01072. ಅರ್ಥವಾಗದ ಕವಿತೆ


01072. ಅರ್ಥವಾಗದ ಕವಿತೆ
________________


ಕವನದೊಳಗರ್ಥ
ಕವನದ ಒಳಾರ್ಥ
ಅರ್ಥವಾದರೆ ಗರ್ಭಿತ
ಅರ್ಥವಾಗದೆ ವ್ಯರ್ಥ ..

ಅರ್ಥವಾಗಿಸಲೆಂದು
ಅರ್ಥೈಸುವ ಸತತ
ಅರ್ಥವಾಗುವುದೊಂದು
ಅರ್ಥವಾಗದ ನೂರು..!

ಅನರ್ಥವಾಗದ ರಚಿತ
ಬಹಿರಂಗಕೆ ಉಚಿತ
ಅಸಮಾಧಾನ ಖಚಿತ
ಅರೆಬರೆಯುಗುಳಿ ಕವಿಚಿತ್ತ..

ಪರರಿಗಾದರು ಅರ್ಥ
ಕವಿಗಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ‘ಅರ್ಥ’
ತೆವಲಿನ ಪಾಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಪುಕ್ಕಟೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಅನಂತ..

ಈ ಕವನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ
ಆಗಬಹುದರೆಬರೆ ಅರ್ಥ
ಚಿಂತೆ ಬಿಡು ಕವಿಯ ಪಾಡದೆ
ಕಾಣದ್ದವಗೂ ನೀ ಕಾಣುವೆ..

– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೫.೦೧.೨೦೧೬
(Picture source: Creative Commons)
ಹೀಗೆ ಸುಮ್ನೆ: ಕಠಿಣ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ (ಕಠಿಣ ಪದಾರ್ಥ) : ಅರ್ಥ = ಹಣ, ದ್ರವ್ಯ 😛