01207. ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಬಾ ಓದೇ ಗೆಳತೀ


01207. ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಬಾ ಓದೇ ಗೆಳತೀ
___________________________________


ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕವಿದೆ, ಬಾ ಓದೇ ಗೆಳತೀ
ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ, ಎದೆ ಗೂಡೊಳಗೆ
ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ನಿನ್ನ, ನೆನಪಿನ ಸಾಲ
ಅಸಲು ತೀರಿಸಲಿನ್ನೇನಿದೆ, ಉಪಾಯ ?

ನೀನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮುತ್ತು, ಮಾತಾದ ಹೊತ್ತು
ಮಾತನಾಡದೆ ಮೌನ, ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು
ಮೂಕನೆಂದು ಹಂಗಿಸಿ, ನೀ ನಕ್ಕಾ ಗಳಿಗೆ
ನೋಡೀಗ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲ ಸವಿ ಪದಗಳಾಗಿವೆ !

ಜೋತಾಡೊ ಮೊಳದುದ್ದ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಶುದ್ಧ
ಮನಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುದ್ಧ !
ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ವಾದ, ನಂಬಿದ್ದ ಕಾಯುವ ನಂಟು
ನಮ್ಮ ಕೆಳೆಯನೂ ಕಾದೀತು, ನಂಬಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ?

ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನಂತೆ, ನಕ್ಕು ಚಿಮ್ಮುವ ನಡಿಗೆ
ಜಾರೋ ಮುಂಗುರುಳ, ಸರಿಸೊ ಸಲಿಗೆ ಒಡನಾಟ
ತಪ್ಪು ತಿಳಿದ್ದಿದ್ದರೆನ್ನುವ, ಭೀತಿಯಲಿ ಅಮುಕ್ತ
ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚದೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆ ಕವನ !

ಯಾರೂ ಓದರು, ಯಾರ ಬಳಿಯಿಲ್ಲ ಕೀಲಿ ಕೈ
ನಿನ್ನೊಳಗ ಪುಳಕಿಸಿ, ಮುದ ತರುವ ಖುರ-ಪುಟ
ಒಂದಿನಿತು ಕೊಂಕಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತಿಲ್ಲ
ನೀನಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೆದ, ಪುಸ್ತಕಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗು ನೀ !


– ನಾಗೇಶ ಮೈಸೂರು
೧೦.೦೪.೨೦೧೭.
(Picture source : Creative Commons)