01482. ಕದ್ದನಲ್ಲ ಕಳ್ಳ..


01482. ಕದ್ದನಲ್ಲ ಕಳ್ಳ..

________________________

ಗಂಗೆ ಗೌರಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಕಾವೇರಿ

ಬನ್ನಿರೆಲ್ಲ ಗುಟ್ಟ ಹೇಳುವ ಬಾರಿ

ಗೊತ್ತೇನವನು ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿ ?

ಕದ್ದ ಮನಸ ಹುಡುಕೆ ಪತ್ತೇದಾರಿ ||

ಕಳ್ಳನವನು ಮಳ್ಳನವನು

ಹೇಳಕೇಳದೆ ಧಾಳಿಯಿಟ್ಟವನು

ಬೆಳ್ಳನೆ ಹಾಲ ಹುಡುಗಿ ಚಿತ್ತ

ಕಣ್ಬಿಡುವುದರಲಿ ಕಳುವಾಗಿತ್ತ ! ||

ಕದ್ದೆನೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳನು

ಕದ್ದ ಮಾಲನೆಲ್ಲೊ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟವನು

ಒಬ್ಬಂಟಿ ನಾ ಅಮಾಯಕಿ

ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಬನ್ನಿರೆ ಹುಡುಕಿ ||

ಶುದ್ಧ ಚಿತ್ತ ಕೆಡಿಸಿಬಿಡುವ

ಚಂಚಲವಾಗಿಸಿ ವರಿಸಿಬಿಡುವ

ನಾನಾದರೆ ಅವನ ಖೈದಿ

ಕಾಯುವರಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ? ||

ನನದಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದಿದೆ

ನಾ ಬೇಕೆಂದರೆ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ

ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟರೆ ಜತೆಗುಳಿವೆ

ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಾ ಜತೆಗೊಯ್ಯುವೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture: ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮಂಜುನಾಥರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಕವನ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಬರೆದ ಕವನ – ೧೬.೧೨.೨೦೧೭)

Advertisements

01481. ಮುಳ್ಳೊತ್ತಿದೆ


01481. ಮುಳ್ಳೊತ್ತಿದೆ

___________________

ಹುಸಿ ಮುಳ್ಳೊತ್ತಿದೆ ಪಾದಕೆ

ತುಸು ಕಾಲೆತ್ತಿದೆ ನೆಪಕೆ

ಭುಜವಿತ್ತ ಸಖಿಯಾಸರೆ

ಕಟ್ಟಲವಳ ಓಡಬಿಡದೆ ! ||

ತಿರುಗಿ ನೋಡುವ ಹಂಬಲ

ತಿರುತಿರುಗಿ ಅವನತ್ತ ಜಾಲ

ನೋಟಕೆ ಸಿಗದವನ ತಡುಕಿ

ಚಹರೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೇ ಹವಣಿಕೆ ||

ನಕ್ಕರೆ ನಗಲೇಳು ಸಖಿಗಳು

ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಹುನ್ನಾರ ತಾಳು

ಬಾಯಾಡುವ ನೆಪ ಸಟೆ ನಿಜ

ಅರಿತು ಛೇಡಿಸೊ ಅವರಾಟ ||

ಕಾನನದ ಹಾದಿ ದುರ್ಗಮ

ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪದ ನಡಿಗೆ ಸುಗಮ

ಯಾಕೊ ಚಿತ್ತಕವನೇಕೊ ಮರೆವು

ಎಷ್ಟು ನೋಡಲಿ ಮರೆವ ಮೊಗ ||

ಯೌವನ ಕೋಟೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ತಾಣ

ಸುತ್ತುವರೆದವರದೆ ಧೈರ್ಯ ಘನ

ಕಾಲಧರ್ಮದಲಿದೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಳಕ

ಸಂಯಮ ಸಂಹಿತೆ ಹಿನ್ನಲೆಗೌಣ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media – not sure – Raaja Ravi Varma painting?)

01480. ಕಿನ್ನರಿ ಕನ್ನಿಕೆ (ಮಕ್ಕಳಿಗೆ)


01480. ಕಿನ್ನರಿ ಕನ್ನಿಕೆ (ಮಕ್ಕಳಿಗೆ)

____________________

ಕಿನ್ನರಿ ನಾ ಕಿನ್ನರಿ

ಕಿನ್ನರ ಲೋಕದ ಪುತ್ಥಳಿ

ಹಾರುತ ಬರುತಿರುವೆ

ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕವ ದಾಟಿ ||

ರೂಪದಿ ನಾ ಅಪ್ಸರೆ

ಕುಂದಿರದ ತೊಗಲ ಬಣ್ಣ

ಗುಲಾಬಿ ನವಿನವಿರು

ಹೊಳೆವ ಕಾಂತಿ ಅಪರಂಜಿ ||

ನನ್ನ ನಡಿಗೆ ಮೃದುಲ

ಗಾಳಿಯಲಿ ತೇಲುವ ಪರಿ

ನೀರಾ ಮೇಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ

ಮುಳುಗದ ಪಾದದ ಜಾಲ! ||

ಗಾಳಿಗು ಹಗುರ ವಸ್ತ್ರ

ಪಾರದರ್ಶಕ ಅಪಾರ ಹೊಳಪು

ಮಿರಮಿರನೆ ಮಿನುಗಾಟ

ತಾರೆಯ ಬೆಳಕ ನೂಲಲಿ ನೇಯ್ಗೆ ||

ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗದ ಲೋಕ

ನಿಸರ್ಗ ತೊಟ್ಟ ರೂಪ ಅಪರೂಪ

ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದವೆಲ್ಲ

ಅನುಭೂತಿಯಾಚೆಯ ಸಿರಿ ಸೊಗಡು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source from Internet / social media received via Yamunab Bsy – thank you 😍🙏👍😊👌)

01478. ನಾನು ಜಿಗಿವೆ, ನೀನು ಜಿಗಿಯೆ!


01478. ನಾನು ಜಿಗಿವೆ, ನೀನು ಜಿಗಿಯೆ!

_____________________________________

ನೋಡು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು

ಅಂತರ ಪ್ರಿಯೆ, ಅಭ್ಯಂತರ!?

ಮಧ್ಯೆ ಕಂದಕ ಕೈಗೆಟುಕದ ಕಾಯ

ಕತ್ತಲಲಿಡೆ ಹವಣಿಸುತಿಹ ಸೂರ್ಯ ||

ಬರದು ಜಿಗಿತ, ಬರದಲ್ಲ ನೆಗೆತ

ಬರಲೆಂತೊ ಹಾರಿ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ?

ಹತ್ತಿರ ಗಗನದಲಿದ್ದು ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ

ನೋಡಲಷ್ಟೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಲ್ಲ ಆಧಾರ ||

ನಡುವಲಿ ಆಳ ಕಿರುಗಾಲುವೆ ನೀರು

ಬರಲೆಂತೆ ಸೇರೆ, ಈಜು ಬರದಲ್ಲ ?

ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿಳಿದೆ ಮುಳುಗೆ ಗತಿಯೇನು?

ಎದುರಲ್ಲೆ ನೀನು, ಸೇರಲೆಷ್ಟು ಕಾನೂನು! ||

ತುಸು ಬೆಳಕಿದೆ ರವಿ ಕರಗೊ ಮುನ್ನ

ಮಾಡಬಾರದೆ ಏನಾದರು ಪ್ರಿಯತಮ ?

ಕತ್ತಲ ರಾಜ್ಯ ಕಂಗೆಡಿಸೊ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಹೇಗಾದರು ಹುಡುಕೊ ದಾರಿ ಸೇರಿಸೆ ನಮ್ಮ ! ||

ನಾನು ಜಿಗಿವೆ, ನೀನು ಜಿಗಿಯೆ

ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಿಗಲಿ ಕೈಗೆ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನ

ಬಿದ್ದರು ನೀರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೇಲೋಣ

ಮುಳುಗೊ ಮುನ್ನ ದೇಕುತ ಸಿಕ್ಕಿದ ತೀರ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source : Internet / social media, sent by Muddu Dear – thanks madam 😍👌🙏👍😊)

01477. ಕಾಲದ ಮುಖವಾಡ ಮಾಯೆ


01477. ಕಾಲದ ಮುಖವಾಡ ಮಾಯೆ

__________________________________

ತಲೆಯಲಿ ಹೊತ್ತವಳೊಬ್ಬಳು

ಹೆಗಲಲಿ ಇಟ್ಟವಳಿನ್ನೊಬ್ಬಳು

ಎದೆ ಕಲಶವಾಗಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು

ಯಾವುದವಳ ನಿಜರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ? ||

ಕೊಡಪಾನ ಹಾಲೂಡಿಸಿದವಳು

ಹೆಗಲಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿದಾಡಿಸಿದವಳು

ಮುದ್ದಲಿ ಕೆಡಿಸಿ ತಲೆಗೇರಿಸಿದವಳು

ಮೂವರಲ್ಲ ಅವಳೊಬ್ಬಳೆ ತಾಳು! ||

ರಮಣನಿಗದೆ ಕೊಡವಿತ್ತಾ ಮಹಿಳೆ

ಹೆಗಲಿಗ್ಹೆಗಲು ಕೊಡ ಹೊತ್ತಾಗಲೆ

ಶಿರದೆ ಹೊತ್ತು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಒಬ್ಬಳೆ

ನೋಡು ಮೂವರಲ್ಲ ಅವಳೊಬ್ಬಳೆ! ||

ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ನೋಟದೆ ಸಾಕಾರ

ಹಿನ್ನಲೆಯ ಇತಿಹಾಸ ಕೆದಕುವ ಕೊಸರ

ಪಾರ್ಶ್ವ ನೋಟದೆ ಗಮನಿಸುತ ಪರಿಸರ

ಮೂರಲ್ಲ ಒಂದೆ ಕೊಡದಾಚಾರ ವಿಚಾರ ! ||

ಬದುಕ ಕೊಡವೊಂದೆ ಪಾತ್ರಗಳ್ಹಲವು

ಪಾತ್ರೆಯ ನೀರಾಗಿ ಪಸರಿಸುವ ಸೊಗವು

ಭೂತ ಭವಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕೀಕೃತ ಸ್ತ್ರೀ ಕಲಶ

ಕಾಲದ ಮುಖವಾಡ ತೊಟ್ಟ ಮಾಯೆಯ ವೇಷ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source from Internet / social media – received via Suma B R – thank you madam !!😍👌🙏👍😊)

01476. ಹಗುರ ಬೆಳಗು ಭಾರದ ಸಂಜೆ


01476. ಹಗುರ ಬೆಳಗು ಭಾರದ ಸಂಜೆ

_____________________________________

ನಸುಕು ಮಸುಕು ಮುಸುಕು

ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹಚ್ಚಿದ ಮತಾಪು

ಒಂದೇ ದಾಯದ ಗುಲಗಂಜಿ

ಬಂದು ಹೋಗು ಕೊರವಂಜಿ ||

ನಸುಕುಟ್ಟು ಅದಮ್ಯ ಉತ್ಸಾಹ

ಅರುಣೋದಯ ರಾಗದ ರಂಗು

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲ ಮ್ಲಾನವದನ

ಅಸ್ತಮಾನ ವೈಭವ ನಿಶಾಘಾತ ||

ಇದೆ ನಿತ್ಯದ ಹಾದಿ ಸವೆಸುತ

ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಮುಂಜಾವಿನ ಮಬ್ಬ

ಕತ್ತರಿಸುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆತ್ತದ ಬುಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ತ ಬಿಚ್ಚಿದ ಛತ್ರಿ ಶಿರ ಚಾಮರ ||

ನಸುಕ ಬುಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಕನಸು

ಅಮಿತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಸರಕು

ಸಂಜೆ ತುಂಬಿದ ಹೊರೆ ಭಾರ

ಸರಕು ಇಲ್ಲಾ ನಿರಾಶೆಯದು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source internet / social media received via Muddu Dear – thank you !😍👍🙏😊👌)

01475. ಸುಕ್ಕಿನ ಮುಖದ ಹಿಂದೆ


01475. ಸುಕ್ಕಿನ ಮುಖದ ಹಿಂದೆ

_____________________________

ಯಾಕೊ ಕಾಣಿಸುತಿದೆ ಬರಿ ಸುಕ್ಕು

ವರುಷಗಳಾದಂತಿದೆ ಆಕೆ ನಕ್ಕು…

ಗೆರೆಗೆರೆ ಭೈರಿಗೆ ಹಣೆ ಬರಹ ಸಾಲಾಗಿ

ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ ದಣಿಸಿದ ಬಾಳ ಶೋಷಣೆ ||

ಯಾರಲ್ಲ? ಯಾರೆಲ್ಲ? ಯಾರಾಕೆ ಈಗ

ಪ್ರಶ್ನೆಯದಲ್ಲ ಮೊತ್ತ ಯಾರಿಹರಾಕೇಗೀಗ ?

ನಡುಗುವ ಕೈ ತೊದಲಿಸಿ ತುಟಿಯದುರು

ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನೀಡಿದ್ದೆಷ್ಟೆಂದು ನೆನೆನೆನೆದು ಕಣ್ಣೀರು ||

ನರೆತಿವೆ ಬಲಿತಿವೆ ಕೂದಲು ಬಿಳಿ ಸಮೃದ್ಧ

ಒತ್ತೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಪೊದೆಯಲು ಖಾಲಿ ಉದ್ದುದ್ದ

ಗಂಟಿನ ನಂಟ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿಹ ಫಸಲು

ತಿಕ್ಕಿ ತೀಡಿ ಬಾಚಿ ಸಿಂಗರಿಸಲೆಲ್ಲಿ ಜನರಿಹರು ? ||

ಕೃಶಕಾಯ ಅಸಹಾಯ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಗತ್ತಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ?

ಕೋಲ್ಹಿಡಿದು ನಡೆಯೆ ಬಿಗುಮಾನ ತಹ ಲಜ್ಜೆ

ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುವ ಭೀತಿ ಗೋಡೆಗಾತು ನಡೆವ ರೀತಿ

ಕೂತಲ್ಲೆ ಕೂರಲೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು, ದೈನಂದಿನ ಸಂಗತಿ ||

ನಗುತ್ತಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಳಗತ್ತರು ಹೊರಗೆ ಅತ್ತರು

ಬರಿ ಚಂದದ ಮಾತಾಡುತ ಸಂತೈಸುವ ಕರುಳು

ಎಲ್ಲೊ ಹೇಗೊ ಬದುಕಿಕೊ ಸುಖವಾಗಿ ಎನ್ನುವ ಸದ್ದು

ಮರೆಮಾಚಿದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏದುಸಿರು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Nagesha Mn)

(Picture source internet / social media – sent Yamunab Bsy – thank you 😍🙏👍😊)