇವರಿಸುತ ಚಂದ ಮಾರುತನ ಲಗ್ಗೆ

ತುಟಿಯ ತುಂಬಿ ನಗೆ ತುಳುಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ

ಹಿತವದೇನೊ ಗಂಧ ಮನಸಾರೆ ಹಿಗ್ಗೆ || ಗಾಳಿಯಾಡದೆ ||

ನೀನಿಲ್ಲದೆಡೆಯಲಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಮೌನ

ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗೀತೆ ಮಾತಿನ ಯಾನ

ಗೆಜ್ಜೆಯಲುಗಿಗು ಜೀಕಿ ತಂಗಾಳಿ ಭ್ರೂಣ

ಆವರಿಸೀತು ಬಾರೆ ಸುಳಿದಾಡೆ ನಿರ್ವಾಣ || ಗಾಳಿಯಾಡದೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೮.೨೦೧೯

(Picture source: internet / social media)

1750. ವೈನಿನ ಬಾಟಲು !


1750. ವೈನಿನ ಬಾಟಲು !

________________________

ವೈನು ವೈನಾಗಿ ತುಂಬಿ

ಬಾಟಲು ಪೂರ

ಖಾಲಿಯಾದ ಹೊತ್ತಲಿ

ಮತ್ತಾಗಿ ಅಪಾರ ! ||

ಬಾಟಲಿ ಬಿರಡೆ ಸೀಲು

ತುಂಬಿಸೆ ಸರಳ

ಸುತ್ತಿ ಬ್ರಾಂಡು ಲೇಬಲ್ಲು

ಬೆಲೆಯಾಗ ಜೋರ ||

ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಸರಕು

ಅಂಗಡಿ ಸಾಲು

ತೆತ್ತು ಕೊಂಡವರು ಚುರುಕು

ಸಂಭ್ರಮಿಸೆ ಡೌಲು ||

ಆಚರಣೆ ಆರಂಭ ಬಿರಡೆ

ತೆರೆದಾಗ ಗ್ಲಾಸು

ತುಟಿಗಿಟ್ಟ ಹೊತ್ತಲಿ ಮತ್ತು

ನೆನಪೆಲ್ಲ ಲಾಸು ||

ಗ್ಲಾಸಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ರವಾನೆ

ಬಿಸಿಯೇರಿ ಕಣ ಕಣದಲು

ಹಾರಿ ತೂರಾಡಿ ತನುಮನ

ವೈನಿಗದೆ ಹೊಸ ಬಾಟಲು ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೮.೨೦೧೯

(Picture source : internet / social media)

1749. ಅಪರಿಚಿತ..


1749. ಅಪರಿಚಿತ..

_______________________

ಬಹುದಿನದ ತರುವಾಯ

ಎಚ್ಚೆತ್ತಂತಾಗಿ ತಟ್ಟನೆ

ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ

ಎಲ್ಲ ಯಾಕೊ ಅಪರಿಚಿತ ! ||

ಅದೆ ನೆಲ ಜಲ ಆಕಾಶ

ಯುಗಾಂತರ ಮೂಲದ್ರವ್ಯ

ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಬದುಕು ಮಾತ್ರ

ದಿನದಿಂದ ದಿನಕೆ ಅಪರಿಚಿತ ||

ಅದೆ ಸುಕ್ಕಿದೆ ಮುದಿತನಕೆ

ಹಿರಿತನದ ಯಜಮಾನಿಕೆಗೆ

ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹೊರೆ ಯುವಪ್ರಾಯಕೆ

ಭಾರವೆಣಿಸಿ ಜನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದತ್ತ ||

ಅದೆ ಇಂಗಿತವಿದೆ ಬದುಕಿಗೆ

ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ನೆರಳಿನ ಧಾವಂತ

ಬಯಕೆ ರುಚಿಗೆ ಓಲುತ ತುಟ್ಟಿ

ಅಭಿರುಚಿಯಡಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ! ||

ನೆರೆಹೊರೆ ಬದಲಾಗಿಹೋಗಿದೆ

ನೆರೆ ಪ್ರವಾಹ ಕಾಡುವ ಪರಿ ಕೂಡ

ನಿಸರ್ಗದ ಜತೆ ನಾವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ

ನಮ್ಮಂತಾಗುತ ಪ್ರಕೃತಿ ಖಾಜಿ ನ್ಯಾಯ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೮.೨೦೧೯

(Picture source: Internet / social media)

01748. ನೀ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಗೀತೆ


01748. ನೀ ನನ್ನೊಳಗಿನ ಗೀತೆ

______________________________

ನೆನೆದೆ ನೆನೆದೆ ನಿನ್ನ ನೆನೆದೆ ಮನದೆ

ನಿನ್ನ ನೆನಪ ಮಳೆಯಲಿ ಮನಸೊದ್ದೆಮುದ್ದೆ

ಮೌನದಲಿ ಕೂತರು ಬರಿ ನಿನ್ನ ಸದ್ದೆ

ರಿಂಗಣಿಸುತಿದೆ ಜಪಿಸಿ ಎದೆ ನಿನ್ನ ಸರಹದ್ದೆ ||

ಇತ್ತೇನೇನೊ ಕೊಚ್ಚೆ ಕೆಸರ ರಾಡಿಯೆ

ಬಿದ್ದಿತ್ತಾರದೊ ಕಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಕು ಮಾಯೆ

ನೀ ಬಂದೆ ಬಾಳಿಗೆ ಗುಡಿಸೆಲ್ಲ ನಕಲಿ

ನಿನ್ನ ನೆನಪ ತುಂತುರಲೆ ಹನಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ||

ತುಟಿಯ ತೇವದೆ ಮಾತಾಗಿ ಮೃದುಲ

ಗುಣುಗುಣಿಸುತೆಲ್ಲ ದನಿ ಇಂಪಾಗಿ ಹಂಬಲ

ಚಡಪಡಿಸುತಿದ್ದ ಹೃದಯ ಕದ ಮುಗ್ಧ

ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಹಸುಗೂಸಂತೆ ನಿಶ್ಯಬ್ಧ ||

ಬಿರುಗಾಳಿಯಿತ್ತು ತಂಗಾಳಿ ನೀನಾದೆ

ತಂಗಳಾಗಬಿಡದೆ ಭಾವನೆ ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಿದೆ

ಹುಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ರೀತಿ ಗೊಣಗಾಟ ಸದಾ

ನಕ್ಕು ನಲಿದಾ ಮನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಸ್ವಾದ ||

ನೆನೆಯಲೇನಿದೆ ಬಿಡು ನೀನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ

ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೈವ ಪ್ರಾಣಮೂರ್ತಿ ಅರಸಿ

ಕೂತಾದ ಮೇಲೇನು ಕೊಡುತಿರೆ ವರವ

ಅಂತರಂಗಿಕ ಭಕ್ತ ನಾನಿಹೆ ಬೇಡುವ ಜೀವ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01747. ಬರ್ದಾಕು ಮನಸಾದಾಗ..


01747. ಬರ್ದಾಕು ಮನಸಾದಾಗ..

____________________________

ಬಿಡು ಬರೆಯೋಣ ಮನಸಾದಾಗ

ಅಂದರಾಯ್ತ? ಆಗೋದ್ಯಾವಾಗ ?

ಅನಿಸಿದಾಗಲೆ ಬರಕೊ ಮರುಳೆ

ಯಾರಿಗ್ಗೊತ್ತು, ಏನಾಗುತ್ತೊ ನಾಳೆ ?! ||

ಬರೆಯೋಕಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ

ಪದ ಮರೆಯೋದುಂಟು ಆಗಿ ಕಗ್ಗಂಟು

ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರೆದಾದ್ರೆ ನಂಟು ||

ಎಲ್ಲಾರಿಗು ಸಿಕ್ಕೊ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದಲ್ಲ

ಸಾಲು ಬರೆಯೋದಕ್ಕು ತಿಣುಕ್ತಾರೆಲ್ಲ

ಬರೆಯೋಕೆ ಮನಸು ಇರಲಿ ಬಿಡಲಿ

ಗೀಚ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ತೋಚಿದ್ ಗೀಚ್ಕೊಳ್ಲಿ! ||

ಸರಿಯೊ ತಪ್ಪೊಂತ ಯಾಕಪ್ಪ ಚಿಂತೆ?

ಬರೆದಿದ್ದನ್ಯಾರು ನೋಡೋದಿದೆ ಮತ್ತೆ?

ಬರ್ಕೊಳ್ಳೊ ತೆವಲು ನಮ್ಮನಸಿನ ಡೌಲು

ಮಳೆಗೆ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಕುಣಿದಾಡ್ದಂಗೆ ನವಿಲು ||

ಮನಸಾದಾಗ ಬರಿಯೋಕೆದೆ ಜಾಗ

ಇದ್ರೂನು ಭಾವನೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಸರಾಗ

ಗೀಚಿದ್ದ ಮುದುರಿ ಎಸೆಯೋಲ್ವ ಕಾಣ್ದಂಗೆ

ಬರ್ದಾಕು ಈಗ್ಲೂನು ಎಸೀಬೋದು ಹಂಗೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01746. ಸೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮಾಕರ್ಮ..


01746. ಸೃಷ್ಟಿ ಧರ್ಮಾಕರ್ಮ..

______________________________

ನಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ

ಸೃಷ್ಟಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ

ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಪರಮ

ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕರ್ಮ ! ||

ನಾನೆ ಮೂಲ ಬೀಜ

ಬಿತ್ತಿದೆ ಮೊದಲ ತಾಜ

ಬೆಳೆದ ಪೈರಲಿತ್ತು ಹೊಸತು

ಮತ್ತದೆ ಬಿತ್ತುತ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಸರತ್ತು ||

ಮೊದಲಿತ್ತು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ

ಮರುಕಳಿಸಲದೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಮಾಡುವ ಮಂದಿ ನೂರಾರು

ಗುಣಮಟ್ಟದಲದಕೆ ತಕರಾರು ||

ಆಗೀಗೊಮ್ಮೆ ಫಸಲು

ಬಡ್ಡಿಯ ಜತೆಗೆ ಅಸಲು

ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಜತೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ

ಹಿಗ್ಗಲು ಬಿಡ ವಿನಾಶ ಸಮಷ್ಟಿ ||

ಪ್ರಯೋಗದೆ ಬೇಸತ್ತು

ಅರಿವಾದಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಳೆತು

ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿನಾಶ ಪ್ರಳಯ

ಮತ್ತೆ ಮಾಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಣಯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)

01745. ಕನ್ನಡ ತಾಯೆ, ನೀಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ..


01745. ಕನ್ನಡ ತಾಯೆ, ನೀಡೆ ಭಿಕ್ಷೆ..

_________________________________

ನೀಡು ಭಿಕ್ಷವ ತಾಯಿ ನೀಡು ಮಾತೆ ಭಿಕ್ಷ

ಅನ್ನ ಬೇಡೆನು ಮಾಡು ಕನ್ನಡವ ಸುಭೀಕ್ಷ

ತಪ ಜಪದ ಹಂಗಿರದೆ ನೀಡಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷ

ದೊರಕುವಂತಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷ ||

ಮಾತಾಳಿ ವಾಚಾಳಿ ಮನಸಾರೆ ನುಡಿವ

ಪರಭಾಷೆಯ ಚಾಳಿ ಅಮ್ಮನಾ ಕೊಲುವ

ಮಾತಾಟದಲಿ ಬೇಕೆ ಪರಕೀಯತೆ ಹಂಗು ?

ಮರೆತರೂ ಸರಿಯೆ ಮಾವು ಹಲಸು ತೆಂಗು ? ||

ಇತಿಹಾಸ ಚರಿತೆಯಲಿ ಅಮರವಾಗಿಸಿದೆ

ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರಂತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಕರುಣಿಸಿದೆ

ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ನಲ್ನುಡಿ ದಾಸ ಶರಣತನ

ಪದ ವಚನ ಸಾಮಾನ್ಯನಧಿಗಮಿಸೆ ಅಜ್ಞಾನ ||

ನವಿರಲಿ ನಯ ನುಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರೆದೆಗೆ ಶಿಖರ

ಕುಸುಮ ಪೋಣಿತ ಹಾರ ಸುಂದರಾ ಅಕ್ಷರ

ಹಿರಿಮೆ ಪಡಲೆನಿತಿದೆಯೊ ಅಗಣಿತ ಕೋಟಿ

ಸುಮ್ಮನಿಹನೇಕೊ ಕಂದ ಆದಾಗಲೂ ಲೂಟಿ ? ||

ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕೇಕೊ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಬರೆದುಕೊಡು

ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದೆ ಕಾವಲು ಸೊಗಡು

ಮಲಗಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಲವಳು ನೆಮ್ಮದಿ ನಿದಿರೆ

ನಮ್ಮ ಜೋಗುಳದಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಕುದುರೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: https://goo.gl/images/Kw2YLo)

01744. ಸುಲೋಚನಧಾರಿಣಿ..


01744. ಸುಲೋಚನಧಾರಿಣಿ..

_____________________________

ಚಂದದ ಮುಖ-ಕೊಂದು

ಬಂತು ಬಂಧದ ಆವರಣ

ಕಾಣದಕ್ಷರ ದೂರದ ತಾಣ

ನಾಸಿಕ ಜೊತೆ ಸುಲೋಚನ ||

ಸಿಗ್ಗು ಸಂಕೋಚ ತುಸು ತಲ್ಲಣ

ಅಂತರಾಳ ಭೀತಿ ಅವಲಕ್ಷಣ

ಸೌಂದರ್ಯಕೆ ಕುಂದು ಅನಿಸಿಕೆ

ಗುಟ್ಟಲಿ ಧರಿಸುವ ಚಿಟ್ಟು ಮನಕೆ ||

ಸಿಕ್ಕೆ ತಂಪು ಕನ್ನಡಕದ ದಾಯಾದಿ

ತುಸು ಸಾಂತ್ವನ ಕರಗಿದ ಬೇಗುದಿ

ಹಚ್ಚಿ ಅದರದೆ ಬಣ್ಣ ಮುಚ್ಚೆ ಗಾಜನು

ಬಿಸಿಲಲಿ ಕಪ್ಪು ಕನ್ನಡಕ ತಾನಾದನು ||

ಮೊದಮೊದಲವತಾರ ಗೊಂದಲ

ನಡು ನಡುವಲಿ ಇಣುಕುತ ಸಾಕಾರ

ನಿಧನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಾಗ ಸಲೀಸು

ಗೊತ್ತಾಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರದದೆ ಕೇಸು ||

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ

ಸಹಜತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನ ಸ್ವಸ್ಥ

ಚಂದ ಕಾಣೆ ಚಾಳೀಸಲಿ ನಗೆ ಮುಖ

ನಿರಾಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತದೆ ಪುಳಕ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೯.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source :

https://goo.gl/images/h7DCQ1

https://goo.gl/images/7cGCf6

https://goo.gl/images/qhZUr1)

01743. ಅನುಸಂಧಾನ


01743. ಅನುಸಂಧಾನ

__________________________

ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಮಿಡಿತ ದುಡಿತ

ನಿಲುಕದಿಹ ಕಾಣ್ಕೆ ಎನಿತದೆಷ್ಟೊ…

ಚೇತೋಹಾರಿ ವಿವಶತೆ ಪರವಶ

ತನ್ಮಯ ಚಿತ್ತ ನೇವರಿಸುತಿಹ ಪರಮ ||

ಪ್ರಾಣವಾಯು ಸ್ತಂಭನ ಆವರ್ತನ

ಉಚ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಮರೆತ ಪರ್ಯಾಯ

ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷಿಪ್ತ ತುರ್ಯಾವಸ್ಥೆ

ತುರ್ಯಾತೀತ, ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ||

ನಾಡಿಚಕ್ರ ಬಂಧ ವಿಮುಕ್ತ ಕುಂಡಲಿನಿ

ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರಾಭಿಮುಖ ಆರೋಹಣಾವೃತ

ಉನ್ಮತ್ತ ಉತ್ಕಟ ಉದ್ದೀಪಿತ ಶಕ್ತಿ ಗೋಳ

ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಗೋಚರ ಲೋಕ ||

ಪರಮಾನಂದ ಸ್ರಾವ ಅತೀತ ಮಕರಂದ

ಸಂಯೋಗ ಸುಯೋಗ ಸಾಧಕ ದಿಗ್ಮೂಢ

ವಾಕ್ಚತುರ ಮೂಕತೆ ಕಂಬನಿ ಧಾರಾಕಾರ

ಹರಿದು ಭಾಷ್ಪ, ತುಂಬಿ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರ ||

ವಿವಶ ಗಳಿಗೆ ಮೌನ, ಪರವಶತೆ ತನ್ನೊಳಗೆ

ಕಲುಷಿತಾ ಕಷ್ಮಲ ಅಮಲ ಕೆಸರ ಕಮಲ

ನಖಶಿಕಾಂತ ಸ್ಖಲನ ವಿದ್ಯುಲ್ಲತೆ ಸಂಧಾನ

ಕಣಕಣದೊಳವನೆ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಬೆರಗಿಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01742. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ?


01742. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ?

______________________________

ನನಗೇನು ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ

ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ?

ಗೊತ್ತಾದರೆ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ

ಹಾಳು ಕೀಟ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೊರೆತ ||

ಮೂರ್ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಳ ಮಾತಲ್ಲ

ಮತ್ತೇನದೇನೇನೊ ಸಮಾಚಾರ

ಉಣ್ಣುಡುವುದಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ

ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ||

ಕೆಲಸವಿದೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತಿದೆ

ಸಮಯವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಲ್ಲೆ ಚಿತ್ತ

ಹನಿಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳವೆ ಹೊಂಡ

ಬೇಕೇನಿದೆ ಯಾಕೊ ಅರಿವಿಲ್ಲ ||

ಕಸುವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟ ನೀರು

ತೋಳ ಕಸು ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಕರಾರು

ತುತ್ತನ್ನಕಿಲ್ಲ ತತ್ವಾರ, ಮನಸಿಲ್ಲ

ಬಹುದು ಬಾರದು ಗೊಂದಲಕರ ||

ದಾಟಾಯ್ತು ಆ ದಿನಗಳ ಸಮರ

ಯಾಕೊ ಮುಂದಿದೆ ಖಾಲಿ ನೆಲ

ಅದೇ ಸಂಸಾರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ

ಮನಕೇನೊ ಬೇಕಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : https://goo.gl/images/tEU7KC)

01741. ನೀನಾಗೆ ಮಳೆಯಂತೆ : ಸುರಿದರೂ, ನಿಂತರೂ..


01741. ನೀನಾಗೆ ಮಳೆಯಂತೆ : ಸುರಿದರೂ, ನಿಂತರೂ..

_________________________________________________

ನಾಚಿಕೆಗೆಡೆಗೊಡದೆ ಮಳೆ ನೋಡೆ

ನಿಲದೆ ಸುರಿಯುತಿದೆ ಹೇಗೆ ಎಡಬಿಡದೆ !

ಬಿಡು, ನೀನೇಕೆ ನಾಚುವೆ ಹೀಗೆ ?

ತುಟಿ ಬಿರಿದು ಸುರಿದಿರಲಿ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ||

ನೋಡಾಗಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೋಡದ ಕಿಟಕಿ

ಕದ ತೆರೆದೇನೊ ಮಿಂಚಿನ ಬಿಳಿ ಹೂವೆರಚಿ

ಬಂದು ಹೋದಂತೆ ನಡುವೆ ಗುಡುಗು

ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ನಕ್ಕರದೆ ಸದ್ದಲಿ ಮಿಂಚು ನಗೆಯೆ ||

ನೋಡಿದೆಯ ಕೊಟ್ಟರು ಗಗನದೊಡಲು

ಹನಿ ಹನಿ ಧಾರೆ ದಾರದೆಳೆ ನೇಯ್ದ ನೂಲು

ಸೀರೆ ಸೆರಗಂತೆ ಮುಸುಕಿದೆ ಇಳೆ ಶಿರದೆ

ನೀನ್ಹೊದ್ದ ಸೆರಗ ಮರೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಗುತಿದೆ ||

ನೋಡೀ ನೆಲವೆಲ್ಲ ಒದ್ದೆಮುದ್ದೆ ಮಳೆಗೆ

ನಿಂತ ಮೇಲೂ ಕುರುಹುಳಿಸುವ ಕೈ ಚಳಕ

ಒಣಗಿದರು ಇಂಗಿ ಕರಗುವುದೊಳಗೆಲ್ಲೊ

ನೀನಿಂಗಬಾರದೆ ಎದೆಯ ಬಂಜರಲಿ ಹಾಗೆ ? ||

ಅದೆ ಮಳೆಯ ಮಹಿಮೆ- ನಿಂತ ಹೊತ್ತಲು

ಉಳಿಸಿಹೋಗುವ ಘಮಲು ಒಲುಮೆ ಸದಾ ಹಿತ್ತಲು

ನಶಿಸುವಾ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಹನಿಯ ಅಮಲು

ನೀನಾಗು ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಸುರಿವ ಮಳೆ ದನಿ ಕೊರಳು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೭.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: Internet / social media)

01740. ಭಾನುವಾರದ ಮಂಡೆ


01740. ಭಾನುವಾರದ ಮಂಡೆ

_____________________________

ಭಾನುವಾರದ ಮಂಡೆ

ಸೋಮಾರಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡೆ

ಮಿಸುಕದತ್ತಿತ್ತ ಮಿಂಚಂತೆ

ಮೆದ್ದ ಹೆಬ್ಬಾವಿನ ಹಾಗಂತೆ ||

ಜಾಗೃತ ಮನ ಧೂರ್ತ

ಆಲಸಿಕೆಯದೇನೊ ಸುತ್ತ

ಇಚ್ಚಿಸೊಂದೆ ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ

ನೋಡ ನೋಡುತೆ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆ ! ||

ಕೆಲವರಿಗಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯ

ಬೇಗನೆ ಎಚ್ಚರ ಅಯೋಗ್ಯ!

ದಿನನಿತ್ಯ ಮೇಲೇಳೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ

ಬೇಡದಿದ್ದರು ರವಿವಾರದೆ ಶನಿಗ್ರಹ ||

ಹಗಲಿಗು ಏನೊ ವೇಗ

ದಿನವುರುಳಿ ಎಂತೊ ಬೇಗ

ಕೂತಲ್ಲೆ ಮಾತಾಟ ನೋಡಾಟ

ನಡುರಾತ್ರಿ ದಾಟಿದರು ಪರದಾಟ ||

ಸೋಮವಾರದ ಜಾವ

ಕಣ್ಣಿನ್ನೂ ಮಲಗದ ಜೀವ

ಮೇಲೇಳೊ ಹೊತ್ತಲಿ ತೂಗಿ

ತಟ್ಟಿ ಮಲಗಿಸುವ ಮನ ಜೋಗಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)

01739. ಅತೃಪ್ತಾತ್ಮ…


01739. ಅತೃಪ್ತಾತ್ಮ…

_________________________

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಶಿಖರ ತೊಳೆಯೆ..||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ನಾನಲ್ಲ ರವಿ ಮಜ್ಜನ ಮೈ ತೊಳೆಯೆ! ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಅದು ಒಣಗಿದ ಭುವಿಯಿತ್ತ ಕರೆಯೆ.. ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಬೆವರಲಿ ಜನ ಶಪಿಸುವರಲ್ಲ ಸರಿಯೆ..? ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಸುರಿಯದಿರೆ ಶಪಿಸುವೆಯಲ್ಲ ನೀನೆ ! ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಕವಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಬಿಡರಲ್ಲ ಉಳಿಯೆ ! ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ತೀರಿಸೆ ಋಣ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಕಳೆಯೆ ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಸುರಿವುದೆನ್ನ ಹಣೆಬರಹದ ಪರಿಯೆ ||

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಸುರಿವೆ ಮಳೆಯೆ?

ಯಾಕ್ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸುರಿಮಳೆಯೆ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೬.೦೫.೨೦೧೮

01738. ನಡೆದಿರು ಸುಮ್ಮನೆ..


01738. ನಡೆದಿರು ಸುಮ್ಮನೆ..

________________________

ನಡೆದೆ ನಡೆದೆ ನಡೆದೆ

ನಡೆಯುತ್ತಲೆ ಇದ್ದೇನೆ

ನಡಿಗೆಗಾಗಿದೆ ನಡು ವಯಸು

ನಿತ್ರಾಣವೆನಿಸಿ ಕುಸಿವ ಹಂಬಲ.. ||

ಓಡು ಓಡೆಂದರು ವ್ಯಾಯಾಮ

ಎಲ್ಲರದೊಂದೊಂದು ಆಯಾಮ

ಅದಕೆಂದೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಶೂಸು ಲೇಸು

ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸದಿನ್ನು ಕೂತು ವರ್ಷವಾಯ್ತು ||

ಆಡೆಂದರಾಟ ಎಂಥ ಕುಣಿದಾಟ

ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಬಿರು ಬಿಸಿಲ ಹುಡುಗಾಟ ?

ಮನವೀಗ ಇಡುವ್ಹೆಜ್ಜೆ ಜಿಗಿತ ಆರಡಿ ದೂರಕೆ

ಕಾಲಿನ್ನು ಏಕೊ ದಾಟದೆ ನಿಂತಿದೆ ಮೊದಲಲ್ಲೆ ! ||

ನರ್ತಿಸುತ ಬೆವರಾದವರಲ್ಲಿ

ಯೋಗ ಶಿಬಿರ, ಕಸರತ್ತ ಕಂಸಾಲೆ

ಜಿಮ್ಮುಗಳಲಿ ಬೆವರಿಸಿ ಭಾರವೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ

ಮುಟ್ಟಾದವರ ನಡುವೆ ಕಾಡಿ ಅನಾಥ ಪ್ರಜ್ಞೆ ||

ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಸತರದ ಗೀಳು

ನಡೆವುದೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾದಿ

ಪಾದದಡಿಯ ನರವ್ಯೂಹ ನೆಲ ಮುಟ್ಟೆ

ನಖಶಿಖಾಂತ ಮರ್ದನವಾದಂತೆ ಸಕ್ರೀಯ |

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೬.೦೫.೨೦೧೮

(Picture 1 from : Internet / social media; Picture 2,3 from Wikipedia)

01737. ನಾನವಳಲ್ಲ, ನಾನವಳು!


01737. ನಾನವಳಲ್ಲ, ನಾನವಳು!

____________________________

ಬಾಯಲಿ ಜಗ ತೋರಿದ ಅವನಲ್ಲ ನಾನು

ಬರಿ ಸನ್ನೆ ಮಾತಲ್ಲೆ ಜಗವ ಕುಣಿಸುವೆನು !

ಕಣ್ಣಂಚಲೆ ತೋರುವೆನೆಲ್ಲ ಮಿಂಚಿನ ದಾಳ

ಇಣುಕಿದರಲ್ಲೆ ಕಾಣುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನದಾಳ ||

ನೋಡಿದೆಯಾ ಕಣ್ಣು? ಕಣ್ಣೊಳಗಿನ ದೋಣಿ

ನಯನ ದ್ವೀಪದ ಬಿಳಿ ನಡುಗಡ್ಡೆ ವನರಾಣಿ

ತಂದಿಕ್ಕಿದರಾರೊ ಹೊಳೆವ ಚಂದಿರ ಚಂದ

ಹೆಣ್ಣಿಗು ಸೌಂದರ್ಯಕು ಎಲ್ಲಿಯದಪ್ಪ ಬಂಧ ! ||

ಅಕ್ಷಯ ಸಂದೇಶ ಅಕ್ಷಿಯೊಳಡಗಿದೆ ಸತ್ಯ

ಅರಿಯಬಿಡದ ತೇಲಾಟ ಗಾಜ ನೀರ ಮತ್ಸ್ಯ

ಚಂದನ ವನ ವದನ ತೀಡಿದ ತುಟಿ ಸಾಂಗತ್ಯ

ಕಡೆದಿಟ್ಟ ಶಿಲ್ಪ ನಾಸಿಕ ಸಂಪಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ||

ರಂಗುರಂಗು ದೃಷ್ಟಿಬೊಟ್ಟು ಬಿರಿದಾ ದಾಳಿಂಬೆ

ಅರೆಪಾರ್ಶ್ವದನಾವರಣ ಧರೆಗಿಳಿದಂತೆ ರಂಭೆ

ಚೆಲ್ಲುವ ಸುಧೆಯಂಗಳದೆ ಅವಳಾಗುವಳಂಬೆ

ಹೆಸರಿಸಲೆಂತೂ ಹೆಸರೆ ಕೋಟಿನಾಮ ಶೋಭೆ ||

ಸೌಮ್ಯ ನೋಟದೆ ಜಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿ ಅಂತರಾಳ

ಒಂದೇ ಕದ ಹಾದಿ ಒಳಗ್ಹೊಕ್ಕಲಿದೆ ಹೊರಗಲ್ಲ

ಬಲೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಮೀನಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುತ ಮುಗ್ಧ

ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ಸಿಗಲಿಬಿಡಲಿ ಸಂದಿಗ್ಧ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media received via Madhu Smitha – thank you 🙏😊👍)

01736. ಯಾಕೊ ಮಾಧವ ಮೌನ?


01736. ಯಾಕೊ ಮಾಧವ ಮೌನ?

_________________________________

ಯಾಕೊ ಮುನಿದೆ ಮಾಧವ ?

ಮಾತಾಡದೆ ಕಾಡುವೆ ಯಾದವ ?

ಮರೆಯಲೆಂತೊ ನೀ ವಿನೋದ

ಕಂಡು ಗೋರಾಜನು ಮೂಕಾದ ! ||

ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನಿಸರ್ಗ

ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲಾ ನಂದನ ಸ್ವರ್ಗ

ನಂದ ಕಿಶೋರ ಇನ್ನೇನು ದೂರು ?

ಹೇಳಬಾರದೆ ಅದೇನಿದೆ ತಕರಾರು ? ||

ಮುನಿಸಲೇಕೆ ಕೂತೆ ತುಟಿ ಬಿಗಿದು ?

ರಾಧೆ ನಾ ಒರಗಿದರು ಅಪ್ಪುತ ಖುದ್ಧು

ಎಂದಿನಂತೆ ಮೀರೆಯೇಕೊ ಸರಹದ್ದು ?

ಹುಸಿ ಬೇಡೆನ್ನುತ ಕಾದ ಮನ ರಣಹದ್ದು ! ||

ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ನಿನಗೆಂದೆ

ನೀನಿಂತು ಕೂರೆ ನನಗೇನಿದೆ ದಂಧೆ ?

ಮೌನ ಸಲ್ಲದೊ ನೀ ಮಾತಾಡೆ ಚಂದ

ಮರೆತುಹೋಯ್ತೇನು ನಮ್ಮಾ ಚಕ್ಕಂದ ? ||

ಭಾವದ ಲಹರಿಯಡಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟೆ ನನ್ನನೆ

ನಿನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕೆ ಅನುಭವಿ ಜ್ಞಾನಿ ನಾನೆ

ನನ್ನೊಳಗೆ ನಿನಗೆಂದೆ ಮೀಸಲು ಕೋಣೆ

ಬೆಳಗುವ ಜ್ಯೋತಿ ನೀ ಮಂಕಾಗೆ ಬೇನೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media received via Manasa Mahadev Govardhan – thank you 🙏👍😊💐)

01735. ವೀಣಾಪಾಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ


01735. ವೀಣಾಪಾಣಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ

__________________________________

ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತಿಹಳೆ ಸರಸಿ

ಸರ್ವಾಲಂಕೃತೆ ಬ್ರಹ್ಮನರಸಿ

ಮೀಟೆ ಬೆರಳಲಿ ಝೇಂಕಾರ

ಮರುಳಾದರೊ ಲೋಕಪೂರ ||

ಮಂದಸ್ಮಿತೆ ತಾ ಜ್ಞಾನದಾತೆ

ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿಗೊಡತಿ ವನಿತೆ

ಮಣಿಹಾರ ತಾಳೇಗರಿ ಕರದೆ

ಮೊಗೆದಲ್ಲೆ ಕೊಡುವ ಶಾರದೆ ||

ಕಮಲ ಕುಸುಮ ಸಿಂಹಾಸನ

ಹೇಮಾ ಕಿರೀಟ ಶಿರ ಭೂಷಣ

ನವರತ್ನ ನಗ ಸರ್ವಾಲಂಕೃತೆ

ನಖಶಿಖಾಂತ ವೈಭವ ಮಾತೆ ||

ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿಯಾದವಳು

ಮೌನದೇ ವರವೀವ ಮುಗುಳು

ಸಾಧಕನಿರೆ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜೆಗು ಬೆಂಬಲ

ಮುಗ್ಧಳಂತೆ ವೀಣೆಯ ಹಂಬಲ ||

ದೊರಕಲೊಮ್ಮೆ ಕೈ ಬಿಡದವಳು

ಲಕುಮೀ ಚಂಚಲೆ ಓಡಾಡುವಳು

ಪ್ರಕಟಿಸಳು ಭಾವ ಉಮೆಯಂತೆ

ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಸಿ ಕಾಯುವ ಘನತೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೫.೨೦೧೮

(Painting by : Rekha Sathya, thank you very much! 🙏😊👍💐🌹)

01734. ಅವಳಾದ ಬಗೆ..


01734. ಅವಳಾದ ಬಗೆ..

________________________________________

ಗಗನದ ಬಿಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಣಗಳೆ ಮಿಂಚಾಗಿ

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಂಚ ಸೇರಿ ಮಿನುಗುವ ಹೂವಾಯ್ತಲ್ಲೆ

ಜಾರಿ ತುದಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಬಿಂದು ತುಟಿ ಸೇರಿ

ತೇವದೆ ತೆರೆದಧರದ ಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ನಗುವಾಯ್ತಲ್ಲೆ ||

ಜಲಪಾತಗಳಾದವೆ ಕೆನ್ನೆ ಪರ್ವತದ ನುಣುಪಲಿ

ಕೆಂಪಾಗಿಸಿದ ಕದಪ ಕನ್ನೆತನ ರಂಗಿನ ಹಂಗಲಿ

ಹೆದರಿಸಲೆಂಬಂತೆ ಗಗನ ಗುಡುಗಿನ ಸದ್ದಾದರು

ಪರವಶ ಗಾನ ಕೊರಳಲಿ ಹೊರಟಿತಲ್ಲ ಜೋರು ||

ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿ ಸರದಿ ಸುರಿಯಿತಲ್ಲ ಭರದೆ

ತಟ್ಟುತ ನೆತ್ತಿಯ ದಾಟಿ ಹಣೆ ಧಾರೆ ಸಂಭ್ರಮದೆ

ಸೇರುತ ನಯನ ಕೊಳ ತುಂಬಿಸಿ ಕಂಬನಿ ನೌಕೆ

ಅಳಿಸಿದರು ಹರ್ಷದ ನೀರು ಕುಸಿಯದ ಹೆಣ್ಣಾಕೆ ||

ಸೋತವಲ್ಲ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಕಾಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ

ಗೆಲ್ಲುವ ಸುಲಭದ ಹಾದಿ ಶರಣಾಗುವ ಸಮಯ

ಅವಿರ್ಭವಿಸುತವಳಲ್ಲೆ ಭಾವದ ಝರಿ ತಾವಾಗಿ

ಅವಳಾ ಚಂಚಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಸರಕಾಗಿ ||

ಅದಕವಳಲಿದೆ ಮೋಡ ಮಿಂಚು ಮಳೆ ನಿಗೂಢ

ಅವಳ ವರ್ತನೆ ಪ್ರವರ್ತನೆ ಊಹೆಗೆಟುಕದ ಜಾಡ

ಅರಿಯಲೆಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲೆಲ್ಲಿ ಅಮೇಯದ ವಿಸ್ಮೃತಿ

ಸರಿಯರಿತರೆ ತಹಳಂತೆ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟ ಮನಕು ಜಾಗೃತಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೨.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via FB friends like Madhu Smitha – thank you !!😍😊🙏🙏💐🌷)

01733. ಸಮರ್ಪಣೆ..


01733. ಸಮರ್ಪಣೆ..

_____________________

ಹನಿಸಿಬಿಟ್ಟೆ ಸುಖದ ಬೆವರಲಿ

ನಾ ಲೀನ ತಲ್ಲೀನ ನೀರಾಜನ

ಹನಿ ಮಾರ್ದನಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಶ

ಸಂಘರ್ಷ ತುಳುಕಿ ಹರ್ಷ ಪಲುಕು..||

ನಿರ್ಗಮಿಸಿತದೆಂತೊ ಮನದ ಭೀತಿ

ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಸುರಿದಾ ಜಡಿಮಳೆಯಡಿ

ಮಿಕ್ಕ ಸದ್ದೆಲ್ಲ ಮೌನ ಶರಣು ವರ್ಷಕೆ

ಲಯಬದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಮಿಲನದುತ್ಸವದೆ ||

ಏಕತಾನಕೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿ ಶ್ರುತಿ

ಹಾಸಿಹೊದ್ದ ಕತ್ತಲ ಮಿಂಚಾಗಿಸಿ ನಿರ್ವಾಣ

ಬೆಳಕ ಕೋಲ ಕೋಲದೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನೆರಳಾಟ

ಜುಮ್ಮೆನಿಸಿತಲ್ಲಾ ಮದನ ಹಿತದ ನರಳಾಟ ||

ಮಾತು ಬಣ್ಣಿಸದು, ಬಿಡು ಮೌನ ಬಿಚ್ಚಿಡದು

ವೇಗಾವೇಗದ ಪಯಣ ಮಾಯೆಗು ಮಯಕ

ಸ್ಪಂದನ ತಾಡನ ಕದನ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿ ಕಾರಣ

ಏನೆಲ್ಲ ಮೇಳೈಸಿ ತನ್ಮಯ ತನು ತಾನೇ ಜಾಣ! ||

ಮನದ ಭ್ರೂಣ ನಿಜ ಶಿಶುವಾದ ಗಳಿಗೆಯಿದು

ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳೆದ ಸುಖ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುದ್ಧ

ಗುಣಿಸಿ ಭಾಗಿಸಿ ಲೌಕಿಕ ಪಡೆದದ್ದೆಲ್ಲ ನೆನೆಯೆ

ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗದಾಲೌಕಿಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ ತನ್ನನ್ನೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೨.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media- ಇದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಪರವಶ’ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದೆ.. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆ)

01732. ಪರವಶ..


01732. ಪರವಶ..

_______________________

ಪರವಶ ಗಾನ

ಮನ ಪರವಶ ಲೀನ

ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ?!

ಏನೇನಲ್ಲಾ ಅದರಾಚೆಯ ಗೌಣ!? ||

ಅದ್ಭುತ ಸಹಜ

ನಿಸರ್ಗದಲಿಟ್ಟ ಕಣಜ

ಏನೇನಿದೆಯೊ ಅಯೋನಿಜ?!

ಇನ್ನೇನೇನಿದೆಯೊ ಸಂಯೋಜ!? ||

ಸರಳಾತಿಪ ಸರಳ

ಕೂಡಿಟ್ಟ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ

ಏನೇನೆಲ್ಲಾ ಸಂಭ್ರಮಗಳ ಕೋಶ

ಇನ್ನೇನೇನಿದೆಯೊ ಸಂಗಮ ಘೋಷ ! ||

ಎಲ್ಲಕು ಮೂಲ ಅಂಡ

ಸಂಕಲಿಸುತೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ

ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಗರ್ಭದ ಬಸಿರೊ?

ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲವಿದೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲವರಾರೊ ? ||

ಪರವಶದಲಿದೆ ಆಕರ್ಷ

ತೆರೆದಿಡಲದ ತರ ಸಂಘರ್ಷ

ಸೃಷ್ಟಿಚಿತ್ತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೊತ್ತ

ಕುರೂಪದೆಬೆಸೆದ ಪೊರೆಯೆ ಸಮಸ್ತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೧.೦೫.೨೦೧೮

(Photo source: internet / social media)

01731. ನಿದಿರೆ


01731. ನಿದಿರೆ

_________________

ವರವೋ? ಶಾಪವೊ? ನಿದಿರೆ

ಯಾಕೊ ಬೇಕೆಂದಾಗ ಬಳಿ ಬರದೆ

ಕಾಡಿಸುವ ಬಗೆ ಬಗೆ ನೂರಾಟ

ಅರೆಬರೆಯಾಗೆ ಮನದಾ ಹಾರಾಟ ||

ಮುಂಜಾವಿಂದ ಮುಸ್ಸಂಜೆತನಕ

ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಕೂತಿವೆ ಮಾಡದ ಲೆಕ್ಕ

ಸರಿ ನಿದಿರೆಯಾಗದಿರೆ ಚಡಪಡಿಕೆ

ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಅರೆಬರೆ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ ||

ಕಾಡುವ ಯಾತನೆ ಚಿಂತೆ ನೂರು

ಮಾಡುವುದೇನೇನೆಲ್ಲ ತರ ತಕರಾರು

ಮಲಗಬಿಡದಲ್ಲ ತನುವಾ ನಿದಿರೆಗೆ

ನೆಮ್ಮದಿಯಿರದೆಡೆ ಮನ ಕುದುರೆ ಲಗ್ಗೆ ||

ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ ಕೆಲವರಿಗುಂಟು

ಕೂತಲ್ಲೆ ಮಲಗಿಬಿಡಬಲ್ಲ ಇಡುಗಂಟು

ಸಂತೆಯಲು ನಿದಿರಿಸುವ ಧೀರರು

ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗಣಿಸದೆ ಪಟ್ಟಾಗಿ ಮಲಗುವರು! ||

ಸಾಧಿಸಲೇನೇನೊ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ

ವರವೂ ಹೌದು ಶಾಪವೂ ಅದುವೆ ದೊರೆ

ಇರದಿದ್ದರು ಕರ್ಮದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಓಡುವರೆ

ಸಮತೋಲಿಸಿದರೆ ಬದುಕಲೊತ್ತೊ ಮುದ್ರೆ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: https://goo.gl/images/ygfD75)

01730. ಸಾಗರ ತಟದಲೊಂದು ಗಳಿಗೆ….


01730. ಸಾಗರ ತಟದಲೊಂದು ಗಳಿಗೆ….

________________________________________

ಸಾಗರದ ತಟದಲಿ

ಕೂತ ಮಬ್ಬಿನ ಹೊತ್ತಲಿ

ಅಲೆಗಳದೇನೊ ಸಂಗೀತ

ಹೇಳಿತೇನೊ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾ ? ||

ಕೂತಲ್ಲಿ ಕಾಡಿ ವರುಣ

ಮಾಡಿಹನೆ ಹನಿ ಮರ್ದನ

ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪವನದ ಬೇಲಿ

ಮೆಲ್ಲಗೆ ಸವರಿ ಆಹ್ಲಾದ ತಂಗಾಳಿ ||

ತೆರೆಯಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸದ್ದಲಿದೆ

ಎದ್ದು ಬಂದಾವರಿಸುವಾ ಭೀತಿ

ಕೊರೆವ ಕೀಟ ವರಿಸದಲ್ಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ

ಅಪರಿಮಿತ ಅಪರಿಚಿತ ಮನದನುಭೂತಿ ||

ಪೇರಿಸಿಟ್ಟ ಕಲಾಕೃತಿ ಮೋಡ

ತುಂಬುಗರ್ಭದ ಶಿಶು ಗಗನ ನಾಡ

ಹುಸಿನೋವು ನಡುವಿನ ಮಿಂಚ ರೇಖೆ

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಲಿ ಬಂಗಾರ ಹೊನ್ನಿನ ಬೆಳಕೆ! ||

ಅನಂತಯಾನ ಪರಿಭ್ರಮಣ

ಯಾಕೊ ಗಡಿಬಿಡಿಗಲ್ಲೆ ನಿಲ್ದಾಣ

ಹೊಯ್ದಾಟದ ನಡುವಿನ ಸುಖ ತಲ್ಲಣ

ಬಿಡಿಸುತಿದೆ ಚಿತ್ತಾರವದೇನನೊ ವಿಲಕ್ಷಣ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

01729. ಐಪಿಎಲ್* ಬಲಾಬಲ ಪರೀಕ್ಷೆ..!


01729. ಐಪಿಎಲ್* ಬಲಾಬಲ ಪರೀಕ್ಷೆ..!

_______________________________________

ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಬಲ

ತೋರಲಿಂದು ಸಿದ್ದತೆ ಸಕಲ

ಯಾರಿಗಿದೆ ಯಾರ ಬೆಂಬಲ ?

‘ಮುಗಿಸಪ್ಪ ಸಾಕು’ ಜನ ಹಂಬಲ! ||

ಗುಂಪಲಾರು ಇಹರೊ ಶಕುನಿ ?

ಅನುಮಾನ ಮಾಡುತಿದೆ ಖೂನಿ !

ಯಾರನ್ಯಾರು ನಂಬದಾ ತಂಡ

ಕಾಯಬೇಕು ಹಿಡಿದು ಉದ್ದಂಡ ! ||

ಸುವಿಹಾರಿ ಬಸ್ಸಿಗವರ ತುಂಬಿ

ಐಷಾರಾಮಿ ರಿಸಾರ್ಟಲಿ ದೊಂಬಿ

ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಲ್ಲ ವಿಮಾನ ಯಾನ

ಬಿಡಬಾರದಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನ ! ||

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬದ್ಧ ರಣರಂಗಕೆ

ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ಸಿದ್ಧ ಹೊಡೆದಾಟಕೆ

ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಯಾರ ಮುಸುಕಲಿಹರಾರೊ?

ಕಡೆಗಳಿಗೆ ತನಕ ಗದ್ದಲವೆ ಜೋರೊ ||

ತೆರೆ ಬೀಳುವುದೊ? ಏಳುವುದೊ?

ತಂತ್ರ ಕುತಂತ್ರ ಏಮಾರುವುದೊ?

ಸತ್ಯ ಮೇವ ಜಯತೆ ಜನಮನದಾಸೆ

ಅತಂತ್ರ ತೀರ್ಪಫಲವ ಅನುಭವಿಸೆ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೦.೦೫.೨೦೧೮

(* ಐಪಿಎಲ್ = ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಗ್)

(picture sources : adopted from news portals)

01728. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಭೇಟಿಗಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು.. !


01728. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಭೇಟಿಗಿಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತು.. !

____________________________________________

ಯಾಕವಸರ ? ಯಾಕವಸರ ?

ಪದೆ ಪದೇ ನೋಡುವೆ ಗಡಿಯಾರ !

ಮಾಡಲೆಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಸ್ವೈರ ವಿಹಾರ..

ಮಾತಾಡಲಿದೆ ಕಲ್ಪನೆಯಾಚೆ ದೂರ ! ||

ಬಿಡೆಯಾ ಕಿರಿಕಿರಿ? ಬಾರಿ ಬಾರಿ

ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬಂದ ಗುಟ್ಟ ಸವಾರಿ

ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಕಾರಣ ಹೇಳೆ ಅದುರಿ

ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಎದೆಯಾಗಿದೆ ನಗಾರಿ ! ||

ಏನಾದರೊಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಮಣಿಸು

ಒಡೆಯಬೇಡ ಈ ಗಳಿಗೆ ಸುಂದರ ಕನಸು

ಹೀಗೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಹೋಗೆ ಕೈ ತಿನಿಸು

ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮನಸೆ ಮುನಿಸು ||

ನೋಡಬೇಡ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸೌಖ್ಯ ಕ್ಷಣಿಕ

ಚಿಂತಿಸೊಮ್ಮೆ ನಾಳೆಗು ಬೇಕಿಲ್ಲವೆ ಈ ಸುಖ ?

ಹೋಗಲೊಲ್ಲದ ಮನಸಹುದು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ

ಎರವಾಗಬಾರದಲ್ಲವೆ ನಾಳೆಗಿಂದಿನ ಪುಳಕ ? ||

ನಾಳೆ ನಾಳೆಗಿರಲಿ ಇಂದಿನ ಮಾತಾಡು

ನಿಜ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾರಿಗಿದೆ ನೂರಾರು ಜಾಡು

ಮರೆತೆಲ್ಲವ ಜತೆಗಿರಬಾರದೆ ಅರೆಗಳಿಗೆ ?

ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ಜೀವ ನಿನಗೆ, ಲೆಕ್ಕಿಸದಿರೆ ಹೇಗೆ ? ||

ಇನ್ಹೇಗೆ ಹೇಳಲೊ ಕಾಣೆ, ನಿನಗರ್ಥವಾಗದಲ್ಲ

ಸರಿ, ಇನ್ನೈದೇ ನಿಮಿಷ ಮೀರಿ ನಾ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ

ದೂಷಿಸೀಯಾ ಜೋಕೆ ಬರದಂತಾದರೆ ಮತ್ತೆ

ನಿನ್ನದೇ ಹೊಣೆ ಬಲವಂತದೆ ದಾಟಿಸಿರುವೆ ಸಂಹಿತೆ ||

ಐದಾಗಿ ಐವತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳದೇನೊ ಜಗತ್ತು

ಕೊನೆಗೇನೊ ಕಾರಣ ಹುಡುಕೆ ಚತುರ ಕಸರತ್ತು

ಸುಳ್ಳ ಮನೆ ದೇವರಾಗಿಸೆ ಇದುವೆ ತರಬೇತಿ

ಸರಿ ತಪ್ಪು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಕಂಗೆಡಿಸಿಯೂ ಬಿಡದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೭.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01727. ಇಣುಕು ನೋಟದ ಹಿಂದೆ


01727.

__________________________________

ಇಣುಕು ನೋಟದ ಭಾಷೆ

ಸಂವಹನ ನೂರಾಸೆ ವರಸೆ

ನೀ ಓದಬಲ್ಲೆಯ ಮರುಳೆ ?

ಧೀರನ ಕಾದಿಹಳು ತರಳೆ ||

ಅರೆನೋಟದಲಿಹ ಭಾವ

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ ಬೆಕ್ಕಿನ ಹಾಲು

ತುಂಬಿಕೊಳಲಪರಿಚಿತನ

ಮುಂದೊಂದಾಗಿಸೆ ಕಲ್ಯಾಣ ||

ಸೆಳೆಯುವಸ್ತ್ರವದಾ ಬೆರಗು

ರಂಗುರಂಗಿನೊಡ ಮೆರುಗು

ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಬಿನ್ನಾಣ ಖುದ್ಧು

ನೋಡಲ್ಹವಣಿಸುತಿಹೆ ಕದ್ದು ||

ನೋಡುವನೇನು ಒಳಹೊಕ್ಕು?

ಅಂತರಾಳದಲಡಗಿಹ ಬೆಳಕು

ಕಾಣುವರ್ಧವೆ ಹೊರಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ

ಕಾಣದರ್ಧನಾರಿಶ್ವರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ||

ಕಣ್ಣು ತುಟಿ ಮೂಗು ಗಲ್ಲವೆಣಿಸಿ

ನಲ್ಲನಾಗುವೆನೆನದಿರು ಇನಿಯ

ನಲ್ಲೆಯೊಡಲಾಳದ ಕವಿತೆಯ

ಓದಬಲ್ಲವನಾದರೆ ಸಹನೀಯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೪.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media / FB friends)

01726. ಚುನಾವಣಾ ಪುರಾಣ..


01726. ಚುನಾವಣಾ ಪುರಾಣ..

___________________________

ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಜಾತಕ

ಬರೆವವನವ ಪ್ರಳಯಾಂತಕ

ಪಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಕರತಲಾಮಲಕ

ಕೊನೆಗನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಳ್ಕಂಬಳಕ ! ||

ಜೋತಿಷಿ ಪಂಡಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಜಾತಿಮತಧರ್ಮ ಸಮಾಚಾರ

ಕೂಡು ಕಳಿ ಗುಣಿಸೂ ಭಾಗಿಸು

ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲಿ ಭವಿತ ಊಹಿಸು ||

ಪ್ರಚಾರದಲೆಲ್ಲಾ ಕುಯುಕ್ತಿ ಪಟ್ಟು

ಆರೋಪ ದೂಷಣೆ ಗೆಲ್ಲಲೆ ಜುಟ್ಟು

ಯಾರ ಕಾಲ್ಯಾರೆಳೆದರೊ ಭರಾಟೆ

ವೇದಿಕೆ ಭಾಷಣ ಮಾತಲೆ ತರಾಟೆ ||

ಕೊನೆಗವನೇ ಮತದಾರ ಪ್ರಭುವೆ

ಮತ ಹಾಕುತ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ನಡುವೆ

ಆಸೆ ಆಮಿಷ ನೈತಿಕಾನೈತಿಕ ಗುದ್ಧಿ

ಆ ಗಳಿಗೆಯಲಿ ತೋಚಿದಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ||

ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಯಾರಿಗು ನಿರಾಶೆ

ಪೂರೈಸುತ ಅವರವರ ಅಭಿಲಾಷೆ

ಒಬ್ಬಗೆ ಬಹುಮತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ

ಮಗದೊಬ್ಬಗಾಯ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಖಾತ್ರಿ ||

ವಿಶಾಲ ಹೃದಯಿ ಕನ್ನಡಿಗನೇ ಸಹೃದಯಿ

ಮೆಚ್ಚಿಸಿದನೆಲ್ಲರ ತಾನಾದರು ಬಡಪಾಯಿ

ಶುರು ಯಾದವೀ ಕಲಹ ಕಚ್ಚಾಟ ಹುಚ್ಚಾಟ

ಯಾರ ಗೆಲುವೊ ಕೊನೆಗೆ ಅತಂತ್ರ ಕೂಟ ||

ನೀತಿ ಅನೀತಿ ನೈತಿಕಾನೈತಿಕ ಹೋರಾಟ

ಬಲಾಬಲ ಚಪಲ ದೇಶೋನ್ನತಿ ಮಾತಾಟ

ಕಲಸುಮೇಲೋಗರ ಅಲ್ಲೋಲಾ ಕಲ್ಲೊಲ್ಲ

ಚಂಚಲತೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಚಲ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೬.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media / news portals)

01725. ಸಹಚರ..


01725. ಸಹಚರ..

_________________________________

‘ಇದೇ ದಾರಿ ತಾನೆ?’ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ

ನಕ್ಕನವ ತಲೆಯಾಡಿಸುತ…

ಹೌದೊ, ಅಲ್ಲವೊ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ;

‘ಎಡಕೊ? ಬಲಕೊ? ನೇರಕೊ?’ ನಾ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ನಕ್ಕನದೇ ತಲೆಯಾಟ ಸೊಗದಲಿ..

‘ಹೋಗಲಿ ಹೇಳು ನಡಿಗೆ ಹಿಂದಕೊ? ಮುಂದಕೊ?’

ಮತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ ನಗು, ಮಾತಿಲ್ಲ..

‘ಸರಿಯಪ್ಪ ದೊರೆ, ನಡೆಯಲೆ, ಓಡಲೆ ಹೇಳು‘

ಆಸಾಮಿ ಕಿಲಾಡಿ – ಮತ್ತದೆ ನಗೆಯಾಟ..

‘ನಡೆಯಲೇನು ಒಬ್ಬನೆ? ಯಾರೊ ಜತೆಗಿರಬೇಕೇನು?’

ಈ ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಮೌನದೆ ನನ್ನೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿದ..

ಕಿರುನಗೆಯ ಬದಲು ಆತಂಕದ ಗೆರೆಯಿತ್ತು..

ಮತ್ತೇನು ತೋಚದೆ ಹೊರಟೆ ನಮಿಸುತ್ತ

ಮನದಲೆ ನೂರೆಂಟು ಬಾರಿ ಶಪಿಸುತ್ತ

ಹೆಜ್ಜೆಯೆತ್ತಿಕ್ಕುತ ಅದೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯಲಿ ನಡೆದೆ

ಮನ ತೋಚಿದತ್ತ ನಡೆದರೂ ಅಯೋಮಯ

ಆತಂಕ ತುಂಬಿದೆದೆಯಲೇನೊ ಭಾರ..

ಯಾರೊ ಕರೆದಂತಾಯ್ತು..

ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರವನೆ ನಗುತಿದ್ದ

‘ಯಾವ ದಾರಿಯಾದರೂ ಹಿಡಿ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗಾದರು ಸರಿ..

ಹಿಂದೆ,ಮುಂದೆ ಹೇಗಾದರು ನಡೆ, ಓಡು..

ಮರೆಯದಿರು ನೀನೆಂದು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ಜತೆಗಿರುವೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ, ಇಂದೂ, ಮುಂದೆ..’

ತಟ್ಟನೆ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಮಾಯಾವಿ

ನನ್ನೊಳಗೇನೊ ಹೊಕ್ಕಂತೆ ಅನುಭೂತಿ..

ಮತ್ತೆ ನಡೆದೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆ ಯೋಚಿಸದೆ..

ಏನಿರಬಹುದವನ ಮಾತಿನರ್ಥ ಮಥಿಸುತ್ತ!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : https://goo.gl/images/CxAA9C)

01724. ಹೆಣ್ಣ ನೋಡೆ ಬಂದನಲ್ಲ..!


01724. ಹೆಣ್ಣ ನೋಡೆ ಬಂದನಲ್ಲ..!

____________________________

ನೋಡಲು ಬಂದವನೆ

ಹೆಣ್ಣ ನೋಡಲು ಬಂದವನೆ

ನೋಡಲೆಂತೆ ನಾ ತಗ್ಗಿಸೆ ಶಿರವ ?

ಕದ್ದು ನೋಡಿದರು ಮಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣುವ ||

ಸೂಟುಬೂಟಲಿ ಠಾಕುಠೀಕು

ಗತ್ತಿನಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜತೆಗೆ ನಾಕು

ಸುರ ಸುಂದರಾಂಗ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆ

ನನ್ನ ನೋಡಬಂದ ಮೊಗ ನೋಡುವಾಸೆ ||

ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲ ಹಾದು ಅಂಗಳ ದಾಟಿ

ಬಂದು ಕೂತನಲ್ಲ ಸಿನಿಮೀಯ ಧಾಟಿ

ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯಲಿ ಇಣುಕಾಟ

ಕಾಣಲೊಲ್ಲನವ ಬೆನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೂತಾ ನಗುತ ||

ನಡುಗಿತ್ತಲ್ಲೆ ಕಾಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಡಿಗೆ

ಗಮನವೆಲ್ಲ ಹಾಲ ಲೋಟದೆಡೆಗೆ

ನೋಡಲೆಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅರಿಯೆ

ಹೇಗೋ ನೋಡಿದ್ದು ಕಂಡದ್ದು ಅರೆಬರೆಯೆ! ||

ಈ ಬಾಗಿಲಿಂದೀಗ ಕಾದಿಹೆನು ಇಣುಕೆ

ಹೊರಟವನ ಗುಟ್ಟಲಿ ಕಾಣುವ ಹವಣಿಕೆ

ನಿಂತೆ ತುದಿಗಾಲಲಿ ಕಾತರದ ಚಂದ್ರಮುಖಿ

ಎದೆಯ ಕುತೂಹಲ ತಣಿದಾಗ, ನಿರ್ಧಾರ ಬಾಕಿ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೩.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media received via Bhaskaraks Ksbhaskara – thank you 🙏👍😊💐🌹)

01723. ನೋಡು ಪುಟಿದೇಳುವೆನು


01723. ನೋಡು ಪುಟಿದೇಳುವೆನು

_________________________

ನೋಡು ಪುಟಿದೇಳುವೆನು

ನಿನ್ನಾ ಹೆಸರ ನೆರಳಲೆ ನಾನು

ನೀನಲ್ಲವೆ ಅಂತರ್ದರ್ಪಣ ಚತುರ ?

ಕಾಣಿಸುವೆ ನನ್ನೊಳಗಿನದೆ ಆಕಾರ ||

ತಪ್ಪಾಗಿಹೋಯಿತು ನೋಡು

ನಿನ್ನೆಯ ತನಕ ಹಿಡಿದ ಜಾಡು

ನನ್ನೆ ದುರ್ಬಲನಾಗಿಸುತ ನಡೆದೆ

ಮಂಕು ಹಿಡಿಸುತ ನನ್ನನ್ನೆ ಕಡೆದೆ ||

ಧುತ್ತೆಂದೆದುರಾಯ್ತೊಂದು ಸತ್ಯ

ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗುತ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ

ಏನೇನೊ ಭೀತಿ ಹೆದರಿಕೆ ಕಲ್ಪಿತವೆ

ನೈಜದ ದಿರುಸುಟ್ಟು ಕಾಡೆ ಬಂದಿವೆ ||

ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವ ಹಂಬಲ

ಅನಿಸಿದ್ದರು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಮನ ಖೂಳ

ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದೀತೆ ಆಡಳಿತ ?

ಕೈಯಲಿದೆ ಹಿಡಿದು ನಾವ್ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಪಥ ||

ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆನಿಂದು ನಡೆಸುವೆ ನಡಿಗೆ

ಹೆಜ್ಜೆಯೊ ಓಟವೊ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ

ಉರುಳಿಸುವೆನು ಉದ್ದಿನಮೂಟೆ ಅವನೆಡೆಗೆ

ತಪ್ಪಿದ ದಾರಿಗೆ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸಿ ಸರಿಯ ಕಡೆಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: wiktionary)

01722. ಅಮ್ಮಾ…


01722. ಅಮ್ಮಾ…

___________________

ಅಮ್ಮನ ಮನ

ಅಂಬರ ಕಣ

ಅಮೇಯ ಋಣ

ಅಮ್ಮಾ ನಮನ! ||

ಅಮ್ಮನಿಗೆ ದಿನ

ನಾಚುತಿದೆ ಮನ

ಬೇಡವೆ ದಿನ ದಿನ ?

ಸಾಕೇ ಒಂದೇ ದಿನ ||

ಅದು ಹೆತ್ತ ಕರುಳು

ಈಗರುಳುಮರುಳು

ವಯಸಾಗುವ ಗೋಳು

ಅದಕಾಸರೆ ಜತೆ ಗೀಳು ||

ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ

ವಿಭಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭ

ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ?

ಬಂಧಗಳೇ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ||

ಅಮ್ಮನ ದಿನ

ಕ್ರೋಧ ದ್ವಿಗುಣ

ಮಾಡಲಾಗದ ನೂರಣ್ಣ

ಅದ ಕೇಳುವವರಾರಣ್ಣ ?

ಖೇದವ ಬಿಡು ತಾಯೆ

ಇದು ಜೀವನ ಮಾಯೆ

ನೆಲೆ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾ ಕುಡಿ

ತೆರುವ ಕರವಿ ಗಡಿಬಿಡಿ ||

ಆದರು ಅನಿವಾರ್ಯ

ನಿಭಾಯಿಸಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ

ನಿನ್ನ ದಿನವಿರೆ ಶುಭಕರ

ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಕಾರ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೨.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)

01721. ನೀ ಚಾಟಿ, ನಾ ಬುಗುರಿ..


01721. ನೀ ಚಾಟಿ, ನಾ ಬುಗುರಿ..

__________________________________________

ನಗಿಸಿ ಮರೆಸಯ್ಯ ದುಃಖ

ಅಳಿಸುವುದೇ ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕಾ?

ಅಳಿಸಿದರೇನು ಅತ್ತೇನೆ ?

ಜಿಗಿದೇಳುವೆ ನನಗೆ ನಾನೆ ! ||

ನೀ ಸುರಿಸೋ ಮಳೆಯಲ್ಲು

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಮಾನು

ತೋಯುವೆ ಜಳಕದ ಹಾಗೆ

ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುವ ಹುಚ್ಚ ನಾನಲ್ಲ ||

ಚಾಟಿಯಿದೆಯಂದು ನಿನ ಕೈಲಿ

ಬುಗುರಿ ನನ್ನಾಡಿಸುವೆ ಕುಣಿಸಿ

ತಲೆ ಸುತ್ತಿ ಬೀಳುವತನಕ ಬಿಡೆ

ಸುತ್ತುವೆ ನಿನ್ನಾಜ್ಞೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸುತ್ತ ||

ಸೋತು ಬಿದ್ದರು ಬಿಡದೆ ಎತ್ತಿ

ಮತ್ತೆ ಸುತ್ತಿ ಆಡಿಸುವೆ ಹೊಸತು

ಸೊರಗಿದರು ಬಿಡದೆ ಸೊರಗಿಸೊ

ನಿನ್ನಾಟವನರಿತೂ ಸುತ್ತುವೆನು ||

ನಗುವೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಆಡಿ ಬಿದ್ದರು

ಸಂತಸವೆ ಅತ್ತು ಕೊರಗಿದರು ?

ಗೊತ್ತಾಗದೊ ನಿನ್ನಾ ಹವಣಿಕೆ

ಎಣಿಸದೆ ಗಣಿಸದೆ ನಾ ಸುತ್ತಿರುವೆ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: wiktionary)

01720. ಚುನಾವಣೆ ಮಳೆ


01720. ಚುನಾವಣೆ ಮಳೆ

______________________

ಕಾವೇರಿದ ಚುನಾವಣೆಯ

ತಣಿಸಬಹುದೆ ಮಳೆರಾಣಿ ?

ಹರ್ಷಕೊ ಖೇದಕೊ ಸುರಿದು

ಮೀರದೆ ನೀತಿಯ ಸರಹದ್ದು ||

ಮಳೆಯಾಗಬಾರದು ದಿನವೆಲ್ಲ

ಮತದಾನಕು ಬಿಡದಾ ಹಾಗೆ

ಬಿಡುವಿತ್ತ ಹೊತ್ತಲಿ ಚಲಾವಣೆ

ನಿನ್ನೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊ ತರುವಾಯ ||

ಯಾರಿಗಾದರು ಹಾಕಲಿ ಓಟು

ಆಯ್ದು ಸರಿಯಾದ ಹುರಿಯಾಳ

ನೋಯುವ ಸಂತಾಪ ಬೇಡ

ಜರಡಿಯಾಡೀಗಲೆ ಎಳ್ಳುಜೊಳ್ಳು ||

ಮುಗಿದೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಕೂಗಾಟ ಸ್ತಬ್ಧ

ವಿರಮಿಸು ಚಿಂತನೆಯಲಿ ತೆರೆದು

ಆಮಿಷಗಳಿಲ್ಲದ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಾದಿ

ನಾಂದಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಅಭಿಯಾನ ಸಿದ್ಧ ||

ಚುನಾವಣೆ ನಾವೆ ನಡೆಸಿ ನಾವ್ನಾವೆ

ಚುನಾಯಿಸೋಣ ಭವಿತಕೆ ಮೇನೆ

ಮಳೆಯಾದರು ತೊಳೆಯಲಿ ಕಲ್ಮಷ

ಬಿಸಿಲ ಬೆವರಾದರು ಹರಿದು ಸಾರ್ಥಕ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: Wikipedia)

01719. ಚೋರಾಗ್ರೇಸರ ಕವಿ! (ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ)


01719. ಚೋರಾಗ್ರೇಸರ ಕವಿ! (ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ)

_______________________________________

ಕವಿಯ ಮೀರಿಸಿದ ಚೋರರಿನ್ನಾರಿಹರು?

ತನ್ನ ಮನಸನೂ ಬಿಡದ ಚೋರಾಗ್ರೇಸರ

ಅಕ್ಕನ ಸರವನು ಬಿಡದಕ್ಕಸಾಲಿ ಹಾಗೆ

ಆಳದಲೊಕ್ಕು ಪದ ಕದಿವ ವೃತ್ತಿಧರ್ಮ ! ||

ನೋಡಲಾಗದ ತನ್ನಾಳವ ಬಿಡದೆ ಸೋಸಿ

ತನ್ನದೇ ಸಿದ್ದಾಂತ ತತ್ವಗಳ ಕಸಿಯೆರಚಿ

ತೆಗಳಿಯೊ ಹೊಗಳಿಯೊ ರಗಳೆ ರಂಪಾಟ

ಪದದರಿವೆ ಹೊದಿಸಿ ಕೈತೊಳೆದುಬಿಡುವ ! ||

ತನ್ನದೆ ಮಾಲು ಬೇಸತ್ತಾಗ ಪರದಾಟ ಕಾಲ

ಚಡಪಡಿಸುತಾ ಹುಡುಕಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಗೆ ಮೂಲ

ಇಣುಕಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅವರಿವರ ಅಂತರಾಳದ ಬಣ್ಣ

ಅವರಿಗೂ ಕಾಣದ್ದ ಕದ್ದು ಕವಿತೆಯಾಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ ! ||

ಪ್ರೇಮಿ ಮನಸ ಕದಿವ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಕವಿ ನೂರು

ಕವಿಗಳಂತೆ ಭಾವದ ಮೇನೆ ಕದಿವಾ ಜರೂರು

ಯಾರದಿಲ್ಲ ತಕರಾರು ಕದ್ದದ್ದನೆ ಕದಿಯೆ ಮತ್ತೆ

ಮತ್ತೆ ಬರೆವದೆ ಸರಕು ಹಳೆಮದ್ಯ ಹೊಸಶೀಷೆ ! ||

ಕವಿ ಸಂಭಾವಿತ ಕಳ್ಳ ಕದ್ದು ನಗಿಸೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ

ಕಣ್ಣೀರ ಹಾಕಿಸುವ ಗೋಳ ಸರದಾರನ ಜಾಣ್ಮೆ

ಕಲಿವ ಕಲಿಸುವ ಸಭ್ಯ, ಹಗರಣಕೆಳೆವ ಅವಜ್ಞ

ಕದ್ದಾದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಭಾವಿಸದಿರಲಿ ಕವಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01718. ಪಥದಲವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು..


01718. ಪಥದಲವಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು..

_________________________________

ಹರೆಯದ ಚಿಗುರಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸ

ಸಸಿಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಚಿಗುರಿಸಿದಳವಳು

ಮುರುಟಬಿಡದೆ ತೊಟ್ಟು ತೊಟ್ಟೆ ಹನಿಸಿದವಳು;

ಅವಳಿದ್ದಳೊಂದು ಸುಂದರ ಕಾವ್ಯದಂತೆ ||

ಇದ್ದಳೆನ್ನುವ ಭೂತಕಾಲದಾಲಾಪ ವಿಚಿತ್ರ

ಪ್ರಸ್ತುತದ ನೆನಪಲ್ಲವೆ ಇನ್ನೂ ಇರುವಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ ?

ಅದೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಿಂದು ಕವಿತೆಗಳಾಗಿ ಒಸರುತ

ಹನಿಮಳೆ ಸದ್ದು ಜೀವಂತ ಚಿಗುರಿಸಿ ಹೊಸತ ||

ಇದ್ದಳೊ ಬಿಟ್ಟಳೊ ಅನುಮಾನ ಅನಂತ

ಶಂಕೆಗಳಾಚೆಯ ಅಂತರಂಗಕೆಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲಿ ಹೊಲಬು ?

ಎಡಬಿಡದೆ ಕಾಡುವ ಚಿತ್ರವಾಗುಳಿದಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ

ಮಾಸಿದರು ಚಿತ್ತಾರದ ವೈಭವ ಸಮೃದ್ಧ ||

ಕೂಡುದಾರಿಗಳಿತ್ತನೇಕ ಬಾರಿಬಾರಿ ದಾಟಿ

ಹಾದುಹೋದವದೆಷ್ಟೊ ಮುಗುಳುನಗೆ ಆಪ್ಯಾಯ

ಹಠಮಾರಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಬಿಗುಮಾನ ಮೌನದ ಬೀಗ

ಸಂಧಿಸಿದ ಬಿಂದು ಚೆದುರೆಲ್ಲೊ ಪ್ರತಿಫಲನ ||

ಉರುಳಿಹೋದವದೆಷ್ಟೊ ಸಾಲುಮರಗಳಡಿ

ನೆರಳಾಗಿ ಹೋದಳು ತಂಪಿತ್ತರು ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ

ಎದುರಾಗುತ್ತಾಳೀಗಲು ಪಥದೆ ಜಾತ್ರೆ ರಥದಂತೆ

ಎಸೆದುತ್ತತ್ತಿ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸಿ ಸರಿವೆ ನಕ್ಕು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media via FB friends)

01717. ಕವನ ಚೋರರಿಗೆ..


01717. ಕವನ ಚೋರರಿಗೆ..

___________________________

ಕವಿತೆ ಕದಿಯುವ ಕಳ್ಳ

ನಿನಗೆಂದೇ ಬರೆದ ಕವಿತೆ

ಕದ್ದು ಬಿಡು ಮನಸಾರೆ

ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಕನಸಂತೆ ! ||

ಕದ್ದ ಮಾಲಾದರೇನು ಬಿಡು

ಘಮಘಮಿಸುತಿದೆ ಸುಗಂಧ

ಚಂದದ ಕೂಸ ಮುದ್ದಿಸಲು

ಯಾರಾದರೇನು ಎತ್ತಾಡಿಸೆ ||

ಕದಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ಮನಸನು ?

ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ?

ಮಾಡದಿರಲೇನಂತೆ ಒಲವ ಸಹಿ

ಕಡೆಗಣಿಸಿದರಾಯ್ತು ಕದ್ದ ಕಸಿವಿಸಿ ||

ಕದ್ದ ಮೇಲಧಿಕಾರ ಕದ್ದವನದೆ…

ಗಣಿಕೆ ತನ್ನವಳು ತೆತ್ತಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ

ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಅತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಸವಕಲು

ಕೆಟ್ಟರು ಸುಖಪಡಬೇಕು ಈ ಯುಗದೆ ||

ಕದ್ದವ ಕವಿತೆಗೆ ಕೊಡುವ ಪ್ರಚಾರ

ತನ್ನದೆ ಬಸಿರೆನುವಷ್ಟು ಕಕ್ಕುಲತೆ

ಸಾಕುತಾಯ್ತಂದೆಯೆನುವಭಿಮಾನ

ತನ್ನದೆ ಹೆಸರನಲ್ಲಿಕ್ಕುವ ಅಪ್ಯಾಯತೆ ||

ತೆರುವುದೇನವನೇನೆಂದೆಣಿಸದಿರಿ

ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕದಲೆಲ್ಲಾ ಸಂದಾಯ

ಅಪಮಾನ ಕೀಳರಿಮೆ ಕಾಡದವರ

ಕಾಡಲಿಹುದೇನೊ ಕಾಣದ ಕೈವಾಡ ||

ಕವನ ಚೋರರಿಗೊಂದು ನಮನ

ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ ನಮದೇ ಮೌಲ್ಯ !

ಕದಿಯುವಷ್ಟು ಚಂದದ ಸರಕು

ಬರೆವ ನೈಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸಿದ ಖುಷಿ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೦.೦೫.೨೦೧೮

(Picture credit / source: https://goo.gl/images/Akffa8)

01716. ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ?


01716. ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಡಲಿ?

__________________________________

ಎಂಥಾ ಕೆಳೆತನವಿದು ಗೆಳೆಯ

ಬಾಲ್ಯದ ಸಖಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ?

ಎಂಥಾ ಮುದವಿತ್ತೊ ಹುರುಪು..

ಒಂದೇ ಹರೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಗಿತ್ತು.. ! ||

ಥೂ! ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗ

ಕುಂಟಾಬಿಲ್ಲೆ ಜತೆಗಾಡಿದ ಗುಗ್ಗು..

ಗೋಲಿಯಾಡದೆ ಹುಡುಗರ ಜತೆ

ಚೌಕಾಭಾರಕೆ ಛೇಡಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ! ||

ತಲೆ ಬಾಚಿ ಹೂಮುಡಿಸಿ ನಟಿಕೆ

ತೆಗೆವಜ್ಜಿಯೂ ಆದ ರಸ ಗಳಿಗೆ

ಕೊಡದಲಿ ಹೊತ್ತೆ ನೀರೆನಗಾಗಿ

ಎಡಬಿಡದೆ ಜತೆ ನಿಂತೆ ನೆರಳಾಗಿ ||

ತಲೆಗ್ಹತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಕೆ ನಿನ್ನ ಪಾಠ

ನಿನಗೊಗ್ಗದ ವಿಜ್ಞಾನ ನನ್ನಾಟ

ನಿದಿರಿಸಬಿಡದೆ ತಲೆಗೆ ಬಡಿದೆ

ಪುಸ್ತಕ ಬದನೆ ಆಗಲು ಬಿಡದೆ.. ||

ಹೊರಗಡಿಯಿಟ್ಟೆಡೆ ಕಾವಲಂತೆ

ಕಾದೆಯಲ್ಲ ಬಲ ಭೀಮನಂತೆ

ಕಿರಾಣಿಯಂಗಡಿ ದಿನಸಿ ಸಂತೆ

ಪಟ್ಟಣದೆ ಬರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಗು ಜತೆ ! ||

ಗೆಳತಿಯರ ಕಣ್ಣ ಈರ್ಷೆಗೆ ಮೂಲ

ಯಾರಿಗಿಲ್ಲದ ಕೆಳೆ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ

ಅತ್ತಾಗ ಸಂತೈಸಿ ನಕ್ಕಾಗ ಜೊತೆಗೆ

ಹೆತ್ತವರಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರದ ನಂಟಿನವ ||

ನಿನ್ನೊಡನೆ ಹೊರಡೆ ಅಪ್ಪನ ಒಪ್ಪಿಗೆ

ನೀನಿರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮನಿಗು ನಿರಾಳ

ನೀನಾವ ಜನುಮದ ಬಂಧುವೊ ಕಾಣೆ

ಜಗಳ ತುಂಟಾಟ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಿಹಿ ಬೇನೆ ||

ಬಾಳ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ನೀನೆ ಹುಡುಕಿದೆ

ನಿನ್ನಾ ಸಂಭ್ರಮದೆ ನಾ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತೆ

ನೀನಿರದ ಆ ಊರನೆಂತು ಉಹಿಸಲಿ ?

ಈಗದೇ ನೋವು ಹೇಳೆಂತು ನೀಸಲಿ ? ||

ಹೆಸರೇನಿಡಲ ಹೇಳು ಇಂಥಾ ಗೆಳೆತನಕೆ

ನಿನ್ನ ಕೆಳೆದಿ ನಾನೆಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಡಗರಕೆ

ನೆನೆಸುವೆ ನಿನ್ನ ತುಟಿಯಂಚಲಿ ಕಿರುನಗುತ

ನಿರ್ಭೀತೆ ಹಳಿ ತಪ್ಪೆ ನೀನಿಹ ಭರವಸೆ ನನಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(೦೮.೦೫.೨೦೧೮)

(@ Manjunath Bansihalli ಕೋರಿಕೆಯನುಸಾರ ಬರೆದ ಕವಿತೆ; Picture Source : Internet / social media; Picture 2 received via Madhu Smitha ; Picture 3 received via Muddu Dear- thank you both 🙏😊👍💐🌷)

01715. ನೀಲಾಂಬರಿ


01715. ನೀಲಾಂಬರಿ

________________________

ನೀಲಾಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ

ಅಂಬರ ಚುಂಬನ ದಾರಿ

ಅಗೋಚರ ಅಗಮ್ಯ ಕೊನೆ

ತುದಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದ ಗೊನೆ ||

ದಿಗ್ದಿಗಂತ ವಿಲಾಸ ಲಾಸ್ಯ

ನೀಲಮೂಲ ಅದೃಶ್ಯ ಭಾಷ್ಯ

ಮುಟ್ಟಲೆಲ್ಲ ವರ್ಣಹೀನ ಪಸೆ

ಬಂತೆಂತೊ ನೀಲಾವೃತ ದೆಸೆ ||

ಪದಕ ಉದಕ ವಿಸ್ತಾರ ಜಗ

ಚೆಂಡಾಟಿಕೆ ಕುಣಿಕೆ ಸೋಜಿಗ

ವ್ಯೂಹಾದ್ಭುತ ಬೃಹತ್ಸಮೂಹ

ತೇಲಲೆಂತೊ ಅತಿ ತಾರಾಗ್ರಹ ||

ಇರುಳ ಕರಾಳ ನಿಷಾರಾಣಿ

ತೇಪೆ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಬಾನಗಣಿ

ನಿದಿರೆ ಹೊತ್ತು ನೀಲಾಂಬರಿಗೆ

ಕರಿಮುಸುಕಲು ಜಗಮಗ ನಗೆ ||

ಸಾದೃಶ್ಯದಲಿಹಳೆ ನೀಲಾಂಬರಿ

ಸ್ಪರ್ಷಾಸ್ಪರ್ಷ ಸಹಿ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ

ನೈಜದಲವಳುಡುಗೆ ದಿಗಂಬರಿ

ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕವಳೆ ಅವರಣ ಕುಸುರಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೫.೦೫.೨೦೧೮

01714. ನಾಗರ ಹೆಡೆ, ತಿರುಗದೆ ನಡೆ!


01714. ನಾಗರ ಹೆಡೆ, ತಿರುಗದೆ ನಡೆ!

____________________________

ಅಡಿಯನಷ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಜಡೆ

ದಾಟಿ ಪಾದದತ್ತ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ !

ಶಿರದಲೊಂದು ತಳದಲೊಂದು

ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿಹ ಸರ್ಪರಾಜ ಖುದ್ಧು ||

ಲೀಲಾಜಾಲ ಸುಲಲಿತ ಮೇನೆ

ಬೆನ್ನಾಟ ನೋಟ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವೀಣೆ

ಕೇಶ ಧಾರೆ ತಂತಿಯಾಗಿ ನೀರೆ

ಪುಳಕವೆಬ್ಬಿಸಿ ಅವಳುಟ್ಟ ಸೀರೆ ||

ಲಾಲಿತ್ಯವದು ಚಂದದ ನಡಿಗೆ

ಕಳ್ಳಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿ ಮುಡಿಗೆ

ಹೂವಿರದೆಡೆ ರವಿ ನಗುವ ತೊಟ್ಟ

ಮೈ ಕಾಂತಿ ಹೊಳಪಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ||

ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತನು ನೀಳಕಾಯ

ದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕವಿ ಸಮಯ

ಯಾರ ಮುಡಿಗೆ ಹೂವೊ ಮೊತ್ತ

ಕವಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಭಾವ ಸಂಚಲಿಸುತ್ತ ||

ಸೀರೆಯೊ ನೀರೆಯೊ ಶೈಲಿ ಗತ್ತು

ಕಾಣದ ಮೊಗವೆ ನಿಗೂಢ ಸುತ್ತು

ಮರೆಮಾಚಿತೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ನೋಡೆ

ಚಡಪಡಿಸಲಿ ಮನತಿರುಗದೆ ನೀ ನಡೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media received via Prasanna Prasanna thank you sir🙏😊👍💐🌹)

01713. ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ..


01713. ಅತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ..

______________________________

ಏನೀ ಬ್ರಹ್ಮನಾ ಕಲಾ ಕುಸುರಿ ?!

ಕಂಡವಳ ಸೊಬಗ, ಕಾವ್ಯವೆ ಪರಾರಿ !

ಪದಗಳೆ ಸಿಗದೆ ಮಾತು ಮರೆತು ಸ್ತಬ್ಧ

ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುಬಿಡಿ ಅವಳ ಬಣ್ಣಿಸಲಿ ನಿಶಬ್ಧ ! ||

ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದ ಜೋಡಿ ಕಂಗಳ ಕೊಳ

ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿಸುತ ಬಂಧಿಸುವ ಜಾಲ

ಕಣ್ಣ ದೋಣಿಯಾಟ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ

ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೆಟ್ಟ ನೋಟವದೆ ಕೋಳ ||

ಸಂಪಿಗೆ ಮೂಗಿನ ಕಥೆ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ

ಉಸಿರಾಟದ ನೆಪದೆ ತಪ್ಪಿಸುತಲಿದೆ ತಾಳ

ಉಸಿರಲುಸಿರಾಗಿ ಸೆರೆ ಬೆರೆತವಳ ಒಳಗೆ

ಉಸಿರಾಗುವ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲರವರಾಗೆ ||

ಹವಳ ತೊಂಡೆ ಚೆಂದುಟಿ ಬಿರಿದು ಗಿಲಕಿ

ನಗೆಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಸೊಗಡು ದಂತದಿಂದಿಣುಕಿಣುಕಿ

ಮಂದಹಾಸ ಗುಂಗಲಿ ಮೊಗವಾಗಿ ಪ್ರಪುಲ್ಲ

ರವಿ ನಯನ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಸಫಲ ||

ಗುಳಿ ಗಲ್ಲದ ಕೆನ್ನೆ ರಂಗಲೇನೊ ಮೆಲುಕು

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿ ಮಾಯಾವಾಗುವ ಪಲುಕು

ಬಿದ್ದ ಗಳಿಗೆಯೆ ದಬ್ಬಿ ದೂಡುತಾಚೆಗೆ ಕಾಡಿ

ಹಗಲ ಬಾವಿಗೆ ಇರುಳಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿ ಮೋಡಿ ||

ತೂಗಾಡಿ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಲೋಲಾಕು ಸದ್ಧು

ಆಡುವಾ ಮಾತ ಸಂಗೀತವಾಗಿಸುವ ಸರಹದ್ದು

ಉಲಿದುಲಿವ ಇಂಚರ ಕರ್ಣಾನಂದ ಸಾರ

ಗಾನವಾಗವಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಮನಸಾರ ||

ನಾಗವೇಣಿ ನಡಿಗೆ ಅಡಿ ಮುಟ್ಟೊ ಜಡೆಗೆ

ಉದ್ಯಾನದೆಲ್ಲಾ ಕುಸುಮ ಸಾಲದಲ್ಲ ಮುಡಿಗೆ

ಜೋತಾಡುತ ಜೊಂಪೆ ಮುಂಗುರಳ ಲೀಲೆ

ಅಣಕದೆ ಕೆಣಕುತಿದೆ ಯಾರಿಗೊಲಿವಳೊ ಬಾಲೆ ||

ನೀಳಕೊರಳ ಶಂಖ ಬೆಡಗಿನಲಿ ಬಿನ್ನಾಣ

ರಾಜಮಾರ್ಗ ಬೈತಲೆ ಇಕ್ಕೆಲ ಸಿಂಗಾರ ಘನ

ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗಲವಾಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನ

ನಿಂತವರವಳೆದುರಲಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ||

ಇಂಥ ಮಾಟದ ಬೆಡಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನುದ್ದೇಶ ಕಾಣೆ

ಅಪರೂಪದತಿಶಯ ಮಾತ್ರ ದಕ್ಕುವಳೊಬ್ಬಗೆ ಎನ್ನೆ

ಮೋಸವಲ್ಲವೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಂತನಾವೃಷ್ಟಿ ?

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಗೂ ಮೋಸ ಬೀಳದಲ್ಲ ಯಾರದು ದೃಷ್ಟಿ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೬.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: Internet / social media: last pictures received via Tejaswini Kesari – thanks madam !!🙏😊👍💐🌹)

01712. ಅಸಹಾಯಕತೆ..


01712. ಅಸಹಾಯಕತೆ..

______________________

ಎದೆಯ ಮೇಲೇನೊ ಕೂತು

ಕಾಡುತಲಿದೆ ಭಾರದ ದಿಮ್ಮಿ

ಬದಿಗಿರಿಸಲೆಂತು ಹೆಣ ಭಾರ

ಹೆಗಲೇರಿದ ನೊಗ ಬಿಡದಲ್ಲ ||

ಕನಸಲ್ಲು ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವಾಟ

ದಿಟವೊ ಸುಳ್ಳೊ ಧರ್ಮಸಂಕಟ

ಕೂತೊತ್ತುತಿದೆ ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿಸಿ

ಕತ್ತು ಹಿಸುಕುವ ಭೂತದ ಪ್ರೇತ ||

ಕಂಗಾಲು ಕನವರಿಕೆ ಶೂನ್ಯ ಚಿತ್ತ

ಬಸವಳಿದ ಏದುಸಿರಲಿ ಕುಹಕ

ಅಲುಗಬಿಡದು ಪಾಶ ಬಂಧನದೆ

ಪಾರಾಗಲೆಲ್ಲಿ ತನು ಸ್ತಂಭೀಭೂತ ||

ಇಂಚಿಂಚೆ ಕೊಲುತಲೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಹ

ಕಿತ್ತು ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನೊ ಪೆಡಂಭೂತ

ನೋವಲ್ಲಿ ಅರಚಿ ಕಿರುಚಾಟವಿತ್ತ

ಯಾಕೊ ದನಿಯೆ ಬಾರದೆಲೆ ಸ್ತಗಿತ ||

ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಕೂಗಲ್ಲಿ ಬೆವರು

ಯಾಕಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರರು ನೆರವಿಗೆ ?

ಮುಗಿಯಿತಿನ್ನು ಕಥೆ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದೆದ್ದೆ ಕಿರುಚಿ, ಹಾಳು ದುಸ್ವಪ್ನ ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೫.೦೫.೨೦೧೮

(Picture: The Nightmare (Henry Fuseli, 1781) https://goo.gl/images/pXqebq )

01712. ಕದ್ದು ಓದುವ ಸುಖ


01712. ಕದ್ದು ಓದುವ ಸುಖ

_____________________________

ಪರರ ಪತ್ರವ ಕದ್ದು

ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಓದುವ ಖುದ್ಧು

ಬಣ್ಣಿಸಲಸದಳ ಸುಖ

ವರ್ಣಿಸಲಾಗದ ಪುಳಕ ||

ಯಾರದೊ ಒಲವಿನ ಓಲೆ

ಯಾರದೊ ಪದ ಲೀಲೆ

ಯಾರದೊ ಭಾವದ ತೆವಲು

ಯಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಓದಲು ? ||

ವಿನಿಮಯ ದಂಪತಿ ಚರಿತೆ

ಹೊಸ ಬಿರುಸ ಪತ್ರದ ಮಾತೆ

ಗುಟ್ಟಲೋದಿ ನಗುವ ಚಾಕರಿ

ತಿಂದಂತೆ ಹನಿ ಕೇಕಿನ ಬೇಕರಿ ! ||

ಫಲಿಸದ ಪ್ರೇಮದ ಕಥನದೆ

ವಿಷಾದ ವ್ಯಥೆಗಳ ತರದೂದೆ

ಮುದುರೆಸೆಯಲು ಮನಸಾಗದೆ

ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ದಾಖಲೆ ಗುಟ್ಟಲೆ ಓದದೆ ||

ಮರೆತಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಗುಟ್ಟಿನ ಪೆಠಾರಿ

ಸಿಗಬಾರದಾರದೊ ಕೈಗೆ ಜಾರಿ

ಕ್ರೂರವಿರೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಆಪತ್ತಲಿ

ನಿರಪಾಯ ಸಹೃದಯಿಯ ಕೈಲಿ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೪.೦೫.೨೦೧೮

(ಪತ್ರದ ಚಿತ್ರ : ಅಂತರ್ಜಾಲದ್ದು ; Picture source : https://goo.gl/images/cedrMp)

01711. ಮುನಿಸಿನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ..


01711. ಮುನಿಸಿನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗ..

___________________________________

ಮುನಿಸಿಕೊಂಡವಳು ಕೂತಾಗ ಮುದ್ದು

ದಾಟಬೇಕೆನಿಸುತ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಹದ್ದು

ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಕೀಟಲೆ ಚತುರತೆ ಸಿಪಾಯಿ

ಮಾಡಿಸುವುದೇನೆಲ್ಲ, ಅತ್ತಳಾ ಮಹತಾಯಿ ||

ಕಂಬನಿ ಧಾರೆಧಾರೆ ಬಿಕ್ಕುವ ಸಂಗೀತ ಬೇರೆ

ಹತ್ತಿರ ಸರಿಯೆ ದೂರ ದೂಕುವ ಕರಗಳ ಜೋರೆ

ರಮಿಸುವ ಮಾತಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಕಾರ ನಿಕೃಷ್ಟ

ಆಡುವ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಸು ಮೇಲೋಗರ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ||

ಶರಣಾಗತ ಭಾವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮುದ್ದಿನೊಲುಮೆ

ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವ ಭಾವ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಒಮ್ಮೆ

ಬಡಿಯುತ ಗಲ್ಲ ಕಿವಿ ಹಿಡಿದು ಶಿರ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ

ತುಸು ಇಳಿದರು ಕೋಪ ಬಿಡದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬೀಗ ||

ನಡೆಸೇನೆಲ್ಲ ರಮಿಸಾಟ ಆಸೆ ಅಮಿಷ ನೂರೆಂಟು

ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖವಿನ್ನೂ ಗಂಟು

ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸುವ ಚಟಾಕಿಗು ನಗಲು ಚೌಕಾಸಿ ದನಿ

ಬಿಡದೆ ನಗಿಸೆ ರಂಜನೆ ಅಳುವಿನ ನಡುವೆ ನಗೆ ಹನಿ ||

ಕೊನೆಗೆಲ್ಲಾ ಶಾಂತ ಪ್ರಸನ್ನವದನ ಸಮಾಧಾನ ಚಿತ್ತ

ನಡುನಡುವೆ ಮುಸುಮುಸುವಿದ್ದರು ನಗೆಯ ಕಿರುಹಸ್ತ

ಅಳು ನಗು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಒಡಲು ನಾಚಿದ ವದನ ಕಡಲು

ಮರೆತೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಟ ಅಪ್ಪಿರೆ ಅರಸುತ್ತ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಡಿಲು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೪.೦೫.೨೦೧೮

(Picture : https://goo.gl/images/aNKYee)

01710. ಎಲ್ಲೆ


01710. ಎಲ್ಲೆ

___________________________

ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊ ನಿನ್ನಾ ಎಲ್ಲೆ

ವಿಸ್ತಾರವಿದೆ ನಿನ್ನೊಳಗಲ್ಲೆ

ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ತರ ಬೆಳೆಸೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು

ವಿಧ ವಿವಿಧ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದ ಮುಟ್ಟಲು ||

ಮುಟ್ಟುವನೆ ಕವನದಂತ ?

ಮುಟ್ಟಾಗುವನೆ ಕವಿ ಸಂತ ?

ದಾಟಲಿಲ್ಲವಿನ್ನೂ ವಸಂತ

ದಾಟುವ ದೂರ ಅನಂತಾನಂತ ||

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ

ತೊಡುವುಡುಗೆ ಮರೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ

ಪದ ಸಾಂತ ಮನ ವಿಭ್ರಾಂತ

ಸಾಂತದೆರಡು ತುದಿಯನಂತ ||

ಸುತ್ತುವರಿದವೆ ಮುಳ್ಳುಬೇಲಿ

ತರುನಿಕರ ಗಣ ಹೂಮಳೆ ಚೆಲ್ಲಿ

ಹಾದಿಗ್ಹಾಸಿ ಮರೆಸಿ ನಿಜಪಥ

ಪಥಿಕ ಹಿಡಿವನೇನು ಹೊಸತ ? ||

ಹಾದಿ ಹಿಡಿದರದೆ ಸೀಮಿತ

ಮಾಡಿ ನಡೆಯೆ ಹೊಸತು ಪಥ

ನಿನಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಹೊರತು

ನೀನೇ ಇತಿಮಿತಿ ನಿನದೆ ಶಿಸ್ತು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : social media/ internet )

01709. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಹ್ವಲ ಮನ


01709. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ವಿಹ್ವಲ ಮನ

__________________________

ಕೂತು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಸೆದಿದೆ ಮನ

ಏನೋ ಕವಿತೆ, ಯಾವುದೋ ಗಾನ

ಯಾವ ರಾಗಕೆ ಮಿಡಿದ ಶೃತಿ ಲಯ

ಯಾರು ಬರೆದರೊ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ? ||

ಸದ್ದು ಗದ್ದಲ ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಸಂತೆ

ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಿಕ್ಕುತ ಮೌನದೊರತೆ

ಮಾತು ಬೇಸರ ಸಾಂಗತ್ಯ ನೀರಸ

ಕೂತೆಡೆ ಕೂರದ ನಿಲದ ನಿರುತ್ಸಾಹ ||

ಚಡಪಡಿಕೆಯೇನೊ ವರ್ಣನಾತೀತ

ಮೋಡ ಮುಸುಕಿದ ಬಾನ ಸಂಕೇತ

ಕಸಿವಿಸಿಯದೇಕೊ ಅದೇನೊ ಅಕಟ

ಮಾತು ಬರಹಕೆ ಸಿಗದ ಆತ್ಮಸಂಕಟ ||

ವ್ಯಕ್ತವಾಗದದೇಕೊ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭವ ಚಿತ್ತ

ಸ್ಪರ್ಶಕೆಟುಗದಮೂರ್ತ ಕಾಡಿ ಸತತ

ಸಂಗತಾಸಂಗತ ಆಂತರ್ಯದಲಿತ್ತ

ಅಂತರಂಗಸೂತ್ರ ಪಟದಂತೆ ಗೋತ ||

ಮೇಯ ಅಮೇಯ ಪ್ರಮೇಯ ಸತ್ವ

ಕಲಬೆರಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ತತ್ತ್ವ

ಏನೊ ಹುಡುಕುವ ಬವಣೆ ಅನನ್ಯತೆ

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಗಿದು ಕಾಡಲಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01708. ಯಾವಳಿವಳು ?


01708. ಯಾವಳಿವಳು ?

________________________

ಯಾವಳಿವಳು ಕಾಡುವಳು

ಎಡಬಿಡದೆ ಹಗಲಿರುಳು

ಚಿತ್ತಕೆ ಹಾಕಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಧಾಳಿ

ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೂತ ಕಾಳಿ ||

ಕೂತೆಡೆ ನಿಂತೆಡೆ ಇರಬಿಡಳು

ತಟ್ಟನುದಿಸಿ ತಲೆ ಕುಕ್ಕುವಳು

ಲಕ್ಷಿಸದವಳ ಕಡೆಗಣಿಸೆ ಜತೆ

ಜಾರಿಬಿಡುವಳು ಮುನಿದವಳಂತೆ ||

ಅಲಕ್ಷ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಹಿಸಳಲ್ಲ

ತೆತ್ತರೆ ಗಮನ ಕೈ ಬಿಡಳಲ್ಲ

ಸರಸ ವಿರಸ ಕುಣಿದಾಡಿ ಪದ

ಮೂಡಿಬಂದ ಸಾಲಿನ ಮೋದ ||

ಹೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಸಕೆ ಕರೆ

ಅವಳಾ ಅಣತಿಯಂತೆ ಸೇರೆ

ನಿಂತ ನಿಲುಕಲ್ಲೆ ಪ್ರಸವ ಬೇನೆ

ಪುಂಖಾನುಪುಂಖ ಕಾವ್ಯ ತಾನೆ ||

ಅಹುದವಳೆ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ

ಕಾವ್ಯರಾಣಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯ ತರುಣಿ

ಅವಿರತ ಜತೆಗಿದ್ದು ಕಾಡುವ ಚಟ

ಕಾಡಿ ಜಗಳಾಡಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕವಿತ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೦೧.೦೫.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)

01707. ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ


01707. ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ

___________________________

ದಿಗ್ದಿಗಂತ ನೀನನಂತ

ನಿನ್ನೊಡಲಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪೂರ್ತ

ವಿಸ್ತರಿಸುತಲೆ ನಿನ್ನಾ ಅಂಚ

ಬೆಳೆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಯಾರ ಕುಂಚ ? ||

ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆ ಹರವು

ಸಿಕ್ಕಸಿಕ್ಕೆಡೆ ಪಸರಿಸಿ ನಿನ ಗೆಲುವು

ಜಗ್ಗುತಲಿರೆ ಅಂಬರ ವಸ್ತ್ರ

ವ್ಯೋಮಕಾಯ ದೂರ ಹೆಚ್ಚಿದಂತರ ! ||

ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿರಿದಾಗೆ ಜಗ್ಗಿ

ನಿನ್ನಂತರಾಳ ಕೈಗೆಟುಕದ ಮಗ್ಗಿ

ನೇಯ್ದೆಯೆಂತಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಜತೆ

ಊಹಿಸಲಾಗದ ಆಯಾಮ ಸೋತೆ ! ||

ನೀ ದ್ಯೋತಕ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ

ಬೆಳೆವ ಮನಕೆ ನಿನ್ನಂತೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ

ಬೆಳೆದವರಾಗುವ ದೂರದೂರ

ಸಾಂಕೇತಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚಾದರ ವಿಸ್ತಾರ ||

ಬೆಳೆಯಲು ನಡೆ ದಿಗಂತದತ್ತ

ಬೆಳೆಸುವ ಕೊಡೆ ಬದುಕಿನ ಪೂರ್ತ

ಏನೊ ಪಡೆಯೆ ಏನೊ ಬಿಡುವೆ

ನಿನ್ನ ದಿಗಂತ ಜತೆ ದಿಗಂತದೊಳಿರುವೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೩೦.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)

01706. ಪ್ರಿಯವೆ ನೀ ನನಗೆ…!


01706. ಪ್ರಿಯವೆ ನೀ ನನಗೆ…!

________________________________________

ತುಂಬಿಕೊಳಲೆಂತೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ತುಂಬಾ ?

ನೋಟವಾ ಮರೆಸಿ ಎಡವಿಸಿ ಬೀಳಿಸೆ ನನ್ನ

ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಯುವೆ ನೀನೆಂಬ ಭೀತಿ ನನಗೆ ! ||

ತುಟಿಯಲೆಂತಿರಿಸಲಿ ಸದಾ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ ?

ಮಾತಿನ ಭರದೆ ಜಾರಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ದಂತದಡಿ

ಹೆಸರು ಚೂರಾಗಿಬಿಡುವ ಆತಂಕವೆ ನನಗೆ ! ||

ಮನದ ತುಂಬ ನಾ ತುಂಬಿಕೊಳಲೆಂತೆ ನಿನ್ನ ?

ನೀ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಿ ಹೊರದೂಡೆ ನನ್ನ ಮನಸಾ

ನಿನ್ನೊಬ್ಬಂಟಿ ಮನಸ ಕಾಯಲಾಗದ ದುಃಖ ನನಗೆ ||

ಮೀಸಲಿಡಲೆಂತೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೊಬ್ಬಳಿಗೆ?

ನಿನ್ನ ಹೆತ್ತವರು ಸುತ್ತವರು ಭವಿತ ಸಂತತಿ ತಕರಾರು

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ನೀನೆಂದು ದೂರುವರೆಂಬ ಚಿಂತೆಯೆ ನನಗೆ !||

ಅದಕೆ ನೀ ನೀನಾಗಿರು ಸಾಕು ಇದ್ದರು ಬರಿ ಜತೆಗೆ

ಆವರಣವಿರಲಿ ಸಡಿಲ ತಂಗಾಳಿ ಆಹ್ಲಾದದ ಹಾಗೆ

ಬೇಕೆಂದಾಗ ಸುಳಿದಾಡೆ ಸಾಕು, ಪ್ರಿಯವೆ ನೀನೆನಗೆ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೨.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / Social media)

01705. ಚಂದಿರನುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ..


01705. ಚಂದಿರನುಯ್ಯಾಲೆಯಲಿ..

__________________________________

ಗಗನದೂರಲಿ ಚಂದ

ಚಂದಿರನ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆ

ಕೂರೆ ಜೀಕುವೆ ನಿನ್ನ ಮನಸಾರೆ

ಹೇಳೆ ನಿನ್ನ ಅಂದಕೆ ಸಮನಾರೆ ||

ವಿಶಾಲ ಚಪ್ಪರವಲ್ಲಿ

ಗ್ರಹತಾರೆ ಕಾಯದ ಮೇಳ

ಜೀಕುತಲೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ

ಸಿಕ್ಕೆ ಬಾಚೆ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟ ಹಿಡಿ ಮಡಿಲಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಶಶಿಯೆ

ಪಂಥದೆ ಸೋತ ವಿಷಯ

ಬರೆವೆ ನಾ ಪ್ರಣಯ ಕಾದಂಬರಿ

ನೀನದರ ನಾಯಕಿಯೆ ಶ್ವೇತಾಂಬರಿ ||

ಬಿಡು ಭೀತಿ ಬಾನಲಿ

ನೇತು ಹಾಕಿದ ಸರಪಳಿ

ಕಾಣದದೃಶ್ಯ ಕೊಂಡಿ ವಿಶ್ವವೆ

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲದೆಂದಿಗು ವಿಶಿಷ್ಠವೆ ||

ಮರೆಯದಿರು ಮುಟ್ಟಿರೆ

ಸುರಲೋಕದ ಬಾಗಿಲ ಗೆರೆ

ಇಣುಕೊಮ್ಮೆ ತಂದುಬಿಡು ಸರಕ

ನಿನ್ನ ಸೆರಗಿಗಂಟಿಸಿ ಬೆರಗು ಪುಳಕ ||

ಕ್ಷಯದಿಂದಕ್ಷಯ ಮತ್ತೆ

ಅಕ್ಷಯದಿಂದಾಗುತ ಕ್ಷಯ

ಸಂಕುಚನ ವಿಕಸನ ಚಂದ್ರಮನ

ಕೊರೆ ನೀಗಿಸಿಹೆ ನೀನಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: https://goo.gl/images/qdj8WK)

01704. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ..


01704. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆ..

_________________________

ನಿನ್ನ ಜತೆ ಜತೆಯಲ್ಲಿ

ಬೆಸೆದ ಕರ ಹಿತದಲ್ಲಿ

ಸುಖವಾಗಿ ತೂಗಿ ನಡೆವಾಸೆ

ನಡುನಡುವೆ ಓಡುತ್ತ ನಲಿವಾಸೆ ||

ಗಗನ ಚಾಮರದಡಿಯ

ದೃಶ್ಯ ಮೋಹಕ ಭುವಿಯ

ಗಾಳಿ ಮಳೆ ನೀರಲಿ ತೊಯ್ವಾಸೆ

ನಿನ್ನೊಡನೆ ನಡೆನಡೆದು ಮೀಯ್ವಾಸೆ ||

ಎದುರು ಬಂದವಗೆಲ್ಲಾ ನಕ್ಕು

ಕರ ಬಿಡದ ಥಳುಕು ಬಳುಕು

ತೋಳ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಬಿಲ್ಲ ಹೆಣೆವಾಸೆ

ಹಾದು ಹೋಗೆ ಹಾರವಾಗಿಸುವಾಸೆ ||

ಬಯಲುದ್ಯಾನ ಗಿಡಮರದೆ

ಬಿರಿದ ಕುಸುಮಗಳ ಭರದೆ

ಹೆಕ್ಕಿ ಮುಡಿಗೆಲ್ಲಾ ಮುಡಿಸುವಾಸೆ

ಮಿಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಿಸುವಾಸೆ ||

ಬಾನಿಗೊಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ

ಬಯಲಿಗೊಂದು ಕವಿತೆ ಬುಟ್ಟಿ

ಹೃದಯ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿನ್ನನಿಡುವಾಸೆ

ನೋಡೆ ಬಾಂದಳ ದೊರೆಗಳ ಕರೆವಾಸೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೪.೨೦೧೮

(picture source : internet / social media)

01703. ತವರಾಗುಳಿಯದ ತವರಿಗೆ..


01703. ತವರಾಗುಳಿಯದ ತವರಿಗೆ..

______________________________________

ಏನೀ ತವರಿನ ತಕರಾರು

ಏನೆಂದು ಹಾಡಲೊ ಶಿವನೆ

ಕಳಚಿಕೊಂಡಿತಲ್ಲೊ ಕೊಂಡಿ..

ಕರೆದುಕೊಂಡೆ ಹೆತ್ತವರವರಿಬ್ಬರ..||

ಕಷ್ಟಸುಖಕೆ ಮರುಗೊ ಜೀವಗಳು

ಅಳುವ ತಲೆಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದವರು

ಮಡಿಲ ಹಾಸುವವರಿಬ್ಬರು ತಟ್ಟನೆ

ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಹೋದರೊ ಕಾಣೆ..||

ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮನೆ

ಬಿಂಕ ಬಿನ್ನಾಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸುರಿದಿತ್ತಲ್ಲ !

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದಮ್ಮ, ಗಿರಿಜಾಮೀಸೆಯಪ್ಪ

ಭರಿಸಲೆಲ್ಲಿ ನೋವು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತಪ್ಪಾ? ||

ಹೋಗಲೆಲ್ಲಿಗೊ ಮತ್ತೆ ತವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ?

ಯಾರನು ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಎಂದು ತೋರಿಸಲೊ?

ಯಾರು ತೆರೆವರೊ ಕದವ ‘ಬಾ ಮಗಳೆ’ ಎಂದು ?

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರುಂಟು ಎರವಿನ ಸಂಸಾರ ಪ್ರಭುವೆ? ||

ತವರಿನ ಸದ್ದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗುದ್ದಾಟ..

ಶುರು ಮುಖವಾಡದ ಮಂದಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಬಡಿದಾಟ..!

ಕಾದವರಂತೆ ಸಾವಿಗೆ, ಕಾದಿಹರಲ್ಲ ಸೋದರ ವೀರರು

ಯಾರ ಮೊಗವ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಳೊ, ತವರಿಗೆ? ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೭.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / pinterest)

01702. ನಮೋ ನಮೋ ನರಸಿಂಹಂ


01702. ನಮೋ ನಮೋ ನರಸಿಂಹಂ

___________________________________

ನಾನಾವತಾರ ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯಂ

ಲೋಕೋದ್ದಾರ ಮನೋ ಇಂಗಿತಂ

ನಮಾಮಿ ಸಕಲ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಸ್ತಂ

ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ನೃಸಿಂಹ ಬಲಂ ||

ಹರಿ ಸ್ವಯಂ ಉಗ್ರರೂಪ ಧಾರಣಂ

ಶಾಪ ವಿಮೋಚನಾರ್ಥ ಸಕಾರಣಂ

ಮೃದುಲಾ ಕಠೋರ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಂ

ನರ ಮಿಶ್ರ ಕೇಸರ ಭೀಕರಾಕಾರಂ ||

ನರನಲ್ತು ಕರುಣಾ ಸುವಿಶ್ವರೂಪಂ

ಪಶುವಲ್ತು ಕ್ರೂರಾ ದಂಡಿತಾರ್ಹಂ

ಪಾಮರ ಪಂಡಿತ ವಂದಿತೇ ದಿವ್ಯಂ

ಆಜಾನುಬಾಹು ಆಕಾರ ಭಲೆ ಭವ್ಯಂ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಾಲನಾರ್ಥಂ

ಭೂಗೋಳಪಾಲ ಪಾಪನಾಶ ಸ್ವಾರ್ಥಂ

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರಿಯ ತನುಮನದಾವರಿತಂ

ಧರ್ಮವಿಜಯ ತೃಣ ಬೃಹತ್ಕಣ ಸ್ವಸ್ಥಂ ||

ಭಯಭೀತ ಅಸುರ ಸುರಭಜಿತ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಿರ್ಭೀತ ಮನುಜ ದಿವ್ಯಮಂತ್ರ ಪಠನಂ

ಸುಪ್ರೀತ ಶಾಂತ ಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಂ ಸುಭೀಕ್ಷಂ

ನರಸಿಂಹ ಜಯತು ಜಯಜಯ ಜೈಕಾರಂ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೮.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)

01701. ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ….


01701. ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ….

_______________________

(ವೈಮನಸ್ಯ)

ನಾವುತ್ತರದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲ ಇಡುಜೋಡು

ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ನಂಪಾಡು

ಅದಕೆ ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ವೈಮನಸ್ಯ

ವಿಷಯ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು || ಅದಕೆ ನನಗೂ ||

ನನಗಾಗದು ಅತಿ ಫಂಖ ಏಸಿ ಸಾಂಗತ್ಯ

ಅವಳಿಗೊ ಚಳಿಗಾಲಕು ಬೇಕದರ ಸಖ್ಯ

ಬೇಸಿಗೆ ಬೆವರಲಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ದುಂದೆನುತ

ಆರಿಸುವಳು ಬೀಸಣಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುತ್ತಾ || ಅದಕೆ ನನಗೂ ||

ಬರದೆನಗೆ ಚೌಕಾಸಿ ತರಕಾರಿ ದಿನಸಿ

ಬಿಡಿಗಾಸಿಗು ವ್ಯರ್ಥ ಚರ್ಚೆ ತಪರಾಕಿ

ಬಿಳಿ ಸರಕಿಗೆ ನಾ ರಿಯಾಯ್ತಿ ಗಿರಾಕಿ

ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಕಿ || ಅದಕೆ ನನಗೂ ||

ಬೇಕೆನಗೆ ಬೆಳಗಿನ ಬಿಸಿಕಾಫಿ ಸಂಜೆಗೆ ಚಹ

ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಮಾವಾಸೆಗೆ ನೀಡುವಳಲ್ಲ ಚಟ

ಹೊತ್ತುಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾ ತುತ್ತು ತಿನ್ನುವ ನಿಯಮಿತ

ಅತಿವೃಷ್ಠಿ ಅನಾವೃಷ್ಠಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಪವಾಸ ದಿಟ || ಅದಕೆ ನನಗೂ ||

ವೈನಾದ ಸಂಸಾರ ವೈಮನಸ್ಯ ಸರ್ವದಾ

ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಡಿದಾಟದ ಸಂಪದ

ಮುಗಿಸೆಲ್ಲಾ ತರ ಯುದ್ಧ ಕಾಳಗ ಉಂಡಾಟ

ಮಲಗೊ ಹೊತ್ತಲಿ ತೇಪೆ ನಗಿಸಿ ಪರದಾಟ || ಅದಕೆ ನನಗೂ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೬.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : internet / social media)

01700. ಅಚಲನವ ನಿಶ್ಚಲ..


01700. ಅಚಲನವ ನಿಶ್ಚಲ..

________________________

ಕಲಿಯುಗದಲವ ಅಚಲ ನಿಶ್ಚಲ

ಗುಡಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂರುವ ಚಪಲ

ಏನಿದೆಯೊ ಕಾಣದವನ ಹಂಬಲ

ಅವನಾಟದೆ ಬಂಧಿ ಜಗ ಸಕಲ ||

ಕಲ್ಲ ತೊಳೆದರು ಜಲದಲಿ ನಿಶ್ಚಲ

ಕ್ಷೀರಧಾರೆ ಎಳ ನೀರಿಗು ಅಚಲ

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಧಾರೆ

ಅಭಿಷೇಕವೇನಿರಲಿ ಕದಲದ ತೇರೆ ||

ಕುಸುಮ ಹಾರ ಗರಿಕೆ ಬಿಲ್ವ ತಂತ್ರ

ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೊ ಘಂಟನಾದ ಮಂತ್ರ

ಸುತ್ತಲು ಮುತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತ ಪುರೋಹಿತ

ಮಾಡೇನೆಲ್ಲ ಹುನ್ನಾರ ಕದಲನಾತ ||

ಅವ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿಶ್ಚಲ ಜಡ ಸ್ವರೂಪ

ಕಾಲಮಹಿಮೆ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತಾಪ

ಸತ್ಯಕೊಂದೆ ಪಾದ ಹೇಗಾದೀತು ಬಲ

ಆಸಂಗತದಲಿ ಸಂಗತ ತತ್ತ್ವವೆ ನಿಶ್ಚಲ ||

ಚಲಿಪ ಕಾಲ ನಿಶ್ಚಲ ಸಾಪೇಕ್ಷದೆ ಚಲಿತ

ಕಾಲ ದೇಶ ಅವಕಾಶದಾಚೆಗೆಲ್ಲ ಅನಂತ

ಹುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾವಲಾಗುತ ನಿಶ್ಚಲ

ಶೋಧಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರಿಧಿ ದಾಟೊ ಕರಾಳ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source: wikipedia)

01699. ಹೊತ್ತಗೆ…


01699. ಹೊತ್ತಗೆ…

_________________________

ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದರೆ ಮಸ್ತಕ

ಬದುಕಾಗುವುದು ಸಾರ್ಥಕ

ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಾಯ

ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ||

ಹೊತ್ತಗೆ ಹೊರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ

ಹೊರದಿರೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಭಾರ ಹೊರುವ ಪ್ರಾಯದೆ ಎತ್ತು

ಹೊತ್ತರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ನಾಯು ಬಾಳ್ವೆ ಗತ್ತು ||

ಗ್ರಂಥಗಳೋದಿ ಆಗರೆ ಸಂತ

ಕಲಿಕೆ ಸಾಗರ ಸಮವೆ ಅನಂತ

ಅಹಮಿಕೆಗೆಡೆಮಾಡದೆ ಕಲಿತಾಡು

ಹನಿ ವಿನಯದಿ ಕೂಡಿಡೆ ಜೇನುಗೂಡು! ||

ಚಂದದ ಹೊದಿಕೆ ಇರೆ ಸಾಕೆ?

ತಥ್ಯ ಸತ್ವ ವಿಷಯ ಒಳಗಿರಬೇಕೆ

ಗ್ರಹಿಸಿರೆ ಸಾಲಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸತ್ಯ

ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಾಗುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ||

ತಾಳೆಗರಿಯಲಡಗಿದೆ ಮರುಳೆ

ಜೀವನ ಅನುಭವವೂ ಪುಸ್ತಕಗಳೆನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಜತೆಯಾಗೆ

ಓದರಿತದ್ದೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಕರವಾಳದ ಹಾಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01698. ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ


01698. ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ

__________________________________

ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ

__________________________________

ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಯಾಟ ಸದಾ ಸಂಗಾತಿ

ಒಗರು ಮಧುರ ಒರಟು ನವಿರು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಛಾತಿ

ಕಾಡಲೇನೊ ಪುಳಕ, ಕವಿಯಲೇನೊ ಮುಸುಕು

ಪಲುಕು ಮೆಲುಕು ಆಹ್ಲಾದ, ಕಂಬನಿ ಕುಯಿಲೆ ಸಿಕ್ಕು ||

ಜಾಗೃತ ಮನಸೇನೊ ಆಟ, ಹುನ್ನಾರ ಪರವಶ

ಜಮೆಯಾಗುತ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ, ನವೀನ ಸ್ಮೃತಿ ಕೋಶ

ವರ್ತಮಾನ ಭೂತವಾಗಿ, ಭವಿತದತ್ತ ಮುನ್ನೋಟ

ಋತುಮಾನ ಸರಕಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ, ವಿಹ್ವಲಾಗ್ನಿ ಚಿತ್ತ ||

ಯಾರಿಲ್ಲ? ಯಾರೆಲ್ಲ? ಯಾರಾರೊ ಅತಿಥಿಗಳು

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಹನೀಯರು

ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಯ ಅನಂತ, ಜೀವಕೋಶದ ಚೀಲ

ಭಾವಕೋಶಕೆ ಲಗ್ಗೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಜಗ್ಗಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ||

ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಂಚಲೆ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ಮಾಯೆ

ಜಡ ಪುರುಷ ಪರುಷ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಸಿಹಿನೆನಪ ಛಾಯೆ

ಕರಾಳ ನೆನಪೆ ಕಠೋರ, ಬದಿಗಿಡು ಬೇಡೆನ್ನಲುಂಟೇನು ?

ಹರಿದಾಡಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲುಂಟೇನು ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01697. ಶಿವನುಟ್ಟನೆ ಉಮೆಯ..


01697. ಶಿವನುಟ್ಟನೆ ಉಮೆಯ..

________________________________

ಶಿವನುಡಲು ತನ್ನಲಿ ಸತಿಯ

ವರಿಸಿಹನೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿಯ

ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬೆರಗದು ಪ್ರಳಯ

ಲಯದೊಡೆಯನ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಣಯ ||

ಆಜಾನುಬಾಹು ಫಾಲನೇತ್ರ

ಕೊರಳಲಂಕರಿಸಿ ಫಣಿ ಪಾತ್ರ

ಜಟೆಗೆ ಮುಕುಟ ಶಿವ ಗೋತ್ರ

ಚರ್ಮಾಂಬರಗು ಕಟ್ಟಿ ಧೋತ್ರ ! ||

ಅವಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಗೌರಿ

ಒಲಿಸಲೇನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ದಾರಿ

ಅಪರ್ಣೆ ಕೊನೆಗು ಛಲಕೆ ಬದ್ಧ

ಸುಟ್ಟರು ಕಾವನ ಶಿವ ಶರಣಾದ ||

ಹಿಮಸುತೆ ಶೈಲತನಯೆ ಮಾತೆ

ಕುಮಾರ ಜನನ ಕಾರಣ ಘನತೆ

ಭರಿಸುತ ಭವನ ತೇಜ ಘನಸತ್ವ

ದಾನವ ಕುಲಕೆ ಕೊಡಲಿ ಮಹತ್ವ ||

ವಿನೋದ ಜಗನ್ಮಾತಪಿತ ಕಲ್ಯಾಣ

ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಸುತ್ತಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಚರಣ

ಹೋಮ ಹವನ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಪವಿತ್ರ

ಆದಿದಂಪತಿಗು ಬೇಕಿತ್ತೇನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ?||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೪.೨೦೧೮

(picture source : WhatsApp)

01696. ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಶುಭಾಶಯವಿಂದು..


01696. ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಶುಭಾಶಯವಿಂದು..

____________________________________________

ಜಾನಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ

ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರದ ಹಕ್ಕಿ

ಹಾಡಿದ ಭಾಷೆಗಳ್ಹದಿನೇಳು

ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳು ! ||

ಸಾಲದೆನ್ನುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ

ಜಪಾನಿ ಜರ್ಮನಿ ಪರಕೀಯ !

ಆರು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ ಮೊತ್ತ

ಹಾಡಿಯು ದಣಿಯದ ದನಿ ಸಂಪತ್ತ ! ||

ದಕ್ಷಿಣದಾ ಕೋಕಿಲ ಕಲವಾಣಿ

ಬರೆದದ್ದೂ ಉಂಟು ಸುಮವೇಣಿ

ತೇಜಸ್ಸಿನ ವಿಭೂತಿ ಹಣೆಯ ತುಂಬ

ಗೌರವದೆ ನಮಿಸೊ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ! ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಗಟು

ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಕಲೈಮಾಮಣಿ ಉಟ್ಟು

ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬೇಡೆಂದಾ ಛಲಗಾತಿ ! ||

ಇಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಶುಭ ಜನುಮ ದಿನ

ಹಾಡಿ ಹೊಗಳೆ ಪದ ಸಾಲದು ಗೌಣ

ಎಂಭತ್ತರ ಹರೆಯ ದಾಟಿ ನೂರಾರು

ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ ಸಾಗಲಿ ತೇರು ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೪.೨೦೧೮

(ಚಿತ್ರ / ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ : ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ; thanks to Vishalakshi NM for reminding and inspiring me to write this poem 🙏😊👍💐🌹)

01695. ‘ಅವನಿ’ಗವನೆ..


01695. ‘ಅವನಿ’ಗವನೆ..

_______________________

ಅವನಿಗವನೆ ಒಡೆಯ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ಒಡೆಯ

ಅವನಿಗವನೆ ‘ಅವನಿ’ಯಾದರೆ

ಅವನೆ ಅವನಾಗಿ ಯುಗೆಯುಗೇ ಸಂಭವ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ

‘ಅವನಿ‘ಗವನೆ ಆಡೋ ಪಾತ್ರ

ಅವನನರಿತರೆ ಅವನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗಾಗುತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮರ್ಮ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ನಡೆಸೊ ಪರಮ

ಅವನಾಗದೆ ಕೊರಮ ಪಾಲಿಸೆ ನ್ಯಾಯ

‘ಅವನಿ’ಗದೆ ತಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಂಧ

‘ಅವನಿ’ಗವನ ಜತೆಗದೇ ಅನುಬಂಧ

ಅವನಾಗದೆ ಪದ ಪದವಿ ದುರಹಂಕಾರಿ

‘ಅವನಿಗದೆ’ ಭೂಷಣ ತಿಲಕಪ್ರಾಯ ಕುಸುರಿ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ಅದ ಸಾರುವ ಭೂತಾತ್ಮ

ಅವನಾಗದಿರೆ ದ್ರೋಣ, ಐಹಿಕ ಲೌಕಿಕ ತಲ್ಲೀನ

‘ಅವನಿ’ಗದೆ ಅಳಲು ಪಂಚಭೂತ ಲೀನಕೆ ಮುನ್ನ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01694. ಶಂಕರ..


01694. ಶಂಕರ..

___________________

ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ

ಅದ್ವೈತದ ಪರ್ಯಾಯ

ಅವನೀಸುತನಾಗಿ ಧ್ಯೇಯ

ಅವರಲ್ಲವೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ! ||

ನೀರಲಿಟ್ಟಾ ಪಾದ

ಮಕರವಿಡಿದಿತ್ತಾಮೋದ

ಅಮ್ಮನಿಗದುವೆ ತಾನೆ ಶೋಧ

ವಚನವಿತ್ತಳಾಗೆ ಅವ ಜಯಪ್ರದ ||

ಅದ್ಭುತವಿತ್ತಾ ವಾಗ್ಜರಿ

ಕಾವ್ಯವಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ

ಲಲಿತೆಯಾಗಿ ಸುಲಲಿತ ಗೀತ

ಶಂಕರನಾಗಿ ಕಿಂಕರ ಶ್ರೀಮಾತ ||

ವಾದ ವಿವಾದ ಕುಸುರಿ

ಬಾರಿಸುತೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಯಭೇರಿ

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿಯು ವಾಮನ

ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿ ಗುಣ ! ||

ಬದರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರಿ ದ್ವಾರಕ ಪೀಠ

ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯನವನಿಹ ದಿಟ

ತತ್ತ್ವ ಬೇರೂರಿಸಿದ ಪರಮಗುರು

ಹಿಡಿ ಆಯುಷ್ಯದಲೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)