01656. ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ


01656. ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ

_______________________________

(ಘಜಲ್ ಮಾದರಿ)

ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಗೋ ಬಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ

ಇದ್ದಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೧ ||

ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತರ್ಕಾರಿ

ಬೊಕೆ ಕಿತ್ತು ಹೂವ ಜತೆ ಮಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೨ ||

ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಷ್ಟು ಸಿಗದಿದ್ದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು

ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಡಕಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೩ ||

ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲೆಲ್ಲಿ ಬೇವ ಹೂ

ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಸಿಗದ ಜಾಗವಿಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೪ ||

ಇತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ

ಊದುಬತ್ತಿ ಜೊತೆಗುರಿದಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೫ ||

ಸದ್ಯ ಇತ್ತು ರಜೆ ಭಾನುವಾರ

ಮಾಡದೆ ಅವಸರ ದಾಂಗುಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೬ ||

ಇ-ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಮಯದಲೆ

ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆ ನೀಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೭ ||

ದೂರದಿಂದಲೆ ಬಿದ್ದಡ್ಡ ಜನಕೆ

ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೋಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ ||೦೮ ||

ಗುಬ್ಬಿಗದೆ ನಿರಾಳ ಮನದಲಿ

ಹಾಗ್ಹೀಗೊ ಹೇಗೊ ಹೆಣಗಾಡಿ

ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು ನಾವೂ ಹಬ್ಬ || ೦೯ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೨೦.೦೩.೨೦೧೮

(ವಿದೇಶ ಅಥವಾ ಹೊರನಾಡುಗಳಲಿದ್ದವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮೀಪ)

(Picture source : Internet / social media)

Advertisements

01655. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು..!


01655. ಮತ್ತೆ ಹೊಸತು..!

__________________________

ಮರೆಯಾಗಿ ಹಳತು

ಮೆರೆಯಲಿದೆ ಹೊಸತು

ಸೇತು ಬಂಧ ಸಂಬಂಧ

ಯುಗಾದಿಯ ಮೋದ ||

ಸುಮ್ಮನಲ್ಲ ಹೊಸವರ್ಷ

ಋತುಗಾನ ಸಹರ್ಷ

ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ

ಬದಲಾಗೊ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ||

ತಳಿರಲ್ಲಿ ತೋರಣ

ಮಾವು ಬೇವು ಬಣ್ಣ

ಬೆಲ್ಲದೆ ಬೇವ ಹೂ

ಮೆಲ್ಲದೆ ಅಪೂರ್ಣವು ||

ವಸಂತವಿಹ ಹೃದಯ

ಪ್ರೀತಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ

ಚಿಗುರೆ ನಲುಮೆ ಬಲ

ಒಂದೆನ್ನೆ ಮನುಜ ಕುಲ ||

ತರಲಿಂತು ತನ್ನೊಡನೆ

ಹರ್ಷೋಲ್ಲಾಸ ಗೊನೆ

ಸಿಹಿಕಹಿಯ ಬಾಳಲಿ

ಸಮಚಿತ್ತ ಮನದಲಿ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source – Wikipedia : https://goo.gl/images/9S8j6h)

01654. ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು !


01654. ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು !

________________________________

(ರಚನೆ ಘಜಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ)

ಇದು ಹೊಸತು ಇದು ಹೊಸತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು

ಹೊಸತಲ್ಲ ಹೊಸತ ಕುರಿತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೧ ||

ಚೈತ್ರಕಿದು ಮೊದಲ ತೇದಿ

ಪ್ರಕೃತಿ ಬಾಗಿನ ತಂದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೨ ||

ನಿಸರ್ಗದ ದರಬಾರಲಿ

ಧರೆ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೩ ||

ಭೃಂಗ ಸಂಗದೆ ಸಂತ ಕುಸುಮ

ವಿಹಂಗಮದೆ ವಿಹರಿಸಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೪ ||

ಚಂದಿರ ವಿರಾಜಮಾನ

ಚಂದ್ರಮಾನ ಬಿರುದ ಗತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೫ ||

ಜಂಬದ ಹೂ ಬಿಗುಮಾನ

ಬಿಂಕ ಬಿಡದೆಲೆ ನಲಿದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೬ ||

ಮಾವು ಬೇವು ನಿಸರ್ಗ ಸಹಜ

ಬೆಲ್ಲದಡಿಗೆ ಮನ ಬೆರೆತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೭ ||

ಇಳೆ ಶೃಂಗಾರ ಸಂಭ್ರಮಕೆ

ನಾಚಿ ಮೋಡ ಮಳೆಯಾಯ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೮ ||

ನಲ್ಲ ನಲ್ಲೆ ಹೃದಯ ಸಂಗಮ

ಮೆದ್ದ ನೆನಪು ನಗೆ ತಂದಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೦೯ ||

ಜೇಡದ ಮನ ಆಸೆಯ ಬಲೆ

ನೇಯ್ದ ಜಗ ಮದಿರೆ ಮತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೦ ||

ಯುಗದಾದಿ ಮರುಕಳಿಕೆ

ಗಾದಿಗೇರಿಳಿವ ತುರ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೧ ||

ಹದ್ದು ಮೀರದಿರೆ ಗೆಲುವು

ಗುಬ್ಬಿ ಮನ ಸಹಿ ಹಾಕಿತ್ತು

ಯುಗಾದಿಗಿದು ಹೊಸತು || ೧೨ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(ಎಲ್ಲರಿಗು ಯುಗಾದಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!)

(Picture source: https://goo.gl/images/CJdCtR)

Advertisements

01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)


01653. ಘಜಲ್ (ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ)

__________________________________________

ತುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಲೊಂದು ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ

ಗಟ್ಟಿ ಬದುಕಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿ ನಡೆವ ಪಥ ಬೇಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಸಾಲು ಕುರಿ ಸಂತೆ ಹೋಲಿದರೇನಂತೆ

ಬಿದ್ದವರ ತುಳಿದು ನಡೆವ ಕತ್ತಿ ಅಲುಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಚೌಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಚಿತ್ರ ಬಿಡದೆ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತ

ಆವರಣದಲ್ಲೆ ತೊಳಲಾಟ ಸೋಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಅನಾವರಣಕೆಂಥ ಅದ್ಭುತದ ಭೀತಿ

ಸೃಜನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನುಮಾನದ ಕಾಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಚಡಪಡಿಕೆ ನೀರಾಚೆ ಮೀನು

ಸ್ವಂತಿಕೆ ತುಟ್ಟಿ ಜೀವಂತಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕೊರಗೆ

ಹೋರಾಟ ನಿತ್ಯ ಹೋರಾಟ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೫.೦೩.೨೦೧೮

(Picture source : Internet / social media received via Yamunab Bsy – Thanks! 🙏👍😊)

Advertisements

01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)


01652. ಘಜಲ್ (ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ)

_______________________________

ಹನಿ ಹನಿ ಮುತ್ತು ಉದುರಿಸಿತ್ತಂತೆ ಬಾನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ

ಉದುರಿದೊಂದೊಂದರಲು ಘಜಲಿನ ಜೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಋತುಮತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾದ ಹೆಂಚಾಗಲು

ನೆನೆದ ವಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ನೆನೆಸೆ ಬಂತೇನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಫಸಲು ಟಿಸಿಲಾಗೆ ಸಸಿ ಗಿಡ ಮರ

ಗೊಬ್ಬರದುಣಿಸಿಡೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಮರೆ ರವಿ ಚಂದ್ರ ತಾರೆ ಮೇಘ ಬಿತ್ತರ

ಹರವಿ ಭುವಿ ಪೂರ ಮೆತ್ತೆ ಮಿಂಚಿಸಿ ಬೆನ್ನು

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

ಗುಬ್ಬಿಗೂಡಲಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿಸೆ

ಇನಿಯನನ್ನರಸಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಏನು ?

ಮಳೆ ಮೊದಲ ಮಳೆ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

(Picture source via internet :

Picture 1 – https://goo.gl/images/VK4DBh

Picture 2 – https://goo.gl/images/ZbgUxj )

Advertisements

01651. ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ..


01651. ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ..

____________________________

ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ಸತ್ಯ

ನೀನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತ

ಬೆರಳ್ಹಾಕಿದೆ ಎದೆಗೂ ಗೀಟು

ದಾಟಲಿಲ್ಲ ಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೇಖೆ ||

ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳುವೆ ಸತ್ಯ

ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟರಾರಿಲ್ಲವಲ್ಲಿ

ನಿನಗಷ್ಟೆ ನುಡಿದ ಬಿದಿರ ಕೊಳಲು

ನೀನಷ್ಟೆ ಕೇಳೊ ಮೋಹನ ರಾಗ ||

ಯಾಕೊ ಮಾತಷ್ಟೆ ಭಾಗ್ಯ

ಬರಿದಾಗಿ ಸದ್ದಿನೊಡಲು

ಎದೆಯೊಳಗೊತ್ತರಿಸಿ ಕೂತೇನು

ತುಂಬಲಿಲ್ಲ ಮಡಿಲು ಪ್ರೀತಿ ಕಡಲು ||

ತತ್ತರಿಸಿಯು ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ

ಒತ್ತರಿಸಿ ಮಾತಿಗು ಮೌನ

ನಿನಗಿತ್ತರು ಅಪಾರ ಸಾಗರ

ಕ್ಷಮಿಸೆ ಸುತ್ತಾ ಲವಣದ ಕಡಲು ! ||

ಸಾಗರ ಸರೋವರವೆ

ಎದುರು ಬದುರಿನ ಪಥವೆ

ಸೀಳಿ ಜರಾಸಂಧ ಪ್ರೀತಿ ಗೌಣ

ಕಡಿದರು ಭಾಗ ಸೇರದ ಕರ್ಮ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

(Pic: from a FB post of Shylaja Ramesh – thanks madam 🙏👍😊)

Advertisements

01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)


01650. ಘಜಲ್ (ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ)

_____________________________________

ಹುತ್ತದಾ ಬಯಕೆ ಬತ್ತದಾ ಕೊರೆತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ

ಕಾಮನೇ ಬೆಂಕಿ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಧೂರ್ತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಕುಣಿವ ಕಾಲ ಯಂತ್ರಕಿಲ್ಲ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ

ಕೊತಕೊತನೆ ಕುದಿತ ಮನದೊಳಸ್ವಸ್ಥ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸುರಿದ ಮದಿರೆ ಪ್ರತಿಬಟ್ಟಲ ಮುಖದೆ

ಹುಡುಕಿದೆ ಕಣ್ಣು ಅವನೇನೊ ಎನುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಗಂಟು ಬದುಕು

ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವೆನೆಂದ ಮುಕ್ಕನ ಹುಡುಕುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

ಗುಬ್ಬಿ ಹೃದಯದೆ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ

ಹಳಸಿತಲ್ಲೊ ತನು ಅಪ್ಪುಗೆಗೆ ಕಾಯುತ

ಅವನೆಲ್ಲೊ? ಅವನಿಲ್ಲ ||

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು

೧೪.೦೩.೨೦೧೮

Advertisements