02169. ಕಲಾಗ್ರಹಣ


02169. ಕಲಾಗ್ರಹಣ

_______________________________________

(photo credit: Dharithri AnandaRao)

ಗ್ರಹಣ ಅನುಗ್ರಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಂವಹನ

ಭಾವಾಂಗಿಕ ನೃತ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸ್ವೀಕರಣ

ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಮೋದಾಮೋದ ಯಾರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟೀಕರಣ ?

ಲಾಲಿತ್ಯ ತನ್ಮಯತೆ ಮನವಾಗುತೆ ತೋಂನನನನಾ..

ಜೀವತಳೆದ ಶಿಲಾಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ನಿಜರೂಪ

ತಮದ್ಯುತಿ ಸಮಸ್ತ ಮಿಳಿತ ರಂಗಮಂಟಪ ಧೂಪ

ಹಿನ್ನಲೆ ಬೆಳಗುತ ತೊಳೆಯುತ ಮಂಟಪ ಉಜ್ವಲತೆ

ಜೀವ ತುಂಬಲೆಂದೆ ಜೀವ ತಳೆದು ಬಂದಾ ಶಿಲಾಲತೆ !

ಸ್ತಂಭ ಕಂಬ ಸ್ತಂಭೀಭೂತ ಮರೆತಂತೆ ಮೈಮರೆತ

ತಾವಾಗುತ ಮೃದಂಗ ಶೃಂಗ ಸಂಗೀತ ನಾದೋನ್ಮತ್ತ

ಮೃದುವಾಗಿಸೆ ಮಧುರವಾಣಿ ನರ್ತನ ಭಂಗಿ ನಾದವೀಣ

ನಿದಿರೆಯಲಿದ್ದ ದೇವಗು ಎಚ್ಛರ ತೊಟ್ಟನೆ ವಿಸ್ಮಯದಾಭರಣ !

ಭಂಗಿಯಲ್ಲ ಭಂಗಿಸೊ ಪರಿಯಲ್ಲ ಭೃಂಗ ಕುಸುಮ ಬಂಧ

ಯಾವ ಪುಷ್ಪ ಯಾವ ದೇವನ ಮುಡಿಗೋ ಋಣಾನುಬಂಧ

ಕುಣಿಕುಣಿಕುಣಿದಾಡಿ ಹಾಡಿ ತೀರೀತೇನು ಜನುಮ ಋಣ ?

ಸಿಗಲೊಂದವಕಾಶ ಪರಮ ಸಿಗಲಾರೈಸುತ ಮತ್ತೆ ಕಾರಣ |

ಜಗಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲಾ ಆಲಯ ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ದೇವನ ನಿಲಯ

ಸೃಷ್ಟಿಯೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ನರ್ತನ ದೈವೀಕ ಸಮಯ

ನಡೆಸುತಿಹಳು ಕೈಂಕರ್ಯ ಬಾಲೆ ನಮಿಸುತೆ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ

ಪರವಶ ಮೂಲೋಕದ ಸಮಸ್ತ ಸುತ್ತಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೆಕ್ಕಸ ಬೆರಗೆ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೯.೦೮.೨೦೧೭

(ಧರಿತ್ರಿ ಆನಂದರಾವ್ ರವರ ಪೋಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತೆಗೆದ ಈ ಅದ್ಬುತ ಪೋಟೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ತರಂಗಗಳಿಗಿತ್ತ ಪದರೂಪವಿದು – ಕಲಾಗ್ರಹಣ!)

02168. ಸ್ಮಶಾಣ ವೈರಾಗ್ಯ..


02168. ಸ್ಮಶಾಣ ವೈರಾಗ್ಯ..

_______________________________

ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದ ಓಲಾದವ

‘ಥತ್ತೇರಿಕೆ..ಈ ರಸ್ತೆಯೂ ಬಂದು..’

ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡ ಹಾದಿ

ನಡೆದ ಮೈಸೂರು ಮಾಲಿಗೆ ಹಾದು ರುದ್ರಭೂಮಿ.

ಕಾರು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಕಂಡ ಚಿತಾಗಾರ ಫಲಕ

ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಿಸಿತ್ತು ಯಾಕೊ ವಿಷಾದ ಮನ

ಹೆಣಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಿಡಿ ಬೂದಿಯಾದಂತೆ

ಸುಡುವಂತಿದ್ದರೆ ಒಳಗಿನ ಕೊಳೆತ ಕಸುವನ್ನ ?

ಚಿಟಿಕಿ ಕಸವಾಗಿಸಿ ಕಟ್ಟೆಸೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ ಪೊಟ್ಟಣ್ಣ ?

ಕ್ಲೇಶಗಳಿಲ್ಲದ ನಿರ್ವಾತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಅಂತರಂಗ

ದ್ವೇಷಾಸೂಯೆ ಅನಸೂಯೆಯಾಗಿ ಹಗುರ

ಕಾಡದ ಸಹೋದೋಗಿಯ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಸಂಗತಿ

ನೆರೆಯವನ ಮಹಡಿ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿ ಮಹಲು

ಕೆಣಕದ ವೈಯ್ಯಾರ ವಿಲಾಸ ಅಂಗಲಾಸ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು

ಇನ್ನೂ ನೆಲೆಯಾಗದ ಬದುಕು, ಭವಿತದ ಭೀತಿ

ಮದುವೆಯಾಗದ ಮಗಳು, ಓದು ತಲೆಗ್ಹತ್ತದ ಮಗ

ಎತ್ತು ಏರಿಗೆಳೆದರೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆನ್ನುವ ಹೆಂಡತಿ

ಕೈಚಾಚಿ ಬಾಚುವ ಸರಕುಗಳು, ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆ ಹಕ್ಕು

ಗೆಳೆತನದಧಿಕಾರ ಸಲಿಗೆ, ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗುವ ಪರಿಧಿ

ಎಲ್ಲವು ಕರಗಿ ಚಿಟಿಕೆ ಬೂದಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಕೆ..

ಕಾವಲು ಕಾದವ ಶಿವ ಜಗದ ಜಲಗಾರ

ತೊಳೆಯುವನೆ ಫಳಫಳಾ ಮನದ ಶವಾಗಾರ ?

ಶುದ್ಧಿಗಾರಕಿಟ್ಟು ತೊಳೆಯುವಂತಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯ

ತೊಳೆಯಬಹುದಿತ್ತು ಮಲಿನ ಮನಸ ಮಡಿ ಮಾಡಿ

ಧರಿಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಒಗೆದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಹೃದಯ

ಚಿಟಿಕೆ ವಿಭೂತಿಯ ಹಾಗೆ ಧರಿಸುತ್ತ ಹಣೆಗೆ

ಶೂನ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೆಡೆಗೆ..

ಹಾಳು ಯೋಚನೆ ಮೈ ಮರೆಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಯ

ಮಾಯಾವಿ ಮಾಲು ಧುತ್ತನೆ ನಿಂತಿತ್ತೆದುರು

ತೆತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಎಫ್ಸಿ, ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ

ಹಾಳು ಐಹಿಕ ಜಗದಾ ಸುಖ ರುಚಿಯೆ ಗೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲ !?

ಮರೆಸಿತ್ತು ಮಸಣ ಶವಾಗಾರ ಚಿತಾಗಾರ

ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ .

ಮತ್ತೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮಾಲಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದೀಪ

ಕೇಳಿಸದಂತೆ ಖುರಪುಟ ರೇಸುಕೋರ್ಸಲಿ ಚೀರಾಟ

ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿದೆ ಮೊಬೈಲಿನ ಪರದೆಯ ಬಯಲಲಿ

ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲು ಬೇಕಲ್ಲಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಓಲಾ!

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಸ್ವಯಂಕೃತಾಪರಾಧ)

02167. ಪರಮಾನ್ನ..


02167. ಪರಮಾನ್ನ..

_____________________________________

ಅನ್ನ ನೋಡಲಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ

ತಿನ್ನಲು ಸಾಕೇನಣ್ಣ ?

ರುಚಿಯಿರಬೇಕು ಮೊದಲು

ಬರಿ ಬಣ್ಣದ ಲೇಪ ವ್ಯರ್ಥ

ತನ್ನ ರುಚಿಯಡಿಗೆ ಮಾಡಿ

ಬಡಿಸಲೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿತವೆ ?

ತಿನ್ನುವವರಭಿರುಚಿ ವಿಭಿನ್ನ

ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಕಾರದ ಬಗೆ

ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮಧುಮೇಹ

ಉಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆ ಬಡಿದಾಟ

ಕಸರತ್ತಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಗಲ್ಲು

ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನದೆ ಸಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು !

ಮಾಡುವಡಿಗೆಯ ಆಮೋದ

ಅನುಭಾವಿಸದಿರೆ ಬಾಣಸಿಗ

ಬರಿ ಸುಟ್ಟು ಬಡಿಸಿದ್ದೇ ಬಂತು

ತಿನ್ನುವವರದು ಕಾಟಾಚಾರಕೆ

ಮಾಡಿದರೇನೊಮ್ಮೆಗೆ ಹಲವು

ತಿನ್ನಲಾದೀತೆ ಒಂದೆ ಹೊತ್ತು ?

ಮಾಡಿದರು ಒಂದೆರಡೇ ನಿತ್ಯ

ದಿನನಿತ್ಯವಿರಬೇಕನ್ನ ಸತತ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source : http://www.indianfoodforever.com)

02166. ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಾ!


02166. ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಾ!

_____________________________________

ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ಗೆಳತಿ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ?

ಕರೆಯೊಕ್ಮುಂಚೆ ಓಡ್ಬರ್ತಿನಂತ ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ?

ಊರಾಚೆ ತೋಪಲ್ ಮುಸ್ಸಂಜೆಲಿ

ಮಬ್ಬಾಗೋ ಹೊತ್ತು ಕೆರೆದಂಡೆಲಿ

ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ಗೊತ್ತಿದ್ರೂನು

ಬರಿ ಮನೆಬಾಗಿಲ ಕಾಯ್ತಿ, ಹೇಳು ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಿ ? || ಯಾಕೆ ||

ನಾನೇನೊ ನಿನ್ ಬಲ್ ಜಾಣಾಂತಿದ್ದೆ

ಎದೆಯೊಳ್ಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಾಂತಿದ್ದೆ

ಗೊತ್ತಿದ್ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದ್ ಪೆದ್ರಾಮ್ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತಿ ?

ನನ್ ಗೆಳೆಯಾ ನೀನ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ಮಾಡ್ತಿ ?

ಬಿತ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ಲು ಇಲ್ಲ ಮೂರ್ಹೊತ್ತು ಮನೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ

ಮಳೆ ಹಿಡ್ದು ಬಾಗ್ಲಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ, ಕಣ್ಣೆಂಗೆ ಮರೆ ಮಾಚ್ತಿ ? || ಯಾಕೆ ||

ನಾ ಹೆಂಗ್ಹೇಳ್ಲೆ ಸಂಕ್ಟ, ಬುಡಲೆಂಗೆ ಬಾಯಿ?

ನಿನ್ಸಂಗಕ್ ಮುಂಚೆ, ನಾ ಶಿಸ್ತಿನ್ ಸಿಪಾಯಿ

ಕೂತಲ್ಕೂರೊಲ್ಲ ಮನ್ಸು, ನಿನ್ ಬೆನ್ಹಿಂದೆ ಬಸ್ಕಿ

ಜಡಿ ಮಳೆಯಲ್ಲು ಬಿಸಿ, ನೆನಪಾಗಿ ನೀ ಕಾಡ್ತಿ

ಒದ್ದಾಡೋ ಮನ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ದೆ, ಓಡಿದ್ನಲ್ಲೆ ತೋಪ್ಗೆ

ನೀನೆಷ್ಟೊ ಸಾರಿ ಕಾದಿದ್ದಾಗ, ನಾ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ವೆ ಕರೀದೇ ? || ಯಾಕೆ ||

ನಂಗರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆಲ್ಲಾ ಹುಡ್ಗ, ಎದೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿಲ್ವಾ ?

ಹೆಣ್ಣುಡುಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ, ಎಲ್ಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲಾ

ಮಳೆ ಜಾರ್ದಂಗೆ ನೆಪ್ಪೆಲ್ಲಾ ನಿಂದೆ, ನೆಂದೊಗಿದ್ದೆ ಒಳಗೊಳ್ಗೆ

ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಬರಕ್ಹೊರ್ಟಿದ್ದೆ, ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಛತ್ರಿ ಹೋಳ್ಗೆ !

ಹಾಳ್ ಮಳೆರಾಯ ಬಿರ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಪ್ಪನ್ಕಣ್ತುಂಬಾ ಕೆಂಪು

ಸೆರಗ್ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಚಳಿಯಿಲ್ದೇನೆ ನಡ್ಕ ಬೆಪ್ಪು || ಯಾಕೆ ||

ಹಾಳಾಗ್ಲಿ ಬಿಡೂ ಬಂದ್ಯಲ್ಲಾ ಈಗ್ಲಾದ್ರು, ಪುಸ್ತಕ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ದು

ಮಳೆ ನಿಲ್ತು ಕೊಟ್ಬರ್ತಿನಿ ಕಥೆ ಪುಸ್ಕಾ, ಅಂತೇಳಿ ಬಂದ್ನೊ ಪೆದ್ದು !

ತೋಪಿಂದ ಮನೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ನೇರ, ಇಲ್ಲೆಂಗೆ ಬಂದ್ಯೊ ಗೆಣೆಯಾ?

ಮಳೆ ನಿಲ್ತೊ ಇದೇ ನಮ್ಜಾಗ ತಾನೆ, ನಮ್ದೇವ್ರ ಸತ್ಯ ನಂಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?

ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಹೆಂಗೆಂಗೊ ಆದ್ರು, ಸಿಕ್ಬುಟ್ಯಲ್ಲ ಕೊನೆಗು ನಿರಾಳ

ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಳ್ಗುಡಿ ಮುಂದೆ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣಾ! || ಯಾಕೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೮.೦೮.೨೦೧೭

(picture source: internet / social media)

02165. ಆಗೋದೆಲ್ಲಾ..


02165. ಆಗೋದೆಲ್ಲಾ..

_____________________________________

ಆಗೋದೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಎಲ್ಲಾರು

ಒಳ್ಳೇದ್ಮಾತ್ರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕಿಷ್ಟೊಂದ್ತಕರಾರು ?

ಸಿಕ್ಕೊರೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆವ್ರೇನೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ ಗ್ರಾಚಾರ

ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದನುಭವ್ಸ್ ಬೇಕು ಕರ್ಮಾಂತರದ್ವಿಚಾರ !

ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಲಹೆ ತಲೆಗೊಂದೊಂದು, ಮಂದಿ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ದೊಡ್ದೊಡ್ದೆ

ಹೊಸ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮೀರ್ಸಿ, ಹಳೆ ಪೇಷೆಂಟೆ ವಾಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ರನ್ಭವ್ಸಿದ್ದೆ !

ಕಾಟ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ತುಂಬಾ ಪೇಷೆಂಟ್, ಕೇಳ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಮಾತ್ನ?

ದೇವ್ರು ದಿಂಡ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಮಾಟ ಮಂತ್ರನು ಕಳ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಗಂಟ್ನ..

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾತ್ಕಾ ಪಂಚಾಂಗ, ನೋಡ್ಸಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಸಿದ್ದು

ಹೋಮ ಶಾಂತಿ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆ, ಯಾವ್ದನ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ?

ಕಾಡಾಡ್ಸೊ ಗ್ರಹಗತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಲ್ವಂತೆ, ತಗ್ಬೋದೇನೊ ಶಾಪ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು

ತಗ್ಗುತ್ತೊ ಬಿಡುತ್ತೊ ನಂಬ್ಕೆಲಿ ಪೂರ್ತಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆ ಆದಷ್ಟು.

ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ದೊಡ್ಡೊನು ಆ ದೇವ್ರೆ ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಫಿ ?

ಹಳೆ ಜನ್ಮಾಂತರ ವಾಸ್ನೆ ಕರ್ಮಶೇಷ ಅಂತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ದೋನು ತಾನೆ ಪಾಪಿ !

ಕಳಿಬೇಕಪ್ಪ ಒಂದೊಂದೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಕೆಂಡಾ, ಸೆರಗಿಂದ ಜಾರಲ್ಲ ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ

ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ ಅವ್ನ ದಯೆಯೊಂದಿರ್ಲಿ, ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಯೋದೆ ಬೇನೆ..

ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ, ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಡೀಬೇಕು ನಾವು

ಹಂಗನ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಕತ್ಲಲ್ಲೂನು, ಕಾಣ್ಬೋದು ಬೆಳ್ಕಿರೊ ತಾವು

ಮುಗಿಯುತ್ತೊ ಇಲ್ವೊ ಅವನ್ಗಷ್ಟೆ ಗೊತ್ತು, ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಹೋದ್ರೆ ಎದೆಯ

ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೂರ್ತಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಹೃದಯ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: internet / social media)

02164. ಸರಳವಿರು ಸಾಕು..


02164. ಸರಳವಿರು ಸಾಕು..

______________________________

ಯಾಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಂಬಲ ನಿನಗೆ ?

ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಸರಳತೆಯೆ ಸಾಕೇ ನನಗೆ

ಯಾಕೆ ಬಳಲುವೆ? ತೊಳಲುವೆ ಉಡುತ ?

ತರತರ ದಿರುಸು ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ವೈಭವ.

ನಿಜ ನಿನ್ನ ಹೊನ್ನಿನ ಮೈಬಣ್ಣದ ಬೆರಗಿಗೆ

ಮೆರುಗು ಮಿನುಗು ಸಿಂಗರಿಸೆ ಸೊಬಗು

ಸೌಂದರ್ಯದ ರಂಗು ತೊಗಲಿನಾಳವಷ್ಟೆ

ಮನದಾಳ ಸ್ವಚ್ಚವಿರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವು ನಗಣ್ಯವೆ..

ನಿಕೃಷ್ಟವಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿರಾಸಕ್ತಿಯೂ ನಿನ್ನಲಿ

ನಿರಾಭರಣ ಸುಗುಣ ಸುಂದರಮನ ನೆಚ್ಚು

ನೀನರಿಯುತಿರೆ ನನ್ನ ಅರಿವಾಗಿಸುತ ನಿನ್ನ

ಸರಳ ಹಂಬಲಿಕೆ, ಅವಲಂಬಿಸುತಿರೆ ಸಾಕೆ..

ಅಹುದು ತೋರಿಕೆಯ ಜಗದ ಬದುಕಿದು

ಬೇಕವರ ನೋಟ ತಣಿವಷ್ಟು ಅಡಂಬರ

ಹೊರಟರೆ ಜಗವ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಜಾತ್ರೆಗೆ

ನನ್ನಾಣೆ ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯದೀ ಜನ್ಮದಲಿ..

ನಿನಗಾಗಿ ಬದುಕು ನಿನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸು ಸಾಕು

ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕು ನಾವಷ್ಟೇ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು

ಬಿಡು ಮಿಕ್ಕವರ ಚಿಂತೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಸಂತೆ

ನನಗಂತೂ ಸಾಕು ನೀನಿರುವಂತೆ ಸಹಜ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source: internet / social media)

02163. ನೆನಪು : ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು


02163. ನೆನಪು : ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳು
==================

01. ಕಾಡಬೇಡಿ
_______________

ಕಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ
ಖೇಡಿ ನೆನಪುಗಳೆ
ನೆರೆದೇನು ಸುತ್ತ ಫಲ ?
ಸಂತೆಯಲಿದ್ದು ಒಬ್ಬಂಟಿ..

ನೆಪ ಹಿಡಿದ ನೆನಪು
ಚಟವಾಗಿ ಒನಪು
ಇಡಿಯಾಗಿ ನುಂಗುತ
ಕಬಳಿಸುವ ಸನ್ನಾಹ..

ಭೂತಗಳೆ ಭವಿತ
ನುಂಗುತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಮುಗಿಸಿಬಿಡೆ ಬದುಕ
ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು ಜೀವನ ?

ದಮ್ಮಿದ್ದರೇ ನಿಮಗೆ
ಹಾಕಿ ನೋವಡಿಪಾಯ
ಕಟ್ಟಿ ಮಹಲು ಸ್ಮಾರಕ
ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ ಹಸಿರ..

ಕರೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೋವ
ಸುಖವ ನೆನೆಯಲಿ ಜೀವ
ಕರಗಲಿ ಪದರ ಚದರ
ನೋವಿನಸಲು ಬಡ್ಡಿ ಸಾಲ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

02. ಕಾಡುತಾವ ನೆನಪು
______________________

ಕಾಡುತಾವ ನೆನಪು..
ಆಡಾಡುತಾವ, ಕಲಕಿ ಕೆದಕಿ.
ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ನಡೆದಷ್ಟೂ ದೂರ
ದೂರು ದುಃಖ ದುಮ್ಮಾನ ಸಾಹುಕಾರ..

ಮಲ್ಲೆ ಮೊಲ್ಲೆ ಗೊಂಚಲು ;
ಬರಿ ಬಿಡಿ ಹೂವ-ನಲ್ಲೆ ಹಂಚಿ
ಒಂದೊಂದೆ ಮೊಗ್ಗು, ಅರಳಿ ಹಿಗ್ಗು
ಯಾಕೊ ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿ, ಹೊಸತಿಗೆ ಸರದಿ..

ಹೂವು ಮುಳ್ಳು ಜತೆಯಾಟ;
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೆ ಚುಚ್ಚದು ತನ್ನ ತಾನೆ !
ಕಿಲಾಡಿ ದಳಗಳು ನೆನಪಾಗದು ಮತ್ತೆ
ತೊಟ್ಟಲಿದ್ದ ಮೊನೆ, ತಿವಿಯುವಾ ಸತತ..

ಕಲೆಯಂತೆ ಉಳಿದ ನೆನಪು;
ಕಲೆಯಾಗಿ ಉಲಿಯುತ ಸಂಧಾನ..
ರೂಪಾಂತರದಲಿದ್ದರು ಅಜಗಜಾಂತರ
ನೆನಪ ಮರೆಸಲು, ಮತ್ತೊಂದರ ಸವಾರಿ !

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture Source: http://reconstellation.com/transforming-memories/)