01700. ಅಚಲನವ ನಿಶ್ಚಲ..


01700. ಅಚಲನವ ನಿಶ್ಚಲ..

________________________

ಕಲಿಯುಗದಲವ ಅಚಲ ನಿಶ್ಚಲ

ಗುಡಿ ಕಲ್ಲಾಗಿ ಕೂರುವ ಚಪಲ

ಏನಿದೆಯೊ ಕಾಣದವನ ಹಂಬಲ

ಅವನಾಟದೆ ಬಂಧಿ ಜಗ ಸಕಲ ||

ಕಲ್ಲ ತೊಳೆದರು ಜಲದಲಿ ನಿಶ್ಚಲ

ಕ್ಷೀರಧಾರೆ ಎಳ ನೀರಿಗು ಅಚಲ

ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಚಂದನ ಧಾರೆ

ಅಭಿಷೇಕವೇನಿರಲಿ ಕದಲದ ತೇರೆ ||

ಕುಸುಮ ಹಾರ ಗರಿಕೆ ಬಿಲ್ವ ತಂತ್ರ

ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸೊ ಘಂಟನಾದ ಮಂತ್ರ

ಸುತ್ತಲು ಮುತ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತ ಪುರೋಹಿತ

ಮಾಡೇನೆಲ್ಲ ಹುನ್ನಾರ ಕದಲನಾತ ||

ಅವ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿಶ್ಚಲ ಜಡ ಸ್ವರೂಪ

ಕಾಲಮಹಿಮೆ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತಾಪ

ಸತ್ಯಕೊಂದೆ ಪಾದ ಹೇಗಾದೀತು ಬಲ

ಆಸಂಗತದಲಿ ಸಂಗತ ತತ್ತ್ವವೆ ನಿಶ್ಚಲ ||

ಚಲಿಪ ಕಾಲ ನಿಶ್ಚಲ ಸಾಪೇಕ್ಷದೆ ಚಲಿತ

ಕಾಲ ದೇಶ ಅವಕಾಶದಾಚೆಗೆಲ್ಲ ಅನಂತ

ಹುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಸಾವಲಾಗುತ ನಿಶ್ಚಲ

ಶೋಧಿಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪರಿಧಿ ದಾಟೊ ಕರಾಳ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source: wikipedia)

Advertisements

01699. ಹೊತ್ತಗೆ…


01699. ಹೊತ್ತಗೆ…

_________________________

ಪುಸ್ತಕ ಸೇರಿದರೆ ಮಸ್ತಕ

ಬದುಕಾಗುವುದು ಸಾರ್ಥಕ

ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಾಯ

ಅನುಭವದ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ||

ಹೊತ್ತಗೆ ಹೊರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ

ಹೊರದಿರೆ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಭಾರ ಹೊರುವ ಪ್ರಾಯದೆ ಎತ್ತು

ಹೊತ್ತರೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ನಾಯು ಬಾಳ್ವೆ ಗತ್ತು ||

ಗ್ರಂಥಗಳೋದಿ ಆಗರೆ ಸಂತ

ಕಲಿಕೆ ಸಾಗರ ಸಮವೆ ಅನಂತ

ಅಹಮಿಕೆಗೆಡೆಮಾಡದೆ ಕಲಿತಾಡು

ಹನಿ ವಿನಯದಿ ಕೂಡಿಡೆ ಜೇನುಗೂಡು! ||

ಚಂದದ ಹೊದಿಕೆ ಇರೆ ಸಾಕೆ?

ತಥ್ಯ ಸತ್ವ ವಿಷಯ ಒಳಗಿರಬೇಕೆ

ಗ್ರಹಿಸಿರೆ ಸಾಲಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ಸತ್ಯ

ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಾಗುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯ ||

ತಾಳೆಗರಿಯಲಡಗಿದೆ ಮರುಳೆ

ಜೀವನ ಅನುಭವವೂ ಪುಸ್ತಕಗಳೆನೋಡಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿ ತಿಳಿ ಜತೆಯಾಗೆ

ಓದರಿತದ್ದೆಲ್ಲ ಸಫಲ ಕರವಾಳದ ಹಾಗೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01698. ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ


01698. ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ

__________________________________

ಸ್ಮೃತಿ-ವಿಸ್ಮಯ -ವಿಸ್ಮೃತಿ

__________________________________

ವಿಸ್ಮಯ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಸ್ಮೃತಿಯಾಟ ಸದಾ ಸಂಗಾತಿ

ಒಗರು ಮಧುರ ಒರಟು ನವಿರು ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಛಾತಿ

ಕಾಡಲೇನೊ ಪುಳಕ, ಕವಿಯಲೇನೊ ಮುಸುಕು

ಪಲುಕು ಮೆಲುಕು ಆಹ್ಲಾದ, ಕಂಬನಿ ಕುಯಿಲೆ ಸಿಕ್ಕು ||

ಜಾಗೃತ ಮನಸೇನೊ ಆಟ, ಹುನ್ನಾರ ಪರವಶ

ಜಮೆಯಾಗುತ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ, ನವೀನ ಸ್ಮೃತಿ ಕೋಶ

ವರ್ತಮಾನ ಭೂತವಾಗಿ, ಭವಿತದತ್ತ ಮುನ್ನೋಟ

ಋತುಮಾನ ಸರಕಂತೆ ಸ್ಮೃತಿ, ವಿಹ್ವಲಾಗ್ನಿ ಚಿತ್ತ ||

ಯಾರಿಲ್ಲ? ಯಾರೆಲ್ಲ? ಯಾರಾರೊ ಅತಿಥಿಗಳು

ಬಂದು ಹೋದವರೆಲ್ಲ, ಇತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಹನೀಯರು

ಅದ್ಭುತ ಸಂಚಯ ಅನಂತ, ಜೀವಕೋಶದ ಚೀಲ

ಭಾವಕೋಶಕೆ ಲಗ್ಗೆ, ಅಂತಃಕರಣ ಜಗ್ಗಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ||

ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಂಚಲೆ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ಮಾಯೆ

ಜಡ ಪುರುಷ ಪರುಷ, ಸಮ್ಮೋಹಕ ಸಿಹಿನೆನಪ ಛಾಯೆ

ಕರಾಳ ನೆನಪೆ ಕಠೋರ, ಬದಿಗಿಡು ಬೇಡೆನ್ನಲುಂಟೇನು ?

ಹರಿದಾಡಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲುಂಟೇನು ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media)

01697. ಶಿವನುಟ್ಟನೆ ಉಮೆಯ..


01697. ಶಿವನುಟ್ಟನೆ ಉಮೆಯ..

________________________________

ಶಿವನುಡಲು ತನ್ನಲಿ ಸತಿಯ

ವರಿಸಿಹನೆ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿಯ

ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬೆರಗದು ಪ್ರಳಯ

ಲಯದೊಡೆಯನ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಣಯ ||

ಆಜಾನುಬಾಹು ಫಾಲನೇತ್ರ

ಕೊರಳಲಂಕರಿಸಿ ಫಣಿ ಪಾತ್ರ

ಜಟೆಗೆ ಮುಕುಟ ಶಿವ ಗೋತ್ರ

ಚರ್ಮಾಂಬರಗು ಕಟ್ಟಿ ಧೋತ್ರ ! ||

ಅವಳು ಸರ್ವಮಂಗಳ ಗೌರಿ

ಒಲಿಸಲೇನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ ದಾರಿ

ಅಪರ್ಣೆ ಕೊನೆಗು ಛಲಕೆ ಬದ್ಧ

ಸುಟ್ಟರು ಕಾವನ ಶಿವ ಶರಣಾದ ||

ಹಿಮಸುತೆ ಶೈಲತನಯೆ ಮಾತೆ

ಕುಮಾರ ಜನನ ಕಾರಣ ಘನತೆ

ಭರಿಸುತ ಭವನ ತೇಜ ಘನಸತ್ವ

ದಾನವ ಕುಲಕೆ ಕೊಡಲಿ ಮಹತ್ವ ||

ವಿನೋದ ಜಗನ್ಮಾತಪಿತ ಕಲ್ಯಾಣ

ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಸುತ್ತಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಚರಣ

ಹೋಮ ಹವನ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಪವಿತ್ರ

ಆದಿದಂಪತಿಗು ಬೇಕಿತ್ತೇನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ?||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೪.೦೪.೨೦೧೮

(picture source : WhatsApp)

01696. ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಶುಭಾಶಯವಿಂದು..


01696. ಅಮ್ಮನಿಗೊಂದು ಶುಭಾಶಯವಿಂದು..

____________________________________________

ಜಾನಕಿ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ

ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ ಸ್ವರದ ಹಕ್ಕಿ

ಹಾಡಿದ ಭಾಷೆಗಳ್ಹದಿನೇಳು

ನಲವತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳು ! ||

ಸಾಲದೆನ್ನುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ

ಜಪಾನಿ ಜರ್ಮನಿ ಪರಕೀಯ !

ಆರು ದಶಕಗಳ ಸೇವೆ ಮೊತ್ತ

ಹಾಡಿಯು ದಣಿಯದ ದನಿ ಸಂಪತ್ತ ! ||

ದಕ್ಷಿಣದಾ ಕೋಕಿಲ ಕಲವಾಣಿ

ಬರೆದದ್ದೂ ಉಂಟು ಸುಮವೇಣಿ

ತೇಜಸ್ಸಿನ ವಿಭೂತಿ ಹಣೆಯ ತುಂಬ

ಗೌರವದೆ ನಮಿಸೊ ಮಾತೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ! ||

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಸಗಟು

ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಕಲೈಮಾಮಣಿ ಉಟ್ಟು

ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬೇಡೆಂದಾ ಛಲಗಾತಿ ! ||

ಇಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಶುಭ ಜನುಮ ದಿನ

ಹಾಡಿ ಹೊಗಳೆ ಪದ ಸಾಲದು ಗೌಣ

ಎಂಭತ್ತರ ಹರೆಯ ದಾಟಿ ನೂರಾರು

ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸುತ ಸಾಗಲಿ ತೇರು ! ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೩.೦೪.೨೦೧೮

(ಚಿತ್ರ / ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲ : ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ; thanks to Vishalakshi NM for reminding and inspiring me to write this poem 🙏😊👍💐🌹)

01695. ‘ಅವನಿ’ಗವನೆ..


01695. ‘ಅವನಿ’ಗವನೆ..

_______________________

ಅವನಿಗವನೆ ಒಡೆಯ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ಒಡೆಯ

ಅವನಿಗವನೆ ‘ಅವನಿ’ಯಾದರೆ

ಅವನೆ ಅವನಾಗಿ ಯುಗೆಯುಗೇ ಸಂಭವ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ

‘ಅವನಿ‘ಗವನೆ ಆಡೋ ಪಾತ್ರ

ಅವನನರಿತರೆ ಅವನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗಾಗುತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮರ್ಮ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ನಡೆಸೊ ಪರಮ

ಅವನಾಗದೆ ಕೊರಮ ಪಾಲಿಸೆ ನ್ಯಾಯ

‘ಅವನಿ’ಗದೆ ತಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಕೈವಲ್ಯ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಬಂಧ

‘ಅವನಿ’ಗವನ ಜತೆಗದೇ ಅನುಬಂಧ

ಅವನಾಗದೆ ಪದ ಪದವಿ ದುರಹಂಕಾರಿ

‘ಅವನಿಗದೆ’ ಭೂಷಣ ತಿಲಕಪ್ರಾಯ ಕುಸುರಿ ||

ಅವನಿಗವನೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ

‘ಅವನಿ’ಗವನೆ ಅದ ಸಾರುವ ಭೂತಾತ್ಮ

ಅವನಾಗದಿರೆ ದ್ರೋಣ, ಐಹಿಕ ಲೌಕಿಕ ತಲ್ಲೀನ

‘ಅವನಿ’ಗದೆ ಅಳಲು ಪಂಚಭೂತ ಲೀನಕೆ ಮುನ್ನ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source: internet / social media)

01694. ಶಂಕರ..


01694. ಶಂಕರ..

___________________

ಆರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ

ಅದ್ವೈತದ ಪರ್ಯಾಯ

ಅವನೀಸುತನಾಗಿ ಧ್ಯೇಯ

ಅವರಲ್ಲವೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ! ||

ನೀರಲಿಟ್ಟಾ ಪಾದ

ಮಕರವಿಡಿದಿತ್ತಾಮೋದ

ಅಮ್ಮನಿಗದುವೆ ತಾನೆ ಶೋಧ

ವಚನವಿತ್ತಳಾಗೆ ಅವ ಜಯಪ್ರದ ||

ಅದ್ಭುತವಿತ್ತಾ ವಾಗ್ಜರಿ

ಕಾವ್ಯವಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ

ಲಲಿತೆಯಾಗಿ ಸುಲಲಿತ ಗೀತ

ಶಂಕರನಾಗಿ ಕಿಂಕರ ಶ್ರೀಮಾತ ||

ವಾದ ವಿವಾದ ಕುಸುರಿ

ಬಾರಿಸುತೆಲ್ಲೆಡೆ ಜಯಭೇರಿ

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಾಗಿಯು ವಾಮನ

ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿ ಗುಣ ! ||

ಬದರಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಪುರಿ ದ್ವಾರಕ ಪೀಠ

ಸಂಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯನವನಿಹ ದಿಟ

ತತ್ತ್ವ ಬೇರೂರಿಸಿದ ಪರಮಗುರು

ಹಿಡಿ ಆಯುಷ್ಯದಲೆ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೪.೨೦೧೮

(Picture source : Wikipedia)